Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10.. Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BV Intézetben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10.. Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BV Intézetben."— Előadás másolata:

1 Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10.

2 Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BV Intézetben

3 Az individualizáció elve a büntetés végrehajtását az elítélt személyiségéhez igazítottan kell végrehajtani  Individualizáció a büntetőeljárásban  Individualizáció a büntetés-végrehajtásban  Individualizáció az utógondozásban A reintegrációs terv alapja

4  A bűncselekményhez vezető kockázati tényezők feltárása (elkövetéshez vezető okok beazonosítása)  További bűncselekmények elkövetésének megelőzése, a bűnelkövetői viselkedés korrekciója;  A kliens sikeres reintegrációja;  A kliens egyedi szükségleteihez, igényeihez, képességeihez, személyiségéhez legjobban igazodó reintegrációs szolgáltatások beazonosítása, megtervezése és megvalósítása. Célunk

5 1.Igényfelmérő kérdőív • Családi állapot, gyermekek száma, életkora • Foglalkoztatottság, munkatapasztalat • Munkanélküliségre vonatkozó információk • Jövedelemviszonyok • Iskolázottság / szakképzettség • Személyes iratok • Kliens egyedi igényei- IFK, EFT kiegészítések Szükségletfelmérés

6 3. Feljegyzés egyéni beszélgetésekről • Életkor • Családi kapcsolatok minősége, családstruktúra, családi konfliktusok • Tanulmányok (félbeszakított tanulmányok, jövőre vonatkozó tervek, motiváció) • Munkaerő-piaci megjelenés (foglalkoztatottság, erre vonatkozó tervek, motiváció, munkaalkalmasság, megváltozott munkaképesség, egészségi állapot) • Bűnelkövetői karrier • Fogvatartás • Személyiség jellemzői • Egészségi állapot • Szenvedélybetegség • Krízishelyzet Szükségletfelmérés

7 4. Pályaorientáció beazonosítása 5. Jövőterv 6. Az utógondozó koordinátor egyéni beszélgetései során felmért, társadalmi integrációra vonatkozó fogvatartotti igények, szükségletek. Szükségletfelmérés

8  Ha a szükségletfelmérés befejeződött  A 3 szakmai megvalósító együttműködésével – stábértekezlet keretein belül, esetmegbeszélés részeként  Intézeten belüli és intézeten kívüli reintegrációs szolgáltatások beazonosítása, tervezése, kivitelezése, a felelősök meghatározása, kompetenciahatáron túlnyúló problémák esetében a segítségnyújtás mikéntjének meghatározása Reintegrációs terv elkészítése

9 Kliensünk és esete képzeletünk szüleménye, fikció, bárminemű hasonlóság vagy azonosság csupán a véletlen műve! Reintegrációs terv bemutatása egy konkrét eseten keresztül

10  K.T. 32 éves fiatal férfi  Pénzügyőr  Első bűntényes  Nem vonul be a meghatározott időre, több mint egy évig bujkál  Közel 3 éves szabadság-vesztés büntetését tölti Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében

11 Családi állapot és családi kapcsolatok:  Házas, 2 kiskorú gyermek édesapja;  Édesa nyj a még gyermekkorában elhagyja a családot – azóta Édesa nyj áról semmilyen információval nem rendelkezik, kapcsolatot vele nem tart;  Édesa p ja nevelte őt és testvérét, meglehetősen nehéz körülmények között;  Testvére (aki szintén pénzügyőr) az elkövetett bűncselekmény miatt megszakítja vele a kapcsolatot;  Édesa p ja szinte belebetegszik abba, hogy fia börtönbe került. Éppen ezért T. nem szeretné, hogy Édesa pj a látogassa őt a börtönben, kapcsolattartásuk nincs;  Házassága közvetlenül a bekerülést megelőzően kerül válságba;  Jövőtervében családi kapcsolatainak helyreállítása kiemelt szerepet kap Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében

12 Tanulmányok:  Legmagasabb iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi;  Érettségit követően pénzügyőrnek tanul – majd abban helyezkedik el;  Bekerülése előtt 3 évvel egy főiskolán kezdi meg tanulmányait, melyet a 2. év vége előtt, bujkálása miatt szakít félbe;  Idegen nyelv ismerete minimális szintű;  Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik;  Jövőtervében megfogalmazza főiskolai tanulmányainak folytatására irányuló igényét; Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében

13 Munkaerő-piaci megjelenés, foglalkoztatottság, munkaalkalmasság  Nagyon korán megjelenik a munkaerő-piacon – hogy édesapjának segítsen, már 13 éves korától vállal diák ill. szezonális munkát;  10 év bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik - pénzügyőrként szerez munkatapasztalatot ;  Bekerülését megelőzően munkanélküli volt – de nem regisztrált (bujkálása miatt), ellátásban nem részesült;  A bekerülést megelőző 5 évben rendelkezik 360 nap bejelentett munka- viszonnyal; Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében

14 Jövedelem viszonyok: Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében  Bekerülése előtt jövedelemmel nem rendelkezett  rendszeres szociális jellegű ellátásban, segélyben nem részesült;  Tulajdona: feleségével közös lakásuk ½ tulajdoni hányada  Tartozásai között lakáshitel és adótartozás szerepelnek – melyek fizetése nagy terhet ró a családra

15 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében Egészségi állapot  Jelenleg betegségről nem tud, gyógyszert nem szed;  4 évvel ezelőtt gerincsérv műtéten esett át;  Bekerülése előtt alkoholfüggő volt

16 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében A személyiség jellemzői:  Introvertált,  Hangulata változó,  Konform,  Jövője tervezésében alacsony motiváltsági szinttel rendelkezik,  intelligens  a foglalkozások során együttműködő :

17 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében Fogvatartás jellemzői:  Beilleszkedése problémamentes, konfliktusa nem volt senkivel, fegyelmi eljárás ellene nem indult;  Több alkalommal részesült jutalomban;  Az intézet költségvetésében foglalkoztatott;  Feleségével és gyermekeivel tartja a kapcsolatot, a kapcsolattartás valamennyi formája rendszeresen realizálódik.  A börtönéletet rendkívül nehezen viseli, helyzetét kilátástalannak, reményvesztettnek érzi.  Elhatárolja egymástól a civil és börtönvilágot, korlátozza önmaga számára a külvilággal való foglalkozást. Ez mint megküzdési stratégia segít számára elviselni a börtön életet. :

18 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében Krízishelyzet:  Édesapja öngyilkossági kísérletet követ el, melynek következtében egészségi állapota oly mértékben károsodik, hogy önmaga ellátására képtelenné válik.  Orvosai kezdeményezik gondokság alá helyezését, és ápoló-gondozó otthonban történő elhelyezését.

19 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében Reintegrációra vonatkozó információk:  Lakhatása megoldott;  Személyes iratait bekerülése előtt elveszítette – semmilyen irattal nem rendelkezik;  Büntetett előélete miatt szakmájában nem fog tudni elhelyezkedni;  Egyéb szakképesítéssel és más irányú munkatapasztalattal nem rendelkezik  Édesapja állapota valamint meggyengült családi kapcsolatai kockázati tényezőt jelentenek a reintegráció sikerességében;

20 Kliensünk a szükségletfelmérés tükrében Fogvatartott egyedi igényei:  Személyes iratok pótlása;  Segítség családi kapcsolatok helyreállításában;  Segítségnyújtás tanulmányok folytatásához;  Tájékoztatás szociális ellátásokhoz való hozzáférés lehetőségeiről;  Jogi segítségnyújtás,  Gondnoksággal kapcsolatos tájékoztatás és segítségnyújtás;  Pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtás, kulcsképesség-fejlesztő csoportfoglalkozás,  Igényli az egyéni foglalkozásokat segítő beszélgetéseket;  Szeretne a tréningeken részt venni és egy új szakmát elsajátítani,  Segítséget kér alkoholfüggősége kezeléséhez;

21 Intézeten belüli feladatok  Munkaérdeklődés kérdőív felvétele, pályaorientáció beazonosítása; pályamódosítási tanácsadás;  Kulcsképesség fejlesztő csoportfoglalkozások lebonyolítása;  Álláskeresési tanácsadás  Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása,  Tájékoztatás foglalkoztatási támogatásokról, ellátási formákról  Folyamatos kapcsolattartás, segítő beszélgetések;  Személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások;  Készségfejlesztő tréningeken, szakmaképzésen való részvétel támogatása Reintegrációs terv Reintegrációs tanácsadó feladatai

22 Intézeten kívüli feladatok  Ügyfélfogadás a Kirendeltségen;  Segítségnyújtás a regisztrációban,  Tájékoztatás az aktuális állásajánlatokról és képzési lehetőségekről;  Képzési /szakképzési részvétel elősígítése;  Az álláskeresés folyamatos támogatása  Segítségnyújtás képzésbe történő jelentkezés esetén;  Segítségnyújtás önéletrajz / motivációs levél elkészítésében;  Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása, Reintegrációs terv Reintegrációs tanácsadó feladatai

23 Intézeten belüli feladatok • személyes iratok pótlása •jogi segítségnyújtás •Tájékoztatás gondnokság alá helyezés folyamatáról •Javaslat CSDCS-n való részvételre •Tájékoztatás szociális ellátásokról, azok hozzáférési lehetőségeiről (rendszeres átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) •Segítségnyújtás tanulmányok felfüggeszéséhez •Folyamatos kapcsolattartás, segítő beszélgetések Reintegrációs terv Utógondozó koordinátor feladatai Intézeten kívüli feladatok • személyes iratok pótlása (szem.ig.) • Segítségnyújtás tanulmányok folytatásához • Segítség gondnoksági eljárásban • Segítségnyújtás alkoholfüggőség kezelésében

24 •Fogvatartott kísérése •Adategyeztetés •Személyes iratok, bizonyítvány letétbe helyezése •Tréning, szakmaképzés előkészítése, felterjesztése a Befogadási és Foglalkoztatási Bizottság felé •Kapcsolattartás: nevelővel, pszichológussal, az intézet lelkészével, a felügyelettel, a Bűnügyi Nyilvántartó Csoporttal •Személyes kapcsolattartás a fogvatartottal – problémák, kérelmek jelzése a kompetens személyek felé; •Megvalósult feladatok rögzítése Reintegrációs terv Projektfelelős feladatai

25 Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben Köszönjük figyelmüket! Nyesténé Jánkfalvi Zita – reintegrációs tanácsadó Palkó Anett – BV. Intézeti projektfelelős Garbera András – utógondozó koordinátor


Letölteni ppt "Workshop Balatonvilágos, 2011. november 9-10.. Reintegrációs terv az egyedi szükségletek mentén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei BV Intézetben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések