Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igazi gyökerei és VESZÉLYEI A HALLOWEEN Csongrád, október 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igazi gyökerei és VESZÉLYEI A HALLOWEEN Csongrád, október 24."— Előadás másolata:

1

2 Igazi gyökerei és VESZÉLYEI A HALLOWEEN Csongrád, 2009. október 24.
© Giricz László

3 Nézzük az ünnep jellemzőit!
Főként angolszász országokban divatos, groteszk jelmezeiről és morbid tréfáiról ismert ünnep Az emberek -főleg a gyerekek- jelmez- be bújnak, arcukat kimaszkírozzák vagy álarcot öltenek, és úgy tesznek, mintha maguk is boszorkányok, vám- pírok vagy kísértetek lennének Halloween fő szimbóluma lett a kivájt töklámpás, az ún. Jack-lámpa Napjainkra mindenből üzletet csinálnak: a boltok telítve vannak a „kellékekből” „Tök jó buli” – Egy újabb lehetőség az „önfeledt” szórakozásra: kocsma, diszkó, házibuli stb...

4 Egy személyes találkozás
Kb. 1983(!)-ban találkoztam először a Helloween-nal. Ez egy „metál”-zenekar (kemény, hangos, gyors „rock”) Dalcímek: A Halál Fantomja, Jerikó Falai, Júdás, Mrs. Isten... Nem igazán tudtam angolul, és vonzott az a misztikum, ami áradt belőle Ugyanakkor kicsit félelmetes és borzongató is volt... Jól választott nevet az együttes – igen „harmonizál” az ünneppel, mindaz, amit képviselnek... Szerencsejáték az Ördöggel „A fantomok gonoszságot, rombolást és halált hoznak Éjszakáról-éjszakára ugyanaz a régi játék Ők mind annyira ártalmatlannak tűnnek de sötét a szívük. A Sátán leselkedik, és rád fog törni Mindig a hátadnál van valaki, aki arra vár, hogy támadhasson...”

5 Új Szó - Szlovákiai Magyar Napilap, 2000. november
? Honnan ered? Egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját (nyár vége, évforduló) a Nap és a „halál istenének”(!) szentelték Az első században a rómaiak elfoglalták Angliát. Sok hagyományt hoztak magukkal, melyek egyike a Pomona-nap volt, ami a gyümölcsök és kertek istennőjének ünnepe, egy másik pedig a holtak ünnepe - ezeket november 1. körül tartották. A következő évszázadok folyamán a kelta és a római hagyományok keveredtek. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése” érdekében III. Gergely pápa a Kr. u. IX. században elrendelte a mindenszentek napjának november 1-én történő megünneplését. (Minden „szent” kapott egy napot, amikor őt tisztelték. Elfogytak a napok, kijelöltek egyet azoknak, akik kimaradtak.) Mindenszentek – all hallows. Az azt megelőző este pedig az „all hallows evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween. Új Szó - Szlovákiai Magyar Napilap, november Már egy római költő is ezt írta az októberről novemberre való átmenetről: "...Rémséges ez az éjszaka! A kelták gyermekek vérét isszák. Azután pedig visszataszító szexuális orgiákat rendeznek. Nem kímélnek sem gyermekeket, sem asszonyokat vagy öregeket, nincsenek tekintettel arra, hogy milyen nemű az illető..." A halloween valamivel frissebb gyökerei a skótokig és az ír–kelta druidákig nyúlnak vissza. Szerintük október 31-e volt az a nap, amikor a Föld legközelebb jár a bolyongó szellemek világához. Az ünnepségek a bolyongó lelkek megbékítésére szolgáltak. A hajdani szellemek szerepét mára a gyermekek vették át. (!)

6 ? Honnan ered? (2.) A Halloween eredetének másik szála szintén a pogány kultúrában gyökerezik. A középkori boszorkányok különféle ünnepeinek egyike az úgynevezett "boszorkány-szombat" vagy "fekete-szombat" (Black Sabbath) volt, ami október 31-ére esett. (A mai kor Halloween-partijainak sok kelléke, például a fekete macska, a söprűnyél, a mágikus varázsigék ennek a fekete-szombatnak a termékei.) Az Amerikába irányuló tömeges kivándorlás 1840 kö- rül hozta létre a Halloween ünnepet. Ekkor az írországi burgonyaínség következtében ezrek vándoroltak ki az óceánon túlra és magukkal vitték szokásaikat az Újvilágba. Európában sokáig feledésbe merült. Néhány helyen elvétve jelmezbe öltöztek és tökdíszeket helyeztek el a lakásban, de ez a szokás is hanyatlóban volt. Az utóbbi években azonban a halloween ünneplése ismét visszatért, valószínűleg a népszerű amerikai ponyvakultúra (képregények, filmek) nyomán.

7 ? Milyen hatásai vannak? Kulturális jelenségek:
Nagy-Britanniában például a gyerekek ijesztő ruhában - kísértetnek, boszorkánynak, vámpírnak öltözve - végigjárják a környező házakat és apró ajándékokért, édességért cserébe rövid szórakozást nyújtanak az otthoniaknak. Ugyanezzel a szokással élnek a gyerekek az Egyesült Államokban is, látogatásukkor "trick or treat"-et (csíny vagy vendéglátás) kiáltanak, mintegy figyelmeztetve a házigazdát, hogy ha nem kapnak valami ajándékot, akkor „megtréfálják” őket. Ausztriában és Németországban népes jelmezes felvonulásokat rendeznek ilyenkor a nagyobb városokban, a maskarás kavalkádban azonban a felnőttek is részt vesznek, a lakások ablakát pedig majdhogynem mindenhol világító igazi vagy porcelán töklámpások díszítik. Romániában minden évben nagyszámú turistát várnak október 31.-re a hírhedt brani Drakula-kastélyba. Az ünnepségek betetőzéseként álarcosbált rendeznek és a részvevők stílszerűen denevérbarlangban töltik az éjszakát. Különös, a kellemest a hasznossal (és a hátborzongatóval) ötvöző szokás dívik például a lengyelországi Katowicében, ahol a városi véradó központban vámpíroknak, ördögöknek, boszorkányoknak öltözött orvosok és ápolónők invitálják véradásra a település lakóit. Hargita Népe november „Vannak saját ünnepeink, hagyományaink, és vannak olyanok, amelyeket divat utánozni, majmolni. Az utóbbi kategóriába tartozik az Amerikából érkező halloween is, amelynek lényege a rémisztgetés, a borzalom, a boszorkányság. Szép az írektől, hogy megőrizték, és az Újvilágba is átvitték kelta őseik szokásait. Ez volt a dolguk. De mit akarunk mi a kelták, az írek szokásaival? Miért utánozzuk őket, amikor nekünk is megvannak éppen ezen időszakra a magunk – cseppet sem lebecsülendő – szokásai, hagyományai? Mindenszentek napja és a halottak napja keresztény ünnepek…” Elmegyünk a temetőkbe, egy kicsit megcsendesedünk, befelé fordulunk … „Jó lenne ilyenkor a bohóckodás helyett tisztelettel emlékezni halottainkra, őseinkre, felidézni mindazt az értéket, amit ránk hagytak. A hagyományok őrzésében valóban utánoznunk kellene az íreket, de nekünk saját hagyományainkat, kultúránkat kell ápolnunk, miközben tiszteletben tartjuk, de nem utánozzuk bután a másét.”

8 Társadalmi jelenségek:
! Milyen hatásai vannak? Társadalmi jelenségek: A féktelen dáridók gyakran tragédiákkal végződnek: Svédországban az 1998-as Halloween-mulatságnak az ország történelmének legtöbb halálos áldozattal járó tűzesete vetett véget. Igaz ugyan, hogy nem minden Halloween napi mulatság végződik halállal, ám számos veszélyt rejt: A gyerekek előszeretettel viselnek különféle maszkokat, amelyek gyúlékony anyagból készülnek. A "trick or treat" szintén nem veszélytelen. Ennek során ugyanis szülői felügyelet nélkül a gyerekek édességet (treat) kérve idegen házakhoz kopognak be: amennyiben nem kapnak, úgy a ház lakója valamiféle "szokatlan" dologra számíthat (trick). Nemrég New Yorkban szögekkel preparált cukorsüvegeket, Oklahomában pedig "különös" tablettával töltött rágógumit kapott több gyerek… Néhány helyen Amerikában és Oroszországban betiltották Halloween-dekorációnak hitték az erkélyén öngyilkos férfit – 4 nap elteltével hívtak rendőrt… (Los Angeles Times)

9 Lelki, szellemi (spirituális) hatások, következmények…
! Milyen hatásai vannak? Lelki, szellemi (spirituális) hatások, következmények… Jó és a rossz elmosása, cseréje Élvezzük a borzalmakat? Váljunk immunissá a visszataszító dolgok felé? Szellemek, kísértetek, boszorkányok, csontvázak, koporsóból „megszökött” hullák, démonok látványának, a félelemnek megszokása? – a horrorfilmek is ezt akarják elérni Alvatlanság, rémképek, feszített, ideges pszichikum... „Ördögfej”től félő ismerős kisfiú - lelki problémák - gondozás

10 A Biblia figyelmeztetései
X A Biblia figyelmeztetései 5Móz 18,9-12 Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Legyen világos a határ jó és rossz között Ne engedjünk a tudatlanságnak, a játékosság álcájában való csábításnak, vizsgáljunk meg mindent józanul! A halál után nincs visszatérés senkinek! Ne hagyjuk magunkat a babonaság, a halottkultusz, az okkultizmus területei felé sodorni. Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az ilyen praktikák „az utolsó időkben” mérhetetlen módon elszaporodnak majd Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik (Ézsaiás 5,20) Mindent megpróbáljatok (megvizsgáljatok); a mi jó, azt megtartsátok! Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! (1 Thesszalonika 5,21-22) …elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet. (Zsidókhoz írt levél 9,27) A (Szent)Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre (szellemekre) és ördögi tanításokra hallgatnak; (1Timóteus 4,1)

11 Sötétség vagy Világosság?
Isten jót akar nekünk, meg akar menteni a rossztól Kezünkbe adta a személyes levelét segítségül, a Bibliát, hogy eligazodjunk az élet dolgaiban Elküldte Fiát, Jézust, hogy utat mutasson, és váltsághalála által minden bűnünkre bocsá- natot adjon és megmentsen bennünket az örök sötétségtől, kárhozattól Ha Őt, a Világosságot választjuk, szellemi tisztánlátással ajándékoz meg, hogy észre- vegyük és elkerüljük a sötétséget Nekünk, keresztyéneknek nagy a felelősségünk. Hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt, a megmenekülés lehetőségét. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat (adott esetben még hívő testvéreinket is) az ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a „maszkot” a játékos, ártatlannak tűnő, de veszélyt hordozó babonákról, szokásokról… Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. (Efézus 5,8-11) Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. (János evangéliuma 12,46-48) …mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál /Sötétség Fejedelme/ között?… Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk… (2Korintus 6,14-16) Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Apostolok Cselekedetei 26,18

12 Köszönöm a figyelmet! © Giricz László KÉRDÉSEK?…
Felhasznált irodalom, illusztrációk: Hargita Népe, Új Szó, Ethos, Origo, Index, Evangélikus Élet, Wikipédia, unnep.eu, ok.hu, ma.hu © Giricz László Ha van kérdés, ötlet - szívesen fogadom most is, az alkalom után is, vagy a ill Csongrád, Pf címeken.


Letölteni ppt "Igazi gyökerei és VESZÉLYEI A HALLOWEEN Csongrád, október 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések