Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Amire még érdemes odafigyelni” Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Amire még érdemes odafigyelni” Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar"— Előadás másolata:

1 „Amire még érdemes odafigyelni” Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar iszabi@eco.u-szeged.hu

2 Köszönetnyilvánítás  Előadásom elején szeretnék köszönetet nyilvánítani Pelle Anitának, akinek a „Beruházási projektek dokumentációja” című előadására, illetve Kővágó Zoltánnak, akinek a „MÁR MAJDNEM KÉSZ, avagy beadás előtt és után” című előadására jelentős mértékben támaszkodtam tananyagom elkészítésénél.

3 A pályázatírás alapszabálya  Az a pályázatíró készíthet jó pályázatot, aki hajlandó elolvasni a pályázati kiírást, és képes megérteni a kiírással kapcsolatos elvárásokat.  Ezért a sikeres pályázatkészítés szükséges feltétele a kiírók által támasztott elvárások maradéktalan teljesítése.

4 A pályázati dokumentáció összeállításánál segítség Jótanács: a pályázati kiírást első alkalommal nagyon figyelmesen olvassuk végig! További jótanács: a pályázati kiírást időről időre olvassuk újra, s meglátjuk: minden alkalommal fog újat mondani számunkra! A pályázati űrlap végén lévő ellenőrző listát külön nyomtassuk ki, s minden nap nézzük át! Készítsünk a projektdokumentáció összeállításáról is munka- és humánerőforrás-tervet!

5 A pályázati kiírás: mire figyeljünk? Legfontosabb: határidő! Mellékleteknél: hány eredeti, hány másolati példány? Engedélyeknél: pl. általában pályázat benyújtásakor elvi építési engedély elegendő, de pontosan nézzük meg! Kiknek az aláírását kell „begyűjtenünk”? Ez milyen átfutási időt igényel? Mekkora költség a dokumentáció összeállítása? Lakossági fórumot, vagy bármilyen más stakeholderekkel kapcsolatos összejövetelt kell-e tartanunk? Ha első körben eredménytelen, mennyi idő és energia kivívni a pozitív hozzájárulást?

6 A dokumentáció elkészítésével kapcsolatos nehézségek Legnagyobb baki: egy hasznos projekt, amely jól fel van építve formai okokból nem részesül támogatásban! Legnagyobb ellenség: az idő! Legnagyobb félreértés: hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenkinek (hivatalnak, tervezőknek, aláírásra jogosult vezetőknek) a mi projektünk a legfontosabb!

7 A projektdokumentáció részei általában Pályázati űrlap Mellékletek igazolások engedélyek tervek, tanulmányok önéletrajzok stb. Mindezt a Pályázati kiírásból tudjuk meg.

8 Az engedélyek Beruházási projekteknél már a projekt- dokumentációban szerepelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges – legalább elvi – engedélyeknek. Milyen engedélyekre lehet szükségünk? építési vízügyi környezetvédelmi régészeti, műemlékvédelmi

9 Az igazolások A pályázati kiírásokban mindig pontosan szerepel, hogy milyen igazolásokat kell beszereznünk és mellékelnünk pályázatunkban. Milyen igazolásokra lehet szükségünk? Pályázó és partnerek jogi státuszának igazolása Tulajdonviszonyt igazoló, meghatározott időnél nem régebbi tulajdoni lap Önerő rendelkezésre állása (pl. önkormányzati pályázatoknál közgyűlési határozat), minden partnerre vonatkozóan Településrendezési tervhez való illeszkedés Meghatározott időnél nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak köztartozása nincs ÁFA-nyilatkozat stb.

10 Tervek és tanulmányok A kiírásban szereplő dokumentumokat kell csatolni a megadott formában és minőségben. De például egy jó megvalósíthatósági tanulmány hasznos lehet – saját magunk számára is!

11 Önéletrajzok Az esetek jelentős hányadában az önéletrajzokhoz (és a szakmai kompetenciákat igazoló összesítő táblákhoz) rögzített formátum kapcsolódik: Minden szereplőnek elküldeni az adott formát Minden szereplőnek felhívni a kötöttségekre a figyelmét Nem elhinni, hogy „jót küldött” Az önéletrajzoknak meg kell felelniük a formai elvárásoknak és be kell bizonyítaniuk, hogy a mi szakértői csapatunk a legalkalmasabb a feladat ellátására!

12 A „melléfogások alaptípusai” Formai hibás pályázat Szakmai hibás pályázat Megj. 1: A két dolog ég és föld!!! Megj. 2: A befogadott pályázat még nem siker, de még csak nem is félsiker…

13 A pályázatok főbb hibái 1. A pályázó nem tartozik a pályázók körébe - Pl. a pályázónak több mint 25%-ban nagyvállalati tulajdonosa van. - Pl. a pályázó főtevékenysége önmaga kizáró ok. - Pl. A pályázó, jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján a saját tőkéje negatív. A projektet a postai feladás előtt megkezdik, ha ezt nem lenne szabad megtenni. Pályázat benyújtása = a pályázat postai feladásának dátuma Projekt megkezdésének minősül: – Fejlesztési típusú: építési naplóba történt első bejegyzés napja – Gép beszerzés: gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap – Megvalósítással kapcsolatos előleg, foglaló kifizetése – Feladat elvégzésére kötött szerződés dátuma

14 A pályázatok főbb hibái 2. A pályázatot nem az előírt ( pl. 1 eredeti + 3 másolati példány+ CD!) módon nyújtják be. A becsatolt melléklet nem felel meg a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek. (pl. az aláírási címpéldány nem megfelelő formáját csatolják) A formanyomtatvány nem megfelelő kitöltése (Pl. üresen hagyott szövegdobozok, cellák, terjedelmi korlátok be nem tartása)

15 „Ami gyakran kell” • Részletes költségvetés • Ha építést vagy építmény felújítást, bővítést tartalmaz a pályázat az építési költségkalkuláció, (elvi) építési engedély • A tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata a projekt megvalósításához • Ingatlan beruházásoknál a területileg illetékes területfejlesztési tanács hozzájáruló nyilatkozata, a beruházás helye szerinti települési ök. hozzájáruló nyilatkozata • Gépek, berendezések, eszközök beszerzése esetén árajánlat • A beszerezni kívánt gépek, berendezések tekintetében a gépek megfelelőségének tanúsításáról szóló gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolata • “Adatlap – a támogatási döntésről“ című formanyomtatvány • Jogi státusz igazolása (cégkivonat, vállalkozói igazolvány)) • Nyilatkozat a tulajdonosi összetételről • Jóváhagyott, utolsó éves beszámoló • A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya • A program megvalósításához szükséges források rendelkezésre állását igazoló ígérvények (kivéve banki hitel)

16 Figyelnivalók 1. Árajánlat - Pl. érvényesség (nem érvényes, vagy nem tartalmazza az érvényességet) - Pl. aláírás hiányzik - Pl. megnevezések hiánya (ajánlat tevő, gép stb.). Jogi státusz igazolása 30 napnál régebbi, nem eredeti Aláírási címpéldány vagy banki aláírás bejelentő: – Pályázó részéről eljáró személy (cégjegyzésre jogosult a pályázó részéről eljáró személy (cégjegyzésre jogosult és a formanyomtatványt aláírta) – hitelesített közjegyző vagy bank által hitelesített - 3 hónapnál nem régebbi (legalább a hitelesítés)

17 Figyelnivalók 2. Forrásösszetétel: - Saját forrás: számlapénz, bankhitel, pénzügyi lízing, magánkölcsön, tagi kölcsön stb., kivéve: egyéb támogatás. - Egyéb támogatás: a pályázó nyilatkozata, feltűntetve a pályázat kiíróját, címét és a feltűntetve a pályázat kiíróját, címét és a megpályázott összeget. Forrásazonossági kritérium. A Pályázónak pontosan annyi forrást kell igazolni, ami a táblázatokban szerepel! Igazolás: –Számlapénz: a pályázó nevére kiállított bankszámlakivonat vagy banki igazolás megfelelő, készpénz, értékpapír nem fogadható el – Hitel: hitelígérvény vagy megkötött kölcsönszerződés megfelelő – Egyéb forrás (tagi kölcsön, magánkölcsön, pénzügyi lízing): szerződés vagy előszerződés megfelelő, amely tartalmazza a pályázót, a projekt megnevezését és az összeget.

18 Szakmai problémák 1. „Valami nem világos a pályázatban” - Pl. nem jól azonosítható a pályázó célja - Pl. nem megfelelően meghatározott a célcsoport. - Pl. nem világosak a projekt hatásai, a beavatkozás hatásmechanizmusa. - Pl. az indikátorok nem megfelelőek - Pl. a logikai keretmátrix nem logikus Megvalósíthatóság Túl kockázatos, vagy egyszerűen nincs értelme megvalósítani

19 Szakmai problémák 2. Projekt hatékonysága (költségek): – Drága az egész az elért hatáshoz képest – A projektmenedzsment túl költséges – A szakértői díjak túl magasak – Felülárazott szolgáltatásokat tartalmaz a pályázat – Nem sikerül igazolni a költségek jogosságát – A cél eléréséhez nem szükséges kiadások felmerülése

20 Szakmai problémák 3. A pályázatban megfogalmazott célok nem illeszkednek a magasabb rendű célkitűzésekhez A projekt nem valós problémát kíván orvosolni A projekt célja nem esik egybe a pályázati kiírásban megfogalmazott céllal

21 „Utolsó jótanács” Ha projektünk támogatást nyer, az Irányító Hatósággal támogatási szerződést kötünk. Projektünk és a támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötése után kezdődhet. Figyelem: gyakran sok engedély, igazolás teljes, hatályos verziója csak a támogatási szerződéshez kell, de ezek beszerzése is idő- és költségigényes, s ne rajtunk múljon, hogy nem kezdődik el időben a beruházás!

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "„Amire még érdemes odafigyelni” Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések