Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kombinált fuvarozás és szállítmányozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kombinált fuvarozás és szállítmányozás"— Előadás másolata:

1 Kombinált fuvarozás és szállítmányozás
Miklós Zsuzsanna

2 1. Célja, meghatározása, jellemzői
Célkitűzés: A különböző szállítási alágazatok rendszerelőnyeit kombinálva összességében hatékonyabb, fejlettebb szállítási rendszer jöjjön létre, ami a megbízók elvárásait magas fokon teljesíti, miközben az egyes fuvarozási módok negatívumaiból a legkevesebbet hagyja érvényesülni. Meghatározás: A kombinált fuvarozás olyan speciális, összetett fuvarozási forma, ahol az árunak a feladótól a címzettig történő eljuttatása egy szállítóeszközbe (rakodási egységbe) rakva – ez lehet konténer, csereszekrény, félpótkocsi v. teljes kamion,- útközben ki-, berakás nélkül, a teljes rakodási egység átrakásával, több fuvarozási mód ( közlekedési alágazat ) igénybevételével történik

3 1. Célja, meghatározása, jellemzői
Jellemzők: Miközben a kombinált fuvarozás biztosítja a közúti fuvarozás legfontosabb előnyeit: az áru átrakása nélküli háztól házig fuvarozás, személyes kapcsolat a fuvarozóval, ill. annak képviselőjével. További paraméterekben is versenyképes: magas eljutási sebesség, jó kiszámíthatóság megtakarítás érhető el különböző költségek terén (személyzeti, úthasználati díj, útadó, üzemeltetési költségek,stb.) jobb az eszközkihasználás növelhető a fuvareszközök élettartama.

4 2. A kombinált fuvarozás módozatainak áttekintése
Három fő csoport: Szárazföldi-szárazföldi Szárazföldi-vízi Vízi-vízi

5 2.1. Szárazföldi-szárazföldi kombinációk
Közúti-vasúti kombinált fuvarozás: Csereszekrényeket, félpótkocsikat,konténereket, ill. kamionokat különleges vasúti kocsikon kísérővel vagy anélkül továbbítják. Nagykonténeres árufuvarozás: A világméretekben egységesített konténerek lehetővé teszik a küldemények egységrakományokba foglalása által, a rakodási műveletek magas színvonalú gépesítését, a küldemények rögzített helyzetű fuvarozását és többrétegű egymásra helyezését. Bimodális technika (Road-Railer): A megerősített közúti félpótkocsikat speciális egység beiktatásával, szabványos forgó zsámolyokra helyezik. A technika alkalmazhatóságát nehezíti, hogy különleges vasúti, ill. közúti eszközökre van szükség. Európában München - Verona vonalon alkalmazzák.

6 2.2 Szárazföldi-vízi kombinációk
Folyami RO/RO (közúti-vízi) Tengeri kompok Komp-kamion RO/RO Komp-vasút RAILSHIP RO/RO (roll on/roll off): hajózás a közúti járművek, elsősorban pótkocsik, nyerges félpótkocsik speciális hajókban – a rakodás során a hajóra fel-, ill. legördülve – történő továbbítását jelenti Tengeri komphajók által lebonyolított forgalom is a RO/RO technika alá sorolható.

7 2.3. Vízi-vízi kombinációk
Az áru egy folyami kikötőben speciális bárkákba kerül, azokat tolóhajó juttatja el a tengeri kikötőbe, ahol a különleges nagy befogadó képességű tengeri hajók a bárkákat felveszik. A tengeri szakasz után a hajózható folyók torkolatánál a bárkákat vízre engedik.

8 3. A közút-vasúti kombinált fuvarozás kialakulása, jelentősége
Kialakulását elősegítő tényezők: A közúti fuvarozás egységnyi áru elszállításához többszörösen terheli a természeti, ill. az emberi környezetet, mint a vasúti vagy belvízi árutovábbítás. Ezek a hatások konkrétan: - a légszennyezés - a környezet zajterhelése - a szükséges pályák területigénye - az okozott balesetek.

9

10 A közúti közlekedés határtalan fejlődése a közutak zsúfolttá válásához vezet, a fuvarozás megbízhatóságának, pontosságának romlását okozza. A felmerülő várakozások, a különböző forgalomkorlátozó intézkedések az eljutási idő növekedéséhez vezettek. A kiszámíthatóság, tervezhetőség csökkenése a szolgáltatás színvonalának romlását okozta. A kombinált fuvarozással a vasutak új esélyhez jutnak nemcsak a korábban elveszített hagyományos vasúti áruk egy részének visszaszerzésére, hanem új piacok nyílhatnak meg a kereskedelmi áruk fuvarozásának frontján is.

11 4. A közút-vasúti kombinált fuvarozási technológiák, azok eszközei, infrastruktúrája
A különböző fuvarozási módok általános ismerete mellett a hazai szállítmányozók számára legnagyobb jelentőséggel a közút-vasúti kombináció, a „Huckepack” bír, ezért szükséges ennek a területnek a részletesebb megismerése az alapvető felosztás (kísért, kíséretlen), az alkalmazott szervezési, üzemeltetési és műszaki technológiák, a fuvarozásban részt vevő rakodási egységek, vagonok, ill. az infrastruktúrát jelentő átrakó pályaudvarok szempontjából.

12 4.1. A közúti-vasúti kombinált fuvarozás alapvető felosztása

13 4.1.1. A kísért forgalom (Gördülő Országút/ ROLA)
A ROLA a kombinált fuvarozásnak az a részterülete, melynek során a rakodási egység, ami ez esetben a teljes közúti szerelvény, a vontatóval együtt, útjának egy részét vasúton teszi meg. A szóló vagy pótkocsis teherautók, ill. félpótkocsis nyerges szerelvények speciális, különösen alacsony rakfelületű vasúti kocsikból álló vasúti szerelvényen utaznak.

14 Előnyei: A kamionsofőrök (kísérők) egy fekvőhelyes vasúti kocsiban utazhatnak. Általában nincs szükség a meglévő közúti eszközpark semmiféle átalakítására ahhoz, hogy egy fuvarozó vállalkozás a Gördülő Országutat használhassa. Ezáltal a ROLA olyan fuvarozók számára ideális, amelyek még nem rendelkeznek komolyabb tapasztalatokkal a kombinált fuvarozás terén. Nincs kiterjedt szállítmányozói kapcsolatrendszerük, nincsenek társ-, testvér-, esetleg leányvállalataik üzleti relációk végpontjainál.

15 Hátrányai: A gépkocsivezető és a vontatójármű a vasúti továbbítás során is együtt utazik a küldeménnyel, szemben a kíséretlen forgalommal, ahol eszköz és munkaerő gazdaságosabban foglalkoztatható. Igen költséges ez a megoldás: a speciális alacsony építésű vagonok sokkal drágábban beszerezhetők, és fenntartásuk is költségesebb, mint a hagyományos tehervagonoké. A ROLA vonatok által szállított holttömeg is magasabb, mint a kíséretlen küldeményeket fuvarozók esetében.

16 A kíséretlen forgalom A kombinált fuvarozásnak az a részterülete, melynek során a rakodási egységek (csereszekrény, félpótkocsi, konténer) a vontató jármű nélkül teszik meg útjuk egy részét vasúton két vasúti átrakóhely (terminál) között. A kíséretlen forgalomhoz minden esetben szükségesek különböző technikai, szervezési és infrastrukturális előkészületek. Gondoskodni kell olyan szállítóeszközökről, amelyek alkalmasak a kíséretlen kombinált fuvarozásra.

17 4.2. Technológiai szempontok
Rakodási technológiák A rakodási technológia szempontjából két alapvető megoldás különíthető el: - vízszintes (horizontális) - függőleges( vertikális).

18 Horizontálisan rakodhatók:
a kamionok, kamionszerelvények (ROLA forgalom), a félpótkocsik, Road-Railer félpótkocsik. Vertikális rakodást igényelnek: a konténerek, a csereszekrények, és a félpótkocsik.

19

20 4.2.2. Üzemeltetési, értékesítési technológiák
Shuttle-vonatok, Komplett irányvonatok, Ún. részvonat, Vagoncsoportok, Egyes vagonrakományok.

21 4.3. A közút-vasúti kombinált fuvarozás rakodási egységei
A Huckepack fuvarozás rakodási egységei alapvetően közúti fuvareszközök, ill. azok speciálisan kialakított, vasúti fuvarozásra és daruzásra alkalmas részei. Kivételt képez a nagykonténer.

22 4.3.1. Tehergépkocsik és nyerges vontatók
A kíséret nélküli kombinált szállításban a félpótkocsikat jelenleg már csak vertikális módon lehet rakodni. A kombinált fuvarozásban a félpótkocsinak daruval, mozgathatónak kell lennie, az alábbi felszerelésekkel kell rendelkeznie: négy fogóperem a huckepack-megfogóval történő átrakodáshoz – mint a csereszekrényeknél, felhajtható aláfutásgátló, lehetőleg befelé hajtható oldalsó aláfutásgátló keretek.

23

24 Méretek és súlyok/fajták:
C osztályú csereszekrények, A osztályú csereszekrények, négy rögzítővasalás, négy fogóperem.

25

26

27 4.4. A kombinált fuvarozásban alkalmazott vasúti pótkocsik

28

29

30

31 4.5. A kombinált szállítás átrakó pályaudvarai, átrakóeszközei
A közútról vasútra való átszállás az ügyfelek és a piac számára megfelelő elvégzése és ezáltal a kombinált szállítás vonzósága különleges mértékben függ a pályaudvarok kapacitásától és műszaki színvonalától. Bakdaru Mobil átrakodógép

32

33

34

35

36

37

38

39 Kombinált fuvarozást szervező társaságok és kombinált fuvarozás nemzetközi szervezete
Kombioperátorok, kombitársaságok A kombinált fuvarozás különböző partnerek együttműködésén alapszik. Vasutak: a pályahálózatot, mozdonyparkot, személyzetet biztosítják Operátorok: bevásárolják a vasutaktól a vasúti továbbítást Terminálok üzemeltetése: vasutak és operátorok együtt

40 Vasúti operátorok Intercontainer-Interfrigo
1967-ben 25 európai ország vasútjai – IC, Basel 1993-ban fuzional az Interfrigóval – ICF ICF foglalkoztatásával foglalkozó előírások : „Általános üzleti feltételek” Feladata: üres és rakott vasúti és hajóskonténerek szállítását szervezi vasúti terminálok/állomások között mind kontinentális , mind tengeri kikötői viszonylatban Magyarországi képviselete: Pannoncont, GySEV Sopron ICF fuvarokmánya: CÍM fuvarlevél, Übergabeschein Fuvarozási szerződés: megbízó és az ICF között jön létre Szerződéskötés a vasutakkal: évente, egyenkénti küldeményekre és irányvonatokra

41 UIRR társaságok UIRR – (Union Internationale des transport combiné Rail Route): több, mint 1000 fuvarozó és szállítmányozó képviselteti magát UIRR társaságok feladata: vasúti termináltól-terminálig fuvarozást szerveznek és értékesítenek. A közúti fuvarozó v. speditőr akvirálja a fuvarokat, megszervezi az elő- és utófuvarozást. Maga a fuvarozó v. speditőr marad a fővállalkozó UIRR : együttműködés az egyes országok kombinált fuvarozást végző társaságai között – nemzetközi szövetség

42 UIRR alapítása, elnevezése, alapelvei
Alapítása: 1970-ben 8 kombitársaság Elnevezése: magyarul: Közúti-vasúti Kombitársaságok Nemzetközi Egyesülete óta 1991-ben újraalapították Alapelvei: Teljes fuvarozási szakaszon – beleértve a vasúti fuvarozást is – a közúti fuvarozó a fővállalkozó, Az UIRR társaságok tulajdonosai között a közúti fuvarozás képviselőinek kell többségben lenniük, Minden közúti fuvarozónak szabad hozzáférhetőséget kell biztosítani a vasúti szolgáltatáshoz

43 UIRR célja, feladatai Fő célkitűzés: a tagtársaságok együttműködésének koordinációja Feladatai: PR tevékenység a kombinált fuvarozás vonatkozásában, Állásfoglalások és javaslatok készítése közlekedéspolitikai témában, Tanulmányok készítése, Szolgáltatások nyújtása és támogató intézkedések a tagtársaságok részére

44 Az UIRR tevékenységei Az egyik legfontosabb tevékenységi terület az informatika – egységes kommunikáció megvalósítása – CESAR projekt Egységes CIM/UIRR fuvarlevél létrehozása Egységes kódrendszer kialakítása – vasútállomások és rakodási egységek jelölésében Új fuvarozási piacok feltárása „ UIRR Általános Üzletfeltételei” UIRR szerződés: A kombitársaság fuvarjogilag fuvarszervező, de a küldemények továbbításakor szállítmányozóként tevékenykedik – a szerződés összetett, tartalmaz fuvarozási és szállítmányozási elemeket is. Kettős szerződés három résztvevő között – két példány a megbízó és az UIRR társaság közötti szerződés, 5 példány – a CÍM fuvarlevél példányai – az UIRR és a vasuttársaságokközötti szerződés

45 A kíséretlen forgalom okmányai
CÍM/UIRR fuvarlevél I.példány: feladó kombitársaságé 1. eredeti példány: rendeltetési állomásig II.példány: fogadó kombitársaságé 2.rovatlap: rendeltetési állomásig 3.vámpéldány 4.duplikát:feladási állomásé 5.feladási tőlap határállomás 6.duplikát-másolat Export feladási megbízás Tájékoztatás import feladásról Rendelkezési avizó Érkezési értesítés

46 A ROLA forgalom okmányai
Gyűjtő fuvarlevél ROLA vonatjegy – 5 példányos Vonatjegyzék Gépkocsivezetők listája Veszélyes áruk listája

47 Különleges kezelést igénylő áruk szállítása a közúti-szárazföldikombinált fuvarozásban
Veszélyes áruk Közúti szállításnál az ADR, vízi szállításkor az IMDG szabályoz Általában minden olyan áru fuvarozható, ami közúton szállítható, de be kell tartani a RID előírásait Veszélyes árunak számít az üres konténer is, ami előtte árut szállított A CIM/UIRR fuvarlevél 32. rovatába be kell írni a „RID igen” bejegyzést és az UN számot Romlandó áruk és állat-, növény-egészségügyi vizsgálatot igénylő áruk

48 Felelősség a közúti-vasúti kombinált fuvarozásban, kárigény érvényesítése
Az UIRR társaságok és a megbízók felelőssége: A kombinált fuvarozásban résztvevők felelősségét az UIRR szerződés határozza meg. Az UIRR vállalja: - rakodási egység vasúton történő feladását a rendeltetési állomás- ig, - vállalja a vagonra ill. a vagonról történő rakodást, - az információk továbbítását probléma esetén, A megbízó vállalja: - a fizetést (a szerződés aláírásakor azonnal), az áru időbeni átadását, átvételét, áru kombinált fuvarozásra való alkalmasságát UIRR társaság felelőssége korlátozott, közvetlenül felel az áru elveszése és sérülése esetén bruttó kg-ként 8,33 SDR, Szálítási határidő túllápéséér a CÍM szerint fele Kárigény bejelentése sérülés, hiány észlelésekor azonnal, de legkésőbb 5 napon belül


Letölteni ppt "Kombinált fuvarozás és szállítmányozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések