Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. június 1 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. június 1 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1."— Előadás másolata:

1 2008. június 1 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1

2 2 A PROGRAM HÁTTERE Az Államreform Operatív Program (ÁROP) átfogó célja: növekedjen a közigazgatás teljesítménye Specifikus célok: Javuljon a társadalmi eredmény  partnerekkel való közös gondolkodás  szolgáltatási színvonal növelése Takarékosan felhasznált társadalmi erőforrások  költséghatékonyság  pénzért érteket elv megvalósítása Javuljon a közszolgálatiság  vezetői képesség  elszámoltathatóság  egyének ösztönzése  átlátható szervezeti működés

3 A PROGRAM HÁTTERE 3 Prioritások 1. Prioritási tengely Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés  minőségi jogalkotás és önkormányzási képesség javítása  eljárások megújítása és szervezetfejlesztés  tudásháttér biztosítása 2. Prioritási tengely Az emberi erőforrás minőségének javítása  nyilvános toborzás és belső utánpótlás  teljesítményalapú karrierutak  elkötelezettség fokozása 3. Prioritási tengely Kormányzási és megújulási képesség javítása  központi közigazgatás fejlesztése  innovációs képesség növelése  szervezetfejlesztés és az emberi erőforrás fejlesztése

4 Államreform Operatív Program 3. prioritási tengely: Kormányzási és megújulási képesség javítása A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Kódszám: ÁROP-3.A.1 Stratégiai irányítás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt Irányító Hatóság, Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Feladata a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása Operatív irányítás: Közreműködő szervezet VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. A program végrehajtásának szakmai, technikai lebonyolítója, kapcsolatot tart a pályázókkal 4

5 A TÁMOGATÁS CÉLJA-1 1.A döntési mechanizmusok korszerűsítés •általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében; •a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében; •ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); •rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása; •a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása; •a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; •az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása; •az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe; •a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása; •a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése; •szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése; •a projekt szemlélet megerősítése. 5

6 A TÁMOGATÁS CÉLJA-2 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása •pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; •stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; •tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között; •a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; •új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; •közbeszerzési eljárások lebonyolítása; •környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése; •pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása.

7 A TÁMOGATÁS CÉLJA-3 3. A partnerség erősítése •szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; •a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; •partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba; •szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére.

8 Minimum vállalási követelmény 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 2. A költségvetési gazdálkodás eredményes- ségének javítása 3. A partnerség erősítése „A” komponens esetén Minimum 2 részterület választása kötelező Minimum 1 részterület választása kötelező „B” komponens esetén Minimum 4 részterület választása kötelező Minimum 2 részterület választása kötelező Minimum 1 részterület választása kötelező

9 PÁLYÁZÓI KÖR, TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 9 Pályázói kör Elnyerhető támogatás A támogatás intenzitása Keretösszeg "A" komponens 5000 fő feletti települések, 5000 fő alatti városok, Körjegyzőségi székhely, vagy annak helyet adó, kistérségi székhely települési önkormányzatok 4-20 millió forint 92% Leghátrányosabb helyzetű kistérségekben: 95% 800 millió forint "B" komponens Megyei jogú városok, fővárosi kerületek és a főváros 10-50 millió forint 90%700 millió forint A forrást az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

10 Támogatott pályázatok várható száma „A” komponens esetében: 40 darab „B” komponens esetében: 20 darab *** Benyújtási határidők: 1.szakasz: 2008.június16.-2008.július 15. 2.szakasz: 2008. augusztus 15.-2008.szeptember 30.

11 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK 11 A benyújtás módja  Projekt adatlap formai ellenőrzése, kinyomtatása, dátum, pecsét, aláírás a megfelelő helyeken  1 eredeti és 1 másolati példányban  1 elektronikus példány (XDAT-fájl formátumban*, CD-n)  Kinyomtatás után vonalkód ellenőrzése  Összefűzés/spirálozás  A boríték címzése a pályázati útmutató szerint *A projekt adatlap kitöltése kizárólag a a www.nfu.hu oldalról letöltött kitöltő programmal történhet

12 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK 12 Projekt adatlap •A projektjavaslati adatlap formájában nem változtatható •A megjelölt karakterszámokat be kell tartani •Az összes kötelező sort ki kell tölteni •A projektjavaslati adatlapban található nyilatkozatok esetén az igen/nem vállalásokat hiánytalanul ki kell tölteni •A csatolandó dokumentumok hiánytalan benyújtása •FONTOS: a megfelelő helyeken dátum, aláírás, pecsét

13 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK 13 A projekt adatlap kitöltéséhez szükséges útmutatók –Pályázati útmutató –Adatlap kitöltési útmutató –Esélyegyenlőségi útmutató –Útmutató a környezeti fenntarthatóság érvényesítéséhez –Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez –Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei –Módszertani útmutató az EKOP és az ÁROP keretében megvalósuló jövedelemtermelő projekteknél a támogatási összeg kiszámításához Az útmutatók és a projekt adatlap letölthetőek a http://www.nfu.hu/doc/689 oldalról http://www.nfu.hu/doc/689

14 Monitoring mutatók Mutató neveTípusMinimálisan elvárt célérték Célérték elérésének id ő pontja felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma output„A” komponens 3 „B” komponens 4 2010 átalakított szervezeten belüli eljárások száma output„A” komponens 2 „B” komponens 3 2010 képzettek számaoutput-2010 a hivatal szervezet- fejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya eredmény„A” komponens 20 % „B” komponens 30 % 2010 a bevont partnerek száma output−2010

15 15 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK Leggyakoribb hiányosságok Költségek, költségvetési táblák: –a költségvetési táblák összhangja –az 1.sz melléklet és a 2.sz melléklet összhangja –a 2. sz mellékletben a költséghatékonyság bemutatása Monitoring mutatók: –Az előírt monitoring mutatók vállalása (minimális célérték, elérésének dátuma) –Minden vállalt részterülethez számszerűsíthető mutatót kell rendelni Nyilvánosság, esélyegyenlőség, környezeti, társadalmi fenntarthatóság: –A megfelelő útmutatók tanulmányozása –Kötelezően előírt minimumok teljesítése Annyit vállaljon, amennyit bizonyíthatóan alá tud támasztani

16 A PROJEKT KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA 1. Érkeztetés (benyújtási kritériumok vizsgálata) HIÁNYPÓTLÁS 2. Jogosultság és teljesség vizsgálata ( a pályázó megfelel-e a Pályázati Útmutató A.,B.,C.,D pontjainak) HIÁNYPÓTLÁS (nem minden szempont esetében) (egy alkalommal, maximum 15 naptári napos határidővel) 3. Befogadás 4. Tartalmi értékelés (a minimum 60 pontot elérő pályázatok Bíráló Bizottság elé kerülnek) 5. Döntés (a Bíráló Bizottság döntési javaslatot készít a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának)

17 Tartalmi értékelés szempontjai SzempontAdható maximális pontszám Kapcsolódás a pályázati célokhozKizáró tényező A projekt költséghatékonysága25 A projekt szakmai tartalma, összetettsége28 A projekt megvalósíthatósága34 A projekt környezeti és társadalmi fenntarthatósága, esélyegyenlőség 13

18 A PROJEKT MEGKEZDÉSE A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. A projekt megkezdésének minősül:  Immateriális javak esetén az átvétel időpontja  Egyéb tevékenység esetén a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. (a pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül) Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett fejlesztéshez nem igényelhető! A projekt megvalósítására maximum 18 hónap áll rendelkezésre. A fizikai megvalósulás legkésőbbi időpontja 2010. augusztus 31.

19 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE •PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEK (5%) adminisztratív lebonyolítás, tevékenység koordinációja bérköltségek és személyi jellegű ráfordítások, szolgáltatások, kis értékű eszközök költsége, pályázatírás költsége •SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE felmérések, tanulmányok készítésének, szakmai tanácsadás költsége, szakértői díjak, képzések szervezése, lebonyolítása, közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódó költségek, nyilvánosság biztosításának költségei (1%) •IMMATERIÁLIS JAVAK szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, szoftverek („A”: 30%, „B”: 20%) •ÁLTALÁNOS (rezsi) KÖLTSÉGEK(„A”: 1%, „B”: 0,5%) telekommunikációs költségek, postaköltségek

20 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája: Működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás Támogatás mértéke: „A” komponens: 92% LHH kistérség: 95% „B” komponens: 90% Az önrész összetétele:  Bankhitel  Számlapénz, bankbetét  Névre szóló értékpapír „A” komponens: 8% LHH kistérség: 5% „B” komponens: 10% Más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet A megvalósítás időtartalmára inkasszó adása

21 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 21 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK •Szállítói finanszírozás Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önerő és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követő 30 napon belül, (amennyiben nincs szükség hiánypótlásra). •Utólagos finanszírozás A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, ahol minden számla kiegyenlítését bankszámlakivonattal szükséges igazolni. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra ( amennyiben nincs szükség hiánypótlásra) •Vegyes finanszírozás (utófinanszírozás és szállítói finanszírozás) Opcionális finanszírozási forma. Sajátossága, hogy nagy összegű szállítói kifizetések mellett utólagos kifizetéseket is enged, a támogatási szerződésben meghatározott költségekre. Amennyiben előleg kerül folyósításra, időközi és a záró kifizetés csak utólagos finanszírozási formában igényelhető!

22 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK  A támogatási szerződése megkötését követően, a támogatási összeg 25%-ig előleg igényelhető.  Előleg igénylés nyilatkozat alapján történik  Az előleg és a közbenső kifizetés nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át  A közbenső kifizetési kérelem a projekt során több alkalommal benyújtható (min. a megítélt támogatás 10%)  A támogatási összeg utolsó 20%-a a projekt zárójelentés elfogadását követően utalható  A közbenső és a záró kifizetések a ténylegesen felmerült és igazolt számlák alapján történnek Vonatkozó jogszabályok: 217/1998, 281/2006 Korm. rendelet Kifizetés típusa: (időrendiség) ElőlegKözbensőZáró

23 MONITORING ADATOK SZOLGÁLTATÁSA, ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A támogatási szerződés hatályba lépésétől számított hathavonta a projekt befejezéséig Projekt Előrehaladási Jelentést (PEJ) kell benyújtani, ezt követően 5 éven keresztül Projekt Fenntartási Jelentést (PFJ) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat 2020. december 31-ig meg kell őrizni FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A támogatott fejlesztéssel létrehozott szolgáltatásokat a 2007- 2013 időszakban minimum 5 évig fenn kell tartani és üzemeltetni. A bevont partnerek tevékenységéért a projektgazda felelős.

24 HELYSZÍNI SZEMLE ÉS ELLENŐRZÉSE A pályázat benyújtását követően helyszíni szemlére, a támogatási szerződés megkötését követően közbenső, utólagos, és projekt- lezáró ellenőrzésre kerülhet sor a megvalósítás és fenntartás időszakában EGYÉB KORLÁTOZÁSOK  A projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet  Azon pályázat támogatható, mely teljesíti az esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat  Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti

25 Jogszabályok 25 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

26 26 Köszönöm a figyelmet Email: info-kop@vati.hu


Letölteni ppt "2008. június 1 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések