Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kézenfogva Alapítvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kézenfogva Alapítvány"— Előadás másolata:

1 A Kézenfogva Alapítvány munkaerőpiaci integrációt segítő programjai 2008. október 14.

2 Kézenfogva Alapítvány
Göncz Árpád alapította 1993-ban kuratórium elnöke Göncz Árpádné

3 Kiket segítünk? Értelmi, halmozottan fogyatékos, autista emberek
Családjaik Szakemberek Civil szolgáltatásnyújtó szervezetek

4 Misszió Olyan befogadó társadalmat tartunk ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Ebben a világban a nem sérültek ismerik, és partnerként fogadják el őket. Alapítványunk ilyen kirekesztés-mentes társadalom kialakításának szolgálatába állítja szakértelmét és erőforrásait.

5 Főbb tevékenységi területek
Információgyűjtés, -terjesztés Szolgáltatásfejlesztés Képzések Kutatás Közvélemény-formálás Érdekérvényesítés Nemzetközi kapcsolatok

6 Információs Szolgálat

7 Információs Szolgálat

8 Információs Szolgálat
Intézmények  Egyszerű keresés  Összetett keresés

9 Információs Szolgálat
Intézmények  Összetett keresés

10 Információs Szolgálat
Ellátások Megnevezés, Típus, Jogosultság stb.

11 Információs Szolgálat
Ellátások Megnevezés szerint

12 Értelmi fogyatékos emberek és a munka világa Magyarországon

13 Értelmi fogyatékos emberek száma Magyarországon (Népszámlálás, 2001)
Összesen 56 963 Aktív korú személyek 40 908 Szakképzettek 1764 (4%) Foglalkoztatottak 3 992 (9%)!!! Regisztrált munkanélküliek 671 Szociális juttatásokban részesülők 26 903 Jövedelemmel nem rendelkezők (62%) Családban él 34 986 Intézményben él 21 977

14 Értelmi fogyatékos munkavállalók aránya (%) Védett foglalkoztatás
Értelmi fogyatékos munkavállalók foglalkoztatási formái (Népszámlálás, 2001) Munkáltató típusa Értelmi fogyatékos munkavállalók aránya (%) Vállalkozás 11,6 Önkormányzat 3,3 Védett foglalkoztatás 47,7 Intézményi foglalkoztatás 25,8 Civil szervezet 6,6 Egyéb 5 Összesen 100

15 Felnőtt korú értelmi fogyatékos emberek szakképzettségi rátái (Népszámlálás, 2001)
Képzettség típusa Férfi (%) Nő (%) Átlag (%) Képesítés nélküli személy 77,4 76,2 77 Speciális szakképzésben vesz részt 15 16,1 15,4 Szakképzett munkatapasztalat nélkül 1,6 4,5 2,7 Szakképzett munkatapasztalattal 3,6 0,8 2,2 Egyéb képzésben vesz részt 2,4 3,2 Összesen 100

16 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
Gazdasági státusz Férfi (%) Nő (%) Regisztrált munkanélküli 1,9 0,0 Korábban dolgozott 8,6 6,6 Sohasem dolgozott 66,0 81,4 N 268 167

17 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
Többségben vannak az eltartott kiskorú, tanuló személyek. Ők teszik ki a teljes minta 39%-át. A gazdasági aktivitás tekintetében kétharmadot tesznek ki a rokkant-nyugdíjas, illetve járadékos személyek, a minta negyede eltartottként él, és 8,7% az aktív kereső.

18 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
A mintánkban szereplő értelmi fogyatékossággal élő embereknek mindössze 5,9%-a rendelkezik valamilyen szakképesítéssel vagy jelenleg vesz részt képzésben. Összességében tehát az értelmi fogyatékossággal élő embereket a szakképzettség szinte teljes hiánya jellemzi (94,1%). Azok a fogyatékossággal élő személyek, akik jelenleg is dolgoznak, leginkább szociális intézménytől kaptak segítséget munkavállalásukhoz (66,1%). Mindössze a dolgozó fogyatékossággal élő személyek 11,6%-a végez munkát a versenyszférában.

19 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
Az értelmi fogyatékossággal élő emberek munkavégzésének legfontosabb terepei a védett munkakörülmények közt működő szociális foglalkoztatók, ahol a munkát végző fogyatékossággal élő személyeknek csaknem fele dolgozik (44,4%), míg a különböző bentlakásos intézményekben a dolgozó intellektuális fogyatékossággal élő emberek csaknem negyede (25,8%) végez munkát.

20 A Kézenfogva Alapítvány országos kutatásának eredményei (2007-2008)
A fogyatékossággal élő emberek csaknem teljes része (89,6%) segéd-, vagy betanított munkát végez a válaszolók elmondása alapján. Az értelmi fogyatékossággal élő, munkaképes korú személyeknek csaknem ötöde (19,6%) megjelenhetne a munka világában.

21 Aktív Műhely

22 Aktív Műhely projekt Finanszírozó: Európai Bizottság EQUAL Program és Magyar Köztársaság Projekt-időszak: Cél: értelmi, halmozottan fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletű fejlesztése

23 A projekt indokoltsága
: Országos felmérés a szociális intézményekben élő értelmi fogyatékos, autista emberek foglalkoztatási körülményeiről Az aktív korú értelmi fogyatékos, autista emberek 9%-a vesz részt foglalkoztatásban Ez a nagyon alacsony létszám is túlnyomórészt alacsony szintű munkát végez, szegregált körülmények között

24 Az Aktív Műhely projekt bemutatása
Kik?   Országos lefedettséggel hat partner: Bárka Alapítvány(Dunaharaszti), Esőemberekért Egyesület (Tata), Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), Kézenfogva Alapítvány (Budapest), Mécses Egyesület (Mezőberény), Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) Mit? Innovatív modell kidolgozása, mely az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatásának és szakképzésének rendszerszemléletű fejlesztését eredményezi. Miből? HUF (75% Európai Unió, 25 % magyar költségvetés)

25 Az Aktív Műhely Foglalkoztatási Modell elemei
új, piaci igényekre reagáló tevékenységek, szolgáltatások beindítása értelmi fogyatékos munkavállalók akkreditált szakképzése munkavállalók munkaképessége felmérésének módszertana foglalkoztatás-szervezők akkreditált képzése oktatási anyag kidolgozása a foglalkoztatás-szervezők részére on-line tudásbázis a foglalkoztathatóság növelésére ( hálózatszervezés érdekérvényesítés

26 A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
Célja hidat építeni a szociális és akkreditált (nyílt) foglalkoztatás között A munkarehabilitáció esetén munkaképesség megőrzése a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén felkészítés a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre felkészítés védett munka keretében, erős hangsúlyt kapjon az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése

27 Hol helyezkedik el?

28 Módszertani munka kijelölés Eredmények szükségletfelmérés: 165 ellátási egységtől kaptunk adatokat a régiónkénti információs napokon: 154 intézmény 243 szakembere vett részt dolgoz6ok.hu tudásbázis javaslatok a szociális foglalkoztatást szabályozó joganyaghoz tanácsadó szolgáltatásunk továbbra is működik

29

30 A www.dolgoz6ok.hu oldalon szociális foglalkoztatási tudásbázis:
Mi az a szociális foglalkoztatás? Alapvető információk Intézmények adatbázisa Kérdések és válaszok Jogszabályok Kapcsolatok

31 Autista, értelmi fogyatékos felnőttek képzési szükségletei
Általános célú képzés – élethosszig tartó tanulási folyamat képességek, készségek fejlesztése, önálló életvitel lehető legmagasabb szintje Szakmai képzés adott szakma minden területének ismerete, egy részének aktív művelése

32 A képzés rendszere Támogatott Szakmaválasztás akkreditált döntés
Képzésbe kerülés feltétele: személyes önellátás képessége segítséggel Támogatott döntés Szakmaválasztás Szakmai képzések: biogazdálkodó biotermék-feldolgozó (akkreditált) konyhai segítő, felszolgáló (akkreditált) bolti eladó (ajándéktárgy) ajándéktárgy-készítő fa, fém papír alapanyagokból stb… akkreditált Általános célú képzések: önálló életvitel; szociális képességek fejlesztése társas kapcsolatok fejlesztése ön-védelem (autizmus) Fejlesztő képzések: mozgás (nagy- és finom) értelmi zene- és ritmus vizuális kultúra

33 Programakkreditációk a projektben
Konyhai előkészítő és felszolgáló segítői képzés: (804 óra): Mécses Egyesületben valósult meg Biotermékek feldolgozóipari előállítása: 3 modul: ( óra): Esőemberekért Egyesület aszalás, szárítás lekvárgyártás bioragasztó-gyártás Általános képzés, munkára felkészítő, életpálya építő program autista és értelmi fogyatékos felnőttek számára (150 óra): Esőemberekért Egyesület

34 Értékelési rendszer: 10-es skálán
1-4 SZINT: KÖZVETLENÜL IRÁNYÍTOTT(SEGÍTŐ SZEMÉLY TEVŐLEGES ÉS/VAGY SZÓBELI IRÁNYÍTÁSÁVAL SEGÍT A RÉSZ- VAGY TELJES FOLYAMAT ELVÉGZÉSÉBEN 1. együttdolgozás 2. erősen megtámogatott tevékenység: mozdulat-indítással és több csatornán eljuttatott információkkal erősen megtámogatott tevékenység (szóbeli, gesztussal kísért, vizuálisan kísért stb.) 3. támogatott tevékenység: enyhe mozdulat-indítással és verbálisan támogatott 4. verbális irányítással végzett tevékenység

35 Értékelési rendszer: 10-es skálán
5-9. SZINT: KÖZVETETTEN IRÁNYÍTOTT (A SEGÍTŐ SZEMÉLY IRÁNYÍTÁSA FOKOZATOSAN CSÖKKEN, ENNEK ARÁNYÁBAN NŐ A SEGÍTETT SZEMÉLY ÖNÁLLÓ SZEREPE A RÉSZ- VAGY TELJES FOLYAMATBAN) 5. felügyelettel kísért feladatvégzés: az együtt tanult feladatok rögzültek, aktuálisan de automatikusan végzi is 6. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldásra belső késztetése van, ehhez tud irányítást kérni 7. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldásban felismeri saját tevékeny szerepét 8. felügyelettel kísért feladatvégzés: a feladatmegoldáshoz a megfelelő eszközöket tevőlegesen hozzárendeli 9. felügyelettel kísért feladatvégzés: valamilyen minőségi szinten a feladatot elvégzi 10. SZINT: ÖNÁLLÓAN TUDJA, ÉS JÓ MINŐSÉGBEN ELVÉGZI A FELADATOT

36 A képzések módszerei egyéni képzési tervek
gyakorlat és elmélet aránya - 90 % :10 % kiscsoportban és egyénileg, egyéni motiváció gyakori ismétlés több információs szint: tárgyi, cselekvéses szimbolikus, képi verbális

37 A Lantegi munkaképesség- mérő módszer

38 Mi a Lantegi? Foglalkoztatást elősegítő eszköz Méri:
A munkára jelentkezők munkaképességeit A munkakör elvárásait Azonos kategóriák mentén!

39 A módszer célja Megfelelő embert a megfelelő helyre!
Növelni a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatottságát Elősegíteni a munkára jelentkezők képzését, fejlesztését Javítani a munkakörülményeket Új eszközt adni a szakértői bizottságok kezébe

40 Kik hozták létre ? A Lantegi Batuak szervezete Vizcaya megyében (Baszk tartomány) több mint 2200 értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, mozgás- és idegrendszeri betegségben szenvedő személynek nyújt szolgáltatást a következő területeken: tájékoztatás, képzés, foglalkoztatási központok, speciális munkaügyi központok a hétköznapi munkába-állásba való átmenet segítésére.

41 Miért jött létre? „Egy olyan eszköz kidolgozására volt szükség, amelynek segítségével lehetővé válik a feladat személyre szabása, a csapatmunka erősítése, illetve a közös kritériumok alkalmazása. Az említett eszköznek ezen túlmenően könnyen használhatónak is kellett lennie.”

42 Általános cél Olyan eszköz létrehozása, amely lehetőséget nyújt a személy analízisére a saját munkahelyén, illetőleg a munkahelyek önálló elemzésére. Lehetőség egy közös nyelvre, egy egységesen működő és könnyen használható kommunikációs elem kidolgozásával. A csapatmunka ösztönzése, hogy minden érdekelt személy részese legyen az információ be- és kiáramlásának.

43 Speciális célok A személy és munkahely közötti harmónia megteremtése.
A személyek kiválasztása. A személyek egyéni szükségleteinek megismerése és felmérése. A személy munkahelyi ellenőrzése. Egyéni képzési tervek megvalósítása. Egységes átállási és előmozdítási politika kialakítása mind a foglalkoztatási, speciális munkaügyi régióban, mind a hagyományos munkaerőpiacon. A munkahelyek értékelése. A munkakörülmények javítása.

44 Lantegi = objektív profilelemzés
A módszer kétféle profilt (arculatot) tartalmaz: személy + munkakör profilja

45

46

47 Ezek a profilok egyenként értékelik a személy képességeit és a munkakövetelményeket A profilokat a különböző szempontok alapján megszerzett pontok összege adja. Összesen 31 változó adott a személy és 26 a munkakör esetén, ebből 22 változó a két profilnál megegyezik. A módszer egyéb eljárásokat is tartalmaz, mint a kapott eredmények analízisének módját, a munkakör kockázati tényezőinek felmérését, a munkavállaló különböző kategóriák szerinti besorolását.

48 Az eredmény „leolvasása”
A két profil (arculat) grafikájának egymásra illesztésével láthatóvá válik, mely pontokban van eltérés. Ha a személyi pontszám számos területen vagy nagymértékben eltér a munkakör adott pontszámától, a munkavállaló nem töltheti be a munkakört. Amennyiben az eltérés kevés területet érint, vagy az eltérés mértéke nem nagy, a következő lehetőségek adottak: - a munkára jelentkező specifikus, az eltérést mutató területekre irányuló fejlesztése - a munkakörnek a munkavállaló képességeihez történő igazítása

49 A felmérés menete A munkavállaló felmérése (munkavállalói profil)
A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)

50 Munkavállaló felmérése- teszt
6. SZÁMTANI ISMERETEK CÉL:A munkavállaló számtani ismereteinek felmérése. SEGÉDESZKÖZ:Papír, ceruza, különböző kisméretű tárgyak (ceruzák, papírlapok stb.) és 15 kis kocka. A TESZT MENETE:Az értékelő a személlyel szemben leül az asztalhoz. A munkavállalónak különböző számtani feladatot kell végrehajtania. A szám fogalmával és az aritmetikai számítást igénylő műveletekkel dolgozik. A tesztek egyre növekvő nehézségűek.

51 Munkavállaló felmérése- teszt
PONTOZÁS: 1 és 2 Pont: Az értékelő a személlyel szemben ülve annak különböző tárgyhalmazokat mutat (pl.: ceruzákat, zsetonokat, rajzszegeket). A teszt a következő kérdéssel indul:„Hány….van ebben a kupacban?” Elfogadható válaszok: sok/kevés, több/ugyanannyi/kevesebb. Amennyiben helyesen válaszol, 2 ponttal értékeljük. Ha nem válaszol vagy a válasz nem helyes, egy pontot kap.

52 Munkavállaló felmérése- teszt
3 Pont: Elhelyezünk az alannyal szemben 15 kockát és a következőre kérjük.„Adjon nekem 5-öt!”„Adjon nekem 7-et!”„Adjon nekem 14-et!”„Adjon nekem 8-at!”„Adjon nekem 12-t!”Amennyiben erre nem képes, úgy az utasítást újra és újra elismételjük egy példával szemléltetve. Három ponttal értékeljük, ha az öt utasításra helyesen reagál, vagyis képes 15-ig számolni. Ellenkező esetben 2 pontot kap.

53 Munkavállaló felmérése- teszt
4 Pont: Négy pontot kap az az illető, aki a következő műveleteket helyesen elvégzi: = = 5 pont: Megszerzéséhez a munkavállalónak az alábbi feladatot helyesen meg kell tudnia oldani: 5376 x 5= : 6= És helyesen kell válaszolnia a következő kérdésekre: Van egy 35m széles és 75m hosszú szőnyegünk. Mekkora méretű (felületű) a szőnyeg? Egy autóbuszon 43 ember utazik. Az első megállónál leszáll 4 ember, a másodiknál felszáll 6 ember, és a harmadik megállónál leszáll 17 ember. Hány ember marad a buszon?

54 Munkavállaló felmérése- értékelés
6. SZÁMTANI ISMERETEK Definíció: A munkavállalónak azon képessége, mely a mennyiségek, számok, mértékegységek és alapvető számtani műveletek fogalmainak megértésére és használatára irányul mind munkájában, mind hétköznapjaiban.

55 Munkavállaló felmérése – értékelés
A pontozás módja 1 pont: Semmiféle számtani ismerettel nem rendelkezik. 2 pont: Érti az alapvető számtani fogalmakat: pl.: több/kevesebb, kevés/sok. 3 pont: Érti az alapvető számtani fogalmakat elvont szinten is. A számok fogalmainál elemekre támaszkodik (15 tárgyig tud elszámolni).

56 Munkavállaló felmérése - értékelés
4 pont: Egyszerű matematikai műveleteket képes megoldani: összeadás/kivonás. Konkrét esetekben mérőeszközt használ. 5 pont: Képes összetett matematikai műveletek megoldására: szoroz/oszt és képes ezeket a műveleteket problémahelyzetben is alkalmazni.

57 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)
6. SZÁMTANI ISMERETEK Definíció: A munka folyamán használt mennyiségi, numerikus fogalmak, mértékegységek és alapvető számtani műveletek ismeretének színvonala vagy követelménye.

58 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)
1 pont: Nem szükséges semmiféle numerikus ismeret. 2 pont: A feladat néhány alapvető számtani fogalom ismeretét megköveteli konkrét segítséggel: több/kevesebb, kevés/sok. 3 pont: Alapvető számtani ismeretek ismerete elvont szinten. Számfogalmak elemekre támaszkodva: pl.: 15 tárgy megszámolása.

59 A munkahelyhez kötött munkakör felmérése (munkáltatói profil)
4 pont: Egyszerű, alapvető műveletek végrehajtása, pl.: összeadás/kivonás törtekkel. A szám fogalmának kezelése. 5 pont: A feladat megköveteli összetett matematikai műveletek végrehajtását: szorzás/osztás. Képes a műveleteket feladatmegoldás során alkalmazni.

60

61 A felmérés menete 4. Kiértékelés- a további teendők meghatározása
Személy fejlesztése Munkakör átalakítása Új munkakör- új munkavállaló keresése 5. A személy ideális foglalkoztatási formájának megtalálása

62 Az adaptáció eddigi eredményei
Adaptációs projekt: 2007. május április 30. Ezalatt 396 munkavállaló és 50 munkakör felmérése 2008. december 31-ig: 900 munkavállaló és 300 munkakör felmérése

63 Trainsition – Mentorképzési program

64 A projekt indokoltsága - Magyarországon
Jelenleg kb fő értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű tanuló a speciális szakiskolákban Kb. 80% szegregáltan Rossz elhelyezkedési (max. 40%) arány a nyílt munkaerőpiacon Gyakori munkahelyváltások Nincs megfelelő szakszerű támogatás e speciális célcsoport részére a munkaerőpiacon!

65 A projekt indokoltsága – a környező országokban
Szlovákia: a speciális szakiskola végeztével nincs támogatás, a munkaügyi központok nem felkészültek Szlovénia: működnek rehabilitációs szolgáltatások, de nem kidolgozott Csehország: több éve nyújtják ezt a fajta szolgáltatást (a támogatott foglalkoztatás mellett), de nem fenntartható! A SZAKEMBEREK EGYSÉGES KÉPZÉSE SZÜKSÉGES!

66 A Trainsition projekt előzményei
A Clearing szolgáltatás (a projekt keretében kerül adaptálásra) Indokoltság: a speciális szakiskolát elvégző értelmi fogyatékos fiatalok nem részesülnek a szükséges és megfelelő szakmai segítségben Időzítés: az iskola utolsó évében Cél: egy egyéni „szolgáltatás-csomag” összeállítása és nyújtása, ami az illető fiatalt a munkaerőpiaci integráció felé a legjobban segíti Célcsoport: év közötti értelmi fogyatékos és sajátos nevelési igényű tanulók 3

67 A Clearing szolgáltatás előnyei
Ausztriában 7 éve civil szolgáltató hálózat keretében működik teljesen egyénre szabott szolgáltatás többféle kimenet is lehetséges (nyílt, védett, intézményi foglalkoztatás, továbbképzés stb.) intenzív szolgáltatásnyújtási fázis után: egyéni fejlesztési terv megvalósítása + utánkövetés

68 A Clearing szolgáltatás
A szolgáltatás elemei: egyéni igények és képességek profiljának felvázolása erős pontok és fejlesztendő területek elemzése további képzési szükségletek felmérése szakmai lehetőségek elemzése a képesség-profil alapján egyéni karrier- és fejlesztési terv készítése helyi foglalkoztatási és képzési lehetőségek feltérképezése hálózatépítés – az integrációban közreműködő szervezetekkel munkapróbák és munkahelyi gyakorlatok szervezése (nyílt és védett munkahelyeken) foglalkoztatási egészségügyi és munkapszichológiai tesztek felvétele 4

69 A Clearing szolgáltatás
Időtartam: 6 hónap szolgáltatásnyújtás + utánkövetés Helyszín: kapcsolatfelvétel az iskolában, konzultáció a Clearing-irodában Elvárás: kliens / mentor / év (megvalósított EFT) Fenntarthatóság: közvetlen minisztériumi támogatás (Ausztriában)

70 A Trainsition projekt célkitűzései
közös nemzetközi képzési anyag kidolgozása a szolgáltatást nyújtó szakemberek oktatására és továbbképzésére a képzés és szolgáltatás közös minőségi kritériumainak meghatározása, standardizálása nemzetközi tapasztalatátadás – stratégiák és modellek összehasonlítása a szakmaiság növelése az értelmi fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatások terén a szolgáltatásnyújtás szakmapolitikai feltételeinek kidolgozása és előkészítése 5

71 A projekt tevékenységei
Képzési anyag fejlesztés: nemzetközi Képzési Fejlesztő Munkacsoport minden nemzeti partnerségből 1 delegált képviselő Nemzeti Fejlesztési Bizottságok munkája: folyamatos oda-visszacsatolás a Képzési Fejlesztő Munkacsoport és az NFB-k között a tananyag alapját az egyes partnerországokban megjelenő szükségletek adják Nemzetközi Tapasztalatátadási Szeminárium: 2008. június 2. Budapest célja: az ausztriai tapasztalatok és szolgáltatásnyújtási rendszer megismerése személyes konzultáció lehetősége A tananyag tesztelése: próbaképzés, 8 x 3 nap Bécsben (2008.október – március) minden partnerországból 2 fő 6

72 A projekt tevékenységei
Nemzetközi projekt-megbeszélések: az egyes nemzeti projekt-tevékenységek összehangolása a tananyag-fejlesztés koordinálása menedzsment konzultációs lehetőség (adminisztráció, pénzügy, stb.) Képzők képzése szeminárium Zárókonferencia 7

73 A nemzetközi partnerség
5 ország (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia), 18 szervezet: szolgáltatásnyújtó szervezetek hatóságok képviselői, minisztériumok munkaügyi központok szakmai vezető partner: Caritas Vienna operatív vezető partner és projekt-menedzsment: queraum – kultur und sozialforschung 11

74 A nemzetközi partnerség
Ausztria Caritas Vienna Queraum Dabei Szociális Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Csehország Rytmus Quip Asistence Oktatási, Ifjúságügyi és Sport Minsiztérium Magyarország Kézenfogva Alapítvány Szimbiózis Alapítvány SZMM – Fogyatékosságügyi Főosztály

75 A nemzetközi partnerség
Szlovénia Racio Országos Rehabilitációs Intézet Országos Oktatási Intézet Szlovákia Social Work Advisory Board Perspektiva Martin város Munkaügyi Hivatala

76 A projekt várt eredményei
képzési anyag, tanmenet képzési segédanyagok, könyvek, tanulmányok, CD-ROM próbaképzés megvalósítása 12 fő részvételével a képzés adaptációja 4 országban nemzetközi és hazai együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók munkaerőpiaci integrációját illetően a szolgáltatás-adaptáció előkészítése a partner-országokban 8

77 Életminőségmérési program – Quality of Life Measures

78 A projekt bemutatása 2006 – 2008 között
8 ország 10 szervezete (Ausztria, Belgium, Finnország, Hollandia, Írország, Magyarország, Portugália, Svédország) Terület: értelmi fogyatékos emberek életminőségének mérése Innováció: a munkavállalással kapcsolatos életminőség egységes szempontrendszer szerinti mérése 8

79 A QOL projekt eredményei
3 kérdőív: Általános életminőséget mérő kérdőív A munkahellyel és munkavállalással kapcsolatos életminőséget mérő kérdőív Foglalkoztatási helyzetet feltáró kérdőív (tényszerű információk) Próbafelmérés 8 országban: Nemzetközi kutatási eredmények Javaslatok és irányelvek 8

80 A QOL kérdőív használata
7 fő területet mér: Munkakörülmények Állás jellemzői, munkahelyi környezet Állás megfelelősége Munkahelyi támogatás Szociális kapcsolatok és integráció Munkahelyen betöltött szerep Munkahelyi teljesítmény 8

81 A felmérés tapasztalatai
Nemzetközi minta: 137 fő Foglalkoztatási formák: Nyílt munkaerőpiac: 46% Védett foglalkoztatás: 54% A magyar mintán: 37% - 63% !!! Fő eredmények: A munkavállaló életminősége jobb nyílt munkaerőpiacon A társadalmi és családi támogatás erősebb Előzetes igény- és képességfelmérés fontossága (személy-központúság) A munkahelyi környezet támogatása is elengedhetetlen (munkahelyi közvélemény-formálás) Eredmény: jobb önértékelés – magasabb életminőség 8

82 Dolgos Dani Dolgozik

83 „Dolgos Dani Dolgozik”
TRIJO program adaptációja a „Bridge – Híd Tudásközpont” projekt keretében „Dolgos Dani dolgozik...” munkavállalást segítő oktatási modulok munkavállalási és szociális készségek fejlesztése (poszter-sorozat feldolgozása mellett) szakképzési programok tanmenettel kertészeti konyhai asszisztensi mosodai asszisztensi takarító képzések helyi viszonyokra adaptálható a gyakorlat integrált munkahelyi körülmények között zajlik

84 Szakemberek képzése

85 Felnőttképző intézmény
2001 óta Területek: Szociális ellátás Gyógypedagógia Gyermekvédelem 2003-ban akkreditált felnőttképzési intézmény – akkreditáció megújítás alatt

86 Képzéseink Gyógypedagógiai képzéseink pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak Fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatos képzéseink Fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények szakemberei részére

87 Gyógypedagógiai képzéseink pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak
NÉZD A KEZEM!” című gesztusnyelv súlyosan-halmozottan akadályozott emberekkel való kommunikációhoz – a velük foglalkozó pedagógusok és pedagógiai munkát segítő szakemberek számára - tanfolyam GYÓGYPEDAGÓGIAI KÉPZÉS - Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek egész életívet átfogó gyógypedagógiai - tanfolyam A SÚLYOSAN, HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS EMBEREK ÉLETÉNEK KÍSÉRÉSE - tanfolyam CONTIEMPO - Fejlesztési alternatívák segítő szakembereknek - tréning

88 Fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatos képzéseink
Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek FOGLALKOZTATÁSÁNAK SZERVEZÉSE – tanfolyam ÜZLETI ISMERETEK és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban - tanfolyam LANTEGI SZAKMAI MŰHELY az értelmi fogyatékos és autista emberek aktív munkaerőpiaci részvételének elősegítéséről - szakmai műhely LANTEGI - az értelmi fogyatékos és autista emberek aktív munkaerő-piaci részvételének elősegítéséről - tanfolyam

89 Fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények szakemberei részére
KONFLIKTUSKEZELÉS- tréning SZENVEDÉLYBETEGSÉG kialakulásának veszélyei és kezelése az értelmi fogyatékos emberek ellátásában – szakmai műhely ABÚZUS- visszaélések kezelése – szakmai műhely A SZEXUALITÁSSAL kapcsolatos konfliktusok kezelése - tréning IDŐSKORÚ értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése - tanfolyam ÚJ UTAK A FOGYATÉKOS EMBEREK CSALÁDJAINAK SZEMÉLYI SEGÍTÉSÉBEN -tanfolyam

90

91

92 Kézenfogva Alapítvány
Köszönöm a figyelmet! Gál Dániel program koordinátor Kézenfogva Alapítvány


Letölteni ppt "Kézenfogva Alapítvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések