Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudomány, erkölcs, közösség és család a XXI. században Hungarian Academy of Sciences.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudomány, erkölcs, közösség és család a XXI. században Hungarian Academy of Sciences."— Előadás másolata:

1 Tudomány, erkölcs, közösség és család a XXI. században Hungarian Academy of Sciences

2 490 v.Chr km in Sekunden Geschwindigkeit der Kommunikation Glasfaser Satellite Fernsprecher Telegraph Marathon New York Marathonlauf (1993)

3 Entwicklung Technologie Ethik Hitler Stalin Einstein Newton Aristoteles Galilei ?

4 Tudás + Információ = Hatalom Erkölcs ???????????

5 Az intézményesített tudománypolitika kezdetei: Egyesült Államok, 2. világháború. A tudós erkölcsi felelőssége

6 Lisszaboni döntés a gazdasági, szociológia és környezeti kérdésekben(2000): Tudásalapú gazdaság és Tudásalapú társadalom megteremtése 2010-re

7 George W. Bush elnök 2006 évértékelő State of the Union beszédében kijelentette, hogy: „Ahhoz, hogy Amerika versenyképes maradjon, egy kötelezettséget mindenképpen vállalnunk kell: továbbra is nekünk kell vezető szerepet vállalnunk a világban mind tehetségben, mind a kreativitásban … Ma este bejelentem az Amerikai Kezdeményezés a Versenyképességért létrehozását, hogy segítsük az innovációt a gazdaság egész területén, valamint hogy nemzetünk gyermekeinek egy szilárd alapot adhassunk matematikából és reáltudományokból. Először is javaslom, hogy kétszerezzük meg a szövetségi szintű hozzájárulásunkat a legfontosabb alapkutatásokhoz a fizikai tudományok terén az elkövetkezendő 10 év során. Ez a hozzájárulás meg fogja alapozni Amerika legkiválóbb elméinek munkásságát…”.

8 A német kancellár, Angela Merkel ezt írta a Science július 14-én megjelent vezércikkében „A német kormány számára világos, hogy a jövő a szabadságon és felelősségen nyugvó tudásalapú társadalomban rejlik. Ez teszi lehetővé Németország számára, hogy felnövekedjen a mai világ kihívásaihoz, akár nemzeti, akár globális, vagy gazdasági, szociális, illetve környezeti kérdésről legyen szó. Ezért tartom kiemelten fontosnak a tudományok, a kutatás és az innováció támogatását.”

9 K+F a GDP%-ban USA 3.8 Japan 3.1 EU Szlovákia 0.52 Románia 0.38 Magyarország 1.00

10 Magyarország a gazdasági versenyképességi rangsorban (a Világgazdasági Fórum (WEF) éves értékelései) World Economic Forum, The Global Competitiveness Report

11 Magyarország látlelete: Versenyképességi rangsor 2006/7**2007/8*2008/9* Magyarország Szlovákia Csehország Románia Ausztria Lengyelország Forrás: The Global Competitiveness Report World Economic Forum *134 ország **122 ország

12 Egymillió lakosra jutó szabadalmak száma (EPO) Japán174.2 USA142.6 EU EU UK121.4 Pol 4.2 CZ 15.9 SK 8.1 RO 1.2 Hungary 18.9 Forrás: Eur Innovation Scoreboard 2007

13

14 0. Köz-és Felsőoktatás fejlesztése 1. K+F kiemelt támogatása (magyar vállalkozások!!!!!) 2. Müszak-és tudományos végzettséget megszerzők létszámának megduplázása (piaci igények kielégítése) 3. KKV és az egyetemi-akadémiai tanszékek, intézetek együttmükődésének támogatása 4. Szabadalmi aktivítás támogatása

15 Aristoteles (Kr.e ) Aquinoi Szent Tamás (13.sz) De Veritate c.munkájában a hit és a tudás viszonyáról ir.”Nihil est in intellectu, nisi prius fuerit in sensu” Locke,John: „Hit a tudás hiánya” (16.sz.) Galilei (16. sz.): tapasztalati alapon bizonyítani Cogito ergo sum (Descartes, 17.sz.) Racionalista-scientista álláspont (19.sz.) Mirari vos pápai enciklika Fides et Ratio pápai enciklika (1998)

16 FIDES ET RATIO „A hit és az ész nincs ellentétben egymással, nem is független egymástól, hanem kiegészítik egymást”. A hit és az ész két szárny, mellyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére”.

17 A filozófiai gondolkodással elért igazság és a kinyilatkoztatott igazság nem keverhető össze, de nem is teszik egymást feleslegessé”.(Fides et Ratio)..mert a teremtmények nagyságából és szépségéből következtetni lehet Teremtőjükre” (Bölcs 13,5)

18 Embryo osztás sejtmag kicserélése Mesterséges megtermékenyítés Béranya Nemek választhatósága Kissúlyú koraszülöttek újraélesztése Szülők és orvosok döntései az újszülöttek eutanáziájáról Döntéshozatal az élet végén Kórházi kezelés vs. életminőség, és az etikai gyakorlat Táplálni vagy nem táplálni? A mesterséges táplálás etikai vonatkozásai Aborted embryók sorsa (nem felhasználás vs kegyes felhasználás) Eutanázia } klónozás

19 petesejt testi sejt

20 Eizelle Embryo Vereinigung der Zellen Entfernung des Kernes von der Eizelle Zellkern (XX) Körperzelle Klonkind (XX) Eizelle-Spenderin

21 Eizellen Embryo Vereinigung der Zellen Entfernung des Kernes von der Eizelle Zellkern (XY) Körperzelle Person der geklont werden soll Klonkind (XY) Eizelle-Spenderin

22 Eizellen Embryo Vereinigung der Zellen Entfernung des Kernes von der Eizelle Zellkern (XY) Körperzelle Leihmutter Person der geklont werden soll Klonkind (XY) Eizelle-Spenderin

23

24 A születéskor várható élettartam Magyarországon, az Európai Unióban és néhány más országban a 21. század első éveiben

25 Élveszületések száma (Demográfiai évkönyv, 2008) , , , , , , , , , , , , , ,000

26 Jővő magyar társadalma? Demográfiai krizis élveszületések szám alacsony (Termékenységi ráta = 1, ban) Életkilátások növekednek Eltartók / eltartottak = vagy < 1 (Nyugdíj korcentruma = 58,6 év !!!) Életminőség rosszabodik !!!

27 Ezer lakosra jutó élveszületés és halálozás

28 Rendszerváltás Paternalista Önálló gondoskodás Nem kompetitiv Kompetitiv társadalom Közösségi Individualista gondolkodás Család modell felbomlása Társadalmi (szociális) kohézió lecsökkent !!!! Kedvező fordulat halandóságban és életkilátásban 1993 után (Józan Péter, 2002)

29 Quo vadis Magyarország? 1. Lakosság száma csökken 2. Lakosság átlagos életkora emelkedik – Munkaképes lakosság aránya csökken (Versenyképesség, nyugdij) 3. Diplomások száma emelkedik. Okos Magyarország (Versenyképesség!) 4. Társadalom kohéziós ereje csökken 5. Családok szétesése 6. Erkölcsi válság

30 7. Öngondoskodás nővekszik 8. Társadalomban a szolidarítás és szubszidiarítás csökken 9. Társadalmi tőke csökken (lásd Skrabski Á. és Kopp M. Társadali tőke és egészségi állapot az átalakuló társadalomban, 2007 és Fukuyama, 1995, 1999) 10. Életminőség romlik

31 Merre tovább XXI. századi Magyarország?

32 „Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazámfia, hanem inkább előre.... A Mult elesett hatalmunkbul, a Jövendőnek urai vagyunk.... Sokan azt gondolják: Magyarország – volt: - én azt szertem hinni: lesz!” (Széchenyi István : „Hitel” utolsó sorai, 1830)

33 „Dum spiro, spero”.

34


Letölteni ppt "Tudomány, erkölcs, közösség és család a XXI. században Hungarian Academy of Sciences."

Hasonló előadás


Google Hirdetések