Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10.."— Előadás másolata:

1 Workshop Balatonvilágos, november 9-10.

2 Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BV Intézetben

3 Az individualizáció elve
A reintegrációs terv alapja Az individualizáció elve a büntetés végrehajtását az elítélt személyiségéhez igazítottan kell végrehajtani Individualizáció a büntetőeljárásban Individualizáció a büntetés-végrehajtásban Individualizáció az utógondozásban

4 Célunk A bűncselekményhez vezető kockázati tényezők feltárása (elkövetéshez vezető okok beazonosítása) További bűncselekmények elkövetésének megelőzése, a bűnelkövetői viselkedés korrekciója; A kliens sikeres reintegrációja; A kliens egyedi szükségleteihez, igényeihez, képességeihez, személyiségéhez legjobban igazodó reintegrációs szolgáltatások beazonosítása, megtervezése és megvalósítása.

5 Szükségletfelmérés Igényfelmérő kérdőív
Családi állapot, gyermekek száma, életkora Foglalkoztatottság, munkatapasztalat Munkanélküliségre vonatkozó információk Jövedelemviszonyok Iskolázottság / szakképzettség Személyes iratok Kliens egyedi igényei- IFK, EFT kiegészítések

6 Szükségletfelmérés 3. Feljegyzés egyéni beszélgetésekről Életkor
Családi kapcsolatok minősége, családstruktúra, családi konfliktusok Tanulmányok (félbeszakított tanulmányok, jövőre vonatkozó tervek, motiváció) Munkaerő-piaci megjelenés (foglalkoztatottság, erre vonatkozó tervek, motiváció, munkaalkalmasság, megváltozott munkaképesség, egészségi állapot) Bűnelkövetői karrier Fogvatartás Személyiség jellemzői Egészségi állapot Szenvedélybetegség Krízishelyzet

7 Szükségletfelmérés 4. Pályaorientáció beazonosítása 5. Jövőterv
6. Az utógondozó koordinátor egyéni beszélgetései során felmért, társadalmi integrációra vonatkozó fogvatartotti igények, szükségletek.

8 Reintegrációs terv elkészítése
Ha a szükségletfelmérés befejeződött A 3 szakmai megvalósító együttműködésével – stábértekezlet keretein belül, esetmegbeszélés részeként Intézeten belüli és intézeten kívüli reintegrációs szolgáltatások beazonosítása, tervezése, kivitelezése, a felelősök meghatározása, kompetenciahatáron túlnyúló problémák esetében a segítségnyújtás mikéntjének meghatározása

9 fikció, bárminemű hasonlóság vagy azonosság csupán a véletlen műve!
Reintegrációs terv bemutatása egy konkrét eseten keresztül Kliensünk és esete képzeletünk szüleménye, fikció, bárminemű hasonlóság vagy azonosság csupán a véletlen műve!

10 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
K.T. 32 éves fiatal férfi Pénzügyőr Első bűntényes Nem vonul be a meghatározott időre, több mint egy évig bujkál Közel 3 éves szabadság-vesztés büntetését tölti

11 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Családi állapot és családi kapcsolatok: Házas, 2 kiskorú gyermek édesapja; Édesanyja még gyermekkorában elhagyja a családot – azóta Édesanyjáról semmilyen információval nem rendelkezik, kapcsolatot vele nem tart; Édesapja nevelte őt és testvérét, meglehetősen nehéz körülmények között; Testvére (aki szintén pénzügyőr) az elkövetett bűncselekmény miatt megszakítja vele a kapcsolatot; Édesapja szinte belebetegszik abba, hogy fia börtönbe került. Éppen ezért T. nem szeretné, hogy Édesapja látogassa őt a börtönben, kapcsolattartásuk nincs; Házassága közvetlenül a bekerülést megelőzően kerül válságba; Jövőtervében családi kapcsolatainak helyreállítása kiemelt szerepet kap

12 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Tanulmányok: Legmagasabb iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi; Érettségit követően pénzügyőrnek tanul – majd abban helyezkedik el; Bekerülése előtt 3 évvel egy főiskolán kezdi meg tanulmányait, melyet a 2. év vége előtt, bujkálása miatt szakít félbe; Idegen nyelv ismerete minimális szintű; Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik; Jövőtervében megfogalmazza főiskolai tanulmányainak folytatására irányuló igényét;

13 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Munkaerő-piaci megjelenés, foglalkoztatottság, munkaalkalmasság Nagyon korán megjelenik a munkaerő-piacon – hogy édesapjának segítsen, már 13 éves korától vállal diák ill. szezonális munkát; 10 év bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik - pénzügyőrként szerez munkatapasztalatot ; Bekerülését megelőzően munkanélküli volt – de nem regisztrált (bujkálása miatt), ellátásban nem részesült; A bekerülést megelőző 5 évben rendelkezik 360 nap bejelentett munka- viszonnyal;

14 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Jövedelem viszonyok: Bekerülése előtt jövedelemmel nem rendelkezett rendszeres szociális jellegű ellátásban, segélyben nem részesült; Tulajdona: feleségével közös lakásuk ½ tulajdoni hányada Tartozásai között lakáshitel és adótartozás szerepelnek – melyek fizetése nagy terhet ró a családra

15 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Egészségi állapot Jelenleg betegségről nem tud, gyógyszert nem szed; 4 évvel ezelőtt gerincsérv műtéten esett át; Bekerülése előtt alkoholfüggő volt

16 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
A személyiség jellemzői: Introvertált, Hangulata változó, Konform, Jövője tervezésében alacsony motiváltsági szinttel rendelkezik, intelligens a foglalkozások során együttműködő :

17 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Fogvatartás jellemzői: Beilleszkedése problémamentes, konfliktusa nem volt senkivel, fegyelmi eljárás ellene nem indult; Több alkalommal részesült jutalomban; Az intézet költségvetésében foglalkoztatott; Feleségével és gyermekeivel tartja a kapcsolatot, a kapcsolattartás valamennyi formája rendszeresen realizálódik. A börtönéletet rendkívül nehezen viseli, helyzetét kilátástalannak, reményvesztettnek érzi. Elhatárolja egymástól a civil és börtönvilágot, korlátozza önmaga számára a külvilággal való foglalkozást. Ez mint megküzdési stratégia segít számára elviselni a börtön életet. :

18 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Krízishelyzet: Édesapja öngyilkossági kísérletet követ el, melynek következtében egészségi állapota oly mértékben károsodik, hogy önmaga ellátására képtelenné válik. Orvosai kezdeményezik gondokság alá helyezését, és ápoló-gondozó otthonban történő elhelyezését.

19 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Reintegrációra vonatkozó információk: Lakhatása megoldott; Személyes iratait bekerülése előtt elveszítette – semmilyen irattal nem rendelkezik; Büntetett előélete miatt szakmájában nem fog tudni elhelyezkedni; Egyéb szakképesítéssel és más irányú munkatapasztalattal nem rendelkezik Édesapja állapota valamint meggyengült családi kapcsolatai kockázati tényezőt jelentenek a reintegráció sikerességében;

20 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében
Fogvatartott egyedi igényei: Személyes iratok pótlása; Segítség családi kapcsolatok helyreállításában; Segítségnyújtás tanulmányok folytatásához; Tájékoztatás szociális ellátásokhoz való hozzáférés lehetőségeiről; Jogi segítségnyújtás, Gondnoksággal kapcsolatos tájékoztatás és segítségnyújtás; Pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtás, kulcsképesség-fejlesztő csoportfoglalkozás, Igényli az egyéni foglalkozásokat segítő beszélgetéseket; Szeretne a tréningeken részt venni és egy új szakmát elsajátítani, Segítséget kér alkoholfüggősége kezeléséhez;

21 Reintegrációs tanácsadó feladatai
Reintegrációs terv Reintegrációs tanácsadó feladatai Intézeten belüli feladatok Munkaérdeklődés kérdőív felvétele, pályaorientáció beazonosítása; pályamódosítási tanácsadás; Kulcsképesség fejlesztő csoportfoglalkozások lebonyolítása; Álláskeresési tanácsadás Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása, Tájékoztatás foglalkoztatási támogatásokról, ellátási formákról Folyamatos kapcsolattartás, segítő beszélgetések; Személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások; Készségfejlesztő tréningeken, szakmaképzésen való részvétel támogatása

22 Reintegrációs tanácsadó feladatai
Reintegrációs terv Reintegrációs tanácsadó feladatai Intézeten kívüli feladatok Ügyfélfogadás a Kirendeltségen; Segítségnyújtás a regisztrációban, Tájékoztatás az aktuális állásajánlatokról és képzési lehetőségekről; Képzési /szakképzési részvétel elősígítése; Az álláskeresés folyamatos támogatása Segítségnyújtás képzésbe történő jelentkezés esetén; Segítségnyújtás önéletrajz / motivációs levél elkészítésében; Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása,

23 Utógondozó koordinátor feladatai
Reintegrációs terv Utógondozó koordinátor feladatai Intézeten belüli feladatok • személyes iratok pótlása jogi segítségnyújtás Tájékoztatás gondnokság alá helyezés folyamatáról Javaslat CSDCS-n való részvételre Tájékoztatás szociális ellátásokról, azok hozzáférési lehetőségeiről (rendszeres átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) Segítségnyújtás tanulmányok felfüggeszéséhez Folyamatos kapcsolattartás, segítő beszélgetések Intézeten kívüli feladatok személyes iratok pótlása (szem.ig.) Segítségnyújtás tanulmányok folytatásához Segítség gondnoksági eljárásban Segítségnyújtás alkoholfüggőség kezelésében

24 Projektfelelős feladatai
Reintegrációs terv Projektfelelős feladatai • Fogvatartott kísérése Adategyeztetés Személyes iratok, bizonyítvány letétbe helyezése Tréning, szakmaképzés előkészítése, felterjesztése a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság felé Kapcsolattartás: nevelővel, pszichológussal, az intézet lelkészével, a felügyelettel, a Bűnügyi Nyilvántartó Csoporttal Személyes kapcsolattartás a fogvatartottal – problémák, kérelmek jelzése a kompetens személyek felé; Megvalósult feladatok rögzítése

25 Köszönjük figyelmüket!
Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben Köszönjük figyelmüket! Nyesténé Jánkfalvi Zita – reintegrációs tanácsadó Palkó Anett – BV. Intézeti projektfelelős Garbera András – utógondozó koordinátor


Letölteni ppt "Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések