Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar reneszánsz Janus Pannonius és Balassi Bálint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar reneszánsz Janus Pannonius és Balassi Bálint."— Előadás másolata:

1 Magyar reneszánsz Janus Pannonius és Balassi Bálint

2 Történelmi háttér

3 Mátyás jelentősége •Uralkodása idején budai, illetve visegrádi udvara az európai reneszánsz egyik központja. Világhírűvé vált könyvtára (Corvinák), amely több mint 5 000 kötetből állt, és a kódexek darabonkénti értéke meghaladta az 1 000 aranyat.

4 •Mátyás király bőkezűen pártfogolta művészeteket és tudományt. Híres tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat építtetett, s ezzel is elősegítette a reneszánsz építő- és díszítőművészet magyarországi fejlődését

5 •a./ Korai reneszánsz: Janus Pannonius b./ Érett reneszánsz: Balassi Bálint c./ Késői reneszánsz (XVI. sz.): - 1590: Vizsolyi Biblia (Károly Gáspár) - zsoltárfordítók: Batizi András, Sztárai Mihály - fabulák: Pesti Gábor, Heltai Gáspár

6 •históriás ének: Tinódi Lantos Sebestyén - széphistória: Gyergyai Albert: Árgirus és Tündérszép Ilona; Ilosvai Selymes Péter: Toldi - Sylvester János: időmértékes verselés magyarul - Bornemisza Péter: Szophoklész Elektrájának átköltése (az 1. antik klasszikus magyarul) •Zene: Bakfark Bálint

7 Janus Pannonius Az első magyar, bár még latinul író, világirodalmi szintű költőnk

8 Műfajai •Janus Ferrarában megtalálta a maga hangját. •Legelőször a gúnyos, gyakran erős kritikájú, nemegyszer támadó szellemű epigrammákkal lesz nevezetes. De rövid, tömör epigrammákban szólal meg szerelmes/erotikus költészete is. Verseinek tanúsága szerint igen változatos szerelmi életet élhetett.

9 BARÁTNŐJÉHEZ Jaj nekem! Oly későn leltünk egymásra, minek kell ily hamar elválnunk, s nem lehetek veled én? Haj! Pedig, életem, én, addig vágynál ölelni, míg a futó repkény fönt van a tölgy derekán; s akkor szűnnélek csak meg csókolni, ha már a kagyló kagylóját önmaga hagyja oda. Vénusz láncai bár úgy kötnék a szeretőket, mint ahogy a nőstény- s kankutya összeragad.

10 •Költészete bővül. A kor divatos műfajának, a panegyricusnak elismert mestere.

11 Magyarországi versei •Élete nagy részét betölti a politika, a közéleti teendő, de nem tud költészet nélkül élni. Írásművészete bővül. Most már az elégia a legjellegzetesebb kifejezési formája. Kétségeit, bánatait — így a gyászt elveszett anyjáért, vágyódásait meghitt hangú, gondolatokban gazdag elégiákban fejezi ki. •Közben azonban mindig megmarad kifejező formájának az éles epigramma. Erre a rövid, csattanó műfajra szüksége van, mert alkatánál fogva szellemes ember, akinek még bánataiban is jelen van a humor.

12 Balassi Bálint •Az első magyar nyelvű költőnk •Témavilága, akárcsak a lovagköltőké, világosan oszlik az akkor hagyományos három körre: vallásos, harci és szerelmes költészetre, •vagy ahogy akkor mondták: istenes énekekre, vitézi énekekre és virágénekekre.

13 Újítása •Istenes énekeiben az áhítatos hinni akarás, a kétely, a lélek háborgása keveredik; egy nyughatatlan ember reménytelen vágya a benső nyugalomra. - AMBIVALENCIA •Vitézi énekei egyrészt a férfias kalandokat eszményítik, másrészt a friss nemzettudatot fejezik ki. •Szerelmes versei pedig a középkortól elszakadt újkori ember életvágyát, életszeretetét fogalmazzák meg az érzelem széles skáláján.

14 Szerelmes versek: •Verstípusok: a.) Lovagi bókoló, udvarló verstípus b.) Virágének c.) Tavaszdal, májusdal, táncdal d.) Albavers vagy hajnalvers (alba = fehér) e.) Latrikánus vers vagy “kurvavers”

15 Balassa-kódex: •A. Gerézdi Rabán szerint B.B. ismerte Dante Isteni színjátékát, és annak hatására 100 versből álló gyűjteményt tervezett. Ebből 33 ún. Anna-verset (L. A. házassága előtti időszak), 33 ún. Júlia- verset (L.A. özvegysége) és vallásos költeményt kellett volna tartalmaznia a kötetnek, élükön a Szentháromság- himnusszal. •B. Varjas Béla és a legújabb kutatások szerint azonban a megírt és ciklusba rendezett 66 vers (Nagyciklus) zárt egészet alkot. (Kisciklusként a különálló Célia- verseket emlegetik)

16 Balassi - strófa •Királi méltóság, tisztesség, nagy jószág idővel mind elvesznek, Nagy kövek hamuá s hamu kősziklává nagy idővel lehetnek; Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek;... •Királi méltóság, 6 a tisztesség, nagy jószág 6 a idővel mind elvesznek, 7 b Nagy kövek hamuá 6 c s hamu kősziklává 6 c nagy idővel lehetnek; 7 b Jó hírnév, dicsőség, 6 d angyali nagy szépség 6 d idővel porrá lesznek; 7 b

17 A szerelem költője I.Reneszánsz szerelmi komédia II.Udvarló költemények: •Anna-versek – Ungnádné Losonczy Anna – petrarcai stílusú szárnypróbálgatás

18 •1588-tól Júlia-versek – Ungnádné – •A magyar Daloskönyv •Költészetének csúcspontja

19 •1590-91: Célia-versek – Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna – •Letisztult, nyugodt stílus •Nincsenek heves érzelmek

20 •?: Fulvia-ciklus – ??? Összefoglalva: Szerelmes költészetének őszinte, nagyvilágian erotikus hangja pedig szinte forradalmi volt

21 Vitézi versek •Balassi számára a vitézi élet és életforma egyértelműen a megnyugvást és az értéket jelenti. Személyes életében és küzdelmeiben eligazodni nem tudó költő a végvári harcokban találja meg az egyértelműséget; itt tudja, mi a küzdelem célja, ki az ellenfél és ki a jóbarát.

22 Balassi irodalmi jelentősége •A magyar reneszánsz legnagyobb alakja. •Az első költő aki magyarul írt. •Új témákat teremt irodalmunkban. •Létrehozza szóverset. •Önálló strófákat teremt. •Megteremti az ütemhangsúlyos verselést, •Ő írt először a hazaszeretetről. •Műveit 1847- ben találták meg egy kódexben, kézzel írott formában. Ez a könyv egy alcímet viselte: „Az maga kezével írt könyv.”


Letölteni ppt "Magyar reneszánsz Janus Pannonius és Balassi Bálint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések