Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai szociális alap és annak szerepe/lehetőségei a HZZ (Horvát Foglalkoztatási Intézet) számára Előadó: Mladen Vojković.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai szociális alap és annak szerepe/lehetőségei a HZZ (Horvát Foglalkoztatási Intézet) számára Előadó: Mladen Vojković."— Előadás másolata:

1 Az európai szociális alap és annak szerepe/lehetőségei a HZZ (Horvát Foglalkoztatási Intézet) számára Előadó: Mladen Vojković

2 A műhely céljai  Betekintést nyújtani a résztvevők számára az ESZA alapjaiba  Szemléltetni az ESZA által kínált, foglalkoztatási politikák és intézkedések végrehajtására, valamint oktatásra és szociális integrációra irányuló lehetőségeket Horvátországban  Bemutatni a HFI lehetőségeit és szerepét az ESZA beavatkozások végrehajtásában  Ismertetni a résztvevőket az ESZA magyarországi alkalmazásának tapasztalataival, kivitelezés módjával és kiváló gyakorlatával a partnerek közötti megvitatás által

3 Az ESZA segíti az egyént... •A szabó szakképző program megkezdése és sikeres elvégzése előtt, Fiorella (50) Bologna utcáin lakott. A gyötrelmes gyermekkort, börtönben töltött időt és súlyos depressziókat követően hontalanná vált, parkokban és várótermekben aludt. Most, 50 évesen, Fiorella élete teljes mértékben rendeződött, az Il Vestito, egy városközpontban levő elegáns ruhaüzlet vezetőjévé vált, melyet állandóan számos turista látogat. A szervezet az ESZA-i pénzeszközök támogatásával valósítja meg a szabó szakképző programot, amelyben Fiorela is részt vett. A tanulásra és munkahelyre kapott esély hozzájárult önérzetének javításához, és lehetővé tette a társadalomba, illetve a munka-piacra való fokozatos visszatérését.

4 Az ESZA segíti az egyént... •A szervezet, amely Fiorellának segített, „utcai ügyvédei“ által rendszeresen segíti a hontalanokat Bologna utcáin. Ezen tanult szociális munkások gyakorlatias segélyt (élelem, ruházat, takarók) nyújtanak és tanácsot adnak a hontalanoknak arról, hogy hová tudnak további segélyért fordulni. A szervezet kb. 20 személyt foglalkoztat egy szociális szövetkezet keretében, amely régi ruhák felújításával és díszítésével, kerékpárok javításával és a legszegényebbek képesítésével foglalkozik Bologna- ban.

5 Az ESZA segíti az egyént… Az ESZA fókuszában az emberekre irányuló segély, illetve a társadalomban és a foglalkozás világában való egyenrangú részvétel erősítése áll.

6 Az ESZA céljai •Az Európai Szociális Alap célja, az EU tagállamai és régiói között jólétben és életszínvonalban mutatkozó különbségek csökkentése, illetve a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása. Hangsúlyt ad a foglalkoztatás előmozdításának az EU-ban, valamint segíti az európai munkavállalókat és cégeket abban, hogy jobban meg tudjanak felelni a globális kihívásoknak.

7 Alapvető tények az ESZA-ról •1957-ben, a Római Szerződés megkötésével, az EGK-el egyidejűleg jött létre. Küldetése a foglalkoztatás előmozdítása, valamint a munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitása volt. •Kezdetben a megszűnt munkahelyek munkásai átképzését és az új munkahelyek feltárását szolgálta •Mai hivatása mindazon célcsoportra való összpontosítás, melynek segélyre van szüksége a minőséges állás megkeresésében (fiatalok, rokkant személyek, nők, idős munkások stb.), valamint a munkavállalók és a munkáltatók versenyképességének növelése.

8 Alapvető tények az ESZA-ról •Az EU fő pénzügyi eszköze a humán tőkébe való befektetéshez •Igazgatása az Európai Bizottság és a tagállamok közti partnerség által történik •A nyilvános-, magán-, és civil szektor különböző részesei projektjein keresztül kerül megvalósításra •Az ESZA minden évben 10 milliárd eurót fektet be különböző projektek finanszírozásába a tagállamokban

9 Alapvető tények az ESZA-ról A pénzeszközök két alapvető cél/kategória szerint oszlanak el: •konvergencia (az összes régió, amelyben a BHT az EU 25 közösségi átlag 75%-a alatt van, a finanszírozás 80%-át kapja az ESZA-tól) •regionális versenyképesség és foglalkoztatás (minden egyéb régió; a HBT nagyobb mint az EU átlag 75%-a – alacsonyabb százalékú pénzeszközök az ESZA-tól)

10 A konvergencia és a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés

11 Az ESZA hatásköre •Munkavállalók és cégek alkalmazkodóképességének növelése •Munkavállalási hozzáférés és munkaerő-piaci részvétel előmozdítása •Társadalmi befogadás lehetővé tétele és a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacra való belépésének könnyítése •A foglalkoztatásra és társadalmi befogadásra irányuló reformok partnerségének előmozdítása •Humán erőforrásokba való befektetés javítása a közoktatási és képzési rendszer erősítése által •A közintézmények és állami intézmények intézményi kapacitásának és hatékonyságának fejlesztése nemzeti, regionális és önkormányzati szinten

12 ESZA projektum mintapéldája ‘A napi rutin serkentő tervezete’ 1999-ben lett megalapítva, abból a célból, hogy partneri együttműködésre hívja fel a szociális segély szervezeteit, a cégeket és a helyi hatóságokat, valamint hogy megoldást találjanak a munka és a családi élet összhangba hozatalára.

13 ESZA projektum mintapéldája •A kísérletek magukba foglalták a gyerekek iskolán kívüli rekreációs elfoglaltságainak megszervezését, illetve a rugalmasabb vagy részidős (part-time) munka bevezetését az iparban. Az eredmények igencsak bíztatóaknak mutatkoztak. Például a kórház nagyobb számú nőt vett fel az operációs csapataiba oly módon, hogy innovatív Szerződéseket vezetett be, amely engedélyezte a nőknek azt, hogy munka-kötelességeiket összehangolhatták a szülői felelősségeikkel. Íly módon az elvégzett műtétek száma öt hónapon keresztül 341-el növekedett, ami csökkentette a páciensek várakozó listáját. A Serkentő Tervezet 2003-ban ért véget.

14 Az ESZA összefüggése • Az EU kohéziós politikájának pénzügyi eszköze •A kohéziós politika célkitűzése az EU-n belüli kiegyenlített fejlődés elérése, valamint az európai gazdaság globális versenyképességének növelése A kohéziós politika egyéb eszközei: •Európai regionális fejlesztési alap (ERDF) •Kohéziós alap, Az eszközök számára meghatározott pénz összesen 308 milliárd euró.

15 Az ESZA összefüggése •Az ESZA a lisaboni stratégia végrehajtásának, az európai foglalkoztatási stratégiának és az új, 2020-as EU fejlődési és foglalkoztatási stratégiának kulcsfontosságú eleme •A 2007-2013-as időszakra 75 milliárd euró van előre látva a tagországok célkitűzéseinek megvalósítására a foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi befogadás terén

16 Az ESZA összefüggése •A 2014-2020-as időszakra vonatkozó új EU fejlődési és foglalkoztatási stratégia „Európa 2020 integrált iránymutatók“ •Az „Európa 2020“ stratégia fő irányelve az európai gazdaság intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés felé történő ráfordulása •Az új stratégia fontos összetevője a makrogazdasági stabilitás és a közfinanszírozás fenntarthatóságának biztosítása, valamint a munkaerő-piac javítása amely meg tud felelni a gazdasági válság kihatásainak

17 Az ESZA végrehajtása Horvátországban – alapvető tényezők •IPA – az ESZA tanterme •2012-2013 az ESZA első programozási időszaka Horvátországban •Támogatási keret – kb. 400 M EUR •Kulcsfontosságú dokumentumok NSRO és OPRLJP •A program-igazgatás kulcsfontosságú intézményei: MINGORP, MZSS, MZOŠ, Ured za udruge, HZZ, ASO, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

18 Az ESZA végrehajtása Horvátországban – alapvető tényezők •meghatározott fejlesztési prioritások, amelyek együttesen lesznek támogatva az EU alapokból és hazai forrásokból az európai és nemzeti célkitűzésekkel összhangban. •Operativni program za razvoj ljudskih potencijala (OPRLJP)- A humán erőforrások fejlesztése politikájának célkitűzései és prioritásai

19 Az ESZA végrehajtása Horvátországban – stratégiai keret Nemzeti stratégiai referenciakeret A humán erőforrások fejlesztésének operatív programja Projekt

20 Az ESZA végrehajtása Horvátországban •A tagállamok az Európai Bizottsággal együtt kidolgozzák az Operatív programot, melyen keresztül az ESZA forrásai levezetődnek •Az tevékenységeket /projekteket különböző felhasználók hajtják végre, mint például a közintézmények, civil szervezetek, szociális partnerek, humán erőforrás területén működő vállalatok

21 Az ESZA végrehajtása Horvátországban- OPRLJP •A „Humán erőforrások fejlesztése“ Operatív program (OP RLJP) átfogó stratégiai célkitűzése a humán erőforrások fejlesztése Horvátországban, a foglalkoztatottsági mérték növelése folytatásának lehetővé tétele, Horvátország fenntartható fejlesztése, és a gazdasági konvergencia potenciálja, illetve szociális kohézió javításának érdekében.

22 Az ESZA végrehajtása Horvátországban- OPRLJP •Az ESZA Operatív program öt prioritási tengelyen alapszik: •1. Prioritási tengely: A fenntartható foglalkoztathatóság fejlesztésének, és a munkaerő alkalmazkodóképességének ösztönzése •2. Prioritási tengely: A hátrányos helyzetű személyek, illetve a különleges szükségletekkel rendelkező személyek társadalmi befogadásának erősítése •3. Prioritási tengely: A humán erőforrás javítása az oktatás, a kutatás és fejlesztés területén •4. Prioritási tengely: A civil szervezetek szerepének erősítése a jobb igazgatás érdekében •5. Prioritási tengely:.: Technikai segítségnyújtás

23 Az ESZA horvátországi végrehajtásának intézményi kerete Igazgató testület (MINGORP)Szerződő testület (HZZ) Felhasználók Szerződő testület (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva) Szerződő testület (ASO) Felhasználók

24 Az ESZA horvátországi végrehajtásának intézményi kerete •Az igazgató testület felelős az Operatív program teljes körű végrehajtásáért. •A szerződő testületek felelősek a projektek pályázatainak előkészítéséért, a projektek végrehajtásának szerződtetéséért, figyelemmel kíséréséért és ellenőrzéséért, valamint a pénzügyi végrehajtásért •A felhasználók kifejlesztik és végrehajtják a konkrét projekteket

25 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában Két alapvető felelősség: • Mint végrehajtó testület (szerződik, finanszíroz és nyomon követi az ESZA projektek végrehajtását) • Mint felhasználó (konkrét programokat és projekteket hajt végre)

26 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában Három alapvető projekt típus Nemzeti projektek Adományok programja Technikai segélynyújtás

27 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában •A nemzeti projekteket tekintve a HZZ és a Szerződő testületek közvetlenül szerződnek, azokat a HZZ hajtja végre nemzeti és regionális szinten, áruk és szolgáltatások külső beszállítóinak segítségével (aktív foglalkoztatási intézkedések) •Az adományozási programok a közszektor,a magánszektor és a harmadik szektorra vonatkozó projektek kompetitív pályázatai által kerülnek végrehajtásra. •A technikai segélynyújtás specifikus szolgáltatásokra lesz használva, mint amilyen az OP végrehajtása, projektek előkészítése és hasonló.

28 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában A HZZ nemzeti programjai: Aktív foglalkoztatási intézkedések •Foglalkoztatás ösztönzések, képzés és átképzés (+ az aktív álláskeresésben nyújtott tanácsolás és oktatás egyesítése), közmunkák •Területi szolgálatok által kerül végrehajtásra a meglévő mechanizmusok igénybevétele által •Évi 2-5-ször nagyobb források •Különböző és nagyszámú intézkedések tervezésének szükséglete, melyek meghatározott célcsoportokat céloznak meg a helyi sajátosságokkal összhangban •Az osztályok adminisztratív feladatainak növelése, az aktív intézkedések céljából

29 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában A HZZ nemzeti programjai: •A HZZ további erősítése a foglalkoztatási szolgáltatások fejlesztésében és végrehajtásában •Témák (indikatív lista): Fiatalok foglalkoztatása, egész életen át tartó szakmai irányítás, munkaadók tanácsolása, a HZZ alkalmazottainak képzése, rokkant személyek foglalkoztatása, az intézmény hivatásának erősítése stb.

30 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában A HZZ juttatási programjai (indikatívan) •Helyi foglalkoztatási kezdeményezések - Fedezi a foglalkoztatási helyi partnerségek technikai titkárságának/koordinációs egységének költségét (fizetések, ismertető kiadványok, események, tanulmányi utak, weboldal, projektek igazgatása, munkakör leírása stb.) - Helyi foglalkoztatás-fejlesztési programok finanszírozása

31 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában A HZZ juttatási programjai (indikatívan) •Foglalkoztatási és önfoglalkoztatási vállalkozás (önfoglalkoztatás tudatosságának fokozása a foglalkoztatottak és a munkanélküliek körében, vállalkozás-alapításra irányuló képzés és tanácsadás, támogatás a vállalkozás vezetésében) •A vállalkozások versenyképességének és alkalmazkodóképességének javítása (humán erőforrások igazgatási kapacitásának erősítése, humán tőke értékének előmozdítására irányuló kampányok, menedzserek képzése) •A háttérbe szorított csoportok munkaerő-piaci hozzáférésének segítése (képesítés, tanácsadás, munkavállalás közvetítése, a munkaadók és a szélesebb körű nyilvánosság szenzibilizálása)

32 A HZZ szerepe az ESZA végrehajtásában •Egyéb támogatások az ESZA keretében: különböző intézmények mintegy 30 juttatása •Témák (indikatívan): Önfoglalkoztatásra, egyéni vállalkozók oktatására, hátrányos helyzetű csoportok oktatási és foglalkoztatási rendszerbe való bekapcsolódására, fiatalok társadalmi befogadására, kutatás és fejlesztés támogatására, új szakirányú tantervek fejlesztésére, iskolai vállalkozó-szellem fejlesztésére, felnőttképző iskolák szerepének erősítésére, egész életen át tartó tanulásra, idegenforgalmi foglalkoztatás támogatására, szociális dialógus támogatására, civil szervezetek szociális szolgáltatásainak erősítésére stb. irányuló mikróhitelek

33 Megvitatás… •A magyar foglalkoztatási szolgálat tapasztalata az ESZA végrehajtását illetően? Adminisztrációs és pénzügyi kapacitások?? A források kihasználtságának mértéke közvetlenül az EU-ba történő belépést követően? •Mi lett legnagyobb mértékben támogatva? •Társítva lettek-e az EFA és az ERDF források a helyi foglalkoztatás- fejlesztésében? Ha igen, egy példa a gyakorlatból? •Foglalkoztatásra irányuló aktív intézkedések végrehajtásának módja? Gyakorlati példák és a helyi, valamint a regionális foglalkoztatási szolgálatok szerepe? •Milyen mértében volt hatással az ESZA a foglalkoztatásra regionális szinten? Kézzel foghatóak-e az eredmények?

34 Köszönjük figyelmüket


Letölteni ppt "Az európai szociális alap és annak szerepe/lehetőségei a HZZ (Horvát Foglalkoztatási Intézet) számára Előadó: Mladen Vojković."

Hasonló előadás


Google Hirdetések