Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatás korszerűsítése Vetési Iván miniszteri biztos 2010

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatás korszerűsítése Vetési Iván miniszteri biztos 2010"— Előadás másolata:

1 A közigazgatás korszerűsítése Vetési Iván miniszteri biztos 2010
A közigazgatás korszerűsítése Vetési Iván miniszteri biztos november 11.

2 Bemutatkozás Miniszteri biztosi feladatok
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának felkészítése a területi közigazgatás átalakítására a hivatal pénzügyi konszolidációja KIM-NFM feladatmegosztás végrehajtása 2010. október 13-tól a teljes elnöki jogkör gyakorlása

3 Előadás célja Tájékoztatás a magyar közigazgatásban zajló átalakításokról Egy új, kormányzat - ágazat együttműködés lényegének végiggondolása

4 Körülmények Helyzet (szuverenitás, gazdaság, állam működés, demográfia, EU elnökség) vö felelősség (2/3) Kitörés ~ versenyképesség, társadalmi energia ~ hatékony állam – hatékony közigazgatás (magyar előkép – 1867/1920)

5 A „jó állam” „Újra meg kell teremteni a jó államot, a demokratikus közjót szolgáló közigazgatást” , Navracsics Tibor Fő kérdés, kinek jó? a nemzetnek, az állampolgároknak, a vállalkozásoknak, a jövőnek, a közösségeknek

6 Magyary Program Közigazgatás-fejlesztési program
Folyamatosan változó eszköz Alapfogalom: hatékony nemzeti közigazgatás 4 tengely: feladat, szervezet, személyzet, eljárás 6

7 A hatékony nemzeti közigazgatás - fogalmak
Max Weber: A (politikai) „hatalom bürokratikus apparátusa, közvetlenül engedelmeskedik vagy felszólításra rendelkezésre áll”. Ám „a hivatalnok nem politizál, hanem igazgat, mégpedig az esetek többségében pártatlanul”. Magyary Zoltán szerint „az állam adminisztrációja”, azaz „az állam szervezete, a közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel a jogrend keretében való eredményes megoldására.” Bibó István: „az igazi probléma tehát minden közigazgatás megítélésében a hatalom, a hivatal és az élet egymáshoz való viszonya: egymástól való függése vagy függetlensége, egymásnak való alávetettsége vagy kölcsönössége, egymástól való áthatottsága vagy izoláltsága”

8 A hatékony nemzeti közigazgatás - fogalmak
„Hatékonyság” Magyary: „a működés célja: az eredményesség”. Azaz, a közigazgatás lényege, hogy eredményes működés legyen. A hatékonysághoz a következő követelményeket fűzi: helyes főnök-beosztotti viszony legyen előzetesen feladatterv („programcsinálás”) az eredményt lehessen mérni a leghatékonyabb megoldás objektív (tudományos) vizsgálat eredményeként nyerjen meghatározást.

9 A hatékonyság bővülő fogalma
A hatékony működés előfeltétele a pontos és összehangolt feladatteljesítés A tág értelemben vett hatékonyság elemei: Eredményes – eléri valamilyen mértékben a célját, Hatékony – ráfordítás / elért érték aránya (szűkebb értelemben vett hatékonyság), Biztonságos – végig gondolt/ modellezett és a teljesítés biztosítékai és/vagy akadály esetén további változatok alkalmazhatóak a végrehajtásra, Felügyelhető – az arra jogosult számára felfogható és követhető (eddig: ellenőrizhető) és döntése szerint befolyásolható a folyamat, Alkalmazkodó és fejlődő (idő/tárgy/mód) – adott feladat végrehajtása egy nagyobb folyamat részeként nyeri el értelmét, értékét, így figyelembe kell venni, hogy ebben a dimenzióban, összefüggésben milyen hozadéka van (pld egy látványos nemleges eredmény haszna), milyen hasznos, új megoldást, tapasztalatot hoz;

10 Hatékony állam A Haza üdvére és a Köz szolgálatában (múlt/jelen/jövő)
Több szempont vizsgálata: nem csak az „olcsóság” és a „kicsiség” számít Kreativitás és fegyelem egészséges egyensúlya Előfeltétele: a közigazgatás helyzet- és önismerete

11 Közigazgatás 4 meghatározója
1. Feladat Állami feladatkataszter ( ) Széchenyi terv, Akció-terv, ÚMFT Nemzetközi kötelezettségek (Afganisztán, EU elnökség) Nemzeti ügyek (egyszerűsített honosítás, állami felelősségvállalás – 2006.) 2. Szervezet állami szervezetkataszter minisztériumok – háttérintézmények (költségvetési szervek, közalapítványok, gazdasági társaságok) – ágazati intézmények működési feltételek (infrastruktúra, finanszírozás) tényleges feladat-végrehajtás 3. Személyzet Kormánytisztviselő – szolgálattétel Rendkívüli helyzet Életpálya – új leírás („forró szív, hideg vér, tiszta agy „ …. erős hát ,etc.) és érdemi eszközök (TÉR) 4. Eljárás Kormányzati felfeszítés a tárcák konföderációja helyett , Formalizmus helyett célszerű eljárások (Jat., Ket., Kbt. – mögöttes jogszabály a Btk.), Érthetőség, fogalmi zártság Hatásvizsgálat (RIA) Folyamatosan és széles körben használt eszközök kellenek, hogy a közigazgatás ezen keretek között tudjon haladni

12 A közigazgatás meghatározója: a feladat (1.)
Állami feladatkataszter ( ) Széchenyi terv, Akció-terv, ÚMFT Nemzetközi kötelezettségek (Afganisztán, EU elnökség) Nemzeti ügyek (egyszerűsített honosítás, állami felelősségvállalás – 2006.)

13 Állami feladatok: Működési elvárások a közigazgatással szemben
A minisztériumok egységes közigazgatási vezetésének helyreállítása A minisztériumon belül a szakmai - politikai - igazgatási vezetés párhuzamos működtetése Összkormányzati és minisztériumi igazgatási „felfeszítés”(központi összehangolás, megfelelő központosított hatáskörökkel): Sajtó, kommunikáció (KIM Kommunikációs Államtitkár) Személyzet (KIM Személyügyi Helyettes Államtitkár) Ellenőrzés (KEHI Elnök), Igazgatás és iratkezelés (KIM Kormányiroda), Kormányzati informatika (NFM, KIM E-közigazgatási Helyettes Államtitkár), hatósági, logisztikai feladatok (KEK KH) Szervezeti működés (KIM: Kormány ügyrend, egységes alap Szmsz, tervezési módszertan etc.)

14 Állami feladatok: Működési elvárások az e-közigazgatással szemben
A közigazgatás-fejlesztés és –korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítása és összehangolása: közigazgatás-fejlesztési stratégia Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése: a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítése, ésszerűsítése A bürokrácia csökkentése, szolgáltató állam kialakítása: közigazgatás szolgáltatási és a közigazgatást támogató informatikai stratégia

15 E-közigazgatás mint az egységes közigazgatási stratégia része
Állam és állampolgár kapcsolatának javítása elektronikus csatornákon keresztül Hatékony közigazgatási folyamatokat (dekoncentrált szervek összevonása, egyablakos rendszer) kiszolgáló informatikai rendszerek integrálása Fejlesztések fenntartása – önmérséklet, hatékonyabb beszerzések

16 A közigazgatás meghatározója: a szervezet (2.)
Állami szervezetkataszter Szintek: minisztériumok háttérintézmények (költségvetési szervek, közalapítványok, gazdasági társaságok) kiemelt ágazati intézmények Működési feltételek (infrastruktúra, finanszírozás) Tényleges feladat-végrehajtás

17

18 A magyar közigazgatás szervezetének vázlata (2010.10.19.)

19 Állami szervezet megújítása: területi közigazgatás
Hatékonyabb, takarékosabb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb államigazgatási működés Szervezeti integráció /2010. (IX. 14.) Korm. határozat: megyei (fővárosi) kormányhivatalok (29 helyszín) Területi közigazgatás megújítása határon innen és túl (l. EGTC)

20 Területi igazgatás - integráció
Dekoncentrált szervek számának alakulása a kormányhivatalok január 1-jei létrejötte előtt és azt követően. A kormány a 1191/2010 (IX.14.) korm. határozattal döntött a területi államigazgatási szervek integrálásának módjáról és az integrálódó szervekről Dekoncentrált szervtípusok száma 2010-ben 33 Az integrációt követően a területi államigazgatási szervtípusok száma: 18 Középszintű területi államigazgatási szervek száma 2010-ben (integráció előtt, megyei, regionális szint, db.): 314 Az integrációt követően a területi államigazgatási szervek száma: 161

21 A közigazgatás meghatározója: a személyzet (3.)
Kormánytisztviselő – szolgálattétel Hazaszeretet Rendkívüli helyzet (indoklás nélküli felmentés) Életpálya – új leírás („forró szív, hideg vér, tiszta agy” …. erős hát ,etc.) és érdemi eszközök (TÉR)

22 A közigazgatás meghatározója: az eljárás (4.)
Kormányzati felfeszítés a tárcák konföderációja helyett Formalizmus helyett célszerű eljárások (Jat., Ket., Kbt. – mögöttes jogszabály a Btk.) Érthetőség, fogalmi zártság Hatásvizsgálat (RIA) Szinkron és sebesség

23 Kérések felelős és etikus részvétel a döntéshozatalban (párhuzamosságok, arányosság) a feladatok, eszközök ütemes változása miatt különösen fontos a párbeszéd korábbi rossz gyakorlatot nem lehet védeni, még ha adott esetben van félelem a felelősségvállalás miatt nemzeti újjáépítés: közszolgálati segítés, bevonulás kormánytisztviselőnek

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közigazgatás korszerűsítése Vetési Iván miniszteri biztos 2010"

Hasonló előadás


Google Hirdetések