Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TIZIANO Az idő allegóriája. Tiziano Vecellio (1485? – 1576). A velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász tagja; Veronese, Tiziano.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TIZIANO Az idő allegóriája. Tiziano Vecellio (1485? – 1576). A velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász tagja; Veronese, Tiziano."— Előadás másolata:

1 TIZIANO Az idő allegóriája

2 Tiziano Vecellio (1485? – 1576). A velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász tagja; Veronese, Tiziano és Tintoretto.

3 „Az idő múlásának allegóriája a bölcsesség által vezérelve’’ A három emberi fej szimbolizálja az időt és a hármas-fejű állat (kutya, oroszlán, farkas) a bölcsességet. (c. 1565–1570)

4 A kép sötét hátterében a következő latin felirat olvasható: “EX PRAETERITO PRAESENS PRUDENTER AGIT, NI FUTURUM ACTIONE DETURPET” „A múltból kiindulva a jelent vigyázva cselekedni, hogy a jövő eredményeit ne zavarjuk.” (Bognár Judit)

5 A kutya: Az első háziasított állat. Gyakori totem- és kabalafigura. Az alvilág határának őrzője; lélekkísérőként is megjelenik. A hellenisztikus korban Szarapisz attribútumának, az időt szimbolizáló kígyóval övezett háromfejű (farkas-, oroszlán- és kutyafejű) állatnak jobb oldali, kutyafeje a jövő, a hízelgő remény jelképe. A világi erények közül a házastársi hűség szimbóluma, ezt fejezik ki a középkori királynősírok kutya-ábrázolásai, a női portrék ölebei. Jan van Eyck az Arnolfini házaspárról készített festményén is erre utal az asszony lábánál álló kutya.

6 Az oroszlán: Afrikai, ragadozó nagymacska; a királyság, az erő megtestesítője („az állatok királya”). A Nap, a fény birodalmához tartozó lényként apotropaikus (védelmező erővel rendelkező) jelentést is hordoz. Gyakran jelenik meg a források, templomok, sírok őrzőjeként (pl. a déloszi oroszlánsor, a mükénéi oroszlános kapu, a babiloni oroszlánfal). ‘Idő’ értelemben is megjelenik: Szarapisz attribútumának, az időt jelképező háromfejű állatnak középső, oroszlánfeje a jelen szimbóluma. Kifejezi a múlt és jövő között álló legerősebb tényezőt.

7 A farkas: Európa legnagyobb testű őshonos ragadozója. Ősi, mágikus totemisztikus tiszteletét, védelmező szerepét régészeti leletek bizonyítják. Az ókori rómaiaknál, a belső-ázsiai nomád népeknél, pl. a türköknél, a tatároknál egyaránt totem-ős. A görögöknél Phoibosz Apollón, a fényisten szent állata. A hellenizmus korában Szarapisz attribútumának, a háromfejű állatnak bal oldali, farkasfeje a múlt, a pusztítás jelképe. A fogalommeghatározások: Pál József és Újvári Edit Szimbólumtár c. mukájából valók Kiadó: Balassi Kiadó (2001)

8 A baloldalon, az öregember önarcképe, középkorú fia Orazio és fiatal unokaöccse jobbról Marco; az Öreg, a Középkorú és a Fiatal allegóriája. A három totemállat, a Farkas, az Oroszlán és a Kutya a Múlt, a Jelen és a Jövő szimbólumai.

9 „A görög (Kr. e. 332), majd a római (i.e. 30) hódítás jelentős változásokat hozott Egyiptom kultúrájában, de az ősi, akkor már három évezredes múltra visszatekintő fáraó kori vallás létét nem fenyegette. Az egyiptomi és a görög vallás, valamint a keletről jövő kultuszok békésen éltek egymás mellett, sőt megindult egy összeolvadási folyamat, a szinkretizmus, melyből sajátos keverék-vallások születtek. Alexandria fő istene, Szarapisz (Ozirisz-Apisz) az egyiptomi Ozirisz, a görög Zeusz, Hádész, Héliosz és más istenek vonásait egyesítette magában.” Ennek a Szarapisz (Sarapis, Serapis) nevű istennek volt attribútuma a háromfejű szörny (lsd. a köv. diát). Ez az istenség rendelkezett, a halandó emberek által annyira áhított képességgel, hogy ismerte a múlt minden történését és a jövőbe is látott. Megvolt minden adottsága, hogy a lehető legbölcsebb legyen. Így válik érthetővé a kép kissé rejtélyes címe, és üzenete: Mindenkor úgy cselekedj, a múlt tapasztalatait figyelembe véve, hogy a jövőt ne veszélyeztesd!

10

11

12


Letölteni ppt "TIZIANO Az idő allegóriája. Tiziano Vecellio (1485? – 1576). A velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője, a híres triász tagja; Veronese, Tiziano."

Hasonló előadás


Google Hirdetések