Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzeti integráció elmélyítése és fejlesztési rendszere a Kárpát- medencében – kiemelten annak turizmust érintő együttműködési vonatkozásai Horkay Nándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzeti integráció elmélyítése és fejlesztési rendszere a Kárpát- medencében – kiemelten annak turizmust érintő együttműködési vonatkozásai Horkay Nándor."— Előadás másolata:

1 A nemzeti integráció elmélyítése és fejlesztési rendszere a Kárpát- medencében – kiemelten annak turizmust érintő együttműködési vonatkozásai Horkay Nándor Kutatási, Stratégiai és Koordinációs igazgató „Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében” Budapest, 2014. március 21.

2 A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) hármas küldetése 1.A nemzeti integrációban és a Kárpát-medencében – a Kárpát- hazában - való gondolkodás és cselekvés általánossá tétele • Nemzeti integráció kiteljesítése 2.A tudatos és jövőképközpontú nemzetstratégiai gondolkodás és cselekvés erősítése 3.A nemzeti támogatási és együttműködési rendszer kiegészítése a többszintű nemzeti integrációt és együttműködést szolgáló, jövőképközpontú, összehangolt, tudatosan hálózatilag fejlesztett Kárpát-medencei fejlesztési rendszerrel FELELŐSSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL a kölcsönös felelősségvállalásra, együttműködésre és erőforrás- koncentrációra épülő partnerség jegyében

3 Az NSKI kiemelt prioritásai 1.JÖVŐKÉPVEZÉRELT NEMZETSTRATÉGIAI PÁRBESZÉD, TERVEZÉS ÉS CSELEKVÉS ERŐSÍTÉSE – egy magyar nemzetstratégia tudatos és összehangolt érvényesítése, illetve ezek feltételeinek megteremtése révén 2.ÚJ MAGYAR NEMZETI TUDÁS – nemzetstratégiai kutatásokon, szintéziseken, szakmai programsorozatokon és tudáshálózati stratégiai együttműködéseken, s ezek koordinációján keresztül 3.ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI FEJLESZTÉS ÉS GAZDÁLKODÁS - új kreatív és innovatív paradigmákon, jó gyakorlatokon nyugvó, öngondoskodó, hálózatosodó és tudatos magyar Kárpát-medencei növekedés és nemzeti gazdaságfejlesztés – kiemelten fejlesztéspolitika, gazdaságfejlesztés, turizmus és szabadidő- gazdaság, helyi gazdaságfejlesztés, tudásgazdaság és KFI, pénzügyi eszközök stb. 4.ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR MEGÚJULÁS ÉS GYARAPODÁS – életenergiáiban, bölcsességben és spirituálisan megújuló élet, a magyar nemzeti és keresztény gyökerek, hagyományok erősítése, reszakralizáció

4 A nemzeti integráció kiteljesítése érdekében tett eddigi kormányzati lépések – 2010-2014 1.Közjogi egyesítés megindítása és kiteljesítése (kiemelten állampolgárság, választási jog kiterjesztése) 2.Szimbolikus tettek és lépések (pl. nemzeti együttműködés rendszere, Nemzeti Összetartozás Napja, KMKF, Diaszpóra Tanács, ösztöndíj programok, diákcsere és üdülési programok, NSKI, nemzetiségi választási listák) 3.Kárpát-medencei EGTC együttműködések támogatása 4.Kárpát-medencei gazdasági nyitás (kiemelten Wekerle Terv, Kárpát Régió Üzleti Hálózat) 5.2014-2020-as felkészülés során a nemzeti érdekek képviselete (kiemelten MFF, PM, OP-k, ETE Transznacionális, ETE CBC) 6.Külhoni magyar közösségek alulról építkező tervezési folyamatainak támogatása (erdélyi Mikó Imre Terv, felvidéki Baross Gábor Terv, kárpátaljai és vajdasági tervezés stb.)

5 A Kárpát-medencei és a nemzeti együttműködést katalizáló határon átnyúló és nemzetiségi térségek – 5 seb vs. 7 új tudás

6 A nemzetstratégiai és Kárpát-medencei szintű nemzeti integráció kiterjesztésének feltételrendszere Három egyidejű paradigmaváltás szükségessége: 1.Stratégiai irányítás, tervezés, fejlesztés, szabályozás 2.Tudatos és célzott együttműködés, hálózatosodás 3.Finanszírozási és erőforrás-koncentráció

7 A nemzeti integráció kiteljesítése érdekében szükséges további lépések – 2014-2018 1.Közös nemzetstratégiai válaszok és nemzetstratégiai alternatívák kidolgozása – egyes kiemelt nemzetstratégiai kérdésekben és területeken 2.A magyar ágazati és szakpolitikák tervezési, fejlesztési, szabályozási és cselekvési-pénzügyi rádiuszának tudatos kiterjesztése a külhoni magyar területek és közösségek irányában 3.Alapos előkészítő munka után a közszolgáltatási akadálymentesítés és a magyar közszolgáltatások külhoni kiterjesztésének megindítása (kiemelten egészségügy, szociális) 4.A külhoni magyar intézményi hálózat tudatos fejlesztése és megerősítése a magyarok lakta területeken (külhoni új magyar fenntartású intézmények alapítása, fejlesztése) 5.A nemzeti társadalmi felelősségvállalás és együttműködés kötelezővé tétele a magyar költségvetési finanszírozású, társfinanszírozású intézményekben minimum az éves költségvetés 1%-ig – ilyen tevékenységek és szakmai feladatok finanszírozására

8 Az NSKI kiemelt feladatai ebben • A Nemzetstratégiai Tervezési, Értékelési és Monitoring rendszer (NSTÉMR) előkészítése és kialakítása - kiemelten: 1.Nemzetstratégiai tervezési rendszer (NSTR) előkészítése 2.Nemzetstratégiai szempontok érvényesítési és monitoring rendszer kidolgozása – kiemelten Nemzetstratégiai ex-ante értékelési rendszer (NSEÉR) • Egyes kiemelt nemzetstratégiai területeken jövőképvezérelt nemzetstratégia párbeszéd és tudástranszfer erősítése, szakmai konferenciák és programsorozatok társszervezése, konferenciakötetek megjelentetése, előadások tartása - kiemelten: 1.Nemzetstratégiai Akadémia (NSA) – konferenciasorozat min. 3 rendezvény 2.Önfenntartó Falu – Fenntartható Vidék (ÖFFV) – Jó gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében műhelykonferencia sorozat minimum 3 rendezvény 3.Magyar Megújulás és Gyarapodás (MMGY) – konferenciasorozat minimum 2 rendezvény 4.Kárpát-haza Nemzeti Integrációs Fejlesztési Rendszer 2014-2020 – fejlesztési fórumok, hálózatépítés

9 Az NSKI kiemelt feladatai ebben • Jó gyakorlatok gyűjtése és Kárpát-medencei disszeminációja – központi támogatása és a társszervekkel közös biztosítása, kiemelten helyi gazdaságfejlesztés és társadalmi, közösségi integráció és együttműködés - kiemelten – Helyi, Közösségi és Alternatív Gazdaságfejlesztés – kiemelt partnerek VM-NAKVI, NGM-NTH, CESCI, ME, kiemelt civil szervezetek, MÜTF stb. – Társadalmi, közösségi megújulás és együttműködés – kiemelt partnerek EMMI és háttérintézményei, BCE, PEK, kiemelt civil szervezetek, külhoni magyar szervezetek stb. – Turizmus és Lelki Megújulás - kiemelt partnerek NGM és háttérintézményei, Magyar TDM Szövetség, Mária Út Közhasznú Egyesület, Erdélyi Mária Út Egyesület, kiemelt civil szervezetek, külhoni magyar szervezetek stb. • 2014-2020-as nemzeti integrációt szolgáló kiemelt fejlesztési programok, projektek közös pozicionálása és az előkészítés szakmai támogatása: – Közösen a NIKI-vel a nemzeti integráció kiteljesítését szolgáló Kárpát-haza Fejlesztési Rendszerhez (KHFR) kapcsolódó feladatok a programterületeken kívüli (makro- és transz regionális) határon túli magyar fejlesztések 2014-2020-as szakmai pozicionálása - kiemelten PM, GINOP gazdaság, TOP

10

11 A nemzeti integráció kiteljesítése érdekében szükséges további lépések – 2014-2018 A Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer kiteljesítése a következő területeken 1.2014-2020-as magyar OP-k-ban – közvetlen magyar források biztosítása 2.ETE fejlesztési és forráskoordináció – tudatosabb magyar érdekérvényesítés 3.Direkt uniós forráskoordináció – új magyar nemzeti koordinációs rendszer kell • Magyar Direkt Uniós Forráskoordinációs Ügynökség felállítása 4.Külhoni 2014-2020-as forrásabszorpció növelése – képessé tétel – szakmai és pénzügyi támogatással (PM teamekkel) 5.Magyar költségvetési források biztosítása a külhoni fejlesztésekhez 2015-től – önálló célelőirányzattal 6.Kétoldalú Fejlesztési Alapok rendszerének kialakítása 7.Fejlesztési, hálózati és szakmai együttműködések – tudatos kiterjesztése, ösztönzése

12 Az Európai Strukturális és Beruházási Alapok lehetőségei 2014-2020 között Programterületen kívüli műveletek finanszírozhatósága: Európai Szociális Alap - kötelező a transznacionális együttműködés tervezése -Európai Unión belül: nincs felső határ -Európai Unión kívül: max. 3 % Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap - Európai Unión belül: max. 15 % Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap - Európai Unión belül: max. 5 %

13 A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJULÁSA ÉS A NEMZETI INTEGRÁCIÓ KISZÉLESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES LÉPÉSEK • AZ ERŐS ÉS TUDATOS MAGYAR NEMZETI TURIZMUSIRÁNYÍTÁSÉRT ÉS FEJLESZTÉSÉRT A XXI. SZÁZADBAN – kiemelt nemzeti integrációs szakmai koordinációs feladatok előkészítése és koordinációja - kiemelten 1.Kárpát-medencei nemzeti marketing tevékenység kiterjesztése – központi NGM, MT Zrt támogatása, társszervekkel közös biztosítása • Kárpát-medencei magyar turizmus marketing plusz program - nemzeti marketing és keresletélénkítési, értékesítés külhoni nemzeti kiterjesztése, kiszélesítése • Kiemelt nemzeti desztinációk szerint éves bontott források és tevékenység szerint 2.Kárpát-medencei TDM (turisztikai desztináció menedzsment) rendszer kiterjesztése – központi NGM támogatása, társszervekkel közös biztosítása

14 AZ ERŐS ÉS TUDATOS MAGYAR NEMZETI TURIZMUSIRÁNYÍTÁSÉRT – EZERÉVES HATÁRON INNEN ÉS TÚL – ÖSSZHANGBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI MARKETING, PROMÓCIÓ Határon-túli magyar kiemelt térségi desztinációk + 6 Erdélyország és Partium Székelyföld és Csángóföld Kárpátalja Vajdaság Délvidék - Dél-Baranya és Muravidék Felvidék „Határon túli” kiemelt magyarok lakta történelmi és turisztikai jelentőségű desztinációk szakmai és marketing támogatása:

15 KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS SZAKMAI MEGÚJULÁS – Kiváló Kárpát-medencei magyar desztinációk fejlesztése, stabil és fenntartható pénzügyi működés biztosítása és jó desztinációs gyakorlatok terjesztése • TDM és jó turizmus gyakorlatok kiválósági fejlesztési és együttműködési kiemelt program – Kárpát-medencei turizmus és szabadidő-gazdasági fejlesztési, monitoring, értékelési rendszer kialakítása – Kárpát-medencei turizmus tudásmenedzsment és KFI rendszer közös kialakítása – Kárpát-medencei turizmusfejlesztési pénzügyi alap (KPTFPA) létrehozása és egy új növekedési program beindítása • Kárpát-medencei magyar KKV turizmus és szabadidő-gazdaság fejlesztési és növekedési program elindítása

16 KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÚJULÁSA – Kárpát-medencei turizmus szakmai és szövetségi hálózati együttműködés tudatos kiterjesztése – központi támogatása, társszervekkel közös biztosítása – Kárpát-medencei felsőoktatási, oktatási, képzési együttműködések kiszélesítése – Kárpát-medencei magyar turizmus és szabadidő-gazdasági szakmai gyakornoki program elindítása – kiemelten az ifjúsági foglalkoztatás – Kárpát-medencei magyar együttműködést és integrációt szolgáló csere programok további kiterjesztése és kiszélesítése – kiemelten iskolai, ifjúsági, felsőoktatási, szociális és fogyatékos turizmus – Kárpát-medencei magyar turizmus értékesítés-ösztönzési és kedvezményrendszerek kiterjesztése – kiemelten Kárpát-medencei kedvezményrendszerek kiterjesztése (pl. SZÉP, Erzsébet, Hungary-Card kiterjesztése)

17 KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJÚLÁSA – Magyar turizmus tudatos stratégiai, exklúzív és szakmai fejlesztés nemzeti szervezeti kereteinek a megteremtése: Kiemelt nemzeti fejlesztési és termékfejlesztési K+F+M Irodák felállítása – Kárpát-medencei turizmus és szabadidő-gazdasági kiemelt termékek, desztinációk integrált és közös fejlesztése – a 2014-2024-es Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció és a GINOP 2014-2020 alapján • Gyógyító és erőt adó Kárpát-medence – központi egészségturizmus és alkony-gazdaság fejlesztési program • Kárpát-medencei magyar örökségturizmust és értékmentést szolgáló mintaprojektek fejlesztése • Aktív, ifjúsági és zöldturizmus fejlesztését szolgáló mintaprojektek fejlesztése és jó gyakorlatok összegyűjtése • Márton Áron Zarándokhálózat Fejlesztési és Lelki Megújulási Program 2014-2020 - zarándokszállások és szolgáltatások, valamint kegyhelyek, lelkiségi és kulturális központok Kárpát-medencei hálózatának komplex fejl. • Vidéki örökség és a falusi turizmus fejlesztését, valamint a helyi gazdaság fejlesztését, integrálását szolgáló mintaprojektek fejlesztése és jó gyakorlatok összegyűjtése

18 ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJÚLÁS – Kárpát-medencei turizmus kiemelt magyar rendezvények központi támogatása – Kárpát-medencei nemzeti örökség kiemelt helyszínek és új nemzeti tematikus parkok kiemelt exkluzív fejlesztéseinek megvalósítása 1.Csíksomlyói nemzeti kegyhely kiemelt integrált fejlesztése 2.Ópusztaszeri Történelmi Emlékhely fejlesztése 3.Történelmi Magyarország Park – Martonvásár + Székelyudvarhely 4.Kárpát-medence nemzetei és Hungaricum Park – Nemesvid 5.Attila Palotája – Tápiószentmárton 6.Exkluzív magyar turizmus és gasztronómia - 6 csillagos fejlesztés 7.stb.

19 ÚJ KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TURIZMUS MEGÚJÚLÁS 4. – Kárpát-medencei nemzetközi hálózatosodást és kiválóságot szolgáló pályázatok és címek elnyerésének a támogatása • Közép-európai Európai Kulturális Utak előkészítése – központi támogatása és a társszervekkel közös biztosítása (pl. Mária Út) • Új magyar részvételű világörökségi pályázatok előkészítése (pl. Énlaka, Limes stb.) • További nemzetközi elismerést szolgáló pályázatok előkészítése (pl. Kiváló Európai Desztináció, Európa Kulturális Fővárosa, Geopark stb.) – Nemzeti turizmus intézményi feladatainak és együttműködésének kiterjesztése: • Szabadidő-gazdaság • Egészségipar és alkonygazdaság • Kreatív gazdaság • Helyi gazdaságfejlesztés

20 "Mit erőszakkal nem, csöndben és halkan munkálva véghezvihetünk.” Mikó Imre Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Horkay Nándor NSKI igazgató nandor.horkay@nski.gov.hu +36-30-6769-491 nandor.horkay@nski.gov.hu


Letölteni ppt "A nemzeti integráció elmélyítése és fejlesztési rendszere a Kárpát- medencében – kiemelten annak turizmust érintő együttműködési vonatkozásai Horkay Nándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések