Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA Dr. Barabás Katalin SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA Dr. Barabás Katalin SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport."— Előadás másolata:

1 A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA Dr. Barabás Katalin SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport

2

3 Az egész világon közös az a gondolat, hogy az EMBER KEZDETBEN HALHATATLAN VOLT. De valakinek a hibájából, helytelen cselekedeteiből ered, hogy meghalunk. Ha ez nem következik be, akkor valamennyien boldogan élnénk.

4 MÍTOSZOK •„ AZ EGÉSZ MITOLÓGIA LEBEGŐ SEJTELMEKNEK, ANYAGTALAN JELENÉSEKNEK ÁRAMLÁSA VALAHONNAN, A VILÁG ELLENŐRIZHETETLEN MÉLYSÉGÉBŐL. • Pert em heru- Kilépés a fénybe (Egyiptomi halottas könyv) •Bardo Tödol (Tibeti halottas könyv) •Ardai Virafnameh (Perzsa könyv) •Divina Commedia (Dante) »BEAVATÁSOK »-KATABÁZIS-ALVILÁGBA VALÓ LESZÁLLÁS- NAPPALBA VALÓ KILÉPÉS-AZ ÉN TUDAT VILÁGÁBÓL VALÓ KILÉPÉS »A BEAVATÁSKOR UGYANAZT AZ UTAT JÁRJÁK BE, MINT AZ ELKÖLTÖZÖTT LÉLEK, AMIKOR A FÖLDI TESTET ELHAGYJA ÉS A TÚLVILÁGON ELINDUL

5 Hová lép az elköltözött lélek? •Az őskori tudomány azt tanítja, hogy sok túlvilági birodalom van. A legelső lépcső a földi létezéssel legközvetlenebbül érintkező birodalom. •Pert em heru---Amentet •Tibetiek---Bardo •Görögök---Hadész •Héberek--Seol

6 A PRAGMATIKA CSAPDAJA •A pragmatikus észnek négyszáz év óta tartó egyeduralmát a modern lélektan ingatta meg. •Amit a lélektan sejtet, azt a hagyomány közérthető szavakban kimondta, a racionalizmus segítségével létezésünknek csak egészen szűk sávját érthetjük meg. •Ahhoz, hogy a létezés nagyobb területét megértsük tudatunkat ki kell tágítanunk, színvonalát meg kell emelnünk.

7 VILÁGKÉP Vélekedések, tapasztalatok, elképzelések rendszere A DOLGOKAT ÁTFOGÓ KATEGÓRIÁK szerint ellentmondás-mentesen ítéljék meg NORMATÍV KARAKTERŰ Megszabja a tagjainak a viselkedését alapvető feladata, hogy a tagjait a múlandóság természeti törvényeinek elfogadására készítse fel. Típus válaszokból egyéni

8 HALÁLKÉP Mulandóságra vonatkozó ismeretek rendszere – homogén Normatív - hitelesíti az adott közösség temetkezési szokásait, gyakorlatait. Mi határozza meg? •Ökotípusa, gazdasági tevékenysége •Életformája •Vagyoni, társadalmi helyzete •Hagyományőrzés foka (pl. sárréti pákászok) •Ősökhöz való viszony

9 ŐSKULTUSZ •A közösség helyzetének erkölcsi mércéje. Megmutatja, miképpen biztosítják tagjaik számára a hagyományosan sikeresnek ítélt életstratégia kivitelezését. •A temetkezési szokások tartalmazzák a közösség morális, etikai, értékelő vonatkozásait. Az elhunyt élete halálával válik lezárt egésszé.

10 MITŐL FÜGG AZ ŐSKULTUSZ? •Mentalitás •Egyéni, közösségi, érzelmek •Integráló vallási eszmék A hagyományokhoz való ragaszkodás itt a legerősebb!

11 PREMODERN FELFOGÁS JELLEMZŐI 1.A halál nem betegség következménye, hanem a sors döntése (ha eljött az idő, akkor segíteni kell a Sorsot) 2.Amíg ma a halál után a semmi következik, addig a régiek az öröklétbe mennek át 3.A halál nyilvános közösségi esemény, amelyet a haldokló szervez, vezet

12 MODERN FELFOGÁS •A XVIII. századtól már nem lehet csak úgy meghalni, ettől kezdve a haldoklás biomedikális problémává alakul. •A halál nem fátum többé, hanem kitolható, elkerülhető, felfüggeszthető esemény. •A halál technikai kérdéssé vált, felbecsülése az orvosi szakma kezébe került.

13 MEDIKALIZÁCIÓ A folyamatos modernista haláldekonstrukció következményei modern zsákutcába vezetnek, amelyben a haldokló páciens két rossz közötti csapdába kerül: egyik oldalon van a lélegeztető készülék, a sebészi eljárások, a transzplantáció, és mindazok az eszközök, amelyek a testet a végtelenségig életben tartják, a másik oldalon az ilyen megalázó, orvosilag fenntartott szenvedés egyetlen alternatívájaként egy érthető vakmerő igény jelenik meg: az orvos közreműködésével véghezvitt öngyilkosság iránti.

14 KÖZÖSSÉGI ATTITŰDÖK •Megszelídített halál – korai középkorra jellemző, de egészen a XVII. századig erőteljes. Mindannyian meghalunk, a halál az élet természetes része; mindannyian tudatosan készülnek rá. Mindig vannak természetes jelei, a haldoklás, halál nyilvánosan zajlik. •A halottakat gyakran névtelen sírokba teszik, a temetőben felhalmozott csontokból osszariumokat képeznek.

15

16 ÖNMAGUNK HALÁLA A késői középkorra jellemző. Egyre személyesebb jelleget ölt, a halál a megítéltetés, az Utolsó Ítélet gondolatával függ össze, kiegészül a szertartás, gyászmisével, gyászmenettel.

17 A SZÉP HALÁL

18

19

20 A MÁSIK HALÁLA •Az új korhoz kötődik, a „másik halála”. Fokozódik a halállal kapcsolatos elhárítás. A temetők kikerülnek a lakóhelytől kívülre. •Az emberek haláluk után névre szóló sírhelyekben „laknak tovább”. Erősödik a halottkultusz: a szeretteinktől való elszakadás elviselhetetlennek tűnik, a halál egyre inkább összefonódik a szeretettel, a szerelemmel, majd az erotikával is.

21 A TILTOTT HALÁL A XX. század sajátossága, a haldoklás és a halál a kórházak falai közé került, a haldokló többé nem ura saját halálának, körülötte hazugságháló épül ki: haldoklással és gyásszal járó érzelmi terheket igyekszünk minél inkább elhárítani, a halállal való szembesülés félelmetessé vált – kivéve az erőszakos halált és a hirtelen halált, amelyek a szórakoztató ipar kedvenc témái lettek.

22 HOGYAN HÁLÓZZA BE A KULTÚRÁT A HALÁLKÉP?

23 IDŐKÉP – HALÁLKÉP ÁTVÁLTOZÁS átemeli egy más időminőségbe SzületésHalál Buddhizmus Halál – megállt az idő Egyes egyedek megismételhetetlen láncolata ++++ ÁTVÁLTOZÁS RÍTUSOK

24 IDŐ Nappal – éjjel csend Hold (lélek csónakosa) szexualitás álom péntek éjszaka - Telihold - Szent-György, Mindenszentek, Luca, - Karácsony éjjel éjféltől első kakasszóig esti ima

25 A HÉT ÉS A HÓNAP A hét: KEDD SZERDA PÉNTEK Szent Anna Szent József Jézus Péntek – fájdalmas olvasó A hónap: Amikor a Hold nem látható - a halállal hozzák kapcsolatba. A fogyó Hold, mint a halál hajója, lélekcsónak jelenik meg.

26 AZ ÉV Szentek napja haláluk napja búcsú napjai A szentek sírjai Halott Sír Oltár Élők

27 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK 1.Három királyok – ima a jó halálért. A három királyok vizével hintik meg a sírt. 2.Gyertyaszentelő (febr. 2.) – a gyertyát a temetéskor használják 3.Farsang farka – télmentés. Farsang – halál paródia – obszcenitás 4.Húshagyó kedd – a templom körül táncolva a halottakra emlékeznek 5.Hamvazó szerda – „Porból lettél, porrá leszel”

28 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK 6.József napja – a halálra készülő öregek 7.Nagypéntek – passió, Mária siralma – mintha a saját halottjukat siratnák. 8.Nagyszombat – Jézus-keresés (hajnalban a saját halottját is felkeresi) 9.Húsvét – minél több gyümölcs fog a fán teremni, annál több családtag jut el a feltámadásra 10.Márk napja (ápr. 25.) – búzaszentelés – szentelt búza – vízzel adják fel az utolsó kenetet.

29 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK 11.Áldozó csütörtök – délben felkeresik a hozzátartozók sírját. 12.Május utolsó vasárnapja – idegen földben nyugvó hősökre emlékeznek 13.Úrnapja – a virágsátorról ágat visznek a halottjuk sírjára. 14.Iván napja (június 24.) – korán elhunyt gyerekekért gyümölcs-áldozat 15.Szent Mihály (szeptember 22.) – temetők védőszentje, a halál vőfélye (halál = elhunyt lelkének lakodalma) – szegények megajándékozása (könyörögjenek a halottak lelki üdvéért)

30 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK 16.Mindenszentek, halottak napja – a halottak hónapja. Halottak estéje Temető – „szegények etetése” Harang (Kinek hány halottja van annyi verset harangoz) Gyertya Világítás 17.Borbála (december 4.) – a föld alatti halálos szerencsétlenség

31 ÜNNEPEK, MELYEK A HALÁLLAL KAPCSOLATOSAK 18.Luca (december 13.) – örök világosság. A halottak hazalátogatnak 19.Ádám – Éva – élők – holtak egysége 20.Karácsony – a halottak karácsony éjjel felkeresik hozzátartozóikat (szalmával szórják fel a padlót, külön sütnek a halottaknak), gyümölcsosztás 21.Szilveszter – óév-temetés

32 SZUBJEKTÍV IDŐ KOZMIKUS OBJEKTÍV IDŐ periódusokból épül fel SZUBJEKTÍV IDŐ: egyéni idő •Gyerekkor •Ifjúkor •Felnőttkor •Öregkor Időszámítás: „Abban az évben történt, amikor XY meghalt.”

33 A HALÁLNEMEK HAGYOMÁNYOS MEGÍTÉLÉSE 1.SZÉP HALÁL (unokák felserdülése után nem váratlanul, de nem sok szenvedéssel, a rokonok körében). A hosszú szenvedést valamilyen erkölcsi vétek miatti büntetésnek tekintik – türelem üveg. 2.RENDKÍVÜLI HALÁL •Szerencsétlenség: Isten rendelése •Halálos rontás: kiböjtölés – babát tesznek az oltár elé •Erőszakos halál, gyilkosság: erkölcsi elégtételként eltűrik.Háborúban elesés: tisztelet. 3.ÖNGYILKOSSÁG (megvetés, tagadás)

34 ÉLETKOR VISZONYA A HALÁLHOZ •Elfogadott az időskori halál: szabályos rítus „Hatvan felé hazafelé” •Középgeneráció halála: még éretlen a halálra •A házasulandók halála a legtermészetellenesebb HALOTTI LAKODALOM •Kisgyermek halála: leginkább az édesanya gyásza – még az apa is csak egy gyereket gyászol

35 ÖREGKOR ÉS A HALÁL Halálra készülnek: – Imák, elmélkedések – Templomba járás – Temetésekre járás „Jó az öreg a háznál – ha nincs baj, csinál” Ruhák előkészítése „Haló” koporsó, kereszt Intézkedés Temetésre félretesznek Testamentumot írnak Utolsó kívánságot kell teljesíteni. Ha ez nem sikerül, a halott visszajár.

36 A TÁRSADALMI ÁTMENET RÍTUSAI (SZERTARTÁSAI) Kiinduló Az átmenet Új társadalmivagy a marginalitástársadalmi státusz periódusa státusz Az Rituális tabukA befogadás elkülönítés és előírások rítusai rítusai (szertartásai) (szertartásai)

37 A TÁRSADALMI HALÁL ÁLLOMÁSAI (SZERTARTÁSAI) KiindulóAz átmenet Új társadalmi periódusatársadalmi státusz státusz Élő A lélek limbo Halott személyhelyzetben van ős A biológiai haláltA gyász A társadalmi megjelölő rítusok rítusai halál rítusai

38 ÁTMENETI RÍTUSOK •Az egyént segítik abban, hogy egyik társadalmi helyzetből átlépjen a másikba. Segít az elfogadásban, a közösséggel való elfogadtatásban. •Közösségi mivoltából következik, hogy nem azonnal reagálnak •Jelekben gazdag TÖBB SÍKÚ KOMMUNIKÁCIÓ Deklarál Organizál Rituális kódok

39 ÁTMENETI RÍTUSOK Szerkezeti egységei: 1.Felhívják a figyelmet az eseményre 2.Lebonyolítják az eseményt 3.Feloldják az általa keltett közösségi hatást Geunep szerint: ELVÁLASZTÓELTÁVOLÍTÓBEÉPÍTŐ FUNCKIÓ

40 ÁTMENETI RÍTUSOK UTALÁSAI 1.Születésnél balladákban, énekekben van utalás a halálra (bölcső – koporsó; … 2.Bevonulás, katonaság – halál (búcsú = mint a halott búcsúztatása) 3.Házasság és halál archetipikus, jelképes összekapcsolása. Menyasszony búcsúja, maga siratója. Mihály arkangyal a lélek vőfélye. Kánai menyegző: a halotti torban is gyakori hivatkozás. 4.Temetkezési szokások utalásai (A terhes asszonyt babakelengyével temették el. „Aki földön született, földön hal meg”). Menyasszonyi, vőlegényi ruha

41 A RITUÁLIS RENDSZER FUNKCIÓI 1.Megelőző, preventív: a hozzátartozókat felkészíti a veszteségre 2.Megállapító, konstatáló: a halál tényének megállapítása 3.Elkülönítő, differenciáló: a halottat az élőktől 4.Kihirdető, deklaráló: a meglévő munkát abbahagyja és tovább hirdeti a nagyobb közösségnek a halált, megfelelő kódok segítségével

42 A RITUÁLIS RENDSZER FUNKCIÓI 5.Összpontosító, koncentráló: a közösség erejét egy pontra irányítja 6.Mentesítő, imperatív: a napi munkától mentesít 7.Mozgósító, imperatív: a kijelölt feladatra mozgósítja az érintetteket 8.Bemutató, demonstratív: a közösség bemutatja, hogy miképpen sajátította el a normákat, és a halott gazdasági-társadalmi helyzetét is demonstrálja 9.Értékelő: a temetés során értékelik az elhunyt életstratégiáját 10.Kiigazító, korrigáló: az esetleges méltánytalanságokat igyekeznek korrigálni, a közösség is számot vet azzal, miképpen segítette az elhunyt életvitelét

43 A MAGYAR PARASZTSÁG HALÁLLAL KAPCSOLATOS RÍTUSAI •A haldokló megkülönböztetett figyelemben részesült. Meghatározott normák követését írták elő. •A halottas ágy elkészítése •Hozzátartozók látogatása (bocsánatkérés, áldás, végrendelkezés, kibékülés, utolsó kenet) •Hosszantartó haldoklás – vár valakit a haldokló, földre fektették, szenteltvízzel hitették. •Tilalmas volt a haldokló hangos siratása •A halál bekövetkeztekor imádkoztak, kinyitották az ablakot, megállították az órát, letakarták a tükröket

44 A MAGYAR PARASZTSÁG HALDOKLÓVAL ÉS HALOTTAL KAPCSOLATOS SZOKÁSAI –PERIMORTÁLIS HAGYOMÁNYOK •1.Előjelek, jóslatok •HALÁL JÓSLÁS •TILALMAK •A HALÁLT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ JELEK •A HALÁLT KÍSÉRŐ JELEK •A HALÁLT KÖVETŐ JELEK •2. A haldokló •3. A halál

45 JELEK •SZÜLETÉS IDŐPONTJA •SZÜLETÉS MÓDJA •HÁZASSÁG •HALÁLESETEK •ÉVES ÜNNEPEK (LUCA,KARÁCSONY,SZILVESZTER) •TERMÉSZETI JELENSÉGEK •BÚTOROK •HARANGSZÓ •ÁLMOK •ÁLLATOK VISELKEDÉSE

46 TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK 1. A halott felöltöztetése, felravatalozása = ELVÁLASZTÁS 2.Eltemetés (az elhunyt halálának tényét fejezi ki) = ELTÁVOLÍTÁS 3.Emlékének ápolása = BEÉPÍTIK A KÖZÖSSÉG TUDATÁBA (közös étkezés, közös éneklés, ellenkező előjelű az esüvővel Esküvő-temetés,ruhaviselet (gyászosan jár)

47 HALDOKLÓ •Testi tünetek jelentkeznek •A haldokló helyét elkészítik •Hozzátartozók felkészülése - megadják a tisztességet •Megbocsátás, áldás-” A halál békét szerez” - családi vagy közösségi konfliktus csökken •Búcsú pohár-János pohár •Füvesasszonyok, Rózsafűzér •Mestergerenda alá a földre fektetik •A halál pillanata-a lélek elszabadul, a közösség minden jelet megjegyez

48 A HALÁL •MÁSSÁ VÁLÁS –Lélek: pára, galamb, pillangó, méh •Csillag •„ Elkoppan az élet gyertyája, elszakad az ezüst zsinór” (A halál megszemélyesítése: mint kaszás jelenik meg) Szent Mihály névtelen

49 A HOLTTEST •Friss halott felkészítése •Ravatal, a nyújtópad elkészítése •Szemfedő, szentelt gyertya •Halottnézők, siratók, virrasztók

50

51

52 HALOTT HÍRÜL ADÁSA •Funerátor jelenti a halált a halottkémnél, anyakönyvvezetőnél, lelkésznél, harangozónál. •Csendítés, harangozás (a közösség a harang szavából mindent tud) •Az állatoknak is hírül adják a halált

53 TEMETÉS •Koporsóba tétel, koporsó lezárása Kikísérés Búcsúztatás Elföldelés •TOR •ELTAKARÍTÁS

54

55

56 GYÁSZ •Hat hét •Egy év •A gyászolók köre és az elvárt viselkedés

57

58 A LÉLEK • A dualisztikus felfogás a keresztség előtti magyarságban is megvolt. lélegzetlélek (pára, lehelet) LÉLEK képmáslélek (személyes karakter – visszatérhet) • Keresztség = DUALIZMUS léleklélek, hit, túlvilági élet

59 LÉLEK ÚTJA •A lélek végérvényesen elhagyja a testet •A lélek a temetésig a házban időzik •A koporsó fedelére ül A frissen szabadult lélek estig vár a sírján. Éjszaka hazalátogat, megköszöni a szállást.

60 A LÁTHATATLAN LÉLEK Jelek: zaj, megrepedt üveg, pohár, pattan az ajtó, felkavarodik a víz Látható: feltűnően fehér, hazajáró lélek A kutyák felismerik

61 A LÉLEK SZÁNDÉKA • Jó szándék: elintézetlen dolgot intéz el • Rossz szándék: nagyon bűnös a halott lelkemegnyomja, megfárasztja az élőt. Halott idézés: lidérc – „kilátszik a lóláb”

62 A LÉLEK ÚTJA 1.Az első hat hét alatt még megidézhető a lélek 2.Kb. 40 nap után megindul a túlvilágra 3.Halottak hazája – TÚLVILÁG, MÁSVILÁG (ősi hiedelmek keverednek a keresztény elemekkel) Elképzelések: •Egyedül száll a lélek a Jordán vizéig •Hozzátartozók a lélekvezetők •Szent Mihály arkangyal a lélekvezető

63 TÚLVILÁG A lélek megérkezik – döntésnek megfelelően a lélek a –Mennyországba –tisztítótűzbe, a pokol tornácára, a limbusba –pokolba kerül.

64 RITUÁLIS RENDSZER ÉS FUNKCIÓI •A viselkedési parancsok segítenek •A temetési szokások utasításokat adnak: –A továbbélőket ért veszteség lehetőleg rugalmas feldolgozására, és a végzetes krízishelyzet kiküszöbölésére –Az elhunyt testi maradványainak eltávolítására, a higiénés veszély elhárítására –Az elhunyt emlékének fenntartására

65 Pert em heru üzenete •Kilépés az életből-belépés az ismeretlenbe •A halál a léleknek valamely elváltozása, amelyben a lélek úgy változik el, hogy azzá lesz, aki eredettől volt … •A halál nem félelmetes és borzasztó, nem irtózatos és nem nagyszerű, ez az állapot nyugodt, csendes, boldog, és mindenek fölött édes.

66


Letölteni ppt "A HALÁL KULTÚRANTROPOLÓGIÁJA Dr. Barabás Katalin SZTE ÁOK Magatartástudományi Csoport."

Hasonló előadás


Google Hirdetések