Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSELMÉLET, TUDÁSTÁRSADALOM, TUDÁSRÉGIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSELMÉLET, TUDÁSTÁRSADALOM, TUDÁSRÉGIÓ"— Előadás másolata:

1 TUDÁSELMÉLET, TUDÁSTÁRSADALOM, TUDÁSRÉGIÓ
Varga Csaba Stratégiakutató Intézet

2 1. TUDÁSELMÉLET Tudat és tudás típusok globális tudás típusok
társadalmi tudás típusok lokális tudás típusok családi tudás típusok személyes tudás típusok

3 TUDAT ÉS TUDÁS TÍPUSOK Formafeletti tudatok formázott tudatok
formázatlan tudatok személyes tudatok szuperformázott magastudatok uralkodó tudatok alávetett tudatok formázott egyenrangú tudatok Formafeletti tudások formázott köztudások formázatlan köztudások személyes tudások szuperformázott magastudások uralkodó világtudások alávetett domináns tudások formázott egyenrangú tudások

4 GLOBÁLIS TUDÁS típusok
globális tudás a formafeletti tudásról globális formázott köztudás globális nemtudás a globális tudatalattiról uralkodó és intézményesült globális tudások alávetett és intézményesült lokális tudások globális tömegkultúra tudások korlátozottan elterjedt szuperformázott magastudások egyedi, nem szabványos, nem elterjedt új globális tudások

5 LOKÁLIS TUDÁS típusok lokális tudás a formafeletti tudásról
lokális tudás a formázott köztudásról lokális nemtudás a formázatlan köztudattalanról lokális uralkodó tudások lokális tömegkultúra (szabványosított) tudások lokálisan elterjedt magastudások egyedi, speciális helyi tudások lokális, rejtetten formázott tudások a lokális tudattalanról

6 SZEMÉLYES TUDÁS típusok
isteni, formafeletti tudás a személyben kollektív formázott köztudás elemek társadalmi tudattalanok, formázatlan köztudások személyes csoportudások, családilag formázott tudások személyes uralkodó, elmélet-előtti tudások személyes magastudás elemek személyes tudás a tudattalanról rendkívűli személyes szupertudások

7 Karl Popper: Test és elme (1969)
„Álláspontom a következő: engem legfőképpen az objektív tudás és annak növekedése érdekel, és azt állítom, hogy a legalapvetőbb dolgokat sem tudjuk meg a szubjektív tudásról, ha nem tanulmányozzuk az objektív tudás növekedését és a tudás két típusa közti kölcsönhatást (ahol a szubjektív tudás többet kap, mint ad).” „Az objektív tudás találgatásokból, hipotézisekből és elméletekből áll, amelyek általában könyvek, újsá-gok és előadások formájában jelennek meg. De ide tartoznak a megoldatlan problémák és a különböző versengő elméletek mellett és ellen szóló érvek.”

8 2. TUDÁSTÁRSADALOM normái
1. A globlokál káoszrendszer egyensúlyban marad 2. A tudásalapú gazdaságban dominál a tudástermelés és tudáskereskedelem 3. A digitális állam a társadalomipar motorja 4. A társadalmi tőke növekedése lehetővé teszi az (bizalom alapú) intelligens civil társadalmat 5. A tudástársadalom elterjeszti az intelligens élvetvilágot, életvezetést 6. A felbomlott társadalmi rend helyre áll, új közösségi (valóságos és virtuális) indentitások születnek

9 Tudástársadalom normái 2.
A hálózati társadalmak nem szakadnak ketté minden eddiginél nagyobb szabadság és esélyegyenlőség lehetőség az információhoz hozzáférő egyének interaktívan kommunikálnak minden ember részt vehet a tudásalapú gazdaságban, társadalomban, az e-demokráciában a globális tömegkultúra folyamatosan és gyorsabban feltöltődik magastudásokkal minden régi és új tudás (e-tartalom) a világhálókon minden lokális világban intelligens régiók, települések

10 Európai Unió E-CONTENT programja
TUDÁSÉRTÉKESÍTÉS (az információs közvagyon hasznosításának ösztönzése) TUDÁSIDENTITÁS (a nyelvi és kulturális alkalmazkodás erősítése) TUDÁSPIAC (a piacképességet létrehozó körülmények támogatása) információszolgáltatás bővítése, a köz- és magánfeleket össze-hozó kísérleti projektek Az információtartalom testreszabása, a soknyelvűség stratégiájának elfogadása, a nyelvi infrastruktúra erősítése A befektetési akadályok elhárí-tása, a szellemi tulajdonjogok átruházásának előmozdítása

11 MAGYAR E-CONTENT PROGRAM ÉS AKCIÓTERV
TUDÁSTERMELÉS TUDÁSELOSZTÁS TUDÁSKERESKEDELEM TUDÁSPIAC TUDÁSIDENTITÁS TUDÁSPOLGÁR TUDÁSKÖZÖSSÉG

12 TUDÁSTERMELÉS több tudásvízió a formafeletti világról
globális formázott és formázatlan köztudások feltárása és felülvizsgálata az intézményesült globális, nemzeti és lokális tudások továbbfejlesztése a begyürüző globális tömegkultúra tudások feltöltése régi és új magastudásokkal új magastudások megfogalmazása és kontrollja egységes tudáselméletek hipotéziseinek megfogalmazása egyedi, szabálytalan tudásfeltevések és tudásrendszerezések vitája

13 Tudástermelés a Stratégiakutató Intézetben
több tudásvízió a formafeletti világról TUDÁSGYŰJTÉS ÉS ÉRTELMEZÉS globális formázott és formázatlan köztudások feltárása és felülvizsgálata GLOBALIZÁCIÓ TUDÁSTARTALMAINAK FELTÁRÁSA ÉS KRITIKÁJA az intézményesült globális, nemzeti és lokális tudások továbbfejlesztése AZ INTÉZMÉNYESÜLT TUDÁSPANELEK KONTROLLJA a begyürüző globális tömegkultúra tudások feltöltése régi és új magastudásokkal CIVILEGYETEMI KISÉRLET, INFORMÁCIÓS TÁRSADA-LOM SZAK, TÁVOKTATÁSI PROGRAMOK új magastudások megfogalmazása és kontrollja ÚJ TUDÁS TERMELÉSE A GLOBLOKÁL VILÁGRÓL ÉS MOZGÁSFORMÁIRÓL egységes tudáselméletek hipotéziseinek megfogalmazása ÚJ EMBERKÉP, ÚJ TUDÁSTÁRSADALOM FELFOGÁS, ÚJ HAGYOMÁNY-ELMÉLET, STB egyedi, szabálytalan tudásfeltevések és tudásrendszerezések vitája ÚJ TUDÁS- ELMÉLET, ÚJ FILOZÓFIA, ÚJ STRUKTÚRA ELMÉLET STB.

14 TUDÁSKÖZVETITÉS a formázott (és formázatlan) köztudások közvetítése
a globális, nemzeti és lokális tudások intézményesítése, széles körű terjesztése a begyürüző globális tömegkultúra tudások megmérettetése a magyar nyelvű tudáspiac fejlesztése, a közvetítő csatornák működtetése új magastudások intenzív elterjesztése magastudást oktató műhelyek támogatása régi és új (elszigetelt) magastudások nyilvánosságra vitele tudáspolgári lét és magatartás népszerűsítése

15 TUDÁSKERESKEDELEM TUDÁS ELÉRHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
TUDÁSPIAC MEGSZERVEZÉSE TUDÁSPIACON KÖZTUDÁSOK INGYENES MEGSZEREZHETŐSÉGE ÚJ TUDÁSOK DIGITALIZÁLÁSA TUDÁSOK SZERVEZETT ELSAJÁTÍTÁSA TUDÁSKERESKEDELEM FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE REGIONÁLIS TUDÁSPIACOK LÉTREHOZÁSA TUDÁSVÁSÁRLÁSOK NÉPSZERŰSÍTÉSE

16 TUDÁSVÖLGY PROJEKT TUDÁS ELÉRHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA VIRTUÁLIS MEGYE
TUDÁSPIAC MEGSZERVEZÉSE TUDÁSVÖLGY KÖZPONT TUDÁSPIACON KÖZTUDÁSOK INGYENES MEGSZEREZHETŐSÉGE INGYENES TUDÁSBÁZISOK ÚJ TUDÁSOK DIGITALIZÁLÁSA ELSŐ SZELLEMI TŐKE TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSA TUDÁSOK SZERVEZETT ELSAJÁTÍTÁSA TÁVOKTATÁSI KLASZETEREK TUDÁSKERESKEDELEM FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE VIRTUÁLIS TUDÁSÁRUHÁZ MEGSZERVEZÉSE REGIONÁLIS TUDÁSPIACOK LÉTREHOZÁSA SZOLGÁLTATÁ-SOK AZ INTELLIGENS RÉGIÓ PORTÁLOKNAK TUDÁSVÁSÁRLÁSOK NÉPSZERŰSÍTÉSE SZOFTVER VÁSÁRLÁ-SOK ELINDÍTÁSA, KREATÍV MÉDIA KÖZPONT

17 az értékteremtö tartalom-szolgáltatások elterjedése.
TUDÁSRÉGIÓ Az információs vagy tudástársadalom programjának regionális megvalósítása, a tudásalapú gazdaság és társadalom rendszerszerű, koncentrált kiépülése egy-egy megyében vagy régióban, avagy az intelligens életfeltételek intenzív és kreatív megteremtése, a hálózati e-gazdaság dominánssá válása, áttérés a digitális közigazgatásra és az értékörzö, az értékteremtö tartalom-szolgáltatások elterjedése.

18 TUDÁSRÉGIÓK, INTELLIGENS RÉGIÓK 2000-ben
Elkészült: Tudásrégió (funkcionális régió) Dél-Alföld Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország Somogy megye Készül: Fejér megye, Közép-Dunántúl régió Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Baranya megye

19 TUDÁSRÉGIÓ PEST, BÁCS-KISKUN és SZOLNOK MEGYÉBEN
Szélessávú, interaktív hálózat építése, működtetése · Digitális önkormányzás, elektronikus városházák · Tudásalapú gazdaság, technológiafejlesztési övezetek (INCOPARK) · Távoktatási központok, virtuális egyetemek

20 Tudásrégió... 2 Távegészségügyi projektek
·  Intelligens falvak, városok ·  Teleházak és tudásházak rendszere ·  Interaktív médiák és új szolgáltatásaik (internetes televízió) ·  Tartalomszolgáltatási projektek (Tudás-völgy)

21 Virtuális Megye Pest megyében
 1. „kábelhálózat” (szélessávú, gyors, optikai alapú, infokommunikációs hálózat)  2. „hardver eszközök” (az önkormányzatok felszerelése hardver eszközökkel)  3. „szoftvercsomag” (szoftvercsomag az e-közigazgatás minden funkciójához)  4. „oktatás” (az önkormányzatok képviselőinek és a hivatalok apparátusainak felkészítése)

22 TUDÁSRÉGIÓ TERVEK 2001-BEN
Száz település bekötése az infokommunikációs hálózatba Az e-közigazgatás bevezetése településen Megyei információs és e-gazdasági portál elkészítése Az INCOPARK program elindítása négy-hat helyszínen Három intelligens kistérségi program megvalósítása Öt-hét tudásház megnyitása Két távoktatási központ kialakítása (Fót, Budaörs-Nagykovácsi) A Pest megyei internetes televízió kísérleti adásának elkezdése (Mafilm médiaparkban) A Tudás-völgy program tartalomszolgáltatásainak indítása (első lépésben Budaörsön)

23 INCOPARK PROJEKT Budaörs Budakeszi Nagykovácsi Fót 1 Fót 2 Szada
IPARI PARK zöld mezős MÉDIAPARK Károlyi kastély

24 BUDAÖRS, koordinátor:BITEP, Tudás-Völgy
Tervezett tevékenységek: regionális (közép-magyarországi) integrált portál (GFT Kft) Pest megyei elektronikus piac (Offers Kft, Trebag Kft) INCOPARK Központ (Konzorcium - Innotech Kft) Tudásvölgy központ (Virtuális Vállalat - Stratégiakutató) Első szellemi tőke társaság tudásportálja (Offers Kft, Alföld RT.) Közép-magyarországi Regionális Távoktatási Klaszter (MAK, Gábor Dénes Főiskola, Szent István Egyetem, stb.) Finn-magyar felsőoktatási távoktatási központ (Tamperei Főiskola, Tamperei Technológiai Központ, Kodolányi Főiskola, Stratégiakutató) regionális innovációs transzferközpont (IPE) KKV-ékat integráló és képző központ (IPE)

25 Budaörs (második rész)
Befektetés-támogató ipari park projekt (IPE) Regionális szociális-fogyatékosügyi portál (Offers Kft) Nemzetközi szovftverfejlesztő piacközpont (NSZJT, Novell kft)

26 BUDAKESZI, koordinátor: Stratégiakutató
Tervezett tevékenységek: közép-európai jövőközpont (Stratégiakutató) Tudásrégió projektközpont (Tudásrégió kht) Első magyar szoftverkölcsönző (Novell Kft) virtuális e-közigazgatási fejlesztési központ (e-közigaz-gatási konzorcium, SZÜV.RT és társai) virtuális távegészségügyi központ (Semmelweis Egyetem Családorvosi tanszék) virtuális népjóléti fejlesztő központ regionális tartalomipari központ, gépi fordító fejlesztő központ (Morphologics kft)

27 Nagykovácsi koordinátor: EmataViv
Tervezett tevékenységek: Intelligens irodaház (EmataViv, Trebag Kft) Virtuális inkubátorház (Trebag Kft) Adatbázis Inkubátorház (MAK, ORACLE, stb.) Regionális távmunka központ Kistérségi gazdaságfejlesztési mintaprogram központ Regionális virtuális kézműves portál (Harmadik Évezred Alapítvány)

28 FÓT 1 koordinátor: HTH kft
Tervezett tevékenységek: internetes regionális tudástelevízió (MAFILM Invest, HTH Kft, Stratégiakutató, stb.) kreatív művészet és média központ (Stratégiakutató, Tamperei Művészeti és Média Központ, stb.)

29 FÓT 2 koordinátor: Intelligens Városért Egy.
Tervezett tevékenységek: Felnőttoktatási távoktatási központ (Elender RT, Civilegyetem, Comsolvings Kft, stb.) Regionális civil távoktatási központ (MEH Civil Kapcs. Főoszt.) Virtuális középiskolai önképzőkör Virtuális közoktatási fejlesztő központ (Erdőkertes) Virtuális regionális teleház-tudásház központ e-civil társdalom fejlesztő központ (IVE, Fót, stb.) Konferenciaturizmus fejlesztés

30 SZADA koordinátor: Önkormányzat
Tervezett tevékenységek: Regionális virtuális logisztikai központ (MATTIP Szövetsége, Kunstruktúra Kht) Digitális családi ház fejlesztő központ Regionális turisztikai információs központ Kistérségi gazdaságfejlesztési iroda

31 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜ-KET!
zárótétel KÖSZÖNÖM FIGYELMÜ-KET! Varga Csaba


Letölteni ppt "TUDÁSELMÉLET, TUDÁSTÁRSADALOM, TUDÁSRÉGIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések