Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA"— Előadás másolata:

1 A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA
Dr. Barabás Katalin SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport

2

3 Az egész világon közös az a gondolat, hogy az EMBER KEZDETBEN HALHATATLAN VOLT.
De valakinek a hibájából, helytelen cselekedeteiből ered, hogy meghalunk. Ha ez nem következik be, akkor valamennyien boldogan élnénk.

4 MÍTOSZOK „ AZ EGÉSZ MITOLÓGIA LEBEGŐ SEJTELMEKNEK, ANYAGTALAN JELENÉSEKNEK ÁRAMLÁSA VALAHONNAN, A VILÁG ELLENŐRIZHETETLEN MÉLYSÉGÉBŐL. Pert em heru- Kilépés a fénybe (Egyiptomi halottas könyv) Bardo Tödol (Tibeti halottas könyv) Ardai Virafnameh (Perzsa könyv) Divina Commedia (Dante) BEAVATÁSOK -KATABÁZIS-ALVILÁGBA VALÓ LESZÁLLÁS-NAPPALBA VALÓ KILÉPÉS-AZ ÉN TUDAT VILÁGÁBÓL VALÓ KILÉPÉS A BEAVATÁSKOR UGYANAZT AZ UTAT JÁRJÁK BE, MINT AZ ELKÖLTÖZÖTT LÉLEK, AMIKOR A FÖLDI TESTET ELHAGYJA ÉS A TÚLVILÁGON ELINDUL

5 Hová lép az elköltözött lélek?
Az őskori tudomány azt tanítja, hogy sok túlvilági birodalom van. A legelső lépcső a földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom. Pert em heru---Amentet Tibetiek---Bardo Görögök---Hadész Héberek--Seol

6 A PRAGMATIKA CSAPDAJA A pragmatikus észnek négyszáz év óta tartó egyeduralmát a modern lélektan ingatta meg. Amit a lélektan sejtet, azt a hagyomány közérthető szavakban kimondta, a racionalizmus segítségével létezésünknek csak egészen szűk sávját érthetjük meg. Ahhoz, hogy a létezés nagyobb területét megértsük tudatunkat ki kell tágítanunk, színvonalát meg kell emelnünk.

7 VILÁGKÉP Vélekedések, tapasztalatok, elképzelések rendszere A DOLGOKAT ÁTFOGÓ KATEGÓRIÁK szerint ellentmondás-mentesen ítéljék meg NORMATÍV KARAKTERŰ Megszabja a tagjainak a viselkedését alapvető feladata, hogy a tagjait a múlandóság természeti törvényeinek elfogadására készítse fel. Típus válaszokból egyéni

8 HALÁLKÉP Mulandóságra vonatkozó ismeretek rendszere – homogén
Normatív - hitelesíti az adott közösség temetkezési szokásait, gyakorlatait. Mi határozza meg? Ökotípusa, gazdasági tevékenysége Életformája Vagyoni, társadalmi helyzete Hagyományőrzés foka (pl. sárréti pákászok) Ősökhöz való viszony

9 ŐSKULTUSZ A közösség helyzetének erkölcsi mércéje. Megmutatja, miképpen biztosítják tagjaik számára a hagyományosan sikeresnek ítélt életstratégia kivitelezését. A temetkezési szokások tartalmazzák a közösség morális, etikai, értékelő vonatkozásait. Az elhunyt élete halálával válik lezárt egésszé.

10 MITŐL FÜGG AZ ŐSKULTUSZ?
Mentalitás Egyéni, közösségi, érzelmek Integráló vallási eszmék A hagyományokhoz való ragaszkodás itt a legerősebb!

11 PREMODERN FELFOGÁS JELLEMZŐI
A halál nem betegség következménye, hanem a sors döntése (ha eljött az idő, akkor segíteni kell a Sorsot) Amíg ma a halál után a semmi következik, addig a régiek az öröklétbe mennek át A halál nyilvános közösségi esemény, amelyet a haldokló szervez, vezet

12 MODERN FELFOGÁS A XVIII. századtól már nem lehet csak úgy meghalni, ettől kezdve a haldoklás biomedikális problémává alakul. A halál nem fátum többé, hanem kitolható, elkerülhető, felfüggeszthető esemény. A halál technikai kérdéssé vált, felbecsülése az orvosi szakma kezébe került.

13 MEDIKALIZÁCIÓ A folyamatos modernista haláldekonstrukció következményei modern zsákutcába vezetnek, amelyben a haldokló páciens két rossz közötti csapdába kerül: egyik oldalon van a lélegeztető készülék, a sebészi eljárások, a transzplantáció, és mindazok az eszközök, amelyek a testet a végtelenségig életben tartják, a másik oldalon az ilyen megalázó, orvosilag fenntartott szenvedés egyetlen alternatívájaként egy érthető vakmerő igény jelenik meg: az orvos közreműködésével véghezvitt öngyilkosság iránti.

14 KÖZÖSSÉGI ATTITŰDÖK Megszelídített halál – korai középkorra jellemző, de egészen a XVII. századig erőteljes. Mindannyian meghalunk, a halál az élet természetes része; mindannyian tudatosan készülnek rá. Mindig vannak természetes jelei, a haldoklás, halál nyilvánosan zajlik. A halottakat gyakran névtelen sírokba teszik, a temetőben felhalmozott csontokból osszariumokat képeznek.

15

16 ÖNMAGUNK HALÁLA A késői középkorra jellemző. Egyre személyesebb jelleget ölt, a halál a megítéltetés, az Utolsó Ítélet gondolatával függ össze, kiegészül a szertartás, gyászmisével, gyászmenettel.

17 A SZÉP HALÁL

18

19

20 A MÁSIK HALÁLA Az új korhoz kötődik, a „másik halála”. Fokozódik a halállal kapcsolatos elhárítás. A temetők kikerülnek a lakóhelytől kívülre. Az emberek haláluk után névre szóló sírhelyekben „laknak tovább”. Erősödik a halottkultusz: a szeretteinktől való elszakadás elviselhetetlennek tűnik, a halál egyre inkább összefonódik a szeretettel, a szerelemmel, majd az erotikával is.

21 A TILTOTT HALÁL A XX. század sajátossága, a haldoklás és a halál a kórházak falai közé került, a haldokló többé nem ura saját halálának, körülötte hazugságháló épül ki: haldoklással és gyásszal járó érzelmi terheket igyekszünk minél inkább elhárítani, a halállal való szembesülés félelmetessé vált – kivéve az erőszakos halált és a hirtelen halált, amelyek a szórakoztató ipar kedvenc témái lettek.

22 HOGYAN HÁLÓZZA BE A KULTÚRÁT A HALÁLKÉP?

23 IDŐKÉP – HALÁLKÉP ÁTVÁLTOZÁS átemeli egy más időminőségbe Születés Halál Buddhizmus Halál – megállt az idő Egyes egyedek megismételhetetlen láncolata ÁTVÁLTOZÁS RÍTUSOK

24 IDŐ Nappal – éjjel csend Hold (lélek csónakosa) szexualitás álom
péntek éjszaka - Telihold - Szent-György, Mindenszentek, Luca, - Karácsony éjjel éjféltől első kakasszóig esti ima

25 A HÉT ÉS A HÓNAP A hét: KEDD SZERDA PÉNTEK
Szent Anna Szent József Jézus Péntek – fájdalmas olvasó A hónap: Amikor a Hold nem látható - a halállal hozzák kapcsolatba. A fogyó Hold, mint a halál hajója, lélekcsónak jelenik meg.

26 AZ ÉV Szentek napja haláluk napja búcsú napjai A szentek sírjai Halott
Oltár Élők

27 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK
Három királyok – ima a jó halálért. A három királyok vizével hintik meg a sírt. Gyertyaszentelő (febr. 2.) – a gyertyát a temetéskor használják Farsang farka – télmentés. Farsang – halál paródia – obszcenitás Húshagyó kedd – a templom körül táncolva a halottakra emlékeznek Hamvazó szerda – „Porból lettél, porrá leszel”

28 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK
József napja – a halálra készülő öregek Nagypéntek – passió, Mária siralma – mintha a saját halottjukat siratnák. Nagyszombat – Jézus-keresés (hajnalban a saját halottját is felkeresi) Húsvét – minél több gyümölcs fog a fán teremni, annál több családtag jut el a feltámadásra Márk napja (ápr. 25.) – búzaszentelés – szentelt búza – vízzel adják fel az utolsó kenetet.

29 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK
Áldozó csütörtök – délben felkeresik a hozzátartozók sírját. Május utolsó vasárnapja – idegen földben nyugvó hősökre emlékeznek Úrnapja – a virágsátorról ágat visznek a halottjuk sírjára. Iván napja (június 24.) – korán elhunyt gyerekekért gyümölcs-áldozat Szent Mihály (szeptember 22.) – temetők védőszentje, a halál vőfélye (halál = elhunyt lelkének lakodalma) – szegények megajándékozása (könyörögjenek a halottak lelki üdvéért)

30 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK
Mindenszentek, halottak napja – a halottak hónapja. Halottak estéje Temető – „szegények etetése” Harang (Kinek hány halottja van annyi verset harangoz) Gyertya Világítás Borbála (december 4.) – a föld alatti halálos szerencsétlenség

31 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK
Luca (december 13.) – örök világosság. A halottak hazalátogatnak Ádám – Éva – élők – holtak egysége Karácsony – a halottak karácsony éjjel felkeresik hozzátartozóikat (szalmával szórják fel a padlót, külön sütnek a halottaknak), gyümölcsosztás Szilveszter – óév-temetés

32 SZUBJEKTÍV IDŐ KOZMIKUS OBJEKTÍV IDŐ periódusokból épül fel
egyéni idő Gyerekkor Ifjúkor Felnőttkor Öregkor Időszámítás: „Abban az évben történt, amikor XY meghalt.”

33 A HALÁLNEMEK HAGYOMÁNYOS MEGÍTÉLÉSE
SZÉP HALÁL (unokák felserdülése után nem váratlanul, de nem sok szenvedéssel, a rokonok körében). A hosszú szenvedést valamilyen erkölcsi vétek miatti büntetésnek tekintik – türelem üveg. RENDKÍVÜLI HALÁL Szerencsétlenség: Isten rendelése Halálos rontás: kiböjtölés – babát tesznek az oltár elé Erőszakos halál, gyilkosság: erkölcsi elégtételként eltűrik .Háborúban elesés: tisztelet. ÖNGYILKOSSÁG (megvetés, tagadás)

34 ÉLETKOR VISZONYA A HALÁLHOZ
Elfogadott az időskori halál: szabályos rítus „Hatvan felé hazafelé” Középgeneráció halála: még éretlen a halálra A házasulandók halála a legtermészetellenesebb HALOTTI LAKODALOM Kisgyermek halála: leginkább az édesanya gyásza – még az apa is csak egy gyereket gyászol

35 ÖREGKOR ÉS A HALÁL Halálra készülnek: Imák, elmélkedések
Templomba járás Temetésekre járás „Jó az öreg a háznál – ha nincs baj, csinál” Ruhák előkészítése „Haló” koporsó, kereszt Intézkedés Temetésre félretesznek Testamentumot írnak Utolsó kívánságot kell teljesíteni. Ha ez nem sikerül, a halott visszajár.

36 A TÁRSADALMI ÁTMENET RÍTUSAI (SZERTARTÁSAI)
Kiinduló Az átmenet Új társadalmi vagy a marginalitás társadalmi státusz periódusa státusz Az Rituális tabuk A befogadás elkülönítés és előírások rítusai rítusai (szertartásai) (szertartásai)

37 A TÁRSADALMI HALÁL ÁLLOMÁSAI (SZERTARTÁSAI)
Kiinduló Az átmenet Új társadalmi periódusa társadalmi státusz státusz Élő A lélek limbo Halott személy helyzetben van ős A biológiai halált A gyász A társadalmi megjelölő rítusok rítusai halál rítusai

38 ÁTMENETI RÍTUSOK Az egyént segítik abban, hogy egyik társadalmi helyzetből átlépjen a másikba. Segít az elfogadásban, a közösséggel való elfogadtatásban. Közösségi mivoltából következik, hogy nem azonnal reagálnak Jelekben gazdag TÖBB SÍKÚ KOMMUNIKÁCIÓ Deklarál Organizál Rituális kódok

39 ÁTMENETI RÍTUSOK Szerkezeti egységei:
Felhívják a figyelmet az eseményre Lebonyolítják az eseményt Feloldják az általa keltett közösségi hatást Geunep szerint: ELVÁLASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ BEÉPÍTŐ FUNCKIÓ

40 ÁTMENETI RÍTUSOK UTALÁSAI
Születésnél balladákban, énekekben van utalás a halálra (bölcső – koporsó; … Bevonulás, katonaság – halál (búcsú = mint a halott búcsúztatása) Házasság és halál archetipikus, jelképes összekapcsolása. Menyasszony búcsúja, maga siratója. Mihály arkangyal a lélek vőfélye. Kánai menyegző: a halotti torban is gyakori hivatkozás. Temetkezési szokások utalásai (A terhes asszonyt babakelengyével temették el. „Aki földön született, földön hal meg”). Menyasszonyi, vőlegényi ruha

41 A RITUÁLIS RENDSZER FUNKCIÓI
Megelőző, preventív: a hozzátartozókat felkészíti a veszteségre Megállapító, konstatáló: a halál tényének megállapítása Elkülönítő, differenciáló: a halottat az élőktől Kihirdető, deklaráló: a meglévő munkát abbahagyja és tovább hirdeti a nagyobb közösségnek a halált, megfelelő kódok segítségével

42 A RITUÁLIS RENDSZER FUNKCIÓI
Összpontosító, koncentráló: a közösség erejét egy pontra irányítja Mentesítő, imperatív: a napi munkától mentesít Mozgósító, imperatív: a kijelölt feladatra mozgósítja az érintetteket Bemutató, demonstratív: a közösség bemutatja, hogy miképpen sajátította el a normákat, és a halott gazdasági-társadalmi helyzetét is demonstrálja Értékelő: a temetés során értékelik az elhunyt életstratégiáját Kiigazító, korrigáló: az esetleges méltánytalanságokat igyekeznek korrigálni, a közösség is számot vet azzal, miképpen segítette az elhunyt életvitelét

43 A MAGYAR PARASZTSÁG HALÁLLAL KAPCSOLATOS RÍTUSAI
A haldokló megkülönböztetett figyelemben részesült. Meghatározott normák követését írták elő. A halottas ágy elkészítése Hozzátartozók látogatása (bocsánatkérés, áldás, végrendelkezés, kibékülés, utolsó kenet) Hosszantartó haldoklás – vár valakit a haldokló, földre fektették, szenteltvízzel hitették. Tilalmas volt a haldokló hangos siratása A halál bekövetkeztekor imádkoztak, kinyitották az ablakot, megállították az órát, letakarták a tükröket

44 A MAGYAR PARASZTSÁG HALDOKLÓVAL ÉS HALOTTAL KAPCSOLATOS SZOKÁSAI
PERIMORTÁLIS HAGYOMÁNYOK 1. Előjelek, jóslatok HALÁL JÓSLÁS TILALMAK A HALÁLT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ JELEK A HALÁLT KÍSÉRŐ JELEK A HALÁLT KÖVETŐ JELEK 2. A haldokló 3. A halál

45 JELEK SZÜLETÉS IDŐPONTJA SZÜLETÉS MÓDJA HÁZASSÁG HALÁLESETEK
ÉVES ÜNNEPEK (LUCA,KARÁCSONY,SZILVESZTER) TERMÉSZETI JELENSÉGEK BÚTOROK HARANGSZÓ ÁLMOK ÁLLATOK VISELKEDÉSE

46 TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK A halott felöltöztetése, felravatalozása = ELVÁLASZTÁS Eltemetés (az elhunyt halálának tényét fejezi ki) = ELTÁVOLÍTÁS Emlékének ápolása = BEÉPÍTIK A KÖZÖSSÉG TUDATÁBA (közös étkezés, közös éneklés, ellenkező előjelű az esüvővel Esküvő-temetés,ruhaviselet (gyászosan jár)

47 HALDOKLÓ Testi tünetek jelentkeznek A haldokló helyét elkészítik
Hozzátartozók felkészülése - megadják a tisztességet Megbocsátás, áldás-” A halál békét szerez” - családi vagy közösségi konfliktus csökken Búcsú pohár-János pohár Füvesasszonyok, Rózsafűzér Mestergerenda alá a földre fektetik A halál pillanata-a lélek elszabadul, a közösség minden jelet megjegyez

48 A HALÁL MÁSSÁ VÁLÁS Lélek: pára, galamb, pillangó, méh Csillag
„ Elkoppan az élet gyertyája, elszakad az ezüst zsinór” (A halál megszemélyesítése: mint kaszás jelenik meg) Szent Mihály névtelen

49 A HOLTTEST Friss halott felkészítése Ravatal, a nyújtópad elkészítése
Szemfedő, szentelt gyertya Halottnézők, siratók, virrasztók

50

51

52 HALOTT HÍRÜL ADÁSA Funerátor jelenti a halált a halottkémnél, anyakönyvvezetőnél, lelkésznél, harangozónál. Csendítés, harangozás (a közösség a harang szavából mindent tud) Az állatoknak is hírül adják a halált

53 TEMETÉS Koporsóba tétel, koporsó lezárása Kikísérés Búcsúztatás
Elföldelés TOR ELTAKARÍTÁS

54

55

56 GYÁSZ Hat hét Egy év A gyászolók köre és az elvárt viselkedés

57

58 A LÉLEK A dualisztikus felfogás a keresztség előtti magyarságban is megvolt. lélegzetlélek (pára, lehelet) LÉLEK képmáslélek (személyes karakter – visszatérhet) Keresztség = DUALIZMUS lélek lélek, hit, túlvilági élet

59 LÉLEK ÚTJA A lélek végérvényesen elhagyja a testet
A lélek a temetésig a házban időzik A koporsó fedelére ül A frissen szabadult lélek estig vár a sírján. Éjszaka hazalátogat, megköszöni a szállást.

60 A LÁTHATATLAN LÉLEK Jelek: zaj, megrepedt üveg, pohár, pattan az ajtó, felkavarodik a víz Látható: feltűnően fehér, hazajáró lélek A kutyák felismerik

61 A LÉLEK SZÁNDÉKA Jó szándék: elintézetlen dolgot intéz el
Rossz szándék: nagyon bűnös a halott lelke megnyomja, megfárasztja az élőt. Halott idézés: lidérc – „kilátszik a lóláb”

62 A LÉLEK ÚTJA Az első hat hét alatt még megidézhető a lélek
Kb. 40 nap után megindul a túlvilágra Halottak hazája – TÚLVILÁG, MÁSVILÁG (ősi hiedelmek keverednek a keresztény elemekkel) Elképzelések: Egyedül száll a lélek a Jordán vizéig Hozzátartozók a lélekvezetők Szent Mihály arkangyal a lélekvezető

63 TÚLVILÁG A lélek megérkezik – döntésnek megfelelően a lélek a kerül.
Mennyországba tisztítótűzbe, a pokol tornácára, a limbusba pokolba kerül.

64 RITUÁLIS RENDSZER ÉS FUNKCIÓI
A viselkedési parancsok segítenek A temetési szokások utasításokat adnak: A továbbélőket ért veszteség lehetőleg rugalmas feldolgozására, és a végzetes krízishelyzet kiküszöbölésére Az elhunyt testi maradványainak eltávolítására, a higiénés veszély elhárítására Az elhunyt emlékének fenntartására

65 Pert em heru üzenete Kilépés az életből-belépés az ismeretlenbe
A halál a léleknek valamely elváltozása, amelyben a lélek úgy változik el, hogy azzá lesz, aki eredettől volt … A halál nem félelmetes és borzasztó, nem irtózatos és nem nagyszerű, ez az állapot nyugodt, csendes, boldog, és mindenek fölött édes.

66


Letölteni ppt "A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések