Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében Gonda Péter osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében Gonda Péter osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Hivatal."— Előadás másolata:

1 A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében Gonda Péter osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2004.

2 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az Európa Terv Összefogja: •Az ország középtávú távú fejlesztési elképzeléseit, céljait, a célok elérését biztosító fejlesztéseket és •A megvalósulását biztosító szervezeti, jogszabályi mechanizmusokat. E rendszer stratégiai keretbe foglalja a középtávú – a közösségi alapok által is társfinanszírozott fejlesztési területeket és programokat is tartalmazó – nemzeti fejlesztési tervek (2007– 2013, 2014–2018) lehetséges és kívánatos fejlődési irányvonalait.

3 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A II. Nemzeti Fejlesztési Terv Az EU kohéziós politikájának reformja során a közeljövőben meghatározandó keretek alapján, a közösségi fejlesztési alapok felhasználását meghatározó stratégiai és programdokumentumok összessége

4 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A fejlesztéspolitikai tervezés intézményrendszere és működése A tervezésben részt vevők : •legitimálók: Országgyűlés, a Fejlesztéspolitikai Állandó Konferencia Gazdasági és Tudományos Tanácsai •döntéshozók: Kormány, Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, FKTB Tervezési Albizottsága •tervezők: minisztériumok (ágazatok), illetékes országos hatáskörű szervek, régiók, Nemzeti Fej­lesztési Hivatal, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, szakértők •szakmai együttműködők: tudományos kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények •kiemelt társadalmi partnerek, partnerszervezetek: a társadalmi partnerek széles köre.

5 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A Fejlesztéspolitikai Állandó Konferencia elemei tartalmazzák •a tematikus és regionális munkacsoportok által képzett tervezési hálót, •az ezen munkacsoportok keretében folyó tervezési munkát, •a partnerekkel végzett egyeztetést, •a munkacsoportok által szervezett (pl. az elvégzett kutatásokkal kapcsolatos) nyilvános konferenciák, fórumok, műhelybeszélgetések összességét.

6 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A Fejlesztéspolitikai Állandó Konferencia munkacsoportjainak feladata Elemzik •az érintett területek helyzetét •a területek nemzetközi trendjeit, gyakorlatát •az megvalósított, illetve folyamatban lévő állami programokat Akciók kidolgozása a szakterületek érintettjei széles körének bevonására Regionális szintű prioritásrendszerek kialakítása, azok szembesítése az ágazati elképzelésekkel Javaslatokat tesznek •a fejlesztéspolitikai koncepció tartalmára, és véleményezik azt •más átfogó, országos szintű stratégiai dokumentumokhoz, és véleményezik azok tartalmát, •az érintett területek stratégiájának továbbfejlesztésére, elkészítésére, •a programok intézményrendszerének keretére. Megfogalmazzák a fejlesztési programok és intézkedések tartalmát,

7 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A partnerség szerepe az Európa Terv tervezésében Feladatok: •A hazai régiók szerepének erősítéséhez szükséges, hogy a regionális intézmények (pl. RFT, RFÜ, illetve a helyi és kistérségi szereplők) szerepe a tervezés időszakában tovább fokozódjon Ehhez szükséges: •Tevékenységi körök pontos meghatározása Eredmény: •A regionális, térségi, helyi szintű fejlesztési elvárások, elképzelések megjelenése a tervezés végeredményeként •Biztos befutó projektek

8 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A partnerség szerepe az Európa Terv tervezésében A partnerkörök javasolt csoportosítása •Tudományos szervezetek; •Országos, ágazati szervezetek (pl. Országos Környezetvédelmi Tanács, Országos Cigányügyi Tanács, Országos Területfejlesztési Tanács); •Regionális szervezetek (Regionális Fejlesztési Tanácsok..); •Szociális partnerek (OÉT NFT Bizottság szociális partnerei); •Szakmai ernyőszervezetek (környezetvédő, esélyegyenlőségi (női, fogyatékossággal élők érdekeit képviselő, valamint roma ernyőszervezetek, egyéb ernyőszervezetek).

9 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A fenntarthatóság és a környezeti nevelés megjelenése a környezetvédelmi politikában I. Fenntarthatóság •Térségi és települési környezetvédelem •Biológiai sokféleség védelme (természet és tájvédelem): Biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése, tájvédelem  védett természeti terület-hálózat kialakításának folytatása;  veszélyeztetett fajok állományának megőrzése;  a Natura 2000 területek fejlesztése;  természetvédelmi kezelés és fejlesztés;  élőhely- és tájrehabilitáció;  barlangok és földtani-felszínalaktani értékek megőrzése Vidéki környezetminőség, terület, és földhasználat

10 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 A fenntarthatóság és a környezeti nevelés megjelenése a környezetvédelmi politikában II. Társadalom és Környezet (Szinergikus kapcsolódások) •Fogyasztóvédelem: környezet-tudatosság fejlesztése, fenntartható fogyasztás, környezeti marketing •Munkaügy-foglalkoztatás: környezetvédelmi háttéripar, környezetvédelmi szolgáltatások, •Egészségügy: egészségnevelés •Oktatás, képzés: környezeti nevelés-oktatás, élethosszig tartó tanulás; •Kutatás-fejlesztés: környezetvédelmi kutatás-fejlesztés; •Társadalmi párbeszéd, tájékoztatás: környezeti demokrácia, társadalmi részvétel

11 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az életminőség és a fenntartható fejlődés biztosítása az oktatáspolitika tükrében I. Az egész életen át tartó tanulás: az „okos társadalom” jövőképe •a tanulás minőségének és hatásosságának fejlesztésével növelhető a versenyképesség és a társadalmi kohézió. •az egészségügy (mentálhigiéné, egészséges életmódra való nevelés), •a gazdaság (fogyasztói nevelés, médianevelés), •a környezetvédelem (környezeti nevelés), •a szociális terület (közösségi és családi életre való nevelés), •valamint a kulturális területtel való együttműködés

12 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az életminőség és a fenntartható fejlődés biztosítása az oktatáspolitika tükrében II. Főbb fejlesztési irányok, hangsúlyos kérdések (1) •Általános fejlesztési célok »Az oktatási rendszer rugalmasságának fokozása »A tanulók iskolai kudarcának csökkentése »Az oktatás különböző területeinek együttműködése »Az oktatás hatékonyságának kérdései »Az oktatás módszertani és tartalmi fejlesztése »A nem iskolai oktatás keretében szerzett tudás, ismeret, jártasság, készség integrációja az iskolai oktatásban »Pedagógusok módszertani és szakmai ismereteinek megújítása »Oktatási informatikai eszközfejlesztés •Közoktatás (Közoktatási stratégia alapján) »Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén »Az oktatás minőségének fejlesztése »Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása

13 A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV II. 2007-2015 Az életminőség és a fenntartható fejlődés biztosítása az oktatáspolitika tükrében Főbb fejlesztési irányok, hangsúlyos kérdések (2) •Szakképzés (Szakképzés-fejlesztési Stratégia alapján) •Felsőoktatás (A Magyar Universitas Program és az új felsőoktatási törvény koncepciója alapján) •Informatika (Az Oktatási Informatikai Stratégia alapján)

14 AZ EURÓPA TERV A NEMZET FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2015 ESZCSM GYISM FMMOM NEKÖM IMGKMFVMKVVMBMMRTHMEH HM BM KÜM IM Egészséges társadalom (Ifj, család, szolidaritás)  +***++++ Aktív társadalom (demográfia, migráció, képzés,szakképzés) +  ++++*++ Okos társadalom (kultúra, felsőoktatás, tudomány…) *+  +*+*++ Információs társadalom (hírközlés,innováció, K+F) **+  +*+++ Gazdaságfejlesztés (ágazatok,turizmus, kkv..) ++++  ++++ Vidékfejlesztés (agrárium,élelmiszer-gazdaság..) ++**+  +++ Környezetfejlesztés (infra, közlekedés, energia…) +***++  ++ Településfejlesztés (város, falu, tanya) urbanizáció +*++*++  + Területfejlesztés +++*++++  Biztonság ++**++++++ 

15 AZ EURÓPA TERV A NEMZET FEJLESZTÉSI TERVE 2007 - 2015 Központi programiroda:8 + 2 fő 1 vezető 4 tengelyirányító + cég 1 területi irányító 1 módszertani + cég 1 kommunikáció + cég Felügyelet: NFH: PÁT + Elnök + Elhelyettesek (4 tengelyiroda = 4x4 iroda)(független) 8 (stratégiai főirány) iroda:80 fő 1 ágazati 1 NFH 1 Gazdaság (civil) „partner” + társadalmi ágazatok(területi függetlenített) + cégek, partnerek Felügyelet: NFH: elnökhelyettesek, főov-k 16 (stratégiai irány) iroda:160 fő 1-1 ágazati + ágazatok + terület 1 NFH szakmai 1 társadalom/gazdasági partnerek(függetlenített) Felügyelet: NFH: főov-k, szakmai felelősök Területi/kistérségi irodák: 260 fő (ügynökségek) Felügyelet: NFH: Elnök, főov-k, szakmai felelősök Teljes:500-600 fő STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS

16 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV ( 2007-2015) - a fenntarthatóság és a környezeti nevelés tükrében Gonda Péter osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések