Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós technikája (buttonhole-technique) B. Braun Avitum Nephrologiai Hálózat, Budapest Sebestyén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós technikája (buttonhole-technique) B. Braun Avitum Nephrologiai Hálózat, Budapest Sebestyén."— Előadás másolata:

1 Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós technikája (buttonhole-technique) B. Braun Avitum Nephrologiai Hálózat, Budapest Sebestyén Lajos

2 AV fisztula punkciós technikák, a „gomblyuk technika” alkalmazása. Sebestyén Lajos hálózati vezetőápoló B.BRAUN Avitum Hungary Zrt,

3 sl | Page „A sima utak, melyeken kevés fáradtsággal messzire juthatunk, s azon javak, melyek után az emberek többsége leginkább vágyódik, legyen másoké. Ne- kem, ó Mindenható, adj rögös ösvényt, mely min- dig felfelé vezet, s melyen azon meggyőződéssel haladhatok, hogy eltévedni nem fogok sosem.” Eötvös József, Gondolatok 3

4 sl | Page Változó szúráspontok és „gomblyuk” punkció Random véletlenszerű technika Rope – ladder kötélhágcsó, kötéllétra technika Buttonhole gomblyuk technika 4

5 sl | Page „Kötélhágcsó” punkció

6 sl | Page „Miért szól bele.. ?” Sokszor nehezményezzük, ha a beteg akarja megmondani, hova szúrjunk. De vajon joggal-e ? A betegnek a jó fisztula az életét jelenti! Mi (ápolók) viszont ezt tanultuk, ezért sokkal jobban tudjuk.. De vajon mindig jó-e, amit eddig tanultunk ?

7 sl | Page Mi is a „gomblyuk” technika?

8 sl | Page8

9 9

10 References - Buttonhole Technique Ball, L.K., Treat, L., Riffle, V., Scherting, D., and Swift, L. (2007). A multi-center perspective of the buttonhole technique in the pacific northwest. Nephrology Nursing Journal, 34(2):234-241. Ball, L.K. (2006). The buttonhole technique for arteriovenous fistula cannulation. Nephrology Nursing Journal, 33(3):299-305. Ball, L.K. (2005). Improving arteriovenous fistula cannulation skills. Nephrology Nursing Journal, 32(6):611-618. Harper, G. (1997). The buttonhole technique of fistula access: a personal experience. Home Hemodialysis International, Vol. 1, 41-42. Kronung, G. (1984). Plastic deformation of cimino fistula by repeated puncture. Dialysis & Transplantation, 13:10, 635-638. Marticorena, R.M., Hunter, J., MacLeod, S., Petershofer, E., Dacouris, N., Donnelly, S., et al (2006). The salvage of aneurismal fistulae utilizing a modified buttonhole cannulation technique and multiple cannulators. Hemodialysis International, 10:193-200. Medisystems (2003) ButtonHole® Needle Set Starter Kit and constant-site cannulation video. Call 1.800.369.MEDI. Northwest Renal Network. Using the buttonhole technique for your AV fistula. Retrieved from www.nwrenalnetwork.org/fist1st/ButtonholeBrochureForPatients1.pdf. Peterson, P. (2002). Fistula cannulation - the buttonhole technique. Nephrology Nursing Journal, 28(2):195. Twardowski, Z.J. (1995). Constant site (buttonhole) method of needle insertion for hemodialysis. Dialysis & Transplantation, 24:10, 559-576. Twardowski, Z., & Harper, G. (1997). The “Buttonhole” method of needle insertion takes center stage in the attempt to revive daily home hemodialysis. Contemporary Dialysis and Nephrology, Feb. Twardowski, Z., & Kubara, H. (1979). Different sites versus constant site of needle insertion into arteriovenous fistulas for treatment by repeated dialysis. Dialysis & Transplantation, 8:978-980. 10

11 sl | Page Lynda K. Ball Quality Improvement Director Northwest Renal Network Serving Alaska, Idaho, Montana, Oregon and Washington The buttonhole technique for cannulating AV fistulae NEPHROLOGY NURSING JOURNAL ■ May-June 2006 ■ Vol. 33, No. 3 11

12 sl | Page A gomblyuk technika lényege •Egy olyan tunnel, „pálya” kialakítása amely pl. a fülbevaló viseléséhez kilyukasztott fül esetén jön létre •Hegszövet képződéssel alakul ki, jó sebkezelés esetén. •A kialakult tunnelben nincsenek idegek, vagy más fájdalmat okozó szövetek a szúrás útjában. •Vagyis mindig ugyanazon egy pontba és „csatorná- ba” szúrunk. •Saját magát szúró betegnek a legalkalmasabb techn. •Európában és Japánban több, mint 25 éve ismerik és alkalmazzák! •DE(!!): Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae – show- (Northwest Renal Networkt) 12

13 sl | Page A gomblyuk punkció indításának lépései •A punkciókat 17-s hegyes tűvel kell kezdeni •Mindig ugyanazon pontot kell, ugyanazon irányban pungálni •Mikor elérjük, hogy a hegyes tűvel mindig sikerül ugyanazon a csatornán kivitelezni a punkciót, a tunnel kész a tompa tűvel történő kanülálásra. •8-10 kanülációval, cukorbetegeknél 10-12 kanülációval kialakítható a kezdeti tunnel. •Áttérés a tompa tűre. Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae –show- (Northwest Renal Networkt) 13

14 sl | Page14

15 sl | Page15 Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae –show- (Northwest Renal Networkt) A punkció ebben az esetben nem jelent szövetsérülést, hanem inkább egy összefekvő falú alagút, tágítással történő megnyitását!

16 sl | Page Shigeki Toma at al: A timesaving method to create a fixed puncture route for the buttonhole technique (Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 2118–2121) Segédeszköz a tunnel kialakításához A tunnelt lezáró polikarbonát-tüske

17 sl | Page Shigeki Toma at al: A timesaving method to create a fixed puncture route for the buttonhole technique (Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 2118–2121) „rajzszög-szerű” polikarbonát tüske bőrfelszín fisztula lumene

18 sl | Page Lynda K Bell: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) 18

19 sl | Page Doppler Ultrasound Tunnel Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae –show- (Northwest Renal Networkt) 19

20 sl | Page Kialakítás és a tompa tűvel szúrás technikái Különböző módszerek * A tunnelt néhány fős kis team alakítja ki, mindig a kis team szúr a tompa tűvel is * A tunnelt kis team alakítja ki, minden nővér szúr a tompa tűvel * A tunnelt kis team alakítja ki, mindig a beteg szúr a tompa tűvel.

21 sl | Page Jön a „DE”: •Nem kezdhető el a kialakítás már sokat pungált, „leharcolt”, túl erős, vastag-falú, érett fisztulánál. •Legjobb eredménnyel az új fisztulák célirányos „bejáratása” kecsegtet.

22 sl | Page A ridge is starting to develop. A hole is starting to develop. This site is not yet ready for a blunt needle. Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) 22 Kezd kifejlődni a szúrpont Kezd kifejlődni a szúrcsatorna Ez a felület és a kia- lakulóban levő tun- nel még nem szúr- ható tompa tűvel Gomblyuk punkció területe – az ötödik alkalom

23 sl | Page Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) 23

24 sl | Page A punkció előkészítésének lépései: Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) A páciens mossa meg a fisztulás kezét, mielőtt a kezelőszékbe ül. 24

25 sl | Page Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) A fertőtlenítő szert a centrumtól kifelé irányuló köröző mozdu- lattal hordjuk fel, (mechanikai hatás), nincs szer mentes terü- let. Tilos kívülről befelé irányuló mozdulattal vissza térni a centrum, a leendő punkciós pont fölé. (spray alkalmazása!) 25

26 sl | Page Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) Megfelelő módon távolítsuk el a véralvadék/pörkszövet maradványt a punkciós pontból 26

27 sl | Page •A maradék pörk eltávolítása és az ismételt fertőtlenítés kiemelten fontos, mert a pörk alatt mikrobák lehetnek, ill. bizonyosan vannak is. •Ezek a nem megfelelő procedúra (punkció, dezinficiálás) esetén törvényszerűen a véráramba kerülnek. •Ezért javasolják prevencióként lokális antibak- teriális készítmény (Bactroban) alkalmazását.

28 sl | Page Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show - (Northwest Renal Networkt) 28 *a bőrfertőtlenítést meg kell is- mételni, *a szabályos, bentről kifelé irá- nyuló mozdulatokkal, *az alkalmazásban a gyártó utasítása feltétlenül betartandó *kintről befelé irányuló mozdu- lat tilos a használatban Csak e procedúrákat követően kész a fisztula, a steril button- hole fisztula tűvel történő punk- cióra

29 sl | Page •E lépések pontos betartása garancia az infekció elkerülé- sére •A pörk eltávolításához alkalmazott tű, nem lehet a majdani punkciós tű, •A „szokványos” punkció előtt is be kellene tartani mindezt, •Még egyszer hangsúlyozandó, hogy a teljesen hosszban pungált, kötőszövetesen megvastagodott, kialakult, érett fisztula fala és szövetszerkezete nem alkalmas már a gomblyuk technika kialakítására! 29

30 sl | Page A gomblyuk technika lehetséges indikációi •Várhatóan rövid, használható érszakasz •A beteg punkciós fájdalomtól való félelme •Ön-punkció igénye, lehetősége (self-care, home HD) •Hosszú használhatóság igénye

31 sl | Page * A M Werhallen: Cannulating in haemodialysis: rope-ladder or buttonhoole technique Nephrol Dial Transplant (2007) 22: 2601–2604 (Dianet Dialysis Centers, Netherlands) 33 home HD gomblyuk technikával dialízisbe vont beteg kevesebb fájdalom, jó tolerancia, kevés vérzés, infekció fokozott, csak néhány nővér végzi.. •Shigeki Toma at al: A timesaving method to create a fixed puncture route for the buttonhole technique (Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 2118–2121) University School of Medicine, Nagoya) Összesen 87 beteg, gomblyuk technikával 37 fő Kevesebb fájdalom, 1 infekció, kevesebb mint 5 perc vérzés a tű eltávolítás után, •Magda M. van Loon, Buttonhole needling of haemodialysis arteriovenous fistulae results in less complications and interventions compared to the rope-ladder technique. Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 225–230 (University Hospital Maastricht, Nether- lands) Összesen 145 beteg 70 beteg kötéllétra, 75 beteg gomblyuk technikával kevesebb sikertelen szúrás, kevesebb hematóma, szignifikánsan kevesebb aneurizma és más, angioplasztikát igénylő szövődmény Néhány közlemény és legfontosabb eredményeik

32 sl | Page Gomblyuk tapasztalatok •Lényegesen csökkenti a véraláfutásos szövődmények lehetőségét, számát, •A sikertelen punkciók számát, •Kevesebb a punkció miatti fájdalomérzet, •Van olyan beteg, aki több mint 20 éve alkalmazza ugyan- ezt a technikát, s az első AV fisztulája van jelenleg is, •Gyorsabb kanüláció, •Nincs aneurizma képződés, •Kevesebb a tű melletti vérszivárgás, Lynda K Ball: Buttonhole tecnique for cannulating AV fistulae -show- (Northwest Renal Networkt) 32

33 sl | Page Összegzés •Az új fisztula punkcióinak megkezdésekor érdemes a „gomblyuk” technikát bevezetni, a megfelelően hosszú, vagy éppen a várható- an rövid, punkcióra alkalmas érszakasz esetén, •Szervezésben gondot jelent, hogy egy ápoló végezze ugyanannál a betegnél a punkciókat, ezért az irodalomban a home-dialysis és self- care dialysis esetén ajánlják elsősorban, ahol a beteg általában ma- gát szúrja. •Betegedukáció e technika alkalmazására képes betegeknél….. •Kialakult gomblyuk tunnel esetén is komoly tapasztalattal rendelkező ápolók képesek (?) a tompa tűvel megfelelően kivitelezni a punkciót a kezeléskor változó személyzet esetén, •A szervezési gondok megoldása a „gomblyuk technika” alkalmazása a beteg hosszú távú, jó vérnyerését biztosítja, a lehető legkevesebb komplikáció és szövődmény mellett, illetve azok nélkül, 33 Válogatott esetekben hasznos alternatíva

34 sl | Page34

35 sl | Page KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET 35


Letölteni ppt "Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós Az AV-fisztulák gomblyuk-punkciós technikája (buttonhole-technique) B. Braun Avitum Nephrologiai Hálózat, Budapest Sebestyén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések