Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási és Szakképzési Szekció tevékenysége 2006-2011 Közgyűlési beszámoló 2011 március 28. Sepsi Zsigmond VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció elnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási és Szakképzési Szekció tevékenysége 2006-2011 Közgyűlési beszámoló 2011 március 28. Sepsi Zsigmond VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció elnök."— Előadás másolata:

1 Az Oktatási és Szakképzési Szekció tevékenysége 2006-2011 Közgyűlési beszámoló 2011 március 28. Sepsi Zsigmond VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció elnök

2 2006. március 28.-án újjáalakul a VOSZ Oktatási és Szakképzési Országos Szekciója. VOSZ Oktatási és Szakképzési Országos Szekció 2006 évi célkitűzései és tevékenysége A Szekció feladatai, működése: 1.A Szekció a VOSZ Alapszabálya szerint ágazati, szakmai érdekképviseleti feladatot lát el. 2.A Szekció feladatai végzésére alszekciókat, szakmai bizottságokat hozhat létre. Együttműködéseket kezdeményezhet és hozhat létre a társ-érdekképviseletek országos és helyi szakmai szervezeteivel. Ilyen szervezeteket felvehet tagjai sorába, illetőleg ezekbe beléphet. 3.A Szekció megyei, regionális vagy helyi szinten önállóan vagy, ha működik a VOSZ megyei, regionális vagy helyi szervezete, akkor azon belül is létrehozhat, szerveződést vagy kérhet fel kontaktszemélyt a Szekció feladatok ellátására. 4.A Szekció országos szakmai, ágazati érdekképviseletet fejt ki az adott szakminisztériumoknál, országos hatáskörű állami szerveknél. A szekció a megyei, regionális és helyi szakmai hatóságoknál támogatja az oktatási, szakképzési és felnőttképzési ágazat érdekképviseletét.

3 5. A Szekció feladata az ügykörébe tartozó oktatási, szakképzési és felnőttképzési vállalkozó tagjai képzésének előmozdítása, a szakmakultúra fejlesztése, az oktatási ágazattal összegfüggő nemzetközi kapcsolatok ápolása, rendezvények szervezése, elismerő díjak adományozása is. Ennek során jó kapcsolatokat épít ki a gazdasági kamarákkal és a szakma más szervezeteivel, intézményeivel. 6. A Szekció feladatát önállóan, a VOSZ Ügyvezető Elnökségével, illetőleg VOSZ más érintett szervezetével koordinálva látja el. A szekció tevékenységét beleértve az adminisztratív feladatokat is – a VOSZ Titkársága segíti. 7.Szekció működésének feltétele, hogy tagjainak száma éves átlagban meghaladja a 15-ös létszámot. A VOSZ tagjai választásuk alapján abban a Szekcióban dolgozhatnak, ahova regisztrálásukat kérték (kérés hiányában, ahova tevékenységi körük szerint a VOSZ Titkárság regisztrálta őket.) A szekcióban regisztrált VOSZ tag jogosult mindazon jogai gyakorlására – rendezvényeken történő részvétel, a VOSZ, illetve a Szekció Alapszabályában felsorolt demokratikus jogai, (választás és választhatóság, képviselet), stb. – amelyeket jelen Alapszabály nevesít. A VOSZ tagja választása szerint - tanácskozási joggal - bármely más Szekció rendezvényén is részt vehet.

4 A VOSZ Oktatási és Szakképzési Országos Szekció megválasztott tisztségviselői: Elnök: Sepsi Zsigmond Adu Oktatási Központ Társelnök: Dr. Asbóth Arthur KIT Kft. Elnökségi tagok: Pető Éva COMLINE Kft. Jókai István Perfekt Rt. Dr Lakos István KOTK Kft Dr. Roóz József BGF Litauszki Kálmán OKTÁV RÁCIÓ Kft. Simon Andrea Európa nyelviskola Bt. Dr. Csányi László VOLÁN HUMÁN Rt.

5 A VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2006 évi feladatai: •A vállalkozások versenyképességét elősegítő oktatás, szakképzés törvényi szabályozásában való aktív részvétel, •A megyei, regionális VOSZ szervezetek szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása, helyi érdekeinek képviselete az országos szakmai testületekben, •Az iskolarendszerű szakképzés vállalkozói, szakértői támogatása az új technológiák és munkamódszerek gyakorlat orientált megismertetésével, •A felnőttképzési intézmények támogatása a vállalkozások igényeinek megfelelő rövidciklusú kompetencia képzések rugalmas és költség hatékony megvalósításában, •A KKV-k részére munkaadói és munkavállalói továbbképzésének támogatása a versenyképességük növelése érdekében, •Aktív részvétel az EMEROP 2007-2013 intézkedéseinek és projektjeinek vállalkozói érdekek érvényesülésével történő kidolgozásában és az azt követő sikeres és eredményes pályázati munkában, •Szoros együttműködés a VOSZ országos társ szekciókkal tagjaik képzési igényeinek feltárásában és kielégítésében.

6 •A kereskedelmi és iparkamarával kötött megállapodásunk keretében országos konferencia sorozatot szerveztünk (Budapest március 28. Dunaújváros április 06. Szombathely április 27. Debrecen május 11.). •A rendezvény sorozaton vállalkozó tagjainkat megismertettük a szakképzés korszerűsítésének tartalmi és törvényi feltételeivel, a képzési forrásokhoz való hozzájutás formáival. •Konferenciáinkon jelentős szerepet szántunk a vállalkozók szakember szükségletének feltárásában és a munkatársaiknak továbbképzési igényeik megismerésében. •Párbeszédet kezdeményeztünk tagjainkkal a régió specifikus szakképzési szükségletek és lehetőségek mind hatékonyabb támogatása érdekében. Akik érdekeltek a szakképzés fejlesztésében, a szakmunkástanulók képzésében, foglalkoztatásában,tanműhelyek,- tanüzemek,- tanüzletek, üzemeltetésében és saját dolgozóik folyamatos továbbképzésében. A Szekció 2006 évi tevékenysége: Tagvállalataink érdekképviselete az OÉT Szakképzési Bizottságában, az Országos Szakképzési Tanácsban és az Országos Felnőttképzési Tanácsban.

7 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Oktatási és Szakképzési Szekció 2007. évi tevékenysége

8 A VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2007. évi főbb feladatai:  A vállalkozások versenyképességét elősegítő oktatás, szakképzés törvényi szabályozásában való aktív részvétel,  A megyei, regionális VOSZ szervezetek szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása, helyi érdekeinek képviselete az országos szakmai testületekben,  Az iskola rendszerű szakképzés vállalkozói, szakértői támogatása az új technológiák és munkamódszerek gyakorlat orientált megismertetésével,  A felnőttképzési intézmények támogatása a rövidciklusú kompetencia képzések rugalmas és költség hatékony megvalósításában,

9 VOSZ képviselete az országos szakmai testületekben: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács: DR. Roóz József Dr. Lakos István Dr. Csányi László Jókai István Országos Érdekegyeztető Tanács Szakképzési Bizottság: Sepsi Zsigmond Országos Szakképzési Egyeztető Bizottság /MKIK OSZEB/: Sepsi Zsigmond

10 Érdekegyeztetés a vállalkozások versenyképességét elősegítő oktatás, szakképzés törvényi szabályozásában: 1.Észrevételek és javaslatok a VOSZ részéről az OÉT elé kerülő a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges egyes törvények módosításáról /2007. április 24./ 2. VOSZ állásfoglalás és javaslat a kis adók bevezetésével kapcsolatban /2007. 09. 19./

11 A megyei, regionális VOSZ szervezetek szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása, konferenciák és szakmai konzultációk: 1.VOSZ 2007 évi vizsgabizottsági tagok delegálási tevékenysége 2. VOSZ Konferenciasorozat 2007 3. SZAKKÉPZÉS - FELNŐTTKÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC VISZONYA Országos Regionális Konferenciasorozat 2007

12 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között 2006. december 8. napján létrejött Együttműködési Keret-megállapodás keretében:  Az MKIK és VOSZ a vizsgabizottsági tagok delegálását és a feladat koordinálását - külön megállapodásban és eljárási rendben rögzítettek szerint - közösen végzi,  a VOSZ a hozzá tartozó szakterületeken kialakította, szervezi és működteti a vizsgabizottsági tagok delegálási rendszerét,  a VOSZ létrehozta a vizsgabizottsági tagok delegálásához a személyi és tárgyi feltételeket, kapcsolatot tart fenn a partner érdekképviseletekkel.  A vizsgabizottsági tagok rögzítéséhez és delegálásához a MKIK biztosítja a hozzáférhetőséget internet alapú programján.  A VOSZ 2007. április 1.-től a 33 5276 01 férfiruha-készítő, a 33 5276 05 nőiruha- készítő, a 31 5216 14 kőműves szakma vizsgabizottságaiba delegál regisztrált érdekképviseleti (kamarai/VOSZ) tagokat.

13 2007. április 1.-től az alábbi vizsgabizottsági tag megbízásokat adtuk ki: Szakmai záróvizsgák VOSZ 2007. év

14 VOSZ Konferenciasorozat 2007 A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által aláírt szakképzési feladatokról szóló Együttműködési Megállapodás keretében a VOSZ nevében folytattuk az új feladatoknak megfelelően a VOSZ tisztségviselők, szakértők és koordinátorok felkészítését a kereskedelmi és iparkamarákkal történő együttműködésre, a szakképzési feladatok ellátására. A regionálisan szervezett konferenciákat 2007. április 17.-től május 22.-ig négy városban rendeztük meg. Budapest (időpont, helyszín: 2007. április 17. 10.00-14.00 NAP HOTEL 1105 Budapest, Vaspálya u. 17-21.) Szekszárd időpont,: 2007. április 26. 10.00-14.00 Békéscsaba időpont, helyszín: 2007. május 17. 10.00-14.00 Miskolc időpont, helyszín: 2007. május 22. 10.00-14.00 A programokra meghívtuk: a VOSZ megyei elnökeit és a Területi Szakképzési Egyeztető Bizottságba delegált tagjait a 33 5276 01 férfiruha-készítő, a 33 5276 05 nőiruha-készítő, a 31 5216 14 kőműves szakma vizsgabizottságaiba regisztrált érdekképviseleti (kamarai) tagokat Nőiruha-készítő, Férfiruha-készítő, Kőműves szakképzésben érdekelt vállalkozások képviselőit az MKIK megyei szervezeteinek oktatási vezetőit és a szakmai vizsgáztatásért felelős munkatársait

15 Szervező: NL Marketing Társaság Közhasznú Egyesület SZAKKÉPZÉS - FELNŐTTKÉPZÉS ÉS A MUNKAERŐPIAC VISZONYA Országos Regionális Konferenciasorozat 2007 Helyszínek: SzombathelySzombathely - 09.27 Miskolc - 10.04 Nyíregyháza - 10.11. Budapest- 10.17 Pécs - 11.08 Cegléd- 11.15 Székesfehérvár - 11.21 Békéscsaba - 11.23 Miskolc Nyíregyháza Budapest Pécs Cegléd Székesfehérvár Békéscsaba

16 Témakörök: - Munkaerőpiac és munkaerő-piaci képzés - A kamarák szerepe a szakképzés irányításában - A munkaadói és munkavállalói szervezetek szerepe a szakképzés irányításában - A szak- és felnőttképzés új keretrendszere: középpontban a munkaerő-piac - Új utak a felsőfokú szakképzésben - A felhasználók igényeinek megfelelően alakítani a szakképzést

17 A munkaerő-piaci szereplők iskolarendszerű szakképzés koordinációjában való részvételre történő felkészüléséhez szükséges feladatok megvalósítása  Az érdekképviselet kiemelt feladata, hogy a gazdálkodók részéről beérkező képzési szükségletekkel összhangban tegyen javaslatot a választható szakmák vonatkozásában a régió, a megye és a vállalt kistérség képzési és beiskolázási szerkezetének kialakítására, illetve annak megvalósíthatóságára.  Az érdekképviselet mozgósítja a gazdaság szereplőit a munkaerő-piaci igények feltárására, a képzési igényeik megfogalmazására, a regionális bizottságok által hozott, a szakképzés szerkezetével összefüggő döntések gyakorlati képzési feltételeinek megteremtésében való részvételre, az iskola és gazdálkodó szervezeti együttműködések kialakítására.

18  Az érdekképviselet regionális szakmai egyeztető fórumokat szervez valamennyi régióban a szakmák vonatkozásában szakterületi koordinációs felelős szerepét betöltve. Ennek keretében feladata az összes érintett társ érdekképviselet és térségi szakmai kamarai jellegű szervezet bevonása a döntések előkészítésébe, a gazdasági szereplők célkitűzések érdekében történő mozgósításába.  Az érdekképviselet feladata a szervezet képviseletének biztosítása a projekt különböző szintű testületeiben.  Az érdekképviselet köteles a Regionális Konzorciumi Tanácsban illetve a program során szervezett konzultációkon, felkészítéseken, tréningeken minimum egy fővel képviseltetni magát. A munkaerő-piaci szereplők iskolarendszerű szakképzés koordinációjában való részvételre történő felkészüléséhez szükséges feladatok megvalósítása

19 A feladatok lehatárolásának és a munkamegosztás elvei:  Regionális szinten a képzési és beiskolázási szerkezet meghatározása  Képzési beiskolázási szerkezetet iskolafenntartók szintjéig le kell vinni  Képzési beiskolázási szerkezet alulról építkezik: kistérség, megye, régió  Képzési beiskolázási szerkezetet szakmák szintjére le kell vinni  Kiemelt figyelem a kritikus eltérést (kereslet – kínálat) mutató szakmák meghatározására  Mindenki részt vesz a megvalósításban: de munkamegosztás, felelősségi körök és témavezetői (gesztori) feladatkörök meghatározása  Elvégzendő munkához kapcsolódó forrás biztosítása indikátorok alapján  Szakmák gondozása (szakmacsoportos szerkezetben)  Kistérségek gondozása, illetve regionális egyeztető fórumok szervezése

20 Konzorciumi Tanács 17 szervezet Elnök: Bihall Tamás Titkár: Dr. Szilágyi János Országos Projektmenedzsment •Dr. Szilágyi János – oktatási és képzési igazgató -Köpeczi Bócz Attila – programkoordinátor -Baranyai Erika – pénzügyi asszisztens -Takács András – program adminisztrátor -Menedzser asszisztens Munkaadói érdekképviseletek 9 szervezet Munkavállalói érdekképviseletek 6 szervezet Magyar Agrárkamara Kereskedelmi és iparkamarák Regionális projektmenedzsment 7 regionális kamarai programkoordinátor Munkaadói érdekképviseletek 9 szervezet Munkavállalói érdekképviseletek 6 szervezet Magyar Agrárkamara Kereskedelmi és iparkamarák Regionális Konzorciumi Tanács (7 régió) 17 szervezet Elnök: RFKB társelnökök Titkár: regionális programkoordinátorok Országos kamarai egyeztető fórumok Regionális kamarai egyeztető fórumok

21 Észak-Magyarország régió (Nógrád. Heves. Borsod-Abaúj-Zemplén) Berta János Észak- Alföldi régió (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs­Szatmár-Bereg) Kovács Kálmánné Dél-Alföldi régió (Bács-Kiskun. Csongrád. Békés) Szakács József Közép-Magyarországi régió (Budapest. Pest megye) Sepsi Zsigmond Közép-Dunántúli régió (Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér megye) Dávid Lajos Dél-Dunántúli régió (Somogy, Tolna, Baranya,megye) Horváth Gyula Nyugat-Dunántúli régió (Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas, megye) Graffelner Kálmán A VOSZ delegáltjai a Régiós Fejlesztési és Képzési Bizottságokban

22 A feladat ellátáshoz javasolt eljárási rend.  A csatolt mellékletek és a tervezet feladatok ellátására megbízási jogviszony keretében szakértői hálózatot tervezünk létrehozni.  RFKB delegáltakként 1-1 fő plusz az Oktatási szekció elnöksége által javasolt szakemberek. Ez mintegy régiónként 2-3 fő eseti foglalkozását teszi lehetővé.  A szakértői tagok közül régiónként egy fő régiós koordinációs feladatok ellátásával lesz megbízva, akik a vállalt feladatok mellett a VOSZ RFKB delegáltak munkáját is elősegítik. A régiós koordinációs munkatárs megbízatását követően támogatott a támogatási szerződés mellékletét képező adatlap kíséretében köteles megküldeni támogató részére a kapcsolódó munkaszerződést, munkaköri leírást és a munkatárs szakmai önéletrajzát.  A munkavégzés helyszínéül javaslom a VOSZ a VOSZ RFKB delegáltak székhelyének kijelölését.  A központi koordinációt a VOSZ központ munkatársa és a közép magyarországi VOSZ RFKB delegált látja el akik gondoskodnak a támogatási szerződésben rögzített elszámolási és jelentési feladatok ellátásáról.

23 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Oktatási és Szakképzési Szekció 2008. évi tevékenysége

24 A VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2008. évi főbb feladatai:  A vállalkozások versenyképességét elősegítő oktatás, szakképzés törvényi szabályozásában való aktív részvétel,  A megyei, regionális VOSZ szervezetek szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása,  A VOSZ helyi érdekeinek képviselete az országos szakmai testületekben,  A VOSZ részvétele az OKJ vizsgabizottsági tag delegálási feladataiban, Országos szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottság tagi névjegyzékre pályázat lebonyolítása  Az iskola rendszerű szakképzés vállalkozói, szakértői támogatása a megújított Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokban /RFKB/ való aktív részvétellel,  Szakértői testület létrehozása az RFKB – k munkájának munkaadói érdek érvényesítése érdekébe  A felnőttképzési intézmények támogatása a rövidciklusú kompetencia képzések rugalmas és költség hatékony megvalósításában,

25 VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2008. évi tevékenysége 1.Az országos és regionális szakmai bizottságokban végzett érdekképviseleti munka 2.VOSZ által vállalt OKJ szakmai vizsgabizottsági tag delegálási munka 3.A VOSZ RFKB projekt munka 1. Az országos és regionális szakmai bizottságokban végzett munka A VOSZ oktatási és szakképzési érdekérvényesítés: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 2008. évben nyolc ülés volt 2008. évben három ülés volt, az európai jogharmonizáció keretében a felnőttképzési és a szakképzési hozzájárulási törvényjavaslat megvitatása. OÉT Szakképzési Bizottság

26 Vizsgadelegálási jog kiterjesztése 2008

27 „RFKB projekt” A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) pályázata: a munkaerő-piaci szereplők IS! tevékenyen részt vegyenek az iskola rendszerű szakképzés koordinációjában

28 FELADATOK: C É L: az RFKB-k d ö nt é seinek elők é sz í t é se • A munkaerő-piaci ig é nyek felt á r á s á ra • A gazdas á g, szakk é pző iskol á k é s iskolafenntart ó ö nkorm á nyzatok egy ü ttműk ö d é s é nek seg í t é se • Region á lis szakmai konzult á ci ó s f ó rumok szervez é se(r é gi ó nk é nt 14+14) • K é pz é si é s beiskol á z á si szerkezet meghat á roz á sa

29 HATÁRIDŐK: Humánkapacitás és hálózatépítés: március 1. Gazdálkodói igények felmérése : július 01. Konzultációs fórumok szakmánként: július 01. Felmérések, interjúk összegzése: augusztus 30. Javaslatok a képzési beiskolázási szerkezetre : szeptember Konzultációs fórumok 2. kör: október 01. Tapasztalatok összegzése, fejlesztési tervek : december

30 SorszámMKIK számSzakma neve 1 69 Építő-és szállítógép-szerelő 2 77 Gépi forgácsoló 4 3 79 Hegesztő 4 4 89 Szerszámkészítő 5 Szabó 6 Divat, stílustervező 7 203 Logisztikai ügyintéző 8989 204 Marketing-és reklámügyintéző 10 178 Államháztartási szakügyintéző 11 179 Munkaerő-piaci szervező, elemző 12 180 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 13 181 Statisztikai és gazdasági ügyintéző 14 182 Üzleti szakügyintéző 15 183 Vállalkozási ügyintéző 16 184 Vám- és jövedéki ügyintéző 17 185 Hatósági és közigazgatási ügyintéző 18 186 Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző 19 187 Irodai asszisztens 20 188 Jogi asszisztens 21 189 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens 22 190 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 23 191 Ügyviteli szakügyintéző 24 192 Ügyviteli titkár A VOSZ által választott azon szakmák, amelyekben a konzultációkat folytatnak:

31 Régió MegyeVOSZ kistérségek DÉL-ALFÖLDBács-Kiskun megyeKiskunfélegyházai Vörös Imre SzegedBékés megyeBékéscsabai Csongrád megye DÉL-DUNÁNTÚLBaranya megyePécsváradi Nagy Géza SzekszárdSomogy megyeSiófoki Tolna megye ÉSZAK-ALFÖLDHajdú-Bihar megyePüspökladányi Litauszki Kálmán Jász-Nagykun-Szolnok megyeKarcagi Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ÉSZAK-MAGYARORSZÁGBorsod-Abaúj-Zemplén megye Révészné Bögös ZsuzsannaHeves megyeEgri EgerNógrád megyeSzécsényi KÖZÉP-DUNÁNTÚLFejér megye Varga IstvánKomárom-Esztergom megyeTatabányai VeszprémVeszprém megyeBalatonalmádi KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Széles Sándor BudapestPest megyeGyáli NYUGAT-DUNÁNTÚLGyőr-Sopron megyeTéti Domonkos LászlóVas megye GyőrZala megyeLetenyei A VOSZ által választott kistérségek:

32 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Oktatási és Szakképzési Szekció 2009. évi tevékenysége

33 VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2009. évi tevékenysége 1.Az országos és regionális szakmai bizottságokban végzett érdekképviseleti munka 2.VOSZ által vállalt OKJ szakmai vizsgabizottsági tag delegálási munka 3.A VOSZ RFKB projekt munka 1. Az országos és regionális szakmai bizottságokban végzett munka A VOSZ oktatási és szakképzési érdekérvényesítés: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 2009. évben hét ülés volt ahol ülésenként mintegy húsz előterjesztés tárgyalása és jóváhagyása történt meg.

34 OÉT Szakképzési Bizottság 2009. évben öt ülés volt az alábbi napirendekkel:  szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet módosításáról  a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról  a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól  a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény tervezett módosításáról

35  A szociális és munkaügyi miniszter rendelete egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.  a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. Törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról  A Kormány r e n d e l e t a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról  SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról

36 Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) VOSZ delegált: DDR Horváth Gyula, KDR Dávid Lajos, NyDR Vaski János, KMR Sepsi Zsigmond ÉAR Berta János, ÉAR Kovács Kálmánné DAR Szakács József A régiós bizottságok 2008 májusában alakultak újjá. Az elmúlt évben öt ülést tartottak ahol a tárgyévi decentralizált fejlesztési támogatás pályázati kiírásokat és döntéseket, valamint a szakképzési beiskolázások irány/arány – ra történt határozatokat hozták meg. RFKB Országos Koordináció VOSZ delegált: Varga Júlia, Sepsi Zsigmond Az elmúlt évben öt ülést tartottak ahol az FRKB munkáját támogató országos projekt regionális koordinációjának tartalmi és módszertani feladatai kerültek meghatározásra. RFKB Regionális Koordináció VOSZ delegált: DDR Nagy Géza, KDR Varga István, NyDR Domonkos László, KMRSzéles Sándor ÉAR Révészné Bögös Zsuzsanna, ÉAR Litauszki Kálmán, DARVörös Imre A régiós koordinátorok hajtották végre a VOSZ által vállalt projekt feladatokat. Folyamatosan együttműködtek a bizottságba delegált képviselőinkkel és részt vettek a regionális koordinációs bizottságok munkájában.

37 2. VOSZ által vállalt OKJ szakmai vizsgabizottsági tag delegálási munka A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött Együttműködési Keret-megállapodásban foglaltak alapján a szakképesítő vizsgabizottságokba történő vizsgabizottsági tagdelegálási feladatunk: Szabó Kőműves CNC-forgácsoló Hegesztő Szerszámkészítő Országos szakmai vizsgabizottság tagi névjegyzékre pályázatot írtunk ki és évente szakmánként felkészítő konferenciákat szerveztünk. 2008. január 1.-től - a mellékletben rögzített szakmákban 2008. november 30.-ig összesen 422 vizsgára delegált vizsgabizottsági tagot. 2008. december 1.-től - a mellékletben rögzített szakmákban 2009. október 31.-ig összesen 715 vizsgára delegált vizsgabizottsági tagot.

38

39 Egy iskolarendszerű vizsgacsoport tanulók száma Átlagosan 8 fő Iskolarendszeren kívüli vizsgacsoport hallgatóinak száma átlagosan: 14 fő

40 VOSZ vizsgák szakmánként 2008 december- 2009 szeptember Szakképesítés megnevezéseVizsgák száma 2008.12.01.-től összesenVizsgázók száma 2008.12.01.-től összesen Kőműves1461531 Beton- és vasbetonkészítő226 Építési kisgépkezelő234 Építményvakoló kőműves8129 Épületfalazó kőműves19293 Vasbeton- és műkőkészítő11 CNC-forgácsoló 911582 Hegesztő 44591 Bevont elektródás hegesztő27225 Egyéb eljárás szerinti hegesztő 317 Fogyóelektródás hegesztő1021399 Gázhegesztő23135 Volfram elektródás hegesztő55579 Szerszámkészítő 559 Szabó 64586 Fehérnemű-készítő228 Lakástextil-készítő 560 Munkaruha- és védőruha-készítő224 Textiltermék-összeállító348 Csecsemő- és gyermekruha-készítő 16 Női szabó9157 Varrómunkás*24124 Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő17 23 szakképesítés6437668

41 Tapasztalataink:  Az ISZIIR rendszerben már rögzített szakmai záróvizsga- bejelentéseket a vizsgaszervezők csak néhány alkalommal módosíttatták. (Pl.: A vizsga tervezésekor nem vették figyelembe a központi írásbeli időpontot)  A szakmai záróvizsga-bejelentéseket több esetben nem küldi meg írásban a vizsgaszervező.  Az elektronikus aláírás elterjedésével ezt a kötelezettséget javasoljuk megszüntetni!  Az érdekképviseletek nem kapnak információt az általuk delegált szakmához „kapcsolt” vizsga időpontjairól, a vizsgázók létszámáról.  A nehézségek ellenére a „kapcsolt” vizsgákra az érdekképviseletekkel és a kamarákkal rugalmasan együttműködve bíztuk meg a vizsgabizottsági tagokat.  A vizsgabizottsági tag felkérést a néhány fős vizsgák esetén is elfogadják a kollégák.  A beszámolási időszakban a VOSZ-hoz tartozó szakmákban már több vizsga szerveződött modul rendszerű képzés után, mint a régi OKJ szerint. (395 új OKJ/248 régi OKJ)

42 A vizsgabizottsági tagi jelentésekben az új OKJ vizsgákkal összefüggően megfogalmazott néhány általánosítható észrevétel: • A vizsgák időtartama indokolatlanul hosszú (kőműves szakmai vizsga), mellyel nincs összhangban a vizsgabizottsági tagok díjazása. • A megnövekedett vizsgaidőtartam miatt, nem lesz elegendő vizsgabizottsági tag a feladatok szak/ jogszerű és problémamentes megoldásához. • Bonyolult és nagyon papírigényes az adminisztráció, • Több esetben nem volt megfelelő az írásbeli feladatok egy-egy eleme, illetve javítókulcsa, • Alacsony az előírt belépési szint a CNC fogácsoló szakmához, • A gyakorlati vizsgára sok a biztosított normaidő (CNC fogácsoló szakma), • Nem megfelelő a vizsgázók szakmai nyelvi kifejező képessége. • Az új vizsgabizottsági tagi jelentés 11. pontjának (A szakmai és vizsgakövetelmény teljesítése) kitöltése sok esetben nem volt megfelelő. Szükséges a 11. pont tartalmi és formai felülvizsgálata, módosítása. • A VOSZ- al együttműködő mintegy 800 kiváló vizsgabizottsági tagnak is köszönhetően, nem maradt el, illetve nem került felfüggesztésre a beszámolási időszakban szakmai vizsga.

43 Vizsga bizottsági tagok szakmai felkészítése 2009. November 16.-án a szabó szakmák, 17.-én a vasas szakmák 19.-én a kőműves szakmák vizsgabizottsági tagok szakmai továbbképzését szerveztük meg ahol közel 300 szakember vett részt.

44

45 A VOSZ RFKB projekt munkaprogram A gazdaság szakképzés tervezésében való részvétel, A megbízási szerződésben (FKA-KT-65/2008/VOSZ) foglaltaknak megfelelően a 2008. évi projekt keretében kialakított személyi és tárgyi feltételek 2009 évben is adottak és a régiós szakképzési koordinátori hálózatunk változatlan összetételben kezdte meg a munkát. és biztosítottak a feltételek a program további folytatásához. A VOSZ saját területein továbbra is biztosítani tudják a folyamatos kapcsolatot a gazdaság szereplőivel, így biztosítva a keresletvezérelt szakképzési rendszer tovább formálását. A beszámolási időszakban a kérdőíves felmérést 490 rögzítéssel (349 munkaadói, 133 tanulói és 8 közintézményi rögzítést) teljesítettünk határidőre a foglalások alapján a 724 rögzítés túlteljesítésével teljesítjük a vállalásunkat.

46 A VOSZ RFKB projekt munkaprogram A gazdaság szakképzés tervezésében való részvétel, Végleges kérdőív Határidő: Február 4. Céglista, mintaelosztás Határidő: Február 4. Pilot lekérdezés Határidő: Február 10. Kérdezők felkészítéseHatáridő: Február 12. Kérdőíves felmérés kezdete (terepmunka) Határidő: Február 12. Rögzítő felület végleges kialakítása, rögzítés kezdete Határidő: Március 9. ISZIIR lekérdezése kialakítása Határidő: Április 8. Kérdőíves felmérés lezárása Határidő: Május 15. (terepmunka) Adattisztítás Határidő: Május 30. Elemzés, tanulmány elkészítése Határidő: Június 30. Regionális fórumok Határidő: Május 4. – július 15. RFKB workshop 2009. augusztus 26- 28.

47

48 Régió 10 fő alatti vállalkozás 10-19 fő közötti vállalkozás 20-49 fő közötti vállalkozás 50-99 fő közötti vállalkozás 100-249 fő közötti vállalkozás 250 fő feletti vállalkozás Közintézmény Tanuló Összesen Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Önkormányzatok Egészségügy Kulturális és szociális szféra Dél-Alföld7771976123668631378221631960312551031718698162546216 1795001753 Dél-Dunántúl2351156962709154419637244526452264963521562118542207131894961683 Észak-Alföld307216960257121135125710204416526113884441572321584411381655011680 Észak-Magyarország25541988426810 36126051562105181247525186951912401121612195011703 Közép-Dunántúl267417976314101440286891852116057491039314683258369011215114161746 Közép-Magyarország28364312571013213 11 5 23338792218640613644162475932114154951533 Nyugat-Dunántúl484124068225159281257111537135671040427118715265263015 1934511657 Összesen187372120347618277268 27 8 10 9 49 8 46 11 6 33 6 10 3 40 3 3380 29 6 49 24 1 3479 44 7 29 16 6 3226 33 1 9 16 7 11 0 10171336011755

49 Szervezet 10 fő alatti vállalkozás 10-19 fő közötti vállalkozás 20-49 fő közötti vállalkozás 50-99 fő közötti vállalkozás 100-249 fő közötti vállalkozás 250 fő feletti vállalkozás Közintézmény Tanuló Összesen Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Nem besorolt Mezőgazdaság Feldolgozóipar Építőipar Szolgáltatás Önkormányzato k Egészségügy Kulturális és szociális szféra Agrár Munkaadói Szövetség1177632364692362051128336022621039240502303655212702 Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 10741824501905000604201113800102200107000191709 Ipartestületek Országos Szövetsége 121891182430004700203003000010000100000173657 Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 1425716307104164103223003180071300000210184705 Magyar Iparszövetség92140329240357425036114210224700 5200911410193729 Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Szövetsége 21123554232411324152244724313115033140204400331200687 Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége 172488871208121520191330112212624357132254225214186708 Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége 111135291571012633101043201122281016363010221236212760 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 154703289604713436032102601142 102609003003627216724 Autonóm Szakszervezetek Szövetsége 1632451095352917312337102620334113030161122013822193693 Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 31443875411872711256193127317303101201 0211623209649 Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1845022651021992583101120712751211238221539011686305755 Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 113341960141152164026531802011830553123024310836266684 Munkástanácsok Országos Szövetsége 110116308021133190113012111631300241911 0739316153613 Szakszervezetek Együttműködési Fórum 00000000000000000000000000000000000 Magyar Agrárkamara4117250443236133645204172285082272100111801611196666 Érdekképviseletek rögzítései 2009

50 •A projekt folytatására való felhívás az országos médiában megint elmaradt. A koordinátorok munkáját nagyban segítette volna, ha nem programmegmagyarázásával kellett volna bejelentkezni a cégvezetőknél. •Pozitívum, hogy a kérdőívek rövidebbek és konkrétabbak voltak. (Ez a cégesekre vonatkozik, nem a tanulóira). •Nagy előrelépés volt a tavalyi zűrzavarhoz képest, hogy a cégek szétosztását koordinálta a kamara. Egyrészt nem volt olyan sok „lukra futás” (így is volt), párhuzamos lekérdezés, másrészt a cégek kiválasztása „Mátrix”-ban való gondolkodás sokkal több tartalmi információval szolgált, a felmérés tapasztalatai hitelesebbek, jobban, konkrétabban segíthetik az RFKB-k döntés-előkészítését, illetve a különböző tanulmányokhoz jobb adalékul szolgál. •A többség a 4 éven túli munkaerő létszámváltozásra nem tudott érdemben reagálni. A hiányszakmák az idén is ugyanúgy megfogalmazódtak, mint tavaly. •Megerősítették, hogy a hegesztő, a gépi forgácsoló, a szerszámkészítő kiemelten támogatott képzés legyen. A kérdőíves felmérés és az interjúk tapasztalatai:

51 •A mélyinterjúk bevezetése jó ötlet volt. Sikerült olyan szakembereket megnyerni erre, akik valóban széles látókörűek a képzést illetően, így talán tartalmilag a legtöbbet tudják hozni, amire az RFKB - nak, és a tanulmányok készítőinek szükségük van. A megfogalmazások összecsengenek a tavalyi összegzésekkel, de már konkrétabbak. •A tanulói kérdőívezés új volt az idén. Ez a kérdőív szinte egy szociológiai felmérésnek is tekinthető. A tanulók válaszai néhány esetben elképesztők, pld.:  nem tudják hol laknak szüleik,  nem tudják mi a szülők szakképzettsége,  nem tudják, hogy milyen eredménnyel fejezték be az iskolájukat. •Általános tapasztalat, hogy:  a szülők alacsony szakképzettségét a gyerek viszi magával,  a pályakezdők közül a megkérdezettek közül kb. 60 %-ának nincs jelenleg munkahelye, vagy alkalmi munkás,  akik tudtak válaszolni az iskola befejezés eredményeire, azoknak van most is munkahelyük,  idegen nyelvismeret katasztrofális, ez figyelmeztető a jövőre nézve,  nincsenek motiválva fizetésben (minimálbérben foglalkoztatják őket),  a gyakorlati tudás egyenlő a nullával.

52 VOSZ Regionális Szakmai Fórumok 2009 A regionálisan szervezendő fórumokat 2009. május 26.-tól június 11.-ig mind a hét statisztikai régióban megrendeztük: Szombathely Időpont, 2009. május 26. Helyszín: Gépipari és Informatikai Műszaki Középiskola Szombathely, Rohonci u. 1.) Kecskemét (időpont, 2009. május 27. Helyszín: Három Gúnár Rendezvényház Kecskemét, Batthyány u 1-7. Székesfehérvár Időpont, 2009. június 2. Helyszín: Regionális Képző Központ Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123. Debrecen Időpont, 2009. június 03. Helyszín: Oktáv Ráció Kft. Debrecen Wesselényi u. 6. Szekszárd Időpont: 2009.június 4. Helyszín: Babits Mihály Művelődési Központ Szekszárd, Szent István tér 10. Eger Időpont, 2009. június 10. Helyszín: Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Eger, Szarvas tér 1. Budapest Időpont: 2009. június 11. Helyszín: Csili Művelődési Központ Budapest XX, Nagy Győri István u. 4-6.

53 Meghívottak köre 1.a VOSZ RFKB megbízott és megyei elnökeit valamint a területi OSZEB – be, delegált tagjai 2.Az RFKB elnökei, társelnökei, 3.A Regionális munkaügyi központ vezetői, 4.a VOSZ által vállalt szakképesítések szakképzésben érdekelt vállalkozások képviselői 5.a szakmák vizsgabizottságaiba regisztrált vizsgabizottsági tagok 6.az MKIK megyei szervezeteinek oktatási vezetőit és a szakmai vizsgáztatásért felelős munkatársai 7.a régióban az adott szakmákat oktató iskolák képviselői 8.az érintett ágazati munkaadói szervezetek 9.az érintett munkavállalói szervezetek képviselői 10. önkormányzati oktatási felelősök

54 A VOSZ által választott azon szakmák, amelyekben a konzultációkat folytatunk SorszámOKJ számSzakma neve Ré. Rá.El. 1 31 521 03 0000 00 00 Épít ő -és anyagmozgatógép-kezel ő 6 2 2 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló5 8 31 521 02 0000 00 00 CNC-forgácsoló (vizsgabizottsági tag delegálás) 4 31 521 11 0000 00 00 Hegeszt ő (vizsgabizottsági tag delegálás) 6 532 346 01 0000 00 00 Irodai asszisztens22 6 33 521 08 0000 00 00 Szerszámkészít ő (vizsgabizottsági tag delegálás) 1 7 31 582 15 1000 00 00 Kőműves (vizsgabizottsági tag delegálás) 51 8 33 542 05 0000 00 00 Szabó (vizsgabizottsági tag delegálás) 5 3 951 343 05 0000 00 00 Vám- és jövedéki ügyintéz ő 2 10 51 345 01 0000 00 00 Hatósági és közigazgatási ügyintéz ő 13 1151 347 02 0000 00 00 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens 1 1251 347 03 0000 00 00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati assz.3 13 52 342 01 0000 00 00 Marketing-és reklámügyintéz ő 1 14 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéz ő 15 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéz ő 16 52 462 01 0000 00 00 Statisztikai és gazdasági ügyintéz ő 1 1753 345 03 0000 00 00 Munkaer ő -piaci szervez ő, elemz ő 1 1853 346 01 0000 00 00 Ügyviteli titkár 3 1953 347 01 0000 00 00 Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéz ő 4 20 54 211 07 0000 00 00 Divat, stílustervez ő 2155 343 01 0000 00 00 Üzleti szakügyintéz ő 6 2255 344 01 0000 00 00 Államháztartási szakügyintéz ő 2 23 54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéz ő 31 24 55 346 02 0000 00 00 Ügyviteli szakügyintéz ő 2 25 55 346 01 0000 00 00 Jogi asszisztens össz.97 szakképesítés2538727

55 Javaslatok és vélemények a fórum résztvevőitől: •a TISZK-ek nem érdemi, nem természetes és nem térségi szakképzési társaságok. - egyszerűen egy kényszertársaság azért, hogy a szakképzési alapból fejlesztési támogatást tudjanak befogadni a vállalatoktól.  a gyermekek nem akarják ezeket a „nehéz” szakmákat tanulni  hiányzik a motiváció  a szülők a gyengébb képességű tanulókat is inkább gimnáziumokba küldik, ha oda felveszik őket  a modulrendszerű oktatáshoz új tankönyvek kellenének  textil klasztert hoztak létre a régióban a képzés támogatására  szűkség lenne a könnyűipari technikusképzésre  a szabó szakmai vizsga 5 napig tart (nagyon hosszú)  a divat-stílustervező szakma sajnos a művészeti szakmacsoportban van

56  a cégek, a szakképzési alapot, a TISZK - en keresztül kevésbé juttatják oda az iskoláknak  a fejkvóta finanszírozás nem differenciált, feladat finanszírozás kellene  a munkaerő-piaci igényekhez továbbra is nehézkes az alkalmazkodás,  a gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre a képzési struktúrában, tartalomban,  gond az érdekeltségi és koordinációs hiány,  a szakma, a szakmunkás lét presztízse alacsony,  a csökkenő létszámú szakmunkás képzés feszültséget teremt a munkaerő piacon,  a tanulók alulmotiváltak,  szoros kapcsolattartás kell a képzők részéről a gazdasággal

57  szükség volna a korai pályaorientációra, a rendszeres üzemlátogatásokra,  a gazdaság és az iskola közösen jelenjen meg pályaválasztási börzéken,nyílt napokon.  pénz és támogatás, valamint ösztöndíj kell a hiányszakmákra a vidéki tanulók köréből a toborzáshoz.  külön kell finanszírozni a szakmunkásképzésben a felzárkóztató – írás, olvasás, számolás megtanulását – a funkcionális analfabetizmus csökkentése érdekében.  24 vizsgaóra alatt sem lehet teljesíteni az új modul- rendszerű; hegesztő (és más szakmák pl. kőműves 9 modul) vizsgarendszer követelményeit, ami nem áll másból, mint szakmai tartalom nélküli formalitásokból és „eszement” adminisztrációból.

58 A VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2010. évi főbb feladatai: A kormány váltásból fakadó változások ismeretében aktualizáljuk.  A vállalkozások versenyképességét elősegítő oktatás, szakképzés törvényi szabályozásában való aktív részvétel,  A megyei, regionális VOSZ szervezetek szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása,  A VOSZ helyi érdekeinek képviselete az országos szakmai testületekben,  A VOSZ részvétele az OKJ vizsgabizottsági tag delegálási feladataiban, Országos szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottság tagi névjegyzékre pályázat lebonyolítása  Az iskola rendszerű szakképzés vállalkozói, szakértői támogatása a megújított Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokban /RFKB/ való aktív részvétellel,  Szakértői testület létrehozása az RFKB – k munkájának munkaadói érdek érvényesítése érdekébe  A felnőttképzési intézmények támogatása a rövidciklusú kompetencia képzések rugalmas és költség hatékony megvalósításában,

59 Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Oktatási és Szakképzési Szekció 2010. évi tevékenysége

60 VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2010. évi tevékenysége 1.Az országos és regionális szakmai bizottságokban végzett érdekképviseleti munka 2.VOSZ által vállalt OKJ szakmai vizsgabizottsági tag delegálási munka 3.A VOSZ RFKB projekt munka 1. Az országos és regionális szakmai bizottságokban végzett munka A VOSZ oktatási és szakképzési érdekérvényesítés: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 2010. évben négy ülés volt ahol ülésenként mintegy húsz előterjesztés tárgyalása és jóváhagyása történt meg május 11. ig. OÉT Szakképzési Bizottság 2010. évben egy ülés volt az alábbi napirenddel: A szakmai vizsgáztatási jog szabályozásának új feltétel rendszere OKJ Bizottság 2010 évben öt ülést tartott az NSZFI-ben működő testület ahol az OKJ szakmák módosításával és új szakképesítések véleményezésével foglalkoztunk.

61 Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) VOSZ delegált: DDR Horváth Gyula, KDR Dávid Lajos, NyDR Vaski János, KMR Sepsi Zsigmond ÉAR Berta János, ÉAR Kovács Kálmánné DAR Szakács József Az elmúlt évben tíz ülést tartottak ahol a tárgyévi decentralizált fejlesztési támogatás pályázati kiírásokat és döntéseket, valamint a szakképzési beiskolázások irány/arány – ra történt határozatokat hozták meg. RFKB Országos Koordináció VOSZ delegált: Varga Júlia, Sepsi Zsigmond Az elmúlt évben négy ülést tartottak ahol az FRKB munkáját támogató országos projekt regionális koordinációjának tartalmi és módszertani feladatai kerültek meghatározásra. RFKB Regionális Koordináció VOSZ delegált: DDR Nagy Géza, KDR Varga István, NyDR Domonkos László, KMRSzéles Sándor ÉAR Gazsi Ferenc, ÉAR Litauszki Kálmán, DARVörös Imre A régiós koordinátorok hajtották végre a VOSZ által vállalt projekt feladatokat. Folyamatosan együttműködtek a bizottságba delegált képviselőinkkel és részt vettek a regionális koordinációs bizottságok munkájában.

62 2. VOSZ által vállalt OKJ szakmai vizsgabizottsági tag delegálási munka A VOSZ •a vizsgabizottsági tagok delegálását és a feladat koordinálását a 2009. decemberi MPA-KA-SZMM-5/STRATOSZ/09 számú Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint végezte, A VOSZ 2009. december 1.-től 2010. november 30.-ig összesen 646 vizsgára delegált vizsgabizottsági tagot. A VOSZ-hoz tartozó szakmákban a jelzett időben 7480 fő volt a vizsgázók száma. A régi OKJ szerinti vizsgaszám 223-, míg a vizsgázók száma 1587 fő volt. Az új OKJ alapján szervezett 423 vizsgán 5893 fő vett részt. (melléklet)

63 BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK Vizsgák számaVizsgázók száma Iskolarend- szerű Iskolarend- szeren kívüli Összesen Iskolarend- szerű Iskolarend- szeren kívüli Összesen RÉGI 2009.12.01.-2010. 11.30.2221223158611587 ÚJ 2009.12.01.-2010. 11.30.8933442396449295893 ÖSSZESEN 2009.12.01.-2010. 11.30.311335646255049307480 VOSZ vizsgabizottsági tag delegálás 2010

64 Szakképesítés megnevezése Szakképesítés OKJ azonosítója Vizsgák számaVizsgázók száma Iskolarend- szerű Iskolarend- szeren kívüli Összesen Iskolarend- szerű Iskolarend - szeren kívüli Összesen Kőműves3152161412011219681969 Vasbeton- és műkőkészítő31522004101101 Hegesztő31523306130 310 Varrómunkás*31527603707420 Férfiruha-készítő33527601505330 Nőiruha-készítő33527605710 4970 Lakástextilvarró, -javító33527610101404 Textiljáték-készítő*33529103202707 Gyermekruha-készítő34527601101101 Szerszámkészítő51523302101202 2221223158611587 Szakképesítés megnevezése Szakképesítés OKJ azonosítója Vizsgák számaVizsgázók száma Iskolarend- szerű Iskolarend- szeren kívüli Összesen Iskolarend- szerű Iskolarend - szeren kívüli Összesen CNC-forgácsoló315210200000000289914516031648 Hegesztő31521110000000059867728104832 Bevontelektródás hegesztő315211101003101020 0186 Egyéb eljárás szerinti hegesztő315211101003102011011 Fogyóelektródás hegesztő315211101003103081 01295 Gázhegesztő315211101003104012 037 Hegesztő-vágó gép kezelője315211101003105011088 Volfrámelektródás hegesztő3152111010031063545750738788 Kőműves315821510000000127283312315 Beton- és vasbetonkészítő315821501002101022019 Építményvakoló kőműves3158215010021020990156 Épületfalazó kőműves315821501002103110117161168 Építési kisgépkezelő3158215010031010770112 Szerszámkészítő335210800000000426283260 Fehérnemű-készítő335420501002101011010 Lakástextil-készítő33542050100210223584250 Munkaruha- és védőruha-készítő335420501002103044081 Textiltermék-összeállító335420501002104170 950 Női szabó335420500103303033032 8933442396449295893 VOSZ vizsgabizottsági tag delegálás 2010 szakmánként

65 VOSZ Vizsgabizottsági tag delegálási szakmák 2011 Szakma megnevezéseRész-szakképesítésElágazásRáépülés Szakma csoport Delegá lás 1 CNC-forgácsoló 571 2 Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító 51 3 Hegesztő 4 Bevontelektródás hegesztő 5188 Egyéb eljárás szerinti hegesztő Fogyóelektródás hegesztő Gázhegesztő Hegesztő-vágó gép kezelője Volfrámelektródás hegesztő 4 Hőkezelő 50 5 Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője Hőközpont és -hálózatkezelő 576 Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 tonna) Hűtéstechnikai berendezéskezelő Kompresszorkezelő Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezelő (2-12 tonna között) 6 Ipari nemesfém-megmunkáló 50 7 Kohászati anyagelőkészítő 1 Fémhulladék-előkészítő 50 8 Kohászati gépkezelő 1 Színesfémkohászati gépkezelő 50 Vaskohászati gépkezelő 9 Korrózió elleni védőbevonat készítője Festőberendezés kezelője 52 Galvanizáló Szervesbevonat-készítő Tűzihorganyzó 10 OlvasztárFolyamatos öntő 50 11 Öntészeti mintakészítő 50 12 Öntő 4 Kokilla- és nyomásos öntő 52 Öntőforma-készítő Öntvény- és bugatisztító Precíziós öntő 13 SzerszámkészítőSzikraforgácsoló 54 14 Színesfém-feldolgozó 50

66 15 Színesfémkohász Alumíniumkohász 50 Timföldgyártó 16 Vas- és acélfeldolgozó Gépi kovács 51 Hengerész 17 Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembehelyezője 53 18 Gépi forgácsoló 4 Esztergályos 554 Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós 19 Melegüzemi technikus Öntőtechnikus 50 Színesfémkohászati technikus Vaskohászati technikus 20 Gumiipari technológus Gumikeverék-készítőAbroncsgyártó Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével) 819 Formacikk-gyártó Ipari gumitermék előállító 21 Finomkerámiagyártó gép kezelőjeKerámiaipari gépkezelő 93 22 Kemencekezelő, -égető 90 23 Kőműves 4 Beton- és vasbetonkészítő Műemléki helyreállító 9150 Építési kisgépkezelő Építményvakoló kőműves Épületfalazó kőműves Gépi vakoló 24 Szabó 4 Fehérnemű-készítő Csecsemő- és gyermekruha- készítő 1024 Lakástextil-készítőFérfiszabó Munkaruha- és védőruha-készítőNői szabó Textiltermék-összeállító 25 Könnyűipari technikus 4 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 1011 Ruhaipari technikus Textilipari technikus 26 Szabász 100 27 Könnyűipari géprendszer üzemeltetője Könnyűipari gépkezelő 100 Rostnövényfeldolgozó Seprű- és kefegyártó Szőr- és tollfeldolgozó 274716292 VOSZ Vizsgabizottsági tag delegálási szakmák 2011 Szakma megnevezéseRész-szakképesítésElágazásRáépülés Szakmacs oport Delegál ás

67 A VOSZ RFKB projekt munkaprogram A gazdaság szakképzés tervezésében való részvétel, A megbízási szerződésben MPA-KA-SZMM-6/2009 (2009.12.21.) foglaltaknak megfelelően a 2008. évi projekt keretében kialakított személyi és tárgyi feltételek 2010 évben is adottak és a régiós szakképzési koordinátori hálózatunk változatlan összetételben kezdte meg a munkát. és biztosítottak a feltételek a program további folytatásához. A VOSZ kiemelt feladata, hogy a gazdálkodók részéről beérkező a kutatás során feltárt adatok és a konzultációk alapján jelzett munkaerő piaci igényekkel a feltárt iskolai struktúra, szerkezet ismeretében javaslatot tegyen a választott szakmák vonatkozásában a régiók, a megyék, és a kistérségek esetében valamennyi az adott kistérségben iskolarendszerben oktatott szakma képzési és beiskolázási szerkezetének kialakítására. Veszprémben 2010. május 26. rendeztük meg a Fórumot, délelőtt plenáris ülést követően, délután 3 szekcióban (gépészet – ruhaipari – adminisztratív). Nyolc fővel aktívan részt vettünk az augusztus 30-31. között Visegrádon megrendezett RFKB workshop munkájában.

68 A nyilvánosság biztosítása: A munkaadói szerepvállalás a szakképzés szervezésében még ma is az újdonság erejével hat. A szakképző iskolák fenntartással a munkaadók pedig óvatossággal közelítették meg a feladatban való részvételüket. A VOSZ havonta megjelenő Hírlevelének (nyomtatott és elektronikus) havi számaiban adtunk részletes tájékoztatást tagságunknak az addig elvégzett feladatokról és a jövőbeni programokról. Az elvégzett feladatokról és elsődleges eredményeiről az elkövetkező időszakban újabb média megjelenést valósítottunk meg ahol a munkánk során keletkezett információk és adatok felhasználásával kialakított országosan egységes metodika alapján hozott RFKB beiskolázási határozatokat ismertettük meg tagságunkkal, Kistérségeinkkel és azokban működő szakképző intézményekkel valamint a lakossággal. 2010. februárban Hajdúszoboszlón „A munkakultúra és szakképzés” konferencia betétrendezvényeként a VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció elnöksége, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba delegált tagjai a regionális szakképzési koordinátorok valamint az ügyvezetés részvételével értékeltük a 2009 évi munkát, valamint meghatároztuk a 2010 évi feladatokat és a munkamegosztást. 2010 Október 26-27.-én Egerszalókon az országos és regionális szakmai testületek VOSZ delegáltjai beszámoltak az elmúlt években végzett munkáról és az érdekérvényesítő tevékenységükről.

69 A VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció 2011. évi főbb feladatai: A kormány váltásból fakadó változások ismeretében aktualizáljuk.  A vállalkozások versenyképességét elősegítő oktatás, szakképzés törvényi szabályozásában való aktív részvétel,  A megyei, regionális VOSZ szervezetek szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása,  A VOSZ helyi érdekeinek képviselete az országos szakmai testületekben,  A VOSZ részvétele az OKJ vizsgabizottsági tag delegálási feladataiban, Országos szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottság tagi névjegyzékre pályázat lebonyolítása  Az iskola rendszerű szakképzés vállalkozói, szakértői támogatása a megújított Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokban /RFKB/ való aktív részvétellel,  Szakértői testület létrehozása az RFKB – k munkájának munkaadói érdek érvényesítése érdekébe  A felnőttképzési intézmények támogatása a rövidciklusú kompetencia képzések rugalmas és költség hatékony megvalósításában,

70


Letölteni ppt "Az Oktatási és Szakképzési Szekció tevékenysége 2006-2011 Közgyűlési beszámoló 2011 március 28. Sepsi Zsigmond VOSZ Oktatási és Szakképzési Szekció elnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések