Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LIMBOURG TESTVÉREK: PAUL, /POL/, JOHAN, /JeAN/, HERMANn /armand/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LIMBOURG TESTVÉREK: PAUL, /POL/, JOHAN, /JeAN/, HERMANn /armand/"— Előadás másolata:

1 LIMBOURG TESTVÉREK: PAUL, /POL/, JOHAN, /JeAN/, HERMANn /armand/
a miniatúra mŰvészete LIMBOURG TESTVÉREK: PAUL, /POL/, JOHAN, /JeAN/, HERMANn /armand/

2 A miniatúrák voltak a könyvillusztrálás első remekei (miniature: piros festékkel - míniummal - festeni). A legrégibb miniatúráknak az óegyiptomi Halottak Könyvének papirusztekercsein frízszerűen körbefutó képsorozatokat tekintjük. A bizánci birodalom élénk művészeti életét fellendítette a miniatúra. Az illusztrálás módja a könyvnyomtatás feltalálásával természetesen megváltozott. Eleinte a fa- és rézmetszet az uralkodó, később a nyomdatechnika fejlődésével használatba jött a kőnyomat. A 20. században a mechanikai sokszorosítási eljárások legkülönfélébb módjával készülnek az illusztrációk, amelyek között elsőnek a cinklemezre fényképezett és maratás útján készített ún. klisét kell megemlíteni. A fototípia a vonalas rajzok sokszorosítására szolgál, míg az autotípia a tónusos rajzok vagy fényképek nyomtatásának eszköze.

3 A miniatúra kiskép pergamenen, papíron, fatáblán, fémen, vásznon, vagy bármilyen hordozón.
Díszít: szöveget, kódexet, könyvet, vagy önállóan jelenik meg. Kezdetben a kézzel írott kódexek kezdőbetűi (iniciálé). Mestereik a miniátorok, a szövegírók a scriptorok, rubrikátorok, a díszítmény és képfestők a piktorok, vagy illuminátorok. A miniatúra megjelenésének és azt követően, fejlődésének kiemelkedő kora a VIII. sz. ír területi elszigetelt kolostori, majd a KAROLING-kori művészet szövegábrázoló miniatúra festészete. Erre a korona a XIV-XV. sz. miniatúrái, legjelesebb képviselőik a Limbourg-fivérek.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 A Limbourg fivérek (Paul, Johan, Herman)1385, 1386, 1388-tól 1416-ig éltek, alkottak. Második munkájukat, a Tres Riches Heures-t a középkori kódexek királyaként emlegetik. A két idősebb ötvösmesterséget tanul Párizsban. Szülővárosukban, Nijmegen-ben képezik magukat a faszobrász édesapjuk mellett a festészet művészetében. A hírük alapján a burgundi herceg meghívja a két fiút egy biblia díszítésének elkészítésére. Nem tudták befejezni, mert a herceg (Fülöp) meghal. Hamarosan (1404) már mindhárman, megbízást kapnak Berry hercegétől (Berry herceg: II.(Jó) János király fia, V. Károly francia király és I. Fülöp burgundi herceg testvére. Miniatúristákat toborzott az északeurópai országokból. A művészetek bőkezű mecénása, az első modern értelemben vett könyv és műgyűjtő.) hóráskönyv elkészítésére. Címe: BELLES HEURES DU DUC BERRY. Jelenleg a New York-i Metropoliten Múzeum tulajdonában.

20 Elkészülte után újabb megbízást ad nekik a herceg, ebből született a gótika legszebb hórás könyve, a TRES RICHES HEURES DU DUC BERRY. Hórás könyv: középkori imakönyv. Hóra=óra, a kifejezés a kánoni órákra vonatkozik, a napi hét ima rendje. Felépítése, tartalma: képes kalendárium / az év 12 hónapját a megfelelő csillagjegy képe alatt egy-egy illusztráció szemlélteti. A vidéki és társasági életet megelevenítő képek, az évszakhoz, hónaphoz tartozó jellegzetes teendők, szokások./ Továbbiakban tartalmazza a legnépszerűbb szentek, evangéliumi részletek, Mária történetek képeit gazdagon díszített oldalakon.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 A lovagkor amellett, hogy magasztos eszméket, ugyanakkor pesszimizmust, melankóliát hozott a társadalom életébe. A hősiesség és a szerelem ** álma** a lovagi élet meghatározói. Választás a hit és szerelem között. --- Idézet Emerson-tól „ Ilyen erőszakos célratörés nélkül, amely az emberek sajátja, egy csipetnyi bigottság és fanatizmus nélkül nincs felfokozott izgalmi állapot, nincsenek eredmények. Ha valaki találni akar, fölé céloz. Bizonyos fokig minden cselekedet magában hordja a túlzás hamisságát.” Ki tagadhatná, hogy a valóság mindig rácáfolt a tiszta és nemes élet emelkedett illúzióira? A fenti sorok Johan Huizinga: A középkor alkonya c. munkájából.

34 A stilizált lovagkori költészet szinte testvére a kialakuló trubadúrirodalomnak.
Ebben is kö­vet­he­tő a nő jelentésének átértékelődése, ám itt a folyamat felgyorsul. A nő megemelődik a Szűz Mária-kultuszban; ez áttevődik a várúrnőre, várkisasszonyra, majd az "éteri tisztaságú" érzés szerelmi vággyá alakul át. (Amikor ez megszólal, akkor már "tiszta" trubadúrirodalomról beszélhetünk.) Aztán ez a vágy vagy teljesül, vagy azt állítják, hogy teljesül - innen már olyan művekkel találkozunk, amelyek kortól függetlenek: akármikor születhettek volna.

35 A trubadúrok szerelemfelfogása az ovidiusival rokon: mivel a létező társadalmi törvények és szokások még akkor sem legalizálhatták volna, ha férjezetlen nőhöz kapcsolódik a szerelem, a viszony esetleges, véletlenszerű, mindent kockáztató, ám nem örök és nem monogám. A középkor szerelemtárában két különböző áramlat figyelhető meg. A szokásokban és az irodalomban egyaránt fellelhető a magamutogató végletes trágárság és a prüdéria. Merész Károlynak felrótták önmegtartóztató életét (uralkodónak nem így kell viselkedni), a burgundi herceg az angol követekre várakozva lefoglalta a város fürdőit, abban a „Vénusz mesterséget” gyakorlók közül ki-ki tetszése szerint választhatott, a herceg költségére.

36

37

38

39

40

41

42

43 /220x348; 364x543/ A tizenkét hónap Limbourg testvérek miniatúrái.
Hórás könyv Berry herceg megbízása /220x348; 364x543/

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Magyar területen 1333-ban a Magyar Anjou Legendárium készült,
azt követően a Képes Krónika, /Bécsi Képes Krónika/: 1360 körül készült latin nyelvű krónika, mely I, (Róbert) Károly koráig követi a magyar történelem eseményeit. 147 iniciálé és miniatúra díszíti, melyek alkotója feltehetően Meggyesi Miklós ??? volt. Szövegét Kálti Márk írta. Ma az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

64 Kálti márk: képes krónika

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 VÉGE Németh katalin 2012


Letölteni ppt "LIMBOURG TESTVÉREK: PAUL, /POL/, JOHAN, /JeAN/, HERMANn /armand/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések