Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés 2. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés 2. előadás."— Előadás másolata:

1 NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés
2. előadás

2 Környezetvédelmi előírások, törvények, szabványok, termékjelek

3 EU elvek és szabályok Fókuszban: a gyártás Levegő direktíva
Ózonrétegre, káros anyagokra vonatkozó szabályozás Oldószer-kibocsátás direktíva Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés (IPPC-Integrated Pollution Prevention and Control)

4 EU elvek és szabályok IPPC
Az EU 96/61/EK számú irányelve, 1999-ben került bevezetésre Az ipari jellegű kibocsátásokat szabályozza –eredmények elérésére kötelez, a módszerek megválasztása a tagállamok feladata Célja: Európát felölelő integrált szennyezés-ellenőrzési rendszer bevezetése

5 EU elvek és szabályok Fókuszban: a cég
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

6 EU elvek és szabályok EMAS
Az EU 1993-ban kibocsátott rendelete (EC1836/93) Módszer a környezeti teljesítmény fejlesztéséhez, publikálásához, tehát egy környezettudatos vállalati működés megvalósításához Ha a szervezet megfelel a rendeletben foglalt előírásoknak, külső hitelesítő fél bevonásával igazolást kaphat az EMAS rendszer szerinti működéséről Önkéntes alapon működik

7 EU elvek és szabályok Az EMAS előnyei
Garancia a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésről Elkötelezettség a teljesítmény folyamatos javítása mellett Kevesebb szennyezés Áttekinthetőség (adatok, dokumentáció, nyilvántartások) Kevesebb ellenőrzés Jobb kapcsolat a hatósággal és a lakossággal

8 EU elvek és szabályok Fókuszban: a termék
IPP (Integrált termékpolitika) EuP (energiafogyasztó termékekkel szembeni elvárások) RoHS (veszélyes anyagok tiltása) WEEE (e-hulladék) ELV („roncsautó” direktíva) Környezeti címkézés Több direktíva előkészítés alatt

9 EU elvek és szabályok Integrált termékpolitika (IPP – Integrated Product Policy) Főbb „építőelemei”: Zöld közbeszerzés Környezetbarát termékjelölés Környezetközpontú terméktervezés és életciklus-elemzés Kiterjesztett gyártói felelősség-rendszerek

10 EU elvek és szabályok EuP (Energy-using Products) Az IPP keretében készült 2009/125/EC irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezéséről Az általános környezetbarát tervezési követelmények meghatározására szolgáló módszer Harmonizálja az EU szabályokat a CE jelzés előírásaival Célok: - az EU ökocímkével ellátott termékek megfeleljenek e direktíva előírásainak - a teljes életciklus optimalizálása - környezeti szempontok integrációja a tervezés és fejlesztés során

11 Kormányrendelet energiával kapcsolatos termékek címkézéséről
A Kormány 193/2011. (IX. 22.) Korm. Rendelete az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján: - energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseknek.

12 EU elvek és szabályok RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktíva – 2011/65/EU Veszélyes anyagok (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenil és polibrómozott difenil-éter) elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról Az alábbi termékkörökre terjed ki: - háztartási kis-és nagygépek - információs és távközlési berendezések - szórakoztató elektronikai cikkek - világítótestek - elektromos és elektronikus barkácsgépek és szerszámok - játékok, szabadidős és sportfelszerelések - adagoló automaták Mentességet kapnak az alábbi termékkörök: - orvosi berendezések - ellenőrző, vezérlő és megfigyelő berendezések - nagyméretű álló ipari berendezések - tartalékalkatrészek javításhoz, újrahasználathoz

13 EU elvek és szabályok WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktíva- 2012/19/EU Elektromos és elektronikus hulladék ártalmatlanítására és újrafelhasználására irányuló direktíva 2006-ra el kellett érnie minden tagországnak a lakosonként évente begyűjtendő 4 kg elektronikai hulladék mennyiséget Magyarországon évente átlagosan 8%-os növekedéssel 150 ezer tonna WEEE keletkezik (az EU-ban 3-5%-os növekedéssel 6M tonna!) WEEE tartalmaz - nehézfémeket, problémás vegyi összetevőket (pl. gyulladásgátlók) - értékes összetevőket (pl. nemesfémek, réz, ón) Az alábbi termékkörökre terjed ki: mint a RoHS + - orvosi berendezések - ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök Forgalmazók és gyártók is egyaránt kötelezettek a betartására A beszállítókat közvetlenül nem érinti, de fontos az előírások szem előtt tartása, a megrendelő révén érvényre jut a beszállítói láncban is.

14 EU elvek és szabályok ELV (End-of life vehicles)
2000/53/EC „roncsautó direktíva” Az „életük végére ért autók” újrafeldolgozásának és a hasznos anyagok kinyerésének arányát a lehető legnagyobb mértékig növelni kell.

15 EU elvek és szabályok Környezeti címkézés direktíva (2003/393/EC)
A címkézés alapelveit foglalja össze. Valamennyi hiteles környezeti jelölés célja a vásárlók figyelmének felhívása a termék vagy szolgáltatás környezeti előnyeire. A fogyasztó számára lehetővé válik, hogy vásárláskor a környezetet kímélő megoldást válassza. Ezzel hozzájáruljon környezetünk megóvásához.

16 Nemzeti jog 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Kt.) Az alkotmány után a legáltalánosabb jogszabály a környezetvédelem területén Nemzeti Környezetvédelmi Program 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a közötti időszakra szól A környezetvédelmi tervezés alapja, hatévente megújítandó, az Országgyűlés hagyja jóvá.

17 ISO 14000-es szabványcsalád ISO 14001 szabvány
Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) kialakításával foglalkozik. Alapja: - brit nemzeti szabvány (British Standard 7750) - EMAS (Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) Önkéntes, a vállalat dönti el, hogy igazodik-e az előírásaihoz, illetve, hogy a szabvány követelményeinek való megfelelést független fél által tanúsíttatja-e. Céljai lehetnek: - pénzügyi megtakarítások - marketing - anyavállalat elvárásainak való megfelelés

18 Az ISO 14000-es szabványsorozat azt igazolja, hogy:
A vállalat megfelelő környezeti menedzsment rendszert hoz létre és működtet A környezetvédelmi teljesítményeit folyamatosan ellenőrzi, értékeli, javítja és dokumentálja Mindezt önkéntesen, saját elhatározásra, a környezet javításáért vállalt felelőssége alapján teszi A kiépített környezetirányítási rendszerét külső szervezet által tanúsíttatni kívánja

19 ISO 14000-es szabványok termékszemlélete
Az ISO es szabványok szemlélete a környezeti hatások elemzéséből indul ki. Alapkövetelmény, hogy a vállalat minden egyes jelentősnek minősített környezeti hatásra hatékony intézkedéssel reagáljon, azt hajtsa végre, ellenőrizze és dokumentálja. Ezen keresztül elsősorban a legrosszabb környezeti mérlegű termékeket fejleszti, s megköveteli az eredmények nyomonkövethetőségét. Az ISO 14040, as szabványok foglalkoznak a termék-életciklus vizsgálattal. A módszer elméletét foglalják össze, ajánlásokat és konkrét példákat is tartalmaznak a gyakorlati megvalósítás könnyítésére.

20 Környezetbarát termék jelek

21 Környezetbarát termék jelek
A környezetbarát vagy zöld (environmentally friendly, eco-friendly, nature friendly, green) megjelölést olyan termékekre, szolgáltatásokra alkalmazzák, amelyek minimális hatással vannak a környezetere, a lehető legkisebb mértékben károsítják vagy szennyezik azt.

22 Környezetbarát termék
Környezetbarátnak akkor nevezhetünk egy terméket, ha maga a termék, előállításának folyamata és a fogyasztása során keletkező hulladékai nem környezetszennyező hatásúak vagy kedvezőtlen hatásuk jelentősen alacsonyabb a megszokottnál. Az azonos funkciót ellátó termékek közül a jobb: a környezeti teljesítményt mutató termék.

23 Ökotermék Olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságokkal rendelkező termék, amely az azt használó igényeinek kielégítése mellett figyelembe veszi a működése teljes életciklusa alatt a környezetre gyakorolt káros hatásokat, és azokat a lehető legkisebb mértékűre csökkentve működik. (Zalavári)

24 Környezetbarát termékjelek
Környezetbarát termékekkel szemben elvárható feltételek: Környezettudatos működésre törekvő gyártó Alacsony veszélyes anyag tartalom Alacsony veszélyességi fokozatok (tűzveszélyesség, toxicitás, környezeti ártalom, stb.) Minél kevesebb anyagféleség Újrahasznosított alapanyagok Újrahasznosítható (szétszerelhető, elemeire bontható) kivitel Környezetbarát csomagolás (minimális anyagszükséglet, újrahasznosított alapanyag, megbízható védelem, stb.) Előírásoknak megfelelő feliratozás és figyelmeztető jelek Környezetbarát jelleg feltüntetve és indokolva Az előírásoknak, a felhasználóknak és a termék jellegének megfelelő kísérő dokumentációk (használati útmutató, szervizkönyv, biztonsági adatlap)

25 Környezetbarát termékjelek Ökocímkék
Az ökocímkék a terméken található megkülönböztető minősítések (jelek, ábrák, feliratok), melyek alkalmazásának célja a jó minőség iránti igény megalapozása és a magas elvárásoknak megfelelő, változatlan minőségi színvonal garantálása. Ezek a minősítések jelzik, hogy a termék – a piacon szereplő választéktársaihoz képest – valamilyen többletfunkcióval, illetve plusz előnyös tulajdonsággal rendelkezik

26 Környezetbarát termékjelek
Környezetbarát termékjelek célja: A környezet iránti felelősségtudat erősítése A gyártók, forgalmazók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb termékek, eljárások bevezetésére Fogyasztók tájékoztatása a minősített termékekről, szolgáltatásokról Azt az információt sugallják a fogyasztóknak, hogy a termék kiváló minőségű és a piacon jelentős környezeti előnnyel bír

27 Környezetbarát termékjelek
Típusai: Független szakértők által tanúsított, vizsgálatokkal megalapozott termékcímkék Gyártó által megalkotott jelek, melyek a termék valós vagy vélt környezeti előnyeit hivatottak reklámértékké formálni A gyártó által, valamely egységes értékelő rendszer szerint elkészített, többszempontú értékelés (első két típus kombinációja) Egyéb környezetbarát termékjelek

28 A tanúsított környezetbarát termék jelölések háttere
A magyar „Környezetbarát termék” minősítő intézményrendszert 1994-ben hozta létre a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium ISO I. csoport ISO életciklus-elemzésen alapuló emblémákra vonatkozóan tartalmaz feltételeket

29 A tanúsított környezetbarát jelölések jellemzői
Megítélésüket független szakértői testület végzi Önkéntes Az egyes termékfajtákra feltételrendszert alakítanak ki, mely nyilvános, a gyártók annak ismeretében pályáznak Sikeres pályázat esetén a jelet korlátozott ideig tüntethetik fel a terméken

30 A tanúsított környezetbarát jelölések előnyei:
Hasznos segítség a kisebb, gyors döntést igénylő vásárlásoknál Növeli a termék vonzerejét, bizalmat kelt

31 A magyar környezetbarát termékjel
Jogszabályi háttér: 9/2004. (V.25.) KvVM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

32 A magyar környezetbarát termékjel
Jelenleg 51 pályázó cég 349 terméke rendelkezik „Környezetbarát Termék” védjegyhasználati joggal Magyarországon. (2012. augusztus) Pl.: Ricoh Hungary Kft. – irodai digitális másológépek Tesco – bevásárlótáska

33 Különböző nemzetek környezetbarát termék jelölései

34 Környezetbarát jelzések

35 Gyártó által megalkotott termékjelek
ISO A termék egy-két tulajdonságban jobb környezeti teljesítményt mutat versenytársaihoz képest, de még nem kap tanúsított ökocímkét Gazdaságtalan lenne a tanúsított ökocímkére pályázni A vállalat bízik a jó imázsának köszönhetően abban, hogy a vevők megbíznak saját jelölésében Jellemzői: - nem mindig megbízható - jelentős reklámértéke van

36 Gyártó által megalkotott termékjelek
Alkalmazási szabályai: Az embléma legyen a termék környezeti teljesítményével arányosan hivalkodó Ne legyen összetéveszthető más címkével Mindig magyarázzuk az embléma tényleges jelentését Ne túlozzunk, ne hazudjunk Lényeges környezeti kulcsjellemzőt emeljünk ki Készüljünk részletes, csatolható információval, ismertetővel Építsük be a jellemzőt a termékkel kapcsolatos reklámokba

37 Gyártó által megalkotott termékjelek

38 Gyártó által megalkotott termékjelek
A Ricoh újrahasznosítás címkéje A Ricoh Group saját emblémájaként vezette be- azt jelzi, hogy a cég újrahasznosítási szabványának megfelel az adott termék. Elvárása, hogy a rendszerében a termék 90%-a újrahasznosítható legyen, emellett 40%-ban újrahasznosított anyagból készüljön.

39 Többszempontú értékelő termékjelek
Vásárláskor a környezeti jellemzők alaposabb összehasonlítását teszik lehetővé Nagyobb értékű, hosszabb élettartamú termékek esetén alkalmazzák (pl.: mosógép, hűtőszekrény)

40 Többszempontú értékelő termékjelek
Kötelező energiacímke Az EU 92/75/EEC irányelve, illetve a 77/1999. (XII.22.) GM rendelet alapján hűtőgépeken mosó-és mosogatógépeken, vízmelegítőkön, tűzhelyen, fényforrásokon és légkondícionálókon kötelezően feltüntetendő energiacímke.

41 Egyéb környezetbarát termékjelek
„Zöld Pont” A termék gyártója tagja egy csomagolási hulladékok begyűjtésére és hasznosítására létesült rendszernek.

42 Egyéb környezetbarát termékjelek
„Möbiusz szalag” Műanyag termékeken, csomagolóanyagokon található jelölés, mely alapján azonosítható az anyag összetétele, így könnyebb az újrahasznosítása

43 Egyéb környezetbarát termékjelek
„Dobd a szemétbe!” -Figyelmeztető jelzés

44 Egyéb környezetbarát termékjelek
„Responsible Care” - Felelős gondoskodás program jele Nemzetközi környezetvédelmi fejlesztési program vegyipari vállalatok részvételével

45 Egyéb környezetbarát termékjelek
„Energia Csillag” Azt mutatja, hogy a termék megfelel az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal előírásainak. Az energiahatékonyságon alapul, terméktípusonként meghatározott energia-felhasználási kritériumoknak kell megfelelni.

46 Egyéb környezetbarát termékjelek
„TCO’95” Számítógépek számára tervezett embléma! Az embléma megszerzésének feltételei: Képernyő alacsony sugárzása Automatikus energiatakarékos üzemmód Ergonómiai feltételek teljesítése, környezetbarát felépítés (gépház, központi egység, billentyűzet) Szabványoknak, előírásoknak való megfelelés…

47 Egyéb környezetbarát termékjelek
„Panda jel” A vadon élő állatok és növények védelmére létrehozott alap (WWF – World Wildlife Fund) emblémája. A gyártó forgalma egy részét a WWF-nek juttatja, a WWF ellenőrzi, hogy a gyártó termékei megfelelnek-e a környezetvédelmi előírásoknak.

48 Egyéb környezetbarát termékjelek
Figyelmeztető jelzések Használatukat lehetőség szerint el kell kerülni.

49 Egyéb környezetbarát termékjelek
Műanyagokon feltüntetett jelzések Újrahasznosítható műanyag, de nem jelenti azt, hogy újra is hasznosítják.

50 Egyéb környezetbarát termékjelek
Az elektromos készüléken jelzi, hogy ne dobjuk a szemétbe, hanem juttassuk el az üzletnek, szervíznek vagy közvetlenül az újrahasznosító telepre.

51 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "NymE FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Környezettudatos tervezés 2. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések