Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kombinált fuvarozás és szállítmányozás Miklós Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kombinált fuvarozás és szállítmányozás Miklós Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Kombinált fuvarozás és szállítmányozás Miklós Zsuzsanna

2 2 1. Célja, meghatározása, jellemzői Célkitűzés: A különböző szállítási alágazatok rendszerelőnyeit kombinálva összességében hatékonyabb, fejlettebb szállítási rendszer jöjjön létre, ami a megbízók elvárásait magas fokon teljesíti, miközben az egyes fuvarozási módok negatívumaiból a legkevesebbet hagyja érvényesülni. Meghatározás: A kombinált fuvarozás olyan speciális, összetett fuvarozási forma, ahol az árunak a feladótól a címzettig történő eljuttatása  egy szállítóeszközbe (rakodási egységbe) rakva – ez lehet konténer, csereszekrény, félpótkocsi v. teljes kamion,-  útközben ki-, berakás nélkül, a teljes rakodási egység átrakásával,  több fuvarozási mód ( közlekedési alágazat ) igénybevételével történik

3 3 1. Célja, meghatározása, jellemzői Jellemzők: Miközben a kombinált fuvarozás biztosítja a közúti fuvarozás legfontosabb előnyeit:  az áru átrakása nélküli háztól házig fuvarozás,  személyes kapcsolat a fuvarozóval, ill. annak képviselőjével. További paraméterekben is versenyképes:  magas eljutási sebesség,  jó kiszámíthatóság  megtakarítás érhető el különböző költségek terén (személyzeti, úthasználati díj, útadó, üzemeltetési költségek,stb.)  jobb az eszközkihasználás  növelhető a fuvareszközök élettartama.

4 4 2. A kombinált fuvarozás módozatainak áttekintése Három fő csoport:  Szárazföldi-szárazföldi  Szárazföldi-vízi  Vízi-vízi

5 5 2.1. Szárazföldi-szárazföldi kombinációk Közúti-vasúti kombinált fuvarozás: Csereszekrényeket, félpótkocsikat,konténereket, ill. kamionokat különleges vasúti kocsikon kísérővel vagy anélkül továbbítják. Nagykonténeres árufuvarozás: A világméretekben egységesített konténerek lehetővé teszik a küldemények egységrakományokba foglalása által, a rakodási műveletek magas színvonalú gépesítését, a küldemények rögzített helyzetű fuvarozását és többrétegű egymásra helyezését. Bimodális technika (Road-Railer): A megerősített közúti félpótkocsikat speciális egység beiktatásával, szabványos forgó zsámolyokra helyezik. A technika alkalmazhatóságát nehezíti, hogy különleges vasúti, ill. közúti eszközökre van szükség. Európában München - Verona vonalon alkalmazzák.

6 6 2.2 Szárazföldi-vízi kombinációk  Folyami RO/RO (közúti-vízi)  Tengeri kompok  Komp-kamion RO/RO  Komp-vasút RAILSHIP RO/RO (roll on/roll off): hajózás a közúti járművek, elsősorban pótkocsik, nyerges félpótkocsik speciális hajókban – a rakodás során a hajóra fel-, ill. legördülve – történő továbbítását jelenti Tengeri komphajók által lebonyolított forgalom is a RO/RO technika alá sorolható.

7 7 Az áru egy folyami kikötőben speciális bárkákba kerül, azokat tolóhajó juttatja el a tengeri kikötőbe, ahol a különleges nagy befogadó képességű tengeri hajók a bárkákat felveszik. A tengeri szakasz után a hajózható folyók torkolatánál a bárkákat vízre engedik. 2.3. Vízi-vízi kombinációk

8 8 3. A közút-vasúti kombinált fuvarozás kialakulása, jelentősége Kialakulását elősegítő tényezők:  A közúti fuvarozás egységnyi áru elszállításához többszörösen terheli a természeti, ill. az emberi környezetet, mint a vasúti vagy belvízi árutovábbítás. Ezek a hatások konkrétan: - a légszennyezés - a környezet zajterhelése - a szükséges pályák területigénye - az okozott balesetek.

9 9

10 10  A közúti közlekedés határtalan fejlődése a közutak zsúfolttá válásához vezet, a fuvarozás megbízhatóságának, pontosságának romlását okozza.  A felmerülő várakozások, a különböző forgalomkorlátozó intézkedések az eljutási idő növekedéséhez vezettek. A kiszámíthatóság, tervezhetőség csökkenése a szolgáltatás színvonalának romlását okozta. A kombinált fuvarozással a vasutak új esélyhez jutnak nemcsak a korábban elveszített hagyományos vasúti áruk egy részének visszaszerzésére, hanem új piacok nyílhatnak meg a kereskedelmi áruk fuvarozásának frontján is.

11 11 4. A közút-vasúti kombinált fuvarozási technológiák, azok eszközei, infrastruktúrája A különböző fuvarozási módok általános ismerete mellett a hazai szállítmányozók számára legnagyobb jelentőséggel a közút-vasúti kombináció, a „Huckepack” bír, ezért szükséges ennek a területnek a részletesebb megismerése az alapvető felosztás (kísért, kíséretlen), az alkalmazott szervezési, üzemeltetési és műszaki technológiák, a fuvarozásban részt vevő rakodási egységek, vagonok, ill. az infrastruktúrát jelentő átrakó pályaudvarok szempontjából.

12 12 4.1. A közúti-vasúti kombinált fuvarozás alapvető felosztása

13 13 4.1.1. A kísért forgalom (Gördülő Országút/ ROLA) A ROLA a kombinált fuvarozásnak az a részterülete, melynek során a rakodási egység, ami ez esetben a teljes közúti szerelvény, a vontatóval együtt, útjának egy részét vasúton teszi meg. A szóló vagy pótkocsis teherautók, ill. félpótkocsis nyerges szerelvények speciális, különösen alacsony rakfelületű vasúti kocsikból álló vasúti szerelvényen utaznak.

14 14 Előnyei:  A kamionsofőrök (kísérők) egy fekvőhelyes vasúti kocsiban utazhatnak.  Általában nincs szükség a meglévő közúti eszközpark semmiféle átalakítására ahhoz, hogy egy fuvarozó vállalkozás a Gördülő Országutat használhassa. Ezáltal a ROLA olyan fuvarozók számára ideális, amelyek még nem rendelkeznek komolyabb tapasztalatokkal a kombinált fuvarozás terén. Nincs kiterjedt szállítmányozói kapcsolatrendszerük, nincsenek társ-, testvér-, esetleg leányvállalataik üzleti relációk végpontjainál.

15 15 Hátrányai:  A gépkocsivezető és a vontatójármű a vasúti továbbítás során is együtt utazik a küldeménnyel, szemben a kíséretlen forgalommal, ahol eszköz és munkaerő gazdaságosabban foglalkoztatható.  Igen költséges ez a megoldás: a speciális alacsony építésű vagonok sokkal drágábban beszerezhetők, és fenntartásuk is költségesebb, mint a hagyományos tehervagonoké. A ROLA vonatok által szállított holttömeg is magasabb, mint a kíséretlen küldeményeket fuvarozók esetében.

16 16 4.1.2. A kíséretlen forgalom A kombinált fuvarozásnak az a részterülete, melynek során a rakodási egységek (csereszekrény, félpótkocsi, konténer) a vontató jármű nélkül teszik meg útjuk egy részét vasúton két vasúti átrakóhely (terminál) között. A kíséretlen forgalomhoz minden esetben szükségesek különböző technikai, szervezési és infrastrukturális előkészületek. Gondoskodni kell olyan szállítóeszközökről, amelyek alkalmasak a kíséretlen kombinált fuvarozásra.

17 17 4.2. Technológiai szempontok 4.2.1. Rakodási technológiák A rakodási technológia szempontjából két alapvető megoldás különíthető el: - vízszintes (horizontális) - függőleges( vertikális).

18 18 Horizontálisan rakodhatók:  a kamionok, kamionszerelvények (ROLA forgalom),  a félpótkocsik,  Road-Railer félpótkocsik. Vertikális rakodást igényelnek:  a konténerek,  a csereszekrények,  és a félpótkocsik.

19 19

20 20 4.2.2. Üzemeltetési, értékesítési technológiák o o Shuttle-vonatok, o o Komplett irányvonatok, o o Ún. részvonat, o o Vagoncsoportok, o o Egyes vagonrakományok.

21 21 4.3. A közút-vasúti kombinált fuvarozás rakodási egységei A Huckepack fuvarozás rakodási egységei alapvetően közúti fuvareszközök, ill. azok speciálisan kialakított, vasúti fuvarozásra és daruzásra alkalmas részei. Kivételt képez a nagykonténer.

22 22 4.3.1. Tehergépkocsik és nyerges vontatók A kíséret nélküli kombinált szállításban a félpótkocsikat jelenleg már csak vertikális módon lehet rakodni. A kombinált fuvarozásban a félpótkocsinak daruval, mozgathatónak kell lennie, az alábbi felszerelésekkel kell rendelkeznie: o négy fogóperem a huckepack-megfogóval történő átrakodáshoz – mint a csereszekrényeknél, o felhajtható aláfutásgátló, o lehetőleg befelé hajtható oldalsó aláfutásgátló keretek.

23 23

24 24 Méretek és súlyok/fajták:  C osztályú csereszekrények,  A osztályú csereszekrények,  négy rögzítővasalás,  négy fogóperem.

25 25

26 26

27 27 4.4. A kombinált fuvarozásban alkalmazott vasúti pótkocsik

28 28

29 29

30 30

31 31 4.5. A kombinált szállítás átrakó pályaudvarai, átrakóeszközei A közútról vasútra való átszállás az ügyfelek és a piac számára megfelelő elvégzése és ezáltal a kombinált szállítás vonzósága különleges mértékben függ a pályaudvarok kapacitásától és műszaki színvonalától. 4.5.1. Bakdaru 4.5.2. Mobil átrakodógép

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39 Kombinált fuvarozást szervező társaságok és kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete  Kombioperátorok, kombitársaságok  A kombinált fuvarozás különböző partnerek együttműködésén alapszik.  Vasutak: a pályahálózatot, mozdonyparkot, személyzetet biztosítják  Operátorok: bevásárolják a vasutaktól a vasúti továbbítást  Terminálok üzemeltetése: vasutak és operátorok együtt

40 40 Vasúti operátorok Intercontainer-Interfrigo 1967-ben 25 európai ország vasútjai – IC, Basel 1993-ban fuzional az Interfrigóval – ICF ICF foglalkoztatásával foglalkozó előírások : „Általános üzleti feltételek” Feladata: üres és rakott vasúti és hajóskonténerek szállítását szervezi vasúti terminálok/állomások között mind kontinentális, mind tengeri kikötői viszonylatban Magyarországi képviselete: Pannoncont, GySEV Sopron ICF fuvarokmánya: CÍM fuvarlevél, Übergabeschein Fuvarozási szerződés: megbízó és az ICF között jön létre Szerződéskötés a vasutakkal: évente, egyenkénti küldeményekre és irányvonatokra

41 41 UIRR társaságok UIRR – (Union Internationale des transport combiné Rail Route): több, mint 1000 fuvarozó és szállítmányozó képviselteti magát UIRR társaságok feladata: vasúti termináltól- terminálig fuvarozást szerveznek és értékesítenek. A közúti fuvarozó v. speditőr akvirálja a fuvarokat, megszervezi az elő- és utófuvarozást. Maga a fuvarozó v. speditőr marad a fővállalkozó UIRR : együttműködés az egyes országok kombinált fuvarozást végző társaságai között – nemzetközi szövetség

42 42 UIRR alapítása, elnevezése, alapelvei Alapítása: 1970-ben 8 kombitársaság Elnevezése: magyarul: Közúti-vasúti Kombitársaságok Nemzetközi Egyesülete- 1976 óta 1991-ben újraalapították Alapelvei: - Teljes fuvarozási szakaszon – beleértve a vasúti fuvarozást is – a közúti fuvarozó a fővállalkozó, - Az UIRR társaságok tulajdonosai között a közúti fuvarozás képviselőinek kell többségben lenniük, - Minden közúti fuvarozónak szabad hozzáférhetőséget kell biztosítani a vasúti szolgáltatáshoz

43 43 UIRR célja, feladatai Fő célkitűzés: a tagtársaságok együttműködésének koordinációja Feladatai:  PR tevékenység a kombinált fuvarozás vonatkozásában,  Állásfoglalások és javaslatok készítése közlekedéspolitikai témában,  Tanulmányok készítése,  Szolgáltatások nyújtása és támogató intézkedések a tagtársaságok részére

44 44 Az UIRR tevékenységei Az egyik legfontosabb tevékenységi terület az informatika – egységes kommunikáció megvalósítása – CESAR projekt Egységes CIM/UIRR fuvarlevél létrehozása Egységes kódrendszer kialakítása – vasútállomások és rakodási egységek jelölésében Új fuvarozási piacok feltárása „ UIRR Általános Üzletfeltételei” UIRR szerződés: A kombitársaság fuvarjogilag fuvarszervező, de a küldemények továbbításakor szállítmányozóként tevékenykedik – a szerződés összetett, tartalmaz fuvarozási és szállítmányozási elemeket is. Kettős szerződés három résztvevő között – két példány a megbízó és az UIRR társaság közötti szerződés, 5 példány – a CÍM fuvarlevél példányai – az UIRR és a vasuttársaságokközötti szerződés

45 45 A kíséretlen forgalom okmányai CÍM/UIRR fuvarlevél I.példány: feladó kombitársaságé 1. eredeti példány: rendeltetési állomásig 1. eredeti példány: rendeltetési állomásig II.példány: fogadó kombitársaságé 2.rovatlap: rendeltetési állomásig 2.rovatlap: rendeltetési állomásig 3.vámpéldány 3.vámpéldány 4.duplikát:feladási állomásé 4.duplikát:feladási állomásé 5.feladási tőlap határállomás 5.feladási tőlap határállomás 6.duplikát-másolat 6.duplikát-másolat Export feladási megbízás Tájékoztatás import feladásról Rendelkezési avizó Érkezési értesítés

46 46 A ROLA forgalom okmányai Gyűjtő fuvarlevél ROLA vonatjegy – 5 példányos Vonatjegyzék Gépkocsivezetők listája Veszélyes áruk listája

47 47 Különleges kezelést igénylő áruk szállítása a közúti-szárazföldikombinált fuvarozásban Veszélyes áruk Közúti szállításnál az ADR, vízi szállításkor az IMDG szabályoz Általában minden olyan áru fuvarozható, ami közúton szállítható, de be kell tartani a RID előírásait Veszélyes árunak számít az üres konténer is, ami előtte árut szállított A CIM/UIRR fuvarlevél 32. rovatába be kell írni a „RID igen” bejegyzést és az UN számot Romlandó áruk és állat-, növény-egészségügyi vizsgálatot igénylő áruk

48 48 Felelősség a közúti-vasúti kombinált fuvarozásban, kárigény érvényesítése Az UIRR társaságok és a megbízók felelőssége: A kombinált fuvarozásban résztvevők felelősségét az UIRR szerződés határozza meg. Az UIRR vállalja: - rakodási egység vasúton történő feladását a rendeltetési állomás- feladását a rendeltetési állomás- ig, ig, - vállalja a vagonra ill. a vagonról - vállalja a vagonra ill. a vagonról történő rakodást, történő rakodást, - az információk továbbítását - az információk továbbítását probléma esetén, probléma esetén, A megbízó vállalja: - a fizetést (a szerződés aláírásakor azonnal), az áru időbeni átadását, átvételét, áru kombinált fuvarozásra való alkalmasságát UIRR társaság felelőssége korlátozott, közvetlenül felel az áru elveszése és sérülése esetén bruttó kg-ként 8,33 SDR, Szálítási határidő túllápéséér a CÍM szerint fele Kárigény bejelentése sérülés, hiány észlelésekor azonnal, de legkésőbb 5 napon belül


Letölteni ppt "Kombinált fuvarozás és szállítmányozás Miklós Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések