Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Móczár Balázs 1. Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alapkérdések: • Hogyan vesszük figyelembe a talajösszletet? • Ágyazási tényezős.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Móczár Balázs 1. Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alapkérdések: • Hogyan vesszük figyelembe a talajösszletet? • Ágyazási tényezős."— Előadás másolata:

1 Móczár Balázs 1

2 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alapkérdések: • Hogyan vesszük figyelembe a talajösszletet? • Ágyazási tényezős eljárások (mai gyakorlat : AXIS VM  Winkler-ágyazás (ágyazási tényező) • Végeselemes modellezés (jellemzően felkeményedő talajmodell) – 2D vagy 3D • A vasbeton lemez merevségének szerepe • Az épület merevségének a szerepe • A lemez + épület merevségének a szerepe • Az előterhelés hatása • Az építési ütem, terhelési lépcsők hatása (konszolidáció) 2

3 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Talpfeszültséget befolyásoló tényezők: • A terhelő alaptest tulajdonságai: o az alaptest merevségétől o az alapokra helyezett egész építmény merevségétől o az alapozás síkjának térszín alatti mélységétől o az alaptest nagyságától (szélességétől) o az alaptest alakjától. (Folytatás…) 3

4 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Talpfeszültséget befolyásoló tényezők: • A talaj tulajdonságaitól: o a talaj szemcsés vagy kötött voltától (feszültség koncentrációs tényezőjétől), összenyomhatóságától és nyírószilárdságától o az összenyomhatóság és nyírószilárdság időleges változásaitól o a talaj homogenitásától, rétegzettségétől és oldalkitérési lehetőségeitől o a talajvíz állásától és ingadozási lehetőségeitől. • A terhelés és előterheléstől o a terhelés nagyságától o a terhelés eloszlási módjától o a terhelés támadási helyétől. 4

5 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Talpfeszültség-eloszlás végtelenül merev alaptestek alatt: 5

6 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Koncentrált erők hatása hajlékony lemeznél (a) és végtelen hajlékony lemeznél (b) 6

7 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Építménymerevség hatása a gyakorlatban (merev vasbeton doboz/keretszerkezet, laza darupálya) 7

8 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Talajtípusok hatása talpfeszültség-eloszlásra: 8

9 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Teher nagyságának hatása talpfeszültség-eloszlásra: 9

10 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Gyakorlatban alkalmazott négy alapeset: 10

11 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alaplemez méretezési eljárások:  A talajsüllyedés-talpfeszültség kölcsönhatás figyelembevé- telére kidolgozott közelítő eljárások 4 csoportba sorolhatók:  végtelen merev gerenda alapján történő számítás  ágyazási tényezőn alapuló eljárás  rugalmas féltér alakváltozásán alapuló eljárás  kombinált módszer 11

12 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Végtelen merev gerenda alapján történő számítás:  A külső erőrendszer által előidézett besüllyedési vonal egyenes marad  Az alaptest alsó síkja elmozdulás után is sík marad és a talpfeszültségek nagysága egyenesen arányos az elfordulás mértékével, tehát trapéz alakú feszültségmegoszlás áll elő  A feltevés indokolt, ha az alaplemez tényleg igen merev, vagyis magassági méreteihez képest hossza és szélessége nem túl nagy  Ugyanez a helyzet igen rossz és erősen összenyomható talajoknál is 12

13 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Ágyazási tényezőn alapuló eljárás:  Minél nagyobbak az oszlop, illetve faltávolságok, tehát minél rugalmasabb az alaplemez és minél szilárdabb az altalaj, annál egyenlőtlenebbek lesznek a talpnyomások, és annál inkább gazdaságos az alaplemez rugalmasságá- nak figyelembevétele.  A módszerek kidolgozása: Winkler, Zimmermann elméletének kiterjesztésével Hertz nevéhez fűződik. 13

14 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  14

15 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Rugalmas féltér alakváltozásán alapuló eljárás  A valósághoz bizonyos értelemben közelebb álló ágyazási modell vezethető be a Kirchhoff-féle lemezelmélet segítségével. 15

16 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  16

17 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Kombinált módszer  Az előző módszerek alkalmazása túlméretezéshez vezet. (talpfeszültség-eloszlások nem felelnek meg a merevségi viszonyoknak)  A módszerről röviden: az ágyazási tényezős és a rugalmas féltéren alapuló számítási módszerek kombinációja. 17

18 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  18

19 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Süllyedésszámítás:  Összenyomódási modulus segítségével.  Kompressziós görbe segítségével 19

20 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek vizsgálata Plaxis 3D és Axis VM alapján – Polgár Zsuzsanna TDK munkája alapján.  A vizsgálatok célja:  Különböző talajtípusok  Talajmodellek  Modellmélység  Lemezvastagság  Igénybevétel-változások elemzése.  (Plaxis 3D → geotechnikai szoft. ;Axis Vm → szerkezettervező szoft.) 20

21 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Plaxis 3D vizsgálatok:  A kutatás alapját egy 32x32 m-es befoglaló méretű, földszint+7 szintes szimmetrikus elrendezésű, felszínen fekvő alaplemezzel készülő vasbeton vázas épület adja.  Az épület főbb geometriai méretei:  Szintmag.: 3 m  pil.raszt. táv.: 8 m  pil. km. : 40x40 cm  föd. vast. : 25 cm  alaplem. vast.: 40 cm (vált. param.) 21

22 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Dobozmodell jellemzői:  Szimmetria viszonyok miatt csak a rendszer negyedét szükséges modellezni;  Vízszintes értelemben 16 m az épület széleitől;  A dobozmodell mélységi értelemben történő lehatárolása vizsgálati szempont (süllyedések!) 22

23 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Modellben alkalmazott szerkezeti elemek:  Pillér-alaplemez ill. pillér-födém kapcs: merev befogás (nem változtatható paraméter)  Tehermodell:  Önsúly és hasznos terhek (felületen megoszló terhek – 3,5 ill. 4,0 kN/m 2 ) 23

24 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Talaj paraméterek:  Homogén talajtest vizsgálata  Az egyes talajjellemzők konstansok. A nyírószil. paraméterek ill. térf. súly változása (akár 30%) az eredmény szempontjából elhanyagolható változást okoz (< 5%). 24

25 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Anyagmodellek:  Mohr-Coulomb (elsőrendű közelítéssel írja le a talajtömeg viselkedését, azaz a feszültség-alakváltozás görbét lineáris összefüggés jellemzi, ami 5 paraméter együtteséből áll elő):  E: rugalmassági vagy Young-modulus  u: Poisson-tényező  c: kohézió  ϕ: belső súrlódási szög  ψ: dilatációs szög (Jáky ajánlása alapján: ψ=ϕ-30°)  Az adatok megadásánál lehetőség nyílik arra, hogy a könnyebben mérhető összenyomódási modulus és a Poisson- tényező megadásával, a program automatikusan számítsa az ismert, rugalmas izotróp anyagokra vonatkozó Hooke- törvényből a rugalmassági modulust. 25

26 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Anyagmodellek:  Mohr- Coulomb 26

27 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Anyagmodellek:  Felkeményedő (hiperbolikus modellek közé tartozik és másodrendű közelítést alkalmazva írja le a rugalmas- képlékeny viselkedést, így képes figyelembe venni, hogy a nagyobb átlagos normálfeszültséggel terhelt talajzónák kisebb alakváltozást szenvednek, azaz merevebben viselkednek):  c: kohézió  ϕ: belső súrlódási szög  ψ: dilatációs szög (Jáky ajánlása alapján: ψ=ϕ-30°)  E 50 ref :a deviátor-feszültség 50%-ához tartozó húr modulus a drénezett triaxiális vizsgálatnál  E eod ref : összenyomódási modulus (a referencia feszültség értékéhez tartozó érintő modulus az ödométeres vizsgálatnál)  E ur ref : a tehermentesítés-újraterhelés folyamatához tartozó húr modulus  m: a kompressziós görbét leíró hatványfüggvény kitevője 27

28 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései Felkeményedő talajmodell (HS) – PLAXIS – Kompressziós kísérletből 28

29 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései Felkeményedő talajmodell (HS) – PLAXIS – Kompressziós kísérletből 29

30 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Anyagmodellek:  Felkeményedő (HS) 30

31 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Modellel kapcsolatos egyéb jellemzők:  Talajvíz figyelembevétele nélküli számítás  Interface elemek:  Az interface-ek tömeg és vastagság nélküli modellelemek  Lehetővé teszik az egymással érintkező talaj és a szerkezeti részek ugyanazon feszültségek hatására bekövetkező (anyagtulajdonságaikból eredő) különböző elmozdulását egyazon helyen  Talaj nyírószilárdsági paramétereivel jellemzett interface elemek kerültek beállításra, így nincs lecsökkentve a falsúrlódás hatása a szerkezetek környezetében 31

32 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Végeselem háló:  Számítási lépések:  Kezdeti állapot; (térfogatsúlyból számított kezdeti fesz.)  Szerk. felépítése; (kis elmozdulások, rugalmas-képlékeny szám. módszer, időtényező figyelembevétele nélkül; Szerkezet teljes tömegének figyelembevételével)  Terhek hozzáadása 32

33 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  33

34 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Modellmélység szerepe:  Az alapsíkon fellépő többletfeszültség értéke: 84,09 kPa.  A többletfeszültség és a kezdeti hatékony feszültség 20, 25 és 50%-ával egyenértékű feszültségek mélységbeli lefutása 34

35 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Határmélységek különböző elméletek alkalmazásával  20% hat. fesz. lehatárolás süllyedésszámítás eredményei 35

36 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)  Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D) 36

37 ! ! Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)  Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D) 37      

38 ! ! Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)  Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D) 38

39 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)  Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D) 39

40 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alaplemez süllyedései: 40

41 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 41

42 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 42

43 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Következtetések:  A határmélység hatása a relatív süllyedésekre elhanyagolható.  A határmélység az ABSZOLÚT süllyedésekre van hatással. (További számítások: 15 m mélységű dobozmodell)  Talaj összenyomódási modulusának hatása:  kavics → agyag … teher szétosztása („szétkenése”) fesz. csúcsok csökkenése 43

44 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Igénybevételek: (Talajmodell hatása elhanyagolható) 44

45 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései (Modellmélység hatása elhanyagolható) 45

46 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 46

47 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alakváltozások összehasonlítása: 47

48 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  AXIS VM modell felvétele  Pillér-lemezek kapcsolata (beállítási lehetőség: félmerev kapcs. – összehasonlítás miatt merev) 48

49  Tehermodell (teherkombinációk, 1.0 szorzóval) (Plaxis modellel azonos) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 49

50  Ágyazás felvétele (Winkler):  Ágyazási tényező értékei különböző közelítő módszerek alapján  Axis feljesztők ajánlása: széleken 2×, sarkokban 4× ágyazási tényező; szélső sávban 1,6×, a belső részeken 0,8. Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 50

51  Ágyazás felvétele (Winkler szerint):  Ágyazás felvétele a plaxis számítás alapján kalibrált modellel: Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 51 ! !

52  Lemezvastagság hatásának vizsgálata (merevség): PLAXIS modell eredményei (40 és 60 cm vastag lemez) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 52

53  Lemezvastagság hatásának vizsgálata (merevség): PLAXIS modell eredményei (80 és 100 cm vastag lemez) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 53

54  Lemezvastagság hatásának vizsgálata (süllyedések változása): PLAXIS modell eredményei (homokos kavics és agyag esetén) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 54

55  Talpfeszültség-eloszlás: PLAXIS modell eredményei Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 55

56  Ágyazási tényező eloszlása: PLAXIS modell eredményei (származtatott értékek) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 56

57  Megállapítható, hogy  mivel a süllyedések és talpfeszültségek lefutása gyakorlatilag azonos, az ágyazási tényező eloszlása is megegyezik ezekkel  az eloszlás a négy különböző talajra azonosnak tekinthető, eltérés csak az értékek nagyságában jelentkezik.  az igen hajlékony 40 cm-es alaplemeztől eltekintve az ágyazási tényező értéke egy adott talaj esetén nem függ az alaplemez vastagságától  a javított Winkler-féle ágyazási eloszlással ellentétben az ágyazási tényező értéke alaplemez szélső szűk tartományát kivéve konstansnak tekinthető  a szemcséstől a kötött talajok felé haladva a szélső és belső tartomány közötti ágyazási tényező arány egyre nagyobb  a szélső és a belső tartományra vonatkozó konstans érték aránya a következőképpen alakul a kétféle talajmodell szerint Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 57

58  Nyomatéki igénybevételek az alaplemezben lemezközépen (Plaxis) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 58

59 59 Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Nyomatéki igénybevételek az alaplemezben lemezközépen (AXIS) Közelítő (Winkler) Ágyazással -40 cm lemezzel (homokos kavics) Plaxis alapján „pontos” ágyazással -40 cm lemezzel (homokos kavics)

60  A nyomatéki eloszlást tekintve a hajlékony (40 cm) és a merev (100 cm) alaplemez esetén ugyanazok figyelhetők meg a Plaxis és az AXIS eredmények összehasonlításával:  a negatív nyomatékok Axis VM modellből kapott értéke jelentősen nagyobb mindkét esetben, mint a PLAXIS modellből kapottak  a pontosabb ágyazattal kapott pozitív nyomatékok nagyon jól visszaadják a PLAXIS-eredményeket  a közelítő (javított Winkler-) ágyazat a szélső mezőben túlbecsli, a középső mezőben pedig jelentősen alulbecsli a pozitív nyomatékok értékét Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 60

61  Talajmerevség hatásának eltérése a két modell esetén  Lemezvastagság hatása a födém igénybevételekre (Plaxis-homok): (A lemezvastagság hatása mér az 1. szinten is minimális; a 7. emelet szintjén már teljesen eltűnik.) Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 61

62  Összefoglalás:  a talaj é s szerkezet egy ü ttes viselked é s é t a talaj oldal á r ó l alapvetően az alakv á ltoz á si param é terek hat á rozz á k meg, a ny í r ó szil á rds á gi param é terek hat á sa nem jelentős;  a „ Mohr-Coulomb ” é s a „ felkem é nyedő ” talajmodell elt é r é sei az á tmeneti é s k ö t ö tt, azaz kisebb ö sszenyom ó d á si modulussal rendelkező talajok eset é n jelentkeznek: ezekn é l a talajt í pusokn á l m á r jelentős szerepe van a m é lyebben fekvő talajt ö meg merevebb viselked é se figyelembe v é tel é nek, azaz az irre á lisan nagy s ü llyed é sek elker ü l é se é rdek é ben a „ felkem é nyedő ” talajmodell alkalmaz á sa javasolt ;  a modellm é lys é gnek a talajt í pust ó l f ü ggetlen ü l nincs hat á sa a relat í v s ü llyed é sekre, viszont az abszol ú t s ü llyed é seket jelentősen befoly á solja;  az alaplemezben é bredő fajlagos nyomat é ki ig é nybev é telek alakul á s á ban nincs jelentős szerepe a v á lasztott talajmodell t í pus á nak;  a modellm é lys é g szerepe az ig é nybev é telek szempontj á b ó l talajt í pust ó l f ü ggetlen ü l elhanyagolhat ó m é rt é kű, ugyanis az ig é nybev é telt okoz ó relat í v s ü llyed é sek a modellm é lys é g v á ltoztat á s á val is k ö zel á lland ó ak;  v é geselemes m ó dszerrel sz á m í tott á tlags ü llyed é sek minden esetben nagyobbak, mint a k ö zel í tő m ó dszerrel kapottak; Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 62 •a PLAXIS szoftverrel é s a Winkler-f é le jav í tott á gyaz á si t é nyezős m ó dszerrel kapott á tlagos á gyaz á si t é nyező j ó egyez é st mutat szemcs é s é s á tmeneti talajokra, viszont a k ö t ö tt talajok eset é n a PLAXIS szoftverrel jelentősen kisebb ez az é rt é k •kisebb ö sszenyom ó d á si modulussal rendelkező talajok eset é n jelentősen kisebbek a relat í v s ü llyed é sek, a talaj sz é tosztja a koncentr á lt terhekből ad ó d ó t ö bbletfesz ü lts é geket •egyre merevebb alaplemez eset é n egyre cs ö kken a koncentr á lt terhel é sből sz á rmaz ó relat í v s ü llyed é sek nagys á ga, a s ü llyed é seloszl á s egyre jobban megk ö zel í ti a tiszt á n megoszl ó teherrel terhelt lemezekre jellemző alakot •a talpfesz ü lts é g a lemezsz é len csak egy szűk tartom á nyban n ö vekszik meg, a jav í tott Winkler- á gyazatn á l felt é telezett ¼ -től elt é rően csak a lemez sz é less é g é nek 1/16- á ban figyelhető meg fokozatos talpfesz ü lts é g-n ö veked é s •az á gyaz á si t é nyező eloszl á sa f ü ggetlen a talaj t í pus á t ó l, annak szerepe csak az á gyaz á si t é nyező abszol ú t é rt é k é ben van •az igen hajl é kony alaplemeztől eltekintve az á gyaz á si t é nyező é rt é ke egy adott talaj eset é n nem f ü gg az alaplemez vastags á g á t ó l •a jav í tott Winkler-f é le á gyaz á si eloszl á ssal ellent é tben az á gyaz á si t é nyező é rt é ke alaplemez sz é lső szűk tartom á ny á t kiv é ve konstansnak tekinthető •a szemcs é stől a k ö t ö tt talajok fel é haladva a sz é lső é s belső tartom á ny k ö z ö tti á gyaz á si t é nyező ar á nya a k ö vetkezők é ppen alakul: •hajl é kony lemezek eset é n az ig é nybev é telek lefut á sa a talajt í pust ó l f ü ggetlen ü l alakul •a lemez merevs é g é nek n ö vel é s é vel a szemcs é s é s k ö t ö tt talajokon fell é pő ig é nybev é telek nagys á ga egyre ink á bb elt é r egym á st ó l, a k ö t ö tt talajokon nagyobb negat í v, viszont kisebb pozit í v ig é nybev é telek keletkeznek, azaz a nyomat é ki á bra alakj á t megtartva tol ó dik a negat í v nyomat é kok ir á ny á ba •a lemezvastags á g n ö vel é s é vel az ig é nybev é telek nagys á ga is n ö vekszik •a s ü llyed é sek eloszl á sa azonos a pontos í tott á gyazattal fel é p í tett Axis VM modellel é s a PLAXIS modellel •a jav í tott Winkler- á gyazat jelentősen alulbecsli a lemez sz é l é hez k ö zelebb eső lemezs á v s ü llyed é seit •PLAXIS szoftverrel minden esetben nagyobb elmozdul á sok ad ó dnak, mint az Axis VM szoftverrel •a negat í v nyomat é kok Axis VM modellből kapott é rt é ke jelentősen nagyobb, mint a PLAXIS modellből kapott •a k ö zel í tő (jav í tott Winkler-) á gyazat a sz é lső mezőben t ú lbecsli, a k ö z é pső mezőben pedig jelentősen alulbecsli a pozit í v nyomat é kok é rt é k é t •Axis szoftverben kisebb m é rt é kben é rv é nyes ü l a talaj alakv á ltoz ó -k é pess é g é nek hat á sa az ig é nybev é telekre •a lemezvastags á gnak nincs jelentős hat á sa a f ö d é mek ig é nybev é teleire

63  Összefoglalás:  PLAXIS szoftverrel é s a Winkler-f é le jav í tott á gyaz á si t é nyezős m ó dszerrel kapott á tlagos á gyaz á si t é nyező j ó egyez é st mutat szemcs é s é s á tmeneti talajokra, viszont a k ö t ö tt talajok eset é n a PLAXIS szoftverrel jelentősen kisebb ez az é rt é k  kisebb ö sszenyom ó d á si modulussal rendelkező talajok eset é n jelentősen kisebbek a relat í v s ü llyed é sek, a talaj sz é tosztja a koncentr á lt terhekből ad ó d ó t ö bbletfesz ü lts é geket  egyre merevebb alaplemez eset é n egyre cs ö kken a koncentr á lt terhel é sből sz á rmaz ó relat í v s ü llyed é sek nagys á ga, a s ü llyed é seloszl á s egyre jobban megk ö zel í ti a tiszt á n megoszl ó teherrel terhelt lemezekre jellemző alakot  a talpfesz ü lts é g a lemezsz é len csak egy szűk tartom á nyban n ö vekszik meg, a jav í tott Winkler- á gyazatn á l felt é telezett ¼ -től elt é rően csak a lemez sz é less é g é nek 1/16- á ban figyelhető meg fokozatos talpfesz ü lts é g-n ö veked é s  az á gyaz á si t é nyező eloszl á sa f ü ggetlen a talaj t í pus á t ó l, annak szerepe csak az á gyaz á si t é nyező abszol ú t é rt é k é ben van  az igen hajl é kony alaplemeztől eltekintve az á gyaz á si t é nyező é rt é ke egy adott talaj eset é n nem f ü gg az alaplemez vastags á g á t ó l  a jav í tott Winkler-f é le á gyaz á si eloszl á ssal ellent é tben az á gyaz á si t é nyező é rt é ke alaplemez sz é lső szűk tartom á ny á t kiv é ve konstansnak tekinthető Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 63

64  Összefoglalás:  hajl é kony lemezek eset é n az ig é nybev é telek lefut á sa a talajt í pust ó l f ü ggetlen ü l alakul  a lemez merevs é g é nek n ö vel é s é vel a szemcs é s é s k ö t ö tt talajokon fell é pő ig é nybev é telek nagys á ga egyre ink á bb elt é r egym á st ó l, a k ö t ö tt talajokon nagyobb negat í v, viszont kisebb pozit í v ig é nybev é telek keletkeznek, azaz a nyomat é ki á bra alakj á t megtartva tol ó dik a negat í v nyomat é kok ir á ny á ba  a lemezvastags á g n ö vel é s é vel az ig é nybev é telek nagys á ga is n ö vekszik  a s ü llyed é sek eloszl á sa azonos a pontos í tott á gyazattal fel é p í tett Axis VM modellel é s a PLAXIS modellel  a jav í tott Winkler- á gyazat jelentősen alulbecsli a lemez sz é l é hez k ö zelebb eső lemezs á v s ü llyed é seit  PLAXIS szoftverrel minden esetben nagyobb elmozdul á sok ad ó dnak, mint az Axis VM szoftverrel  a negat í v nyomat é kok Axis VM modellből kapott é rt é ke jelentősen nagyobb, mint a PLAXIS modellből kapott  a k ö zel í tő (jav í tott Winkler-) á gyazat a sz é lső mezőben t ú lbecsli, a k ö z é pső mezőben pedig jelentősen alulbecsli a pozit í v nyomat é kok é rt é k é t  Axis szoftverben kisebb m é rt é kben é rv é nyes ü l a talaj alakv á ltoz ó -k é pess é g é nek hat á sa az ig é nybev é telekre  a lemezvastags á gnak nincs jelentős hat á sa a f ö d é mek ig é nybev é teleire Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései 64


Letölteni ppt "Móczár Balázs 1. Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései  Alapkérdések: • Hogyan vesszük figyelembe a talajösszletet? • Ágyazási tényezős."

Hasonló előadás


Google Hirdetések