Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OKJ szerinti modulrendszerű képzés iskolai rendszerben Készítette: Hegedűs József műszaki tanár Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OKJ szerinti modulrendszerű képzés iskolai rendszerben Készítette: Hegedűs József műszaki tanár Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK,"— Előadás másolata:

1 Az új OKJ szerinti modulrendszerű képzés iskolai rendszerben Készítette: Hegedűs József műszaki tanár Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK, Győr

2 Szakképző intézmény Modulrendszer Érettségi bizonyítvány 1. modul2. modul3. modul4. modul 1. t a n a n y a g e g y s é g 2. t a n a n y a g e g y s é g 3. t a n a n y a g e g y s é g 4. t a n a n y a g e g y s é g 5. t a n a n y a g e g y s é g 6. t a n a n y a g e g y s é g 1. tananyagelem 2. tananyagelem 3. tananyagelem 1. tananyagelem 2. tananyagelem 2. Szakképző év1. Szakképző év 1. modulvizsga2. modulvizsga 5. modul ………. Szakképesítés

3 Szakképző intézmény Modulrendszer nálunk Érettségi bizonyítvány 1. modul2. modul3. modul4. modul 1. tananyagegység2. tananyagegység3. tananyagegység4. tananyagegység5. tananyagegység6. tananyagegység 1. tananyagelem 2. tananyagelem 3. tananyagelem 1. tananyagelem 2. tananyagelem 2. Szakképző év1. Szakképző év Összes modulvizsga 5. modul ………. Szakképesítés Okos magyar diák: az első év elején tanultakat sem felejti el!

4 A modulrendszer előnyei: (nem teljes felsorolás) Egy modul elvégzéséről igazolást kap a tanuló. Ha azt a modult egy másik szakma is tartalmazza, nem kell megismételnie. Csak akkor kaphat szakképesítést, ha valamennyi modul elvégzését igazolni tudja. A tanulmányai megszakításával nem vesznek el a teljesített moduljai. Egy későbbi időpontban folytatva a tanulást csak a hiányzó modulokat kell megszereznie. Amennyiben a megszerzett moduljaiból „összerakható” egy újabb szakképesítés, azt automatikusan megkaphatja. A modulok ……..

5 A modulrendszer hátrányai: (nem teljes felsorolás) Egy modul elvégzése tanfolyami jelleggel történik. Amíg a modul tart, más modul tananyagával nem ismerkedik. Iskolai rendszerben ez nem megoldható. (Nem lehet nyolc hétig csak egy tantárgyat tanítani!) A modulvizsgák nagyon sok vizsgabizottságot igényelnek  költséges a vizsgarendszere A szakképzés megszerzéséhez az érettségit követő két tanév szükséges. Csak egy tanévvel rövidebb a képzés a felsőfokú BSC képzésnél. A szakképzés megoldható a gimnáziumokkal és iskolarendszeren kívüli képzésekkel. A szakközépiskolákra nincs szükség. A modulok ……..

6 Tantárgyasítás 1. modul 1. tananyagegység 2. tananyagegység 1/1/1. tananyagelem 1/1/2. tananyagelem 1/2/1. tananyagelem 1/2/2. tananyagelem 1/2/3. tananyagelem 2. modul 3. tananyagegység 4. tananyagegység 2/3/1. tananyagelem 2/4/1. tananyagelem 2/4/2. tananyagelem 5. tananyagegység 2/5/1. tananyagelem 2/5/2. tananyagelem 1. tantárgy 2. tantárgy 3. tantárgy Egyszerű! Vagy nem?

7 Tantárgyasítás néhány problémája A. modul 1. tananyagegység 2. tananyagegység A/1/1. tananyagelem A/1/2. tananyagelem A/2/1. tananyagelem A/2/2. tananyagelem A/2/3. tananyagelem Z. modul 3. tananyagegység k. tananyagegység Z/j/1. tananyagelem Z/k/1. tananyagelem Z/k/2. tananyagelem 5. tananyagegység Z/l/1. tananyagelem Z/l/2. tananyagelem X. tantárgy 1. Egy tantárgyban az 1. és a 2. szakképző év anyaga? 1. Szakképző év 2. Szakképző év Példa:Villamos művek 2/8/1 Villamos hálózatok energia ellátása (40) 5/19/1 Energia ellátás (40) 5/20/1. Villamos hálózatok védelme (40)

8 Technológia, Vill. Művek, Gyakolat Tantárgyasítás néhány problémája 3. modul 1. tananyagegység 2. tananyagegység 3/11/1 Hálózati ismeretek 4. modul 3. tananyagegység k. tananyagegység 4/15/1 Méréstechnikai ism. 5. tananyagegység Jelenleg: 2. Rosszak az óraszámok? 2. Szakképző év 15 óra~ 80 óra Villamos mérések 74 óra (16/58) 97 óra~ 16 óra

9 Tantárgyasítás néhány problémája 3. A t.elemek óraszáma a hetek számának többszöröse? 1.Heti egyórás tantárgynak sok, kétórásnak kevés. 2.Ha kétórásra tervezzük, a második félév közepén elfogy. Utána mit tanít a tanár?

10 Tantárgyasítás néhány problémája 4. A t.elemek tartalma kellően meghatározott? 1.A központi program csak ajánlás. Nem kell elfogadni. Vizsgát szervezni viszont csak az SZVK szerint lehet, az pedig a modulrendszerre épül. 2.A tananyagelemek tartalmai konkrétumokat alig adnak. Három szakember négyféle módon értelmezheti.

11 Tantárgyasítás néhány problémája 4. A t.elemek tartalma kellően meghatározott? 1.A központi program csak ajánlás. Nem kell elfogadni. Vizsgát szervezni viszont csak az SZVK szerint lehet, az pedig a modulrendszerre épül. 2.A tananyagelemek tartalma konkrétumokat alig adnak. Három szakember négyféle módon értelmezheti.

12 Tantárgyasítás néhány problémája 4. A t.elemek tartalma kellően meghatározott? 1.A központi program csak ajánlás. Nem kell elfogadni. Vizsgát szervezni viszont csak az SZVK szerint lehet, az pedig a modulrendszerre épül. 2.A tananyagelemek tartalma konkrétumokat alig adnak. Három szakember négyféle módon értelmezheti.

13 Tantárgyasítás néhány problémája 4. A t.elemek tartalma kellően meghatározott? 1.A központi program csak ajánlás. Nem kell elfogadni. Vizsgát szervezni viszont csak az SZVK szerint lehet, az pedig a modulrendszerre épül. 2.A tananyagelemek tartalma konkrétumokat alig adnak. Három szakember négyféle módon értelmezheti. 3.Több tananyagelem meghatározása azonos, vagy közel azonos. A 8. tananyagegység és a 11/1 tananyagelem azonos címmel szerepel.

14 Tantárgyasítás néhány problémája 4. A t.elemek tartalma kellően meghatározott? 1.A központi program csak ajánlás. Nem kell elfogadni. Vizsgát szervezni viszont csak az SZVK szerint lehet, az pedig a modulrendszerre épül. 2.A tananyagelemek tartalma konkrétumokat alig adnak. Három szakember négyféle módon értelmezheti. 3.Több tananyagelem meghatározása azonos, vagy közel azonos. A 8. tananyagegység és a 11/1 tananyagelem azonos címmel szerepel. A 7. és a 8. tananyagegységeknek csak egy tananyagelemük van, de más névvel.

15 Tantárgyasítás néhány problémája 5. Csoportbontás vagy sem? 1.Az 1. tananyagegység (Informatikai alaptevékenységek) mindhárom tananyageleméhez számítógéptermet jelöl meg, de osztálykeretet. 2.A 4. tananyagegység (Villamos áramkörök) első eleméhez (Áramkörök tervezése) ugyancsak számítógéptermet jelöl meg, és ismét osztálykeretet. Kevés iskola rendelkezik 32 fős számítógépteremmel! 3.A 2. tananyagegység (Technológiai alapműveletek) mindkét eleme gyakorlat de osztálykeretet határoz meg. pl. 32 fő hegeszt a tanteremben. Csoportbontás kell!

16 Tantárgyasítás néhány problémája 6. Két szakképző év, vagy alapozás + szakképzés? 1.Az Erősáramú elektrotechnikus szakma tantárgyai: 2/13. évfolyam

17 E g y l e h e t s é g e s m e g o l d á s a z e r ő s á r a m ú s z a k o n Kattints a kívánt modulra! Vagy menj tovább! (Kattints ide!)

18 A z e l m é l e t - g y a k o r l a t a r á n y h a t á s a i Jelenleg Modulrendszerben Elmélet Gyakorlat 30 % 70 % Elmélet Gyakorlat 60 % 40 % Szükséges tanerő (10 tantárgyra vetítve, 2-es csoportbontással) 3*2 = 6 7*1 = 7 13 6*2 = 12 4*1 = 4 16 Legalább 20%-al több szaktanár! (Ezért kell az elméletigényes gyakorlat, és ezért javasolja gyakran osztálykeretben?

19 A vizsga moduljai tantárgyakkal lefedhetők? 0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése FeladatTev.percarány 1. Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése Gy6020 % 2. Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése I6020 % 3. Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával Gy4530 % 4. Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával Gy13530 % 990/ 300 20 %

20 A vizsga moduljai tantárgyakkal lefedhetők? 0927-06 Áramkörök, áramköri feladatok tervezése, előkészítése, dokumentálása FeladatTev.percarány 1. Adott kapcsolási rajz alapján alkatrészek kiválasztása, áramkör összeállítása, az elkészült áramkör vizsgálata, mérési eredmények dokumentálása Gy240100 % 990/ 240 25 %

21 A vizsga moduljai tantárgyakkal lefedhetők? 0928-06 Erősáramú szerelések végzése FeladatTev.percarány 1. Villamos fogyasztásmérő és/vagy érintésvédelmi készülék bekötése, hálózati csatlakoztatás, működésének ellenőrzése Gy9050 % 2. Kisfeszültségű szabadvezetéki és/vagy kábelhálózatokon kijelölt szerelési-, kötési-, csatlakozási feladat végzése Gy9050 % 990/ 180 15 %

22 A vizsga moduljai tantárgyakkal lefedhetők? 0929-06 Erősáramú mérések végzése FeladatTev.percarány 1. Adott feladat szerinti villamos mérések elvégzése (pl. adott áramkör be- és kimeneti jellemzőinek mérése, villamos gép üzemi jellemzőjének mérése, nemvillamos mennyiség átalakító mérése stb.), a mérési eredmények jegyzőkönyvben történő rögzítése Gy90100 % 990/ 90 15 %

23 A vizsga moduljai tantárgyakkal lefedhetők? 0930-06 Erősáramú berendezések üzemeltetése FeladatTev.percarány 1. Korszerű (számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-s) irányított ipari folyamat irányítási részének adott kapcsolás alapján történő kialakítása, bekötése, működésének ellenőrzése Gy9050 % 2. Energetikai és/vagy villamos fűtő-, hűtő rendszer adott részének működés közbeni ellenőrzése, abban (a vizsgára létrehozott) hiba keresése, a hiba elhárítása Gy9050 % 990/ 180 25 %


Letölteni ppt "Az új OKJ szerinti modulrendszerű képzés iskolai rendszerben Készítette: Hegedűs József műszaki tanár Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések