Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Pénz, de honnan?” Gyakorlati ismeretek pályázóknak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Pénz, de honnan?” Gyakorlati ismeretek pályázóknak"— Előadás másolata:

1 „Pénz, de honnan?” Gyakorlati ismeretek pályázóknak

2 Tematika Háttér és alapfogalmak – 2013-ig Akarunk-e pályázni?
Pályázatok gyakorlati menete Új időszámítás: Összegzés

3 Intézmények: Irányító Hatóságok – Közreműködő szervezetek
Háttér és alapfogalmak – 2013-ig Intézmények: Irányító Hatóságok – Közreműködő szervezetek Gazd.Fejlesztési Programok IH (GOP) Közlekedési Programok IH (KÖZOP) Humán Erőforrás Programok IH (TÁMOP, TIOP) Környezetvédelmi Programok IH (KEOP) Közigazgatási Reform Programok IH (EKOP, ÁROP) Regionális Fejlesztési Programok IH VOP IH Nemzetközi Együttműködési Programok IH MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. ESZA Nonprofit Kft Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. Regionális Fejlesztési Ügynökségek (7 db) VÁTI Nonprofit Kft.

4 Vállalkozásunk háttere
Akarunk-e pályázni? Vállalkozásunk háttere Anyagi lehetőségeink – gazdasági helyzet: Saját erő: támogatás mértéke / intenzitása Vállalások Fejlesztési elképzeléseink - projektjeink Holtteher hatás: a fejlesztés támogatás nélkül is? Megvalósítás helye: Székhely – telephely: konvergencia vagy fejlett régió Partnereink

5 A támogató célja Nyugat-európai trendek:
Mi az a pályázat? A támogató célja Az OP indikátorok teljesítése: Foglalkoztatás növelés GDP növelés Nyugat-európai trendek: üzleti tervezés / pályázatírás VT / VNT

6 A pályázati folyamat Mi az a pályázat? Előkészület Döntés-előkészítés
Kifogás- kezelés Előkészület Döntés-előkészítés Szerződés-kötés Meg-valósítás Elszámolás Fenntartás Helyszíni ellenőrzések

7 A Projekt menedzsment szerepe
A jó Tanácsadó szerepe, feladati: A fejlesztési tervek összeállításánál, a projektértekezleteken pályázati szakértőként való részvétel; Jogszabályi háttér folyamatos figyelemmel kísérése, az érintett partnerek naprakész tájékoztatása; A projekt során beszerzésre kerülő eszközök, berendezések listájának szakértő bevonásával történő felülvizsgálata, aktualizálása, az eszközbeszerzéshez szaktanácsadás nyújtása; Közbeszerzési tanácsadás; GOP213-as kijött hétfőn, kedden bezárták, 10 adtunk be, mert elő voltak készítve a projektjeink. Sokszor szerzünk a projekt menedzsmenten keresztül ügyfeleket.

8 Kapcsolattartás a projekt során…
Folyamatos kapcsolattartás a támogatást nyújtó intézményi környezet képviselőivel, a Közreműködő Szervezettel, annak kijelölt kapcsolattartójával, és egyéb intézményi szereplőkkel; Folyamatos egyeztetés a beszállítókkal, kivitelezőkkel; Projektülések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása GOP213-as kijött hétfőn, kedden bezárták, 10 adtunk be, mert elő voltak készítve a projektjeink. Sokszor szerzünk a projekt menedzsmenten keresztül ügyfeleket.

9 Folyamat menedzsment a projekt során…
A Támogatási Szerződésben rögzítettek áttekintése, egyeztetése; A projekt mérföldkövek kijelölése, a finanszírozási ütemezés pontos meghatározása A projekt szakmai/műszaki, pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, szerződések és egyéb alátámasztó dokumentumok tartalmának felülvizsgálata a Pályázatnak, illetve a Támogatási Szerződésnek való megfelelés szempontjából; GOP213-as kijött hétfőn, kedden bezárták, 10 adtunk be, mert elő voltak készítve a projektjeink. Sokszor szerzünk a projekt menedzsmenten keresztül ügyfeleket.

10 Adminisztráció a projekt során…
Kifizetési igénylések és időszakos beszámolók összeállítása és rögzítése a Pályázó tájékoztató felületen; Közbeszerzési eljárások rögzítése a Pályázó tájékoztató felületen; A támogatási szerződés módosításával kapcsolatos eljárás előkészítése, változás-bejelentések; Projekt előrehaladási és záró jelentések összeállítása GOP213-as kijött hétfőn, kedden bezárták, 10 adtunk be, mert elő voltak készítve a projektjeink. Sokszor szerzünk a projekt menedzsmenten keresztül ügyfeleket.

11 Finanszírozási lehetőségek…
KKV-fejlesztéshez kapcsolódó támogatott hitelprogramok (MFB, MV Zrt.) Bővülő kockázati tőke-források (Széchenyi Tőkebefektetési Alap, Jeremie I - III) Újjáéledő kereskedelmi banki finanszírozás (bankadó, csökkenő jegybanki alapkamat) Igény új állami garanciarendszer a KKV-finanszírozáshoz GOP213-as kijött hétfőn, kedden bezárták, 10 adtunk be, mert elő voltak készítve a projektjeink. Sokszor szerzünk a projekt menedzsmenten keresztül ügyfeleket.

12 Új időszámítás: Újratöltve

13 Új időszámítás: Program-struktúra

14 NYITOTT KÉRDÉSEK Új időszámítás: 2014-2020
VT / VNT: milyen célokra kívánunk vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatásokat alkalmazni nem beruházási célú pénzügyi eszközök (folyószámlahitel, forgóeszközhitel, faktoring, a korábbi igényfelmérések alapján a vállalkozásoknak főként ezekre lenne szükségük.) Nagyvállalatok támogathatóságának keretei: mivel a vállalkozások versenyképességének növelését célzó tematikus célkitűzés alapvetően a KKV-k fejlesztésére irányul. Foglalkoztatás: foglalkoztatási gondokkal küzdő vállalatok támogathatóságának keretei Támogatási intenzitás kérdése: Fejlett régióban, Közép-Magyarországon kiemelt kérdés

15 ~3000 milliárd HUF foglalkoztatás növelése és a munkahelyteremtés,
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Öt tematikus cél: foglalkoztatás növelése és a munkahelyteremtés, vállalkozások és a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ipari és szolgáltatási ágazatok, térségek versenyképességének növelése, K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése, infokommunikációs fejlesztések és az IT gazdaság fejlesztése, megújuló energia felhasználás és energiahatékonyság-növelés ösztönzése. ~3000 milliárd HUF

16 GINOP

17 Beavatkozás 1.3. Nem kiemelt ágazatok fejlesztései
1. PRIORITÁSTENGELY: KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése (658 MRD HUF) Intézkedés: Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott, innováció- és versenyképesség orientált fejlesztése Beavatkozás 1.1. Önálló növekedési potenciállal rendelkező, KKV-kra alapozó ágazatok fejlesztését szolgáló programok Beavatkozás 1.2. Nemzetközi termelési lánchoz kapcsolódó ágazatok (kiemelten a beszállítóként kapcsolódni képes KKV-k) fejlesztéseit szolgáló programok Beavatkozás 1.3. Nem kiemelt ágazatok fejlesztései

18 2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése
1. PRIORITÁSTENGELY: KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése (658 MRD HUF) 2. Intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Beavatkozás 2.1. Telephely-szolgáltatást nyújtó infrastruktúra minőségi fejlesztése Beavatkozás 2.2. Piacra jutást segítő szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra minőségi fejlesztése Telephely, iparfejlesztése, ipari park fejlesztése (inkább meglévők) inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok Logisztikai központok, kereskedőházak 3. Intézkedés: Hálózati gazdaság fejlesztése Beavatkozás 3.1. Klaszterek fejlesztése Beavatkozás 3.2. Beszállítói hálózatok és egyéb vállalati együttműködések ösztönzése Klaszterek beruházásainak támogatása (inkább már meglévők)

19 Balaton Kiemelt Gazdaságfejlesztési Program
1. PRIORITÁSTENGELY: KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése (658 MRD HUF) 4. Intézkedés: Kiemelt növekedési zónák és térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai Beavatkozás 4.1. Kiemelt városi növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai (OFTK-ban nevesített illetve a kormányzati stratégiai megállapodásokhoz, RIS3-hoz is kapcsolódó célzott gazdasági fejlesztési programok, pl. Győr-Audi, Kecskemét – Mercedes, Nyugat- Pannon Járműipari Klaszter, Miskolc-Bosch stb.) Beavatkozás 4.2. Kiemelt térségek célzott gazdaságfejlesztési programjai Balaton Kiemelt Gazdaságfejlesztési Program

20 1. PRIORITÁSTENGELY: KKV-k versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése (658 MRD HUF)
5. Intézkedés: Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó kombinált fejlesztéseinek támogatása Beavatkozás 5.1. A megújuló energiaforrásból előállított hő- és villamos-energiatermelés vállalkozói szintű támogatása Beavatkozás 5.2. Az energiahatékonyság és az energia megtakarítás növelésére irányuló KKV fejlesztések támogatása

21 1. Intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
2. PRIORITÁSTENGELY: Tudásgazdaság fejlesztése (593 MRD HUF) 1. Intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása K+F+I pályázatok, Technológiai start-up, feltalálók iparjogvédelme, K+F kapaítás fejlesztés-multik 2. Intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Együttműködésben végzett K+F+I projektek, K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 3. Intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése ELI 2. fázis , Stratégiai K+F műhelyek kiválósága, Ipari kutatóintézetek

22 Intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése
3. PRIORITÁSTENGELY: Infokommunikációs fejlesztések (299 MRD HUF) Intézkedés: Versenyképes IKT szektor fejlesztése IKT cégek inkubációjának, innovációjának és termékesítésének célzott támogatása 2. Intézkedés: Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében IKT eszközök beszerzése

23 4. PRIORITÁSTENGELY: Célzott munkahelyteremtés és -megőrzés, kiemelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés (464 MRD HUF) Intézkedés. Munkahelyteremtő- és megtartó, valamint kiemelt társadalmi gazdaságfejlesztések Munkahelyteremtést- és megőrzést, munkaerő mobilitást szolgáló technológia és telephely-fejlesztési beruházások (kiemelten SZVZ) Fiatalok vállalkozóvá válásának és a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását és vállalkozásuk indítását célzó beruházások támogatása (ERFA!) Atipikus és családbarát foglalkoztatási formák elterjedését segítő beruházások

24 Kiemelt örökség-vonzerők és hálózatok fejlesztése és hasznosítása
4. PRIORITÁSTENGELY: Célzott munkahelyteremtés és -megőrzés, kiemelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés (464 MRD HUF) 2. Intézkedés: Kiemelt természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint a kapcsolódó európai hálózatok fejlesztése Kiemelt örökség-vonzerők és hálózatok fejlesztése és hasznosítása Szakrális helyek és központok kiemelt országos fejlesztései Nemzeti, natúrparki és erdészeti kiemelt turizmusfejlesztések Országos szintű kiemelt: kerékpáros turizmusfejlesztési program (Euro-velo útvonalak) aktívturisztikai horizontális fejlesztések túraútvonal és természetjárás fejlesztési program vitorlás és vízi turizmusfejlesztési program lovas fejlesztési program (Eurohorse) Szociális turizmus országos fejlesztései Fogyatékkal élők turizmusának országos fejlesztése

25 Kreatív és innovatív üzleti szolgáltatások fejlesztése
4. PRIORITÁSTENGELY: Célzott munkahelyteremtés és -megőrzés, kiemelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés (464 MRD HUF) 3. Intézkedés: Az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó kiemelt szolgáltatások fenntartható és innovatív fejlesztése Kreatív és innovatív üzleti szolgáltatások fejlesztése Fenntartható és minőségi kiemelt gyógy- és egészségturisztikai fejlesztések Időskori és piacosítható egészségügyi és orvosi szolgáltatások fejlesztése 4. Intézkedés: Versenyképes szakmai és gazdaságfejlesztési intézményrendszer központi fejlesztései

26 5. PRIORITÁSTENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése (539 MRD HUF) 1. Intézkedés: Munkaerő-piaci hozzáférés az álláskeresők és inaktívak számára 2. Intézkedés: Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja 3. Intézkedés: A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése 4. Intézkedés: Egész életen át tartó tanulás (duális szakképzés, felnőttképzés, közfoglalkoztatottak képzése) 5. Intézkedés: Alkalmazkodóképesség (források az üzleti szektor humánfejlesztéseihez)

27 Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása
6. PRIORITÁSTENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése (449 MRD HUF) Intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása Refinanszírozáson alapuló hitel-, faktoring- és lízing termékek Garancia- és viszontgarancia termékek Kockázati Tőke Program Célzott tőkeprogramok 2. Intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése Mikro-finanszírozó szervezetek felkészítése és képzése Pénzügyi közvetítők támogatásközvetítéshez szükséges informatikai fejlesztéseinek támogatása

28 Új időszámítás: TOP Megyei gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-ösztönzés Megyei kiemelt gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás-ösztönzési programok, projektek, pályázatok Integrált város-térségi fejlesztések Integrált gazdasági és jól-léti (minőségi) fókuszú várostérség fejlesztés (alapvetően az önkormányzatok fejlesztései!) Közösségvezérelt várostérségi fejlesztések Helyi közösségvezérelt gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztések (közösségi alapon megvalósított fejlesztések, esetleg a CLLD eszközének használatával) Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés Területi és helyi humán és közigazgatási infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztések Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés, Megyei és helyi ESZA fejlesztések

29 „Tartsd szárazon a puskaport”
Összegzés „Tartsd szárazon a puskaport” 2013: utolsó év - rövid időre megjelenő pályázatok Előkészület: 2014-től újratöltés Brüsszel: nemzetközivé lenni Jó pontok: Innováció Menedzsment Tanácsadás Klasztertagság Ipari Park/Szabad Vállalkozási Zóna GOP213-as kijött hétfőn, kedden bezárták, 10 adtunk be, mert elő voltak készítve a projektjeink.

30 Értékesítési igazgató MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
Köszönöm a figyelmet! Szőcs Árpád Értékesítési igazgató telefon: mobil: MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 1139 Budapest, Pap Károly u (Xenter 13 irodaház 2. em.) fax:  


Letölteni ppt "„Pénz, de honnan?” Gyakorlati ismeretek pályázóknak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések