Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CÉLRENDSZER ISMERTETÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CÉLRENDSZER ISMERTETÉSE"— Előadás másolata:

1 CÉLRENDSZER ISMERTETÉSE
ZALAEGERSZEG 2020 – INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYDOP-3.1.1/F CÉLRENDSZER ISMERTETÉSE 2014. március 1-i munkaközi változat alapján 2014. március 18.

2 SWOT, Társadalom jól szervezett és jó színvonalú ellátást biztosító egészségügyi és szociális szolgáltatások, elkötelezett és képzett munkatársakkal és – az egészségügy esetében – kiváló infrastrukturális háttérrel élénk kulturális élet (színművészet, képzőművészet, népi hagyományok ápolása) jól működő részönkormányzatok jelentős különbségektől és feszültségektől mentes helyi társadalom lokálpatriotizmus, aktív civil társadalom viszonylag kedvező korstruktúra idős emberek érdekképviselete (partnerség) jól szervezett Jó közbiztonság Fiatalok – különösen a képzettek - elvándorlása, ezzel a társadalom aktivitásának, kezdeményező- és alkalmazkodó képességének csökkenése Az aktív közösségi élethez szükséges korszerű közösségi terek – mind szabadtéri, mind épületen belüli – hiánya Hiányok a szociális szolgáltatások infrastruktúrájában

3 SWOT Turizmus színvonalas nyári kulturális rendezvény-kínálat, országos ismertséggel bíró termékekkel (pl. Egerszeg Fesztivál, Aquacity) vonzó, mind pihenésre mind aktív kikapcsolódásra alkalmas zöld környezet a város környékén (kiemelkedő tájképi értékekkel és természeti adottságokkal) nyári időszakra koncentrálódó idegenforgalmi kínálat szálláshelyek alacsony kapacitása, különösen a színvonalas kategóriában

4 SWOT Környezet a környezeti infrastruktúra jelentős elemei (hulladékkezelés, ivóvízellátás, szennyvízkezelés) kiépültek magas a városon belüli zöldfelületek aránya kedvező feltételek a geotermikus energiára és a biomassza felhasználására épülő energiatermelés számára nincs panelos technológiával épített - így különösen jelentős felújítási igényű - lakótelep A város központi területein áthaladó Zala folyó a városközpont közlekedési szempontból túlterhelt műemléki, történeti emlékek viszonylag szerény jelenléte a Zala folyó és a vasúti fővonal elvágja az északi területeket a várostesttől (kevés, és kis kapacitású az összeköttetést biztosító út, híd) A csapadékvíz-elvezetés rendszere hiányos, korszerűtlen, a csapadékvíz visszatartása, hasznosítása nem történik meg

5 A koncepció átfogó általános célja
Zalaegerszeg MJV társadalmának hosszú távú közös célja, hogy a város, kiemelkedő természeti adottságaira, gazdasági szereplőinek képességeire és ambícióira valamint, elsődlegesen, az itt élő emberek kultúrájára, tudására, Zalaegerszeg fejlődése iránti aktív elkötelezettségére és értékteremtő munkájára építve tartósan Magyarország egyik legjobb életminőséget nyújtó településévé váljon, az életminőség minden lényeges, a koncepcióban azonosított tényezője tekintetében. - 5

6 1. A város külső megközelíthetőségének javítása
A térségi közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése Az M9 megépítésével kapcsolódás az M7-es és az M8-as úttal Az A2 elérhetőségének javítása A vasúthálózat Zalaegerszeg – Bajánsenye – országhatár vasútvonal korszerűsítésének hatásai A zalaszentiváni deltavágány megépítésének jelentősége A meglévő vasútvonal városszerkezeti elválasztó hatásának megszüntetése a város és a deltavágány közötti vasúti vonalszakasz áthelyezésével A légi közlekedés - Andráshida repülőtér Idegenforgalmi jelentőség A használathoz nem szükséges területrész ipari tevékenységre lehet alkalmas - 6

7 2.1. cél: specializált és kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet
2. A város gazdasági szereplői által biztosított jövedelmek és foglalkoztatottság szintjének stabil emelése 2.1. cél: specializált és kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet A preferált iparágak köre az alábbiak szerint alakulhat: gép- és járműipar, mechatronika, elektronika és szoftverfejlesztés, fa- és bútoripari, logisztikai szolgáltatások, élelmiszeripar. Jellemző tevékenységek, programelemek: A helyi mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások működési környezetének javítása Működő tőke befektetések ösztönzése Az idegenforgalmi kínálat elemeinek összehangolt fejlesztése, hangsúlyosan a kulturális és természeti értékekre alapozott turizmus fejlesztésére - 7

8 2. A város gazdasági szereplői által biztosított jövedelmek és foglalkoztatottság szintjének stabil emelése 2.2. cél: A városi gazdaság és társadalom innovációs képességeinek erősítése Jellemző tevékenységek, programelemek: Innovációs infrastruktúra A felsőoktatás innováció támogatása Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének ösztönzése, spin off kisvállalkozások segítése Vállalkozások kapcsolatrendszerének valamint a gazdaság, a felsőoktatás és a köz- és civil szféra innovációra irányuló együttműködésének ösztönzése Felnőttképzés, továbbképzés ösztönzése Társadalmi innováció ösztönzése - 8

9 2.3. cél. A térségi foglalkoztatás ösztönzése
2. A város gazdasági szereplői által biztosított jövedelmek és foglalkoztatottság szintjének stabil emelése 2.3. cél. A térségi foglalkoztatás ösztönzése Jellemző tevékenységek, programelemek: Térségi munkaerő-kínálat és kereslet összehangolásának segítése (foglakoztatási paktumok, felnőttképzések koordinációja a gazdasági szereplőkkel, stb.) - 9

10 2. A város gazdasági szereplői által biztosított jövedelmek és foglalkoztatottság szintjének stabil emelése 2.4. cél: A város marketing és gazdaságszervező képességeinek erősítése Jellemző tevékenységek, programelemek: Városmarketing- és promóció, intézményi fejlesztések és akciók Nemzetközi kapcsolatok célzott kiépítése Aktív városi gazdaságfejlesztési politika intézményrendszerének erősítése - 10

11 3. A város épített és természeti környezte minőségének folyamatos javítása
3.1. cél: A környezeti elemek állapotának javítása Jellemző tevékenységek, programelemek: Vízminőség-védelem Levegővédelem 3) Talajvédelem 4) Zajvédelem 5) Hulladékgazdálkodás, hulladékok hasznosítása - 11

12 3. A város épített és természeti környezte minőségének folyamatos javítása
3.2. cél. A városi környezeti minőség javítása Jellemző tevékenységek, programelemek: Kerékpáros infrastruktúra hálózatos bővítése A városközpont funkcióinak gazdagítása és gépjárműforgalomtól való mentesítése Kényelmes, biztonságos és inspiráló városi közösségi, kulturális és kereskedelmi terek, nyílt terek, zöldfelületek, vízfelületek hálózatának létrehozása Barnamezős területek fokozatos bevonása a városfejlesztésbe, azok hasznosítása Erősen környezettudatos városi és várostérségi társadalom kialakulásának elősegítése - 12

13 3. A város épített és természeti környezte minőségének folyamatos javítása
3.3. cél: A városi közlekedési rendszerek fejlesztése Jellemző tevékenységek, programelemek: A városrészek közötti közlekedési kapcsolatok bővítése Ipari illetve gazdasági területek megközelíthetőségének javítása A várost délről elkerülő utak kiépítése Városkörnyékre is kiterjedő multimodális és környezetkímélő közösségi és egyéni közlekedési rendszer kialakítása - 13

14 4. A helyi természeti erőforrások fenntartható használata
4.1. cél. A megújuló energiaforrások helyi energiatermelésben való felhasználása Jellemző tevékenységek, programelemek: A földhő, a napenergia, a szennyvíziszap illetve egyéb biomassza maximális mértékű és demonstratív jellegű használata a közlekedésben, ipari területek energiaellátásában, városi közösségi létesítmények és intézmények fűtésében és hűtésében. - 14

15 4. A helyi természeti erőforrások fenntartható használata
4.2. cél: Vízgazdálkodás és árvízvédelem hatékonyságának javítása Jellemző tevékenységek, programelemek: a csapadék- és árvizek elvezetése és visszatartása, természetes állapotok helyreállítása a Zala városi szakaszán, csapadék- és szürkevíz felhasználásának maximalizálása - 15

16 5. Az emberek képességeinek fejlesztése, magas színvonalú és elérhető városi szolgáltatások nyújtása
5.1. cél: A települési és térségi humán szolgáltatások magas minőségének fenntartása Jellemző tevékenységek, programelemek: 1) A városban elérhető felsőoktatási tevékenységek összehangolt fejlesztése, színvonalának folyamatos emelése 2) Kiemelkedően jó infrastrukturális feltételek biztosítása az oktatás és nevelés kiválósága érdekében 3) Az egészségügyi szolgáltatások magas minőségének fenntartása, versenypiacon értékesíthető rekreációs és egészségügyi szolgáltatások kifejlesztése 4) Társadalmi befogadás és szociális szolgáltatások infrastrukturális hátterének javítása - 16

17 5. Az emberek képességeinek fejlesztése, magas színvonalú és elérhető városi szolgáltatások nyújtása
5.2. cél: Változatos és magas színvonalú kulturális és szabadidős kínálat biztosítása Jellemző tevékenységek, programelemek: 1) Kulturális infrastruktúra bővítése, korszerűsítése 2) Kultúra és művészetek élénkítése, tevékenységek bővítésének ösztönzése 3) Sport és rekreációs célú infrastruktúra minőségének javítása, bővítése 4) Sport- és kulturális programok szervezése, kapcsolódó intézményrendszer kialakítása illetve fejlesztése - 17


Letölteni ppt "CÉLRENDSZER ISMERTETÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések