Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csoport tagja Szatmáriné dr. Balogh Mária: A szervezeti tudásgazdálkodás komplex megközelítése avagy Hogyan kezeljük tisztelettel a bonyolult szervezeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csoport tagja Szatmáriné dr. Balogh Mária: A szervezeti tudásgazdálkodás komplex megközelítése avagy Hogyan kezeljük tisztelettel a bonyolult szervezeti."— Előadás másolata:

1 A csoport tagja Szatmáriné dr. Balogh Mária: A szervezeti tudásgazdálkodás komplex megközelítése avagy Hogyan kezeljük tisztelettel a bonyolult szervezeti tudásigényeket és a spontán tudásfolyamatokat?

2 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 2 Tartalom Alapelveink és hipotéziseink a K+F munka során Komplexitás a gyakorlatban: amire kiterjedt a valós intézményi tudáspiac felmérése Azonosítási módszerek Mivel mit lehet csinálni? Eredmények típusai és felhasználásuk a fejlesztés során Fenntarthatóság intézményi feltételei

3 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 3 Fogalmak SzintMeghatáro- zás Tanulási folyamat Eredmény ADAT Nyers adatokTények felhalmozása Memorizálás (adatbank) INFORMÁCIÓ Jelentéssel teli, hasznos adat Alakká formálás és funkcionalitás Jelentés felfogása (információs bank) TUDÁS Tisztán megérteni az információt Analízis és szintézis Megértés BÖLCSESSÉG A tudás felhasználása a célok megalapozásár a és elérésére Éles elméjű ítéletek és megfelelő cselekvések Jobb minőségű élet/siker (bölcsesség bank)

4 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 4 Tudáskonverziós eljárások (Nonaka és Takeuchi)

5 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 5 Tudásmenedzsment A Szervezeti Tudásmenedzsment Rendszer akkor válik a szervezetben stratégiailag értékessé, ha a megfoghatatlan komponenseket megfelelően szinkronizálja a technológiai struktúrával. (P. Meso – R.Smith, 2000)   a szervezetfejlesztés (tapasztalathasznosítás a szervezeti tanulásért, megújulásért),  a képzés, és  a tudástámogató technikák (pl. adat- és tudástárak) mind a szervezeti tudásmenedzsment rendszer elemei!

6 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 6 „A szervezeti tanulás a rejtett és a kifejezett tudás metszetében fordul elő a különböző munkatársak, egységek, vagy teamek interakciója idején.„ (Nonaka, 1991) RejtettKifejezett Artikuláció Belsővé tétel

7 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 7 Tudás termelése Tudás elterjesztése Egyéni és csoportos tanulás A tudás iránti igény formulálása Informá- ció gyűjtése Tudás validizációs folyamat CKC IKCS (Szervezeti tanulás) Visszajelző hurok A szervezeti tudás kifejeződései  Üzleti stratégiák  Üzleti folyamatok  Szervezeti modellek  Politikák és eljárások  Termékek és szolgáltatások  Vevői értékek  Kultúra  Kodifikált szervezeti tudás (pl. információs rendszerek és más termékek) A tudás életciklusa (M.W. McElroy, 2000) Kommu- nikáció, PR Keresés Tudás- megosztás Képzés Tudás használat Információ a VKC -ről Információ a NKC -ről VKC NKC IKC Információ a IKC -ről CKC – Kodifikált tudás igény COK – Kodifikált szervezeti tudás IKC – Érvénytelenített szervezeti igény IKCS – Információ a tudás iránti igény állapotáról NKC – Nem érvényesített tudás igény VKC – Validált tudás igény Tudás folyamatok Szabályok és szabály készletek

8 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 8 Néhány elméleti alapvetés a gyakorlat érdekében A szervezetek elsődleges, stratégiai vagyona nem megragadható (immateriális), nem tapintható, egyedi, nem utánozható. Ha a vállalatok tudásszerkezetekből állnak, akkor a szervezeti fejlesztő munkában a stratégiai gondolkodáson kívül a szervezeti tudásképességet (knowledge ability) kell fejleszteni (Dawson, 2000) Mind a kifejezett mind a fejekben meglévő rejtett tudással való gazdálkodás a tudásmenedzsment rendszer feladata, különös figyelemmel az egymásba átalakítás (tudáskonverzió) és kölcsönhatás folyamatainak fenntartására!  KOMPLEX felfogás

9 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 9 Néhány elméleti alapvetés a gyakorlat érdekében Egy rendszerben kezelendő :  a szervezetfejlesztés,  a tudásmegosztás,  a képzés,  a belső kommunikáció és  a tudástámogató infrastruktúra. A technikai háttér, infrastruktúra önmagában NEM Tudásmenedzsment! A valódi cél a tudáshasznosítás elősegítése az értékteremtő szervezeti folyamatokban.  SZINKRONIZÁLÁS! A tudásgazdálkodás alapja szervezeti kultúra, és arra erőteljesen visszahat.  A szervezeti kultúrafejlesztés RÉSZE a tudásmenedzsment kialakítása, fejlesztése!

10 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 10 ALAPELVEK ÉS HIPOTÉZISEK a tudásmenedzsment rendszerének tervéhez A szervezet valós működéséből és szükségleteiből indulunk ki, és nem kívánunk kívülről jött modelleket ráerőltetni. A szervezetre mint egy nagy tudásalapú szervezetre tekintünk, ahol egy spontán alakuló, önmozgással rendelkező tudáspiac jött létre igényekkel és belső kínálattal. Meglévő hagyományokat, működési tapasztalatokat és kezdeményezéseket tisztelettel kezeljük, igyekszünk továbbfejleszteni. A szervezet többféle tevékenységet végző, és egymással többé-kevésbé szorosabban összefüggő hálózat  igények és tapasztalatok szórása természetes  KIKNEK? : célcsoportok („vevői klaszterek”) tisztázása MI VAN MEG?: kínálati faktorok tisztázása célcsoportonként MI SZÜKSÉGES MÉG?: igények és faktoraik tisztázása célcsoportonként

11 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 11 Tudásszükségletek és igények felmérése Módszer 1: INTERJÚK (felsővezetők) + workshopok (egységek)  összefoglaló kötetek egységenkénti bontásban Szempontok: Információs szükségletek és TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK a működési folyamatok mentén (in-output elemzés) A folyamatok működtetéséhez szükséges KOMPETENCIÁK Kihívások, várható új feladatok  új TUDÁSSZÜKSÉGLET KÉPZÉSI TAPASZTALATOK az eddigi gyakorlat alapján (szakmai, nyelvi, informatikai, készségfejlesztő, vezetői) ÚJ KÉPZÉSI ÖTLETEK, IGÉNYEK (30 helyett több mint 80) Belső tudás-, és képzési KÍNÁLAT  lehetséges célcsoportok TUDÁSMEGOSZTÁSI GYAKORLAT és tapasztalatok (67 félét azonosítottunk!) TUDÁSFORRÁSOK (kínálat-leltár és új igények) EXPLICIT TUDÁSTÁRAK iránti igények A spontán szerepet kapott TUDÁSMUNKÁSOK azonosítására Infrastruktúra működésével kapcsolatos tapasztalatok

12 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 12 Tudásszükségletek és igények felmérése Módszer 2: kérdőív a valós és lehetséges KÍNÁLAT HASZNOSSÁGÁRÓL és a SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL (több száz fő akár)  tudás és tudásmegosztási IGÉNY térkép célcsoportokra (szerv. egységenként és szociológiai mutatók alapján) bontva  Milyen a belső KÍNÁLAT és hol található? Ajánlás: Mi az, ami KIFEJLESZTENDŐ? Kik lesznek a felhasználók?

13 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 13 Tudásforrás térkép vázlata TudásforrásokKlaszter 1. Kutatással-létrehozással foglalkozók FaktorokTudásforrások tételei Szervezeti egység 1. Szervezeti egység 2. Szervezeti egység 3. Faktor 1. Nemzetközi információk 1. 2. Faktor 2. Belső tudástárak 1. 2.

14 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 14 Tudásigény térkép TUDÁSTERMÉKEK: explicit tudástárak (faktorai: tanulás-fejlesztés támogatása, publikációk és standardok, források, módszerek, tanulmányok, jelentések, belső szabályozások, útmutatók, stb.) SZOLGÁLTATÁSOK : személyes közreműködést igényel, a fejekben meglévő rejtett tudást mozgósítják, másik szervezeti egység a felhasználója.  gyors, rugalmas szervezeti alkalmazkodás (faktorai: adatkezelés, belső működés támogatása, felvilágosítás forráskutatáshoz, nemzetközi kapcsolatok, stb.)

15 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 15 „Vevői” klaszterek a tudásforrások szükségessége alapján

16 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 16 Példa: Kapcsolati háló „tudásforrások” alapján

17 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 17 Mivel mit lehet kezdeni? 1. Adatok, információk, explicit tudás Biztosítani és szabályozni  a megszerzését,  a frissítését,  a feldolgozását, átalakítását,  a memória rendszerekben való rögzítését,  az elérhetővé tételét,  felhasználásának lehetőségét a folyamatokban. Háttértámogatás: IT mint infrastruktúra, az IT használat tanítása, az intraneten való tudásmegosztás ösztönzése, tezaurusz a keresés segítésére. Eredmény: adattárházak, tudástárházak - külön vagy munkafolyamatok mentén beépítve

18 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 18 Mivel mit lehet kezdeni? 2. Rejtett tudás és bölcsesség Ösztönözni a tudásmegosztást (pl. Vitanapok, szakmai műhelyek, tudásmegosztó közösségi események) Szervezni és a feltételeket biztosítani, fenntartani a tudás- megosztáshoz (terem, beszélgető szoba) Módszertani segítést, támogatást nyújtani a hogyanhoz (tréningek, módszertani útmutatók a megvalósításhoz) Amit lehet, kifejezni – a kifejezést ösztönözni, a tréningeket általa megújítani (pl. Hogyan írjunk tanulmányt?) A tudók és a bölcsek elérhetőségéről gondoskodni (tudók tárháza, keretszerződések) Belső képzési rendszer kidolgozása Új belépők tudatos támogatása, mentori rendszer

19 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 19 Mivel mit lehet kezdeni? 2. Rejtett tudás és bölcsesség Háttértámogatás: teljesítmény- és ösztönzési rendszer (HRM) szervezés tudásmegosztási módszertan csiszolása, oktatása, fejlesztése Eredmény:  friss tudással rendelkező munkatársak,  önkorrekcióra, megújulásra képes tanuló szervezet,  rugalmas alkalmazkodást segítő szervezeti kultúra,  tudáshasznosítás a gyakorlatban a műveletek - folyamatok során.

20 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 20 A tudásmenedzsment által érintett szervezeti területek Belső kommunikáció (tartalmak, csatornák) Tudásgeneráló, fejlesztő projektek (pl. szakértői csoportok) Belső képzések, tudásmegosztások tartalma, szervezése célcsoportonként Képzési rendszer újraszervezése a tapasztalatok beépítésével HR- rendszerek (pl. kompetencia-menedzsment, karrier- menedzsment, kulcsember program, mentori rendszer) Specialista tudók elérhetőségéről való gondoskodás Kifejezett tudás megőrzése, elérhetősége informatikai támogatással – felhasználó barát módon (TUDÁSTÁRAK) Információs támogatás informatikai megoldásai, ill. a meglévők korrekciója EREDMÉNY: TELJESEN SZERVEZETRE SZABOTT MEGOLDÁSOK!

21 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 21 Amit nyújtunk: KUTATÁS: próba-szerencse tanulás helyett :  szervezetre szabott,  komplex, bevonáson alapuló,  megalapozott,  célra és célcsoportokra irányuló, tudatos törekvést erősítő,  hatékony szervezeti fejlesztésre vonatkozó  ajánlássor. + FEJLESZTÉS (felhasználóra szabott módszertani fejlesztés) :  Tudásmegosztás módszertani fejlesztése, „tanítása”  Tudásgeneráló workshopok vezetése  Tudásgeneráló projektek elindítása, háttér támogatása  Tudástárak felhasználókra szabása (követelménylista az IT felé)  Képzési rendszer továbbfejlesztése  Szervezetfejlesztés a kívánt irányba  Szükséges HR fejlesztésekhez szakértés

22 A csoport tagja Convictus-Consult Kft. a tagja 22 A tudatos tudásgazdálkodás az értékteremtő működést biztosítja + erősíti a tudásalapú kultúrát  VERSENYKÉPESSÉG, GYORS REAGÁLÁS, MINŐSÉG Köszönöm a figyelmet! www.convictus.hu info@convictus.hu 06-30-9587-339


Letölteni ppt "A csoport tagja Szatmáriné dr. Balogh Mária: A szervezeti tudásgazdálkodás komplex megközelítése avagy Hogyan kezeljük tisztelettel a bonyolult szervezeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések