Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tata Molnár András szakaszmérnök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tata Molnár András szakaszmérnök"— Előadás másolata:

1 Tata Molnár András szakaszmérnök
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja I.-II. ütem március 21. Tata Molnár András szakaszmérnök

2 Témakörök: Visszatekintés a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció I. ütemére Tájékoztató a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció II. üteméről 2

3 Visszatekintés a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció
I. ütemére 3

4 Tájékoztató a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció
I. üteméről A „Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című projekt I. ütem kiviteli munkái évben fejeződtek be az Új Széchenyi Terv keretében. Igazgatóságunk mindezt a Közép-Dunántúli Operatív Programban nyújtott 1,37 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósította meg. A beruházás elsősorban állami tulajdonú, igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő vízi létesítményeket érintett, kisebb részt műveinkhez szervesen kapcsolódó önkormányzati tulajdonú műveket is. 4

5 Tájékoztató a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció
I. üteméről A projekt célja volt : a vízgyűjtőn lévő vízfolyások vízszállító képességének visszaállítása, az ökológiai potenciáljának javítása, a növény- és állatvilág életfeltételeinek javítása, a műtárgyak korszerűsítése, a szűkös vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás biztosítása, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó nemzetközi jelentőségű területen a vizes élőhely bővítése, a Tatai Öreg-tó ökológiai állapotának javítása, valamint az árvízi biztonság növelése. 5

6 Tájékoztató a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció
I. üteméről A projekt során megvalósult beavatkozások: Az Tatai Öreg-tó levezető rendszer rekonstrukciója, Dunaalmási belvízcsatorna rekonstrukciója, levezető zsilip megépítése, Által-ér és a km szelvények közötti mederszakasz és az utóülepítő tó üzemvíz csatorna rekonstrukciója, Oroszlány-Kecskédi vízfolyás rendezése a – km szelvények közötti szakaszon, Oroszlányi kísérleti szűrőmező kialakítása, üzemeltetése, Tatai Öreg-tó vizes élőhely kialakítása, Tatai Öreg-tó (keleti parti föveny) kialakítása. 6

7 Tájékoztató a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció
II. üteméről Tervezési feladatok meghatározása A projekt céljaként meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges előkészítő tevékenység az alábbiakat tartalmazza: I./ Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai, II./ A vízgyűjtő területen lévő jelentősebb mellékágak meder rehabilitációja, a medrekben kiülepedett hordalék eltávolítása, partrendezések, műtárgyak rekonstrukciója III./ Szűrőmezők kialakítása IV./ Forrásvizek hasznosítása

8 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai A projekt céljaként meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges előkészítő tevékenység: Tatai Öreg-tó, árvíztározó, működő halastó, jóléti tározó a Tatai Öreg-tó vízminőség javító kotrása, járulékos munkák elvégzése, a terület mint vizes élőhely komplex rehabilitációja a többcélú hasznosítás figyelembe vételével, az árvízvédelmi partfal és völgyzárógát rekonstrukciója, a tóba visszatérő források vizsgálata, forrásvizek szabályozott bevezetése, az Által-ér Öreg-tóba csatlakozásánál a jobb parton is vizes élőhely kialakítás lehetőségének felülvizsgálata.

9 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Tata Utóülepítő-tó, (eredetileg a széniszap ülepítésére készült a 1969-ben, 1980-as évektől horgász-tóként funkcionál) a tó vízminőség javító kotrása, völgyzárógát magassági és keresztmetszeti méreteinek ellenőrzése, szükséges beavatkozások meghatározása, leeresztő - vízszintszabályozó és árvízi levezetést biztosító műtárgyak rekonstrukciója.

10 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Bánhidai hűtő-tó, (1930-as évektől hűtő-tóként funkcionált 2004-ig, azóta horgász-tóként hasznosítják) a tó vízminőség javító kotrása, völgyzárógát magassági és keresztmetszeti méreteinek ellenőrzése, szükséges beavatkozások meghatározása, leeresztő - vízszintszabályozó és árvízi levezetést biztosító műtárgyak rekonstrukciója, vízkár elhárítási szempontokat is tartalmazó üzemrend kidolgozása, meg kell vizsgálni az árvizek levezetését a tavat megkerülő meder kialakításával. Műszaki gazdaságossági szempontok alapján javaslat adás a megvalósítandó változatra.

11 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Környei-tó, (1800-as évek végén épült, jelenleg jóléti és horgász célokat szolgál) a tó vízminőség javító kotrása , völgyzárógát magassági és keresztmetszeti méreteinek ellenőrzése, szükséges beavatkozások meghatározása, leeresztő - vízszintszabályozó és árvízi levezetést biztosító műtárgyak rekonstrukciója, vízkár elhárítási szempontokat is tartalmazó üzemrend kidolgozása.

12 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Bokodi hűtő-tó, (hűtőtőként funkcionál 1963 év-óta, horgászati hasznosítása is jelentős) a tó vízminőség javító kotrása, völgyzárógát magassági és keresztmetszeti méreteinek ellenőrzése, szükséges beavatkozások meghatározása, a tó leürítését és előürítését biztosító műtárgy, a műtárgyhoz kapcsolódó mederszakasz kialakítása, árapasztó műtárgy rekonstrukciója, vízkár elhárítási szempontokat is tartalmazó üzemrend kidolgozása.

13 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Bokodi Öreg-tó, (horgász-tóként funkcionál, üzemeltetési engedéllyel rendelkezik) a tó vízminőség javító kotrás, a rávezető mederszakaszok rendezése a járulékos munkák elvégzése, leeresztő - vízszintszabályozó és árvízi levezetést biztosító műtárgyak rekonstrukciója. Kecskédi Öreg-tó, (horgász-tóként funkcionál) a tó vízminőség javító kotrása, a rávezető mederszakaszok rendezése, műtárgyak rekonstrukciója.

14 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Oroszlányi park tavak, (1960-as években épültek, jóléti tavak) a tó vízminőség javító kotrása, leeresztő - vízszintszabályozó és árvízi levezetést biztosító műtárgyak rekonstrukciója.

15 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Tervezési feladatok, vizsgálatok A tavak területének és a kitermelésre kerülő anyag elhelyezésére igénybevett területek geodéziai felmérése, mért adatok feldolgozása, szintvonalas helyszínrajz szerkesztése. Völgyzáró gát vagy partfal geodéziai felmérése, mért adatok feldolgozása, kereszt és hossz-szelvények szerkesztése. Érintett műtárgyak jellemző pontjainak bemérése. Meder üledék vizsgálata és talajmechanikai feltárás a tó területén belül arányosan elosztva. Az Által-ér hidrológiai tanulmányát felhasználásával a tározók árvízcsúcs csökkentő hatásnak vizsgálata. Mederkotrási anyag elhelyezési terv készítése. Völgyzáró gátak keresztmetszeti és magassági méreteinek ellenőrzése. A töltésben lévő műtárgyak, keresztezések állapot értékelése. A völgyzáró gát tulajdoni helyzetének dokumentálása. A szükséges beavatkozások műszaki terveinek elkészítése.

16 I. Az Által-ér vízgyűjtő területén lévő jelentősebb tározók vízminőségét, a jó ökológiai állapot elérését célzó, a vízkárelhárítást javító beavatkozásai Tervezési feladatok, vizsgálatok Az Által-ér Tatai Öreg-tóba csatlakozó szakaszán jobb oldalon kiépítendő vizes élőhelyre vonatkozó tervek aktualizálása, javaslat adása a vizes élőhely kialakítására és dokumentáció összeállítása. Tervezett beavatkozásokkal érintett területek természetvédelmi érintettsége miatt a tervezett munkák természeti és környezeti hatásainak előzetes vizsgálatának elvégzése. A tervezett beavatkozásokkal érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata, terület kimutatás készítése az időlegesen és a véglegesen igénybevett ingatlanokról. A rendelkezésre álló információk alapján értékbecslés készítése az ingatlan igénybe vételekre. Tervezői költségbecslés készítése. Dokumentálás Elvi engedély kérelem beadására alkalmas műszaki tartalmú terv készítése. Vízjogi létesítési engedélyezésre alkalmas műszaki tartalmú terv készítése.

17 Érintett vízfolyások:
II. A vízgyűjtő területen lévő jelentősebb mellékágak meder rehabilitációja, a medrekben kiülepedett hordalék eltávolítása, partrendezések, műtárgyak rekonstrukciója Érintett vízfolyások: Malom patak a Cseke-tó és Pötörke zsilip között 0,7 km, Szomódi-vízfolyás, hossza 6,3 km, Árendás-patak, hossza 9,6 km, Kismosó-patak, hossza 3 km, Újhegyi úti vízfolyás, hossza 3 km, Potocska-patak, hossza 5 km, Galla-patak és kapcsolódó mellék vízfolyások hossza 10 km, Oroszlány-Kecskédi vízfolyás, a parktavak feletti szakaszon, a csatlakozó Pénzes és Labanc patakok, hossza 10 km.

18 II. A vízgyűjtő területen lévő jelentősebb mellékágak meder rehabilitációja, a medrekben kiülepedett hordalék eltávolítása, partrendezések, műtárgyak rekonstrukciója Tervezési feladatok, vizsgálatok Vízfolyások medrének felmérése átlagosan 100 m-ként készített keresztszelvényezéssel, felmért pontok megnevezésével. Felmérendő a meder és a meder melletti ~20-20 m szélességű parti sáv. Keresztező műtárgyak jellemző pontjainak felmérése. Felmért pontok ábrázolása földhivatali alaptérképen, keresztszelvények és hossz-szelvények szerkesztése, meglévő műtárgyakról vázlatrajzok készítése. A vízfolyások vízgyűjtő területeire hidrológiai vizsgálat készítése, mértékadó vízhozamok meghatározása. Mederrendezési terv készítése. A medrek magassági vonalvezetésének és keresztmetszeti méreteinek meghatározása. A műtárgyak átépítése, tervek kidolgozása általános terv szinten. A tervek elkészítéséhez szükséges talajmechanikai vizsgálatok elvégzése. A min. 3,0m szélességű gyepes parti sáv kialakítás lehetőségeinek vizsgálata.

19 II. A vízgyűjtő területen lévő jelentősebb mellékágak meder rehabilitációja, a medrekben kiülepedett hordalék eltávolítása, partrendezések, műtárgyak rekonstrukciója Tervezési feladatok, vizsgálatok Terület kimutatás készítése a mederrendezéssel érintett vagy igénybevett ingatlanokról a művelési ág és tulajdonosok megnevezésével. Tervezett beavatkozásokkal érintett területek természetvédelmi érintettsége miatt a tervezett munkák természeti és környezeti hatásainak előzetes vizsgálat elvégzése. Tervezői költségbecslés készítése a tervezett beavatkozásokra. Dokumentálás Elvi engedély kérelem beadására alkalmas műszaki tartalmú terv készítése. Vízjogi létesítési engedélyezésre alkalmas műszaki tartalmú terv készítése.

20 III. Szűrőmezők kialakítása
Tervezési feladatok, vizsgálatok Az Által-ér vízgyűjtő területére a korábban készült vizsgálatok, tanulmányok számos helyre javasolták szűrőmezők kialakítását. A jelenlegi állapotok, illetve az Oroszlányi és Fertődi szűrőmezők üzemeltetési tapasztalatai alapján korábbi tanulmányok felülvizsgálata. A fentiek figyelembe vételével javaslat adása a vízminőség javítását szolgáló szűrőmezők helyszíneire, azok kialakítására. A tervezett létesítményekre elvi vízjogi engedélyezési terv készítése tervezői költségbecsléssel.

21 IV. Forrásvizek hasznosítása
Tata város területén a megemelkedett karsztvízszint hatására visszatérő források vízelvezetésének hiányosságai már több helyen okoztak problémákat. Ugyanakkor a térségben jelentkező vízigények kielégítésre kisvizes időszakban vízhiány miatt nehézségeket jelent. A visszatérő tatai forrásokra vonatkozó eddigi ismeretek összegyűjtése és stratégiai terv készítése a fakadó vizek okozta kár megelőzésére illetve minimalizálására, amely a meglevő tanulmányok szintézisén alapul. A terület vízföldtani helyzet kiértékelésének elkészítése a legújabb ismeretek, illetve a visszatöltődés megindulása óta végzett mérések és vizsgálatok eredményeinek alapján. A jelenlegi és a közeljövőben várhatóan feltörő források helyszíneinek felülvizsgálata, azok jelenlegi és várható vízhozamainak meghatározása . Közvetlen vár környéki források: Nagy tavi forrás iker (vár alatt) Kastély, Fürdő forrás Kastély, Vízvezeték forrás

22 IV. Forrásvizek hasznosítása
A források vízkészleteinek hasznosítási lehetőségeit figyelemmel a területen jelentkező, esetenként vízhiány miatt ki nem elégíthető vízigények vizsgálat, és gondoskodni kell a fel nem használható vizek károkozás nélküli elvezetéséről. A karsztvízszint emelkedés következtében jelentkező, nem koncentrált források formájában feltörő fakadó vizek helyszíneinek feltárása, különös tekintettel a beépített területekre és zárt kertekre (magánterületekre is). A nem kívánt vizek elvezetésének megtervezése, az érintett területek vízmentesítése. Dokumentálás A tanulmány alapján elvi vízjogi engedélyezési terv készítése, tervezői költségbecsléssel.

23 Tájékoztató a Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáció
II. üteméről Projektkezdés tervezett időpontja: július 1. Projektbefejezés tervezett időpontja február 28. Teljesítési rész- és véghatáridők: 2014. április 1-ig elvégzendő feladatok: geodéziai felmérések, adatok feldolgozása, üledék vizsgálatok dokumentálása, talajmechanikai vizsgálatok dokumentálása, jelentősebb mellékágak vízgyűjtő területének hidrológiai vizsgálata, szűrőmezőkre korábban készült tanulmányok értékelése, tatai forrásokra vonatkozó rendelkezésre álló dokumentációk, vízhozam mérések adatainak összegyűjtése. 2014. augusztus 30-ig elvégzendő feladatok: elvi vízjogi engedélyezési tervek elkészítése, dokumentálása, átadása megrendelő részére. 2015. február tervezési feladatok befejezési határideje.

24 Újabb javaslat a KEHOP keretében (csak állami létesítményekre)
Jelenlegi valóság Újabb javaslat a KEHOP keretében (csak állami létesítményekre) II.-III.-IV. …. Ütem ???? Összefogásra van szükség, hogy egységes tervezési szemlélet érvényesüljön, elkerülve az átfedéseket és a nem megfelelő kapcsolódási pontok kialakítását.

25 Köszönöm a figyelmet! 25


Letölteni ppt "Tata Molnár András szakaszmérnök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések