Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csépe Norina projektmenedzser KvVM Fejlesztési Igazgatóság Pályázati feltételek, lehetőségek közfeladatok területén, különös tekintettel a közszolgáltatásokra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csépe Norina projektmenedzser KvVM Fejlesztési Igazgatóság Pályázati feltételek, lehetőségek közfeladatok területén, különös tekintettel a közszolgáltatásokra."— Előadás másolata:

1 Csépe Norina projektmenedzser KvVM Fejlesztési Igazgatóság Pályázati feltételek, lehetőségek közfeladatok területén, különös tekintettel a közszolgáltatásokra - KEOP

2 ÚMFT forrás megosztás 22,4 Mrd EUR

3 KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja 4,9 mrd €, árfolyam szerint ~ 1 275 mrd Ft

4 KEOP konstrukciók

5 Eddig beérkezett KEOP pályázatok KonstrukcióBeérkezett/támogatott projektek száma KEOP-1.1.1. – Hulladékgazdálkodás37/8 KEOP-1.2.0. – Szennyvízkezelés és tisztítás365/132 KEOP-1.3.0. – Ivóvízminőség javítás KEOP-1.3.0/1F:44/17 KEOP-1.3.0/B:2/2 KEOP-2.1.1– Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések33/21 KEOP-2.1.2. –Önkormányzati tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 24/11 KEOP-2.2.1. – Komplex vízvédelmi beruházások5/3 KEOP-2.2.2. – VKI végrehajtásához tartozó monitoring rendszerek fejlesztése 8/3 KEOP-2.2.3. A, B és C–vízbázisvédelmi konstrukciók2.2.3.A konstrukció: 17/6 2.2.3.B konstrukció: 2/1 2.2.3.C konstrukció: 6/4 KEOP-2.3.0. – Rekultiváció59/30 KEOP-2.4.0. – Szennyezett területek kármentesítése16/8 KEOP-2.5.0.A – Vízgazdálkodási tervezés konstrukció – vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése, KEOP-2.5.0.B - Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése „A” komponensre: 2/1 „B” komponensre 1/1

6 2009-ben újra megnyílt konstrukciók KEOP 1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP 1.3.0 Ivóvízminőség-javítás KEOP 1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén alkomponens (csak második forduló) KEOP 2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések (csak második forduló) KEOP 2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

7 2009-ben újra megnyílt konstrukciók KEOP 2.2.1 Komplex vízvédelmi beruházások (csak második forduló) KEOP 2.2.2/A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése (csak második forduló) KEOP 2.2.2/B A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése(csak második forduló) KEOP 2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem – Üzemelő, sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata(csak második forduló) KEOP 2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem – Üzemelő, sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése (csak második forduló) KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése (csak második forduló)

8 2009-ben újra megnyílt konstrukciók KEOP 2.4.0 Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése KEOP 2.5.0/B Vízgazdálkodási tervezés konstrukció, B komponens: Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (csak második forduló)

9 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Aktuális információk: Támogatott pályázatok száma: •első forduló: 6 db •második forduló (1067): 2 db Megítélt támogatás: •első forduló: kevesebb mint 1 mrd Ft (indikatív: 10 Mrd Ft) •második forduló: 19,4 Mrd Ft Forrásfelhasználás (indikatív és tényleges együtt): 30% alatt

10 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Hulladékgazdálkodási problémák Magyarországon : •Megelőzés „gyerekcipőben” (túl sok keletkezik, túl kevés hasznosul) •Kevés és korszerűtlen komplex hulladékkezelési rendszer, hulladékkezelő létesítmény, lefedettségi és logisztikai problémák •Korszerűtlen, gazdaságtalan, környezetszennyező technológiák (pl: kézi válogatás, tömörítés nélküli átrakás, ártalmatlanítás szigetelés nélküli lerakóban) •Ártalmatlanítási (lerakás, égetés) módszerek vannak előtérben optimalizálás nélkül + alacsony újrafelhasználási, újrahasznosítási arányok (anyagában és energetikailag egyaránt) •Sok rekultiválatlan, részben rekultivált hulladéklerakó + monitoring rendszerek hiánya (figyelő kutak) •Veszélyes hulladék kérdése problémás (keletkezés, tárolás, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás)

11 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP 1.1.1 célja : Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését. Támogatási stratégia célkitűzései: • Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest: 22% • Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest: 38% • Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest: - elsődlegesen lerakott: 38 % - másodlagosan lerakott: 21%

12 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Pályázók köre: Települési önkormányzatok (321) egyénileg; Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); Támogatás maximális aránya: 1. fordulóban: 85% 2. fordulóban:70% Támogatható tevékenységek – 1 forduló: Projektelőkészítés

13 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Elszámolható költségek – 1 forduló: 1.Szellemi termékek megszerzése: találmány, szabadalom, szoftver stb. 2.Projektmenedzsment (VÁLTOZÁS! csak külső pm. számolható el vállalkozói szerződés vagy kbt. szerint): általános menedzsment feladatok, püi tanácsadó, jogi szakértő, könyvvizsgálat, műszaki szakértő, 2. fordulós projektdokumentációk költsége 3.Közbeszerzés: kbi tanácsadó díja, dokumentációk kidolgozási költsége

14 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Elszámolható költségek – 1 forduló: 4.Tanulmányok és vizsgálatok: RTM, CBA, hatástanulmány, hatásvizsgálat, EKHE dokumentáció, terület-előkészítéshez kapcsolódó tanulmányok (régészeti hatástanulmány, talajmechanikai szakvélemény), egyéb 5.Tervezés: elvi engedélyes, vízjogi létesítési engedélyes, építési engedélyes, kiviteli tervek, egyéb 6.Tájékoztatás, nyilvánosság 7.PR, ismeretterjesztés: rendezvényszervezés, reklám, hirdetés, előadás 8.Egyéb (hatósági díjak, értékbecslés, fordítási díj stb)

15 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Támogatható tevékenységek – 2 forduló : Megelőzés (minimum 5%) •„újrahasználati” központok fejlesztése •házi komposztálás fejlesztése •szemléletformálás a megelőzés érdekében •egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység Szelektív gyűjtés •gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok begyűjtése •lakossági eredetű papír-, biohulladék, valamint veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése •szelektíven begyűjtött hulladék válogatása

16 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése •papír és a biohulladék elkülönített begyűjtése •szelektíven begyűjtött hulladék válogatása •elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása, különösen: –házi komposztálás –komposztálás •előkezelés, különösen: –mechanikai-biológiai előkezelés (MBH), –mechanikai előkezelés •MBH-t követő energetikai célú hasznosítás

17 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Lerakással történő ártalmatlanítás •hulladék átrakása •a maradék hulladék és a másodlagos hulladék (a begyűjtés, válogatás, hasznosítás, előkezelés során keletkező, települési szilárdhulladék- lerakóban ártalmatlanítható hulladék) lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével •indokolt esetben lerakó korszerűsítés, mellyel elkerülhető új kapacitások kiépítése (mindig egyedi egyeztetést igényel)

18 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Elszámolható költségek – 2 forduló: 1.Szellemi termékek megszerzése: találmány, szabadalom, szoftver stb. 2.Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése (nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át),földvásárlás 3.Terület-előkészítés, területrendezés: a megelőző és mentő régészeti feltárás;lőszermentesítés; talajmunka költségei 4.Építési munkák 5.Eszközbeszerzés:műszaki és egyéb berendezések, kisértékű tárgyi eszköz, járművek beszerzésének, gépek beszerzésének

19 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 6.Projektmenedzsment 7.Közbeszerzés 8.Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése: RMT és EMT, terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok 9.Tervezés: kiviteli tervek 10.Mérnöki feladatok: műszaki ellenőr, mérnök felügyelet, terv ellenőr költsége 11.Tájékoztatás, nyilvánosság 12.Egyéb 13.PR, ismeretterjesztés

20 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Nem támogatható tevékenységek: •Építési-bontási (inert), ipari (nem települési) hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek. •Nem lakossági eredetű veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek. •A veszélyes hulladékok ártalmatlanítása. •Vegyesen gyűjtött maradék hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása. •A gyártói felelősség körébe tartozó hulladék hasznosításához kapcsolódó tevékenységek. •A hulladéklerakó-gázok begyűjtésén, elvezetésén és biztonságos ártalmatlanításán (pl. fáklyázás) túl a hulladéklerakó-gáz felhasználása.

21 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Nem elszámolható költségek: •Művelési ágból való kivonás. •Regionális lerakó kevesebb, mint 100 ezer fő ellátására. •L erakó bővítése kevesebb, mint 30 ezer fő ellátására. •Maradék hulladék vegyesen történő begyűjtésére és szállítására alkalmas eszközök (pl. edényzet, járművek). •A létesítmények megközelítését biztosító bekötőutakon (a létesítményhez legközelebb található szilárd burkolatú út és a létesítmény közötti út) kívüli utak. •Általános forgalmi adó.

22 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése A pályázók által elkövetett főbb koncepcionális hibák -nem veszik figyelembe a projektterület adottságait (jövedelmi viszonyok, munkanélküliség, képzettségi szint, demográfiai mutatók - természetes szaporodás/fogyás, belföldi vándorlási különbözet értéke); - a tervezési alapadatok felülbecsültek (pl. keletkező hulladék mennyiségére vonatkozó becslés); - csak egy fejlesztési irányon belül mozognak a változatok; - túlvállalják magukat a projektek (az országos célkitűzéseknél jelentősen többet vállalnak), ami magas beruházási és üzemeltetési költségekkel párosul, így többszörösére emelkedő hulladékdíjakat eredményez.

23 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Legfontosabb változások az új kiírásban : 1F: - a pályázóktól már első fordulóban is társulás létrehozását várjuk el, nem elég az előszerződés; - enyhébb a bevonandó partnerek körére vonatkozó jogosultsági feltételt: a projektterületen lévő 15 000 főnél nagyobb lélekszámú települések belterületének határától közúton mért 20 km-es körben lévő települések bevonása nem kötelező; az érintett településnek nyilatkoznia kell (az okot nevesíteni); - a változatelemzésre vonatkozó előírások szigorodtak; - pontosabb elvárások a változatelemzéssel szemben. 2F: - a technológiai végtermékek sorsáról kötelezően befogadó nyilatkozatot kell csatolni.

24 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mindkét forduló: - OP illeszkedés értékelés: az újrahasználati központ létesítése a szempont, nem pedig a begyűjtött mennyiség; - a lerakótól eltérített szerves anyag értékelését közvetlenül az 1995. évi keletkező mennyiséghez viszonyítjuk; - a lerakási indikátor esetében a maradék, lerakásra kerülő hulladék mennyiségét viszonyítjuk a keletkező mennyiséghez; - az üzemeltetési környezet jogi megfelelősége kizáró kritérium lett; - a belső projektmenedzsment bére és járulékai nem elszámolható költség; - a beruházások nem szakaszolhatók (egy pályázó 2013-ig egy pályázatot nyújthat be önállóan, vagy egy társulás részeként); - könnyített FIDIC feltételek: 250 M Ft támogatási igény alatt nem kötelező a FIDIC rendszerű felügyeleti mérnök alkalmazása; - pályázóbarátabb, tervezési segédletekkel könnyített EMT/RMT dokumentumok

25 KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Csak második forduló! Pályázók köre : Települési önkormányzatok (321) egyénileg; Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); Támogatás maximális aránya: 100% Cél: A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel, a konstrukció célja a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók térségi szintű rekultivációja.

26 KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Aktuális információk: •26 db 1. fordulós támogatott pályázat •1100 lerakó a vállalt 1500-hoz képest •140%-os keretlekötés (okai: felültervezés, tulajdonviszonyok nem lesznek rendezve, költséghatékonyság) → nem lesz minden második fordulós pályázat támogatva (önkontroll, tulajdonviszonyok időigényének felmérése) •2. fordulóban alapfeltétel a költséghatékonyság (költséggel arányos hozzáadott érték)

27 KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Változások 2F: - az OP illeszkedés értékelése: külön vizsgáljuk a projektterületen lévő összes és a projektterületen lévő állami/önkormányzati tulajdonú lerakókat; - a belső projektmenedzsment bére és járulékai nem elszámolható költség; - a műszaki tartalék mértéke maximu 4% lehet (8%-ról); - a beruházások nem szakaszolhatók (egy pályázó 2013-ig egy pályázatot nyújthat be önállóan, vagy egy társulás részeként); - lehetőség van jövedelemtermelő projektek megvalósítására; - az RMT-ben számos műszaki javaslat jelenik meg (depóniagáz-hasznosítás, egyszerűsített rétegrend, rostálás).

28 KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás Csak második forduló! Pályázók köre: Települési önkormányzatok (321) egyénileg; Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114)

29 KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás Támogatható tevékenységek : 2. fordulóban: Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés (beleértve a természetközeli tisztítást is) Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)szállítási feltételeinek korszerűsítése (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!)

30 KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás Saját forrás/támogatás maximális aránya: 85% Új kiírás változásai: •általános változások a Pályázati Útmutatóban •lakossági csatlakozás kötelező vállalása (fenntartási időszak végére legalább 92%) •előközművesítés (nem támogatható)fogalmának meghatározása •házi átemelők elszámolhatóságának feltételei (enyhébb) •hosszú élettartamú cső(anyag) alkalmazhatóságának feltételei (szigorúbb) •szerzői joggal kapcsolatos pontosítás •projektmenedzsment feladatok egy szerződés keretében elszámolhatóak

31 KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség Pályázók köre: Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); Helyi önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (kizárólag az 1. fordulóban) A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114);

32 KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség Saját forrás/támogatás maximális aránya 1. fordulóban:85% 2. fordulóban:90% Eljárásrend: 2 fordulós eljárásrend 1. fordulós - pályázatok beadhatóak 2. fordulós - pályázatok beadhatóak

33 KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség Támogatható tevékenységek : 1. fordulóban:Projekt-előkészítés 2. fordulóban: Vízkezelés Más vízbázisra áttérés Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása Ivóvízhálózat rekonstrukciója Eddig el nem látott területek bekapcsolása az ivóvízellátásba Hálózattisztítás Vízbiztonsági terv készítése (választható elem)

34 KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség Új kiírás változásai: •Általános változások a Pályázati Útmutatóban •OKI szakvélemény elég a szakmai jogosultsághoz •Ammónium határérték túllépése is pontot ér •Szerzői joggal kapcsolatos pontosítás •Projektmenedzsment feladatok egy szerződés keretében elszámolhatóak •Hálózattisztítás elszámolhatóvá válik •Próbakútfúrás költsége elszámolható

35 KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség javítása konstrukció - Ivóvízellátás biztonságának javítása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén című alkomponenséhez

36 KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség javítása konstrukció Kiírás megjelenésének tervezett ideje : 2009. márc. 31. Pályázók köre: Helyi önkormányzatok (321) egyénileg; Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951); Helyi önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (kizárólag az 1. fordulóban) A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114);

37 KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség javítása konstrukció Támogatható tevékenységek: 1. fordulóban:Projekt-előkészítés 2. fordulóban: Vízkezelés Más vízbázisra áttérés Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása Eddig el nem látott területek bekapcsolása az ivóvízellátásba Hálózattisztítás Vízbiztonsági terv készítése (kötelező elem)

38 KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség javítása konstrukció Saját forrás/támogatás maximális aránya 1. fordulóban: 85% 2. fordulóban: 90% Eljárásrend: 2 fordulós eljárásrend 1. fordulós - pályázatok beadhatóak 2. fordulós - pályázatok beadhatóak

39 KEOP-1.3.0/B Ivóvízminőség javítása konstrukció Új kiírás változásai: •Általános változások a Pályázati Útmutatóban •Szerzői joggal kapcsolatos pontosítás •Projektmenedzsment feladatok egy szerződés keretében elszámolhatóak •Hálózattisztítás elszámolhatóvá válik •Próbakútfúrás költsége elszámolható

40 Pályázatkezelési folyamat A pályázat befogadása és regisztrációja Teljességi ellenőrzés Formai és jogosultsági ellenőrzés Hiánypótoltatás Az újra benyújtott pályázat formai ellenőrzése Tartalmi ellenőrzés A benyújtott pályázat elfogadása vagy elutasítása Projekt Bíráló Bizottság Irányító Hatóság döntése A pályázók értesítése

41 Kétfordulós pályázat Értékelési határidők: Támogatási/elutasítási döntésig –75 nap –90 nap (1 milliárd Ft felett) –120 nap (5 milliárd Ft felett)

42 Kétfordulós pályázat – Eljárás folyamata Kétfordulós pályázat esetén az első fordulóban vázlatosan kidolgozott projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre A támogatásra javasolt projekt javaslatokat a projekt gazdák részletesen kidolgozzák. (Projektfejlesztés) A második fordulóban a részletesen kidolgozott projekt javaslatok kerülnek benyújtásra és értékelésre

43 Kétfordulós pályázat - Projektfejlesztés Projektfejlesztési költségek támogatása –Projektdokumentáció kidolgozása –Tervek, engedélyek –Kisebb volumenű előkészítő munkák –Közbeszerzés –Projektmenedzsment KSZ támogatás két forduló között –Konzultációs lehetőség –Tanácsadás (speciális esetekben) –Képzések biztosítása

44 Kétfordulós Pályázat – Dokumentációs igény Első forduló Adatlap (nyilatkozatok) -Mellékletek -Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Második forduló (Teljes projektdokumentáció) Adatlap (nyilatkozatok) -Mellékletek -Tulajdoni lap, -Önkormányzati határozatok, -Aláírási címpéldány, stb. -Megalapozó tanulmányok -Részletes megvalósíthatósági tanulmány -Költség-haszon elemzés -Környezeti hatástanulmány -Hatósági engedélyek -környezetvédelmi engedély, -létesítési engedélyek, stb. -Tervek -Közbeszerzési dokumentációk -Társulási megállapodás

45 Általános tapasztalatok A pályázatok gyakori problémái: •ellentmondások: adatlap – EMT, ill. azokon belül, pl. igényelt támogatás összege; •saját forrás: rendelkezésre állás nem megfelelő igazolása; •EMT: sablon megváltoztatása; hiányos kitöltés;

46 Általános tapasztalatok 2. •elszámolhatóság: nem támogatható tevékenységek, nem elszámolható költségek; •(köz)beszerzések: Kbt. előírásainak nem megfelelő tervek (összeghatár, ütemezés, egybeszámítás) •szükségtelen, illetve indokolatlan fejlesztési igény (pl: szennyvíztelep kapacitás) és indokolatlanul magas költségelemek (szükségtelen technológia); •elégtelen változatelemzés: nem valós alternatívák; •hiányos, gyenge minőségű kockázatkezelési stratégia.

47 Formai értékelés Általános tapasztalatok : •hiányos benyújtás (hiányzó nyilatkozatok, mellékletek) •hiányos adatlapok: - nem megfelelő a gazdálkodási formakód - nem megfelelő statisztikai szám - a költségek és a dátumok nincsenek összhangban a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal •problémák a horizontális vállalásokkal - kevés vállalás - irreális túlvállalás

48 Formai értékelés 2. •az előkészítés ideje túllépi a konstrukcióban előírt időtartamot •rendezetlen tulajdonviszonyok •önerő biztosításának igazolása nem elégséges •hiányoznak a PIU önéletrajzok (belső PIU) •helytelenül kitöltött kifizetési ütemtervek, költségtáblák •nehezen értelmezhető térképek •az EMT nem tartalmazza a teljes becsült költséget Általános probléma: •inkoherencia a pályázat egyes pontjai között (pl: közbeszerzési terv, intézkedési terv, kifizetési ütemterv, vagy EMT, tulajdoni lapok, helyszínrajzok és engedélyek helyrajzi számai)

49 Tartalmi értékelés 1. Intézményi háttér: •együttműködési megállapodások, társulások: felmondás/kilépés rendje nem szabályozott •döntéshozatali szabályok hiánya, tisztázatlan hatáskörök •ellenőrzési és jóváhagyási folyamatok szabályozatlansága Projektmenedzsment szervezet •belső/külső PIU, átfedések, nem megfelelő pm-tagok Változatelemzés •nem összehasonlítható változatok; •a fejlesztés szükségszerűsége nem kellően alátámasztott •szükségtelen, ill. indokolatlan fejlesztési igény; •elégtelen változatelemzés (nem valós alternatívák, „kényszerváltozatok”);

50 Tartalmi értékelés 2. Megvalósítás: •a költségek nem vezethetők le a megadott adatokból, túlköltségelés és alulköltségelés •nem a Kbt-nek megfelelő közbeszerzési terv (eljárás-fajta, ütemezés, Kbt. „megkerülése”) •túl feszes ütemezések, tevékenységek kihagyása •a kockázatkezelési stratégia hiányos, ill. gyenge minőségű (projekt-előkészítés és megvalósítás időszakára) •rendezetlen tulajdonviszonyok •fenntarthatósági kockázatok (pl. emelkedő (szenny)vízdíjak - lakosság díjfizető képessége és hajlandósága)

51 Hasznos címek Hasznos anyagok: www.kvvmfi.hu Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok tervezését segítő háttéranyagok (tematikus) www.nfu.hu Egységcsomagok Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató (hasznos információk) www.energiakozpont.hu A KEOP megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, valamint hatékony energiafelhasználás elősegítése prioritások általános információi

52 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! KvVM Fejlesztési Igazgatóság www.kvvmfi.hu


Letölteni ppt "Csépe Norina projektmenedzser KvVM Fejlesztési Igazgatóság Pályázati feltételek, lehetőségek közfeladatok területén, különös tekintettel a közszolgáltatásokra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések