Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÁNTSZ OTH tevékenysége a vörösiszap ár idején 2010 október 4.-től… Faludi Gábor, Gramantik Péter, Csete Edit, Paller Judit. 2011. KKOT. Bp.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÁNTSZ OTH tevékenysége a vörösiszap ár idején 2010 október 4.-től… Faludi Gábor, Gramantik Péter, Csete Edit, Paller Judit. 2011. KKOT. Bp."— Előadás másolata:

1 Az ÁNTSZ OTH tevékenysége a vörösiszap ár idején 2010 október 4.-től… Faludi Gábor, Gramantik Péter, Csete Edit, Paller Judit. 2011. KKOT. Bp.

2 Bevezetés:a katasztrófák szerepe a lakosság eü. állapotára. 2010. Influenza A H1N1 pandémia Észak-magyaroroszági árvizek Izlandi vulkáni hamufelhő Hőséghullámok elleni védekezés Orosz erdőtüzek Kolontár- Devecser vörös iszapár 2011. Földrengés - Oroszlány jan. 29. R: 6.4 Líbiai polgárháború - Arab felkelések Japán komplex természeti-ipari tragédia- Fukushima

3 A katasztrófa bekövetkezésekor fennálló általános helyzet A kormányváltást követően mélyreható szervezeti változások kezdődtek, létrejött a NEFMI, és a változások hatottak az ÁNTSZ-re is • Megkezdődött az ÁNTSZ területi szervek átalakításnak tervezése az új megyei kormányhivatalokba, folyt az Egészségbiztosítás i Felügyelet átvétele, és megkezdődött a Nemzeti Államigazgatási Központ kialakítása, hogy csak a legfontosabbakat említsem. • A változások közül a számunkra fontosnak bizonyult, hogy az OTF döntésére, újjászervezésre került az OTH gyorsreagálási szervezete, és 2011.09.28.-án megtörtént a Gyorsreagálási Főosztály megalakítása. • A katasztrófavédelem szempontjából meghatározó új tisztségviselők, Megyei Közgyűlés elnök, polgármesterek (védelmi bizottságok elnökei) 3 nappal korábban léptek hivatalba. • És végül: éppen megrendezésre került a MHT 2010. évi IX. Nemzeti Kongresszusa Balatonvilágoson, amely az ÁNTSZ nagy bemutatkozó seregszemléje volt, amire szinte mindenki hivatalos volt, vagy előadóként, vagy hallgatóként., amikor…

4 AZ ÁNTSZ ORGANOGRAMJA – 2010. Minisztérium Országos Tisztifőorvos (OTH) Regionális Tisztifőorvos / intézet Kistérségi Tisztifőorvos / intézet OEK OEFI OKI OÉTI OKBI OALI OGYEI OSSKI Gyorsreagálási főo. 2010. Szeptember 28.

5 A Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptároló X. kazetta nyugati gátja átszakadt. Magyarország legnagyobb ipari- környezeti katasztrófája következett be 2010. október 4.-n, 12.30-kor.

6 : Ilyen volt…

7 A gátszakadás következtében 1.300.000 m3 vörösiszap és víz elegye a Torna patakon keresztül elöntötte Kolontár és Devecser települések mélyebben fekvő részeit. Az iszap által elöntött terület nagysága Kolontáron 3 ha, Devecserben 7 ha. A külterületekkel együtt összesen >1000 ha Az iszapár Kolontáron 42 épületet, Devecserben 244 lakóingatlant, Somlóvásárhelyen 14 lakóingatlan érintett. Ilyen lett…

8

9 Az első nap eseményei (október 04.) - Az OTH Gyorsreagálási Főosztályára az OKF (VKK)- tól 14.00 körül érkezett az a riasztás, hogy nagy kiterjedésű és mennyiségű vörösiszap ömlés lépett fel, és irodalmi adatok alapján felmerült, hogy esetleg számolni kell ionizáló sugárzás egészségkárosító hatásával? A Főosztály haladéktalanul intézkedett, felkérve az OSSKI-t, az Országos Sugár- hygiénés Készenléti Szolgálat helyszínre irányítására, ami kb. két órán belül meg is történt. Az első vizsgálatok (majd később a regionális labor mérései is) az ionizáló sugárzás veszélyét kizárták. Az első vörös iszap mintákat is az OSKSZ szakértői szállították fel még aznap analitikai vizsgálatra az OKI-ba, Budapestre. - Az ÁNTSZ KDR INTÉZETÉNEK (Veszprém) MUNKATÁRSAI (dr Müller Cecília frissen kinevezett RTF intézkedésére) a katasztrófa által érintett településekre érkeztek, részt vettek a kitelepítések megszervezésében, az elsődleges kárelhárítási munkákban, a további tennivalók meghatározásához szükséges információk gyűjtésében. A kimenekítettek számára kijelölt befogadó helyek higiénés feltételeit ellenőrizték. Mintákat vettek és a regionális laboratóriumi tájékoztató vizsgálatokat kezdett.

10 Az második nap eseményei (október 5.) A KKB Operatív Törzse megkezdte munkáját. Az OTH Gyorsreagálási Főosztálya – igazodva a KKB működési mód változásához – működésbe hozta az OTH Kríziskezelő Központot, amely ezután a tevékenységek koordinálása, az információ áramlás, és a vezetés központjává vált. Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete lakossági tájékoztató anyagot állított össze, melyben meghatározta a legfontosabb egészségvédelmi rendszabályokat. Az ÁNTSZ a kitelepítettek számára kijelölt ideiglenes szálláshelyeket (iskola, művelődési ház) közegészségügyi szempontból ellenőrizte és megfelelőnek találta. A WHO – a NER 2005 alapján – hivatalos tájékoztatást kért az OTH-tól a médiahírek alapján, az esetleges nemzetközi kihatásokról, melyet részletes jelentés formájában küldtünk meg. (Értékelésünk szerint „non notification reportot” adtunk). Folyamatosan kapcsolatban álltunk a WHO EU coppenhágai és magyarországi irodájával is.

11 A harmadik nap eseményei: (okt.6.) A Kormány kihirdette a „Veszélyhelyzetet” Veszprém, Győr-Moson-Sopron, és Vas megye területére. (okt.6.) Az OTH áttért a katasztrófa-működési rendre, azon belül is az EU kód szerinti „PIROS” fokozatra. A Gyorsreagálási Főosztály állományával, és egyes főosztályok és országos intézetek állományából ideiglenes, szükség szerinti bevonással, MŰKÖDNI KEZDETT AZ OTH - OPERATÍV VEZETÉSI CSOPORTJA (OTH OVCS) A KRÍZISKEZELŐ KÖZPONTBAN (OTH KKP). Személyi megerősítést adtunk a KKB OpT –ben végzendő egészségügyi szakértői feladatok ellátásához. – új elem

12 KKB OpT NEFMI ÁNTSZ KDRI OVCS OSSKI OKI OKBI Ajkai Kistérségi Intézet Fekvőbeteg ellátók Egyéb eü. intézmények, szolgáltatók OTH OVCS OTH KKP Gyorsreagálási Főosztály Más régióban lévő fekvőbeteg ellátók Az ÁNTSZ irányítás bevezetett rendszere LAKOSSÁG VMVB VÖRÖS FOKOZAT

13 A második hét eseményei: Az ÁNTSZ KDR Intézetének munkatársai (13 dolgozó) a reggeli órákban a településekre érkezett, a munkavégzők részére a helyszínen tájékoztatást adtak, takarítási és bármi egyéb feltett kérdésre válaszoltak. A RAS-CHEM Luxembourg részére, az OTH KKP - az OKBI részvételével - 11.00 órakor tájékoztató jelentést küldött az EU számára. Az OTF felkérésére, az OMFI megküldte hivatalos állásfoglalását a javasolt védőeszköz használatra: általánosan FFP2D, kiemelten veszélyes körülmények között esetleg FFP3D. Az ÁNTSZ felkészült Devecser teljes kiürítésére újabb gátszakadás esetén.

14 OSKSZ OKF riaszt á s OTH GYORSREAG Á L Á S-KR Í ZISK Ö ZPONT MŰK Ö D É SE, JELENT É SEK NAPI 2X OKI K Ö RNYZETEG É SZS É G Ü GYI SUIRVELLANCELEVEGŐ: OKT. 17-TŐL KDTVF-EL K Ö Z Ö SEN IV Ó VIZ OKT. 5.-TŐL OMFI (FFP2) SZŰRŐVIZSG Á LATI PROTOKOL OKBI KOCK Á ZATBECSL É S R É SZV É TEL AZ OpT MUNK Á J Á BAN – személyi megerősítés WHO 4 NAP VESZ É LYHELYZET KIHIRDET É SE OKT Ó BER 4. 15 30. NOVEMBER 15.-I NOVEMBER 31.-IG DECEMBER 2011 EVP MŰK Ö D É SE NAPI 1X 2011. JANU Á R 17.-IG- UT Á NA HETI 1X OTH KOCK Á ZATBECSL É SI BIZOTTS Á G OTH-KKP MŰK Ö D É SE SZŰRŐK Ö ZPONT OTFINT É ZKED É SEK LAKOSS Á GI T Á J É KOZTAT Á S RESPONSEREHABILITATION UKK 1 2 3 4 5 6 7 ESEMÉNYTÉRKÉP 2010. OKTÓBER 04.-TŐL 2011. JANUÁRIG 05

15 Főbb események kiemelése: 2010. október 12-n Az ÁNTSZ KDRI állományából, EGÉSZSÉGÜGYI VEZETÉSI PONT került felállításra a kárhelyen. AZ ÁNTSZ HELYI ERŐI MEGERŐSÍTÉSÉRE MÁS TÉRSÉGBŐL ÁTIRÁNYÍTÁSRA KERÜLT 7 közegészségügyi-járványügyi felügyelő. 2010. október 14.-én megérkezett a WHO munkacsoportja és megkezdték a terület bejárását és a helyzet véleményezését. 2010. október 19. Az OTF kezdeményezésére megalakult a vörösiszap akut közép-, és hosszú távú az emberi egészségre gyakorolt hatásainak kockázat-becslését végző szakértői munkacsoport. 2010 október 20. A vörös riasztási fokozat sárgára változott. 2010 október 21-n. Az OMMFI elkészítette a foglakozás-egészségügyi szűrővizsgálatok szakmai protokollját és az érintettek rendelkezésére bocsátotta.

16 Sürgősségi ellátás - lúgsérültek

17 Fekvőbeteg ellátás alakulása 2010. 10.04 és 12.01 között N=103 (járóbeteg ellátás nélkül 408.)

18 A környzetegészségügyi surveillance kiépítése a 2. naptól kezdődik: Az OKI megkezdte a légszennyezettség ellenőrzését is. Devecseren egy mobil mérőállomást, és a szálló por (PM10) napi átlagszennyezettségét mérő berendezést telepítettek a iszappal elárasztott területen. A 2. héttől az OKI és a KVVM közös levegő mintavételi rendszert állított fel 13 helyen, melyről folyamatosan érkeztek a szállópor-minta eredmények. A rendszer a mai napig is folyamatosan működik. Ezekkel a lépésekkel amely a levegő szálló por mérésével még kiegészült, lényegében megtörtént egy környezet-egészségügyi surveillance létrehozása, amelynek bázisa az ÁNTSZ OKI volt. A mérésekről a lakosság folyamatos tájékoztatást, februártól pedig napi porterhelési előrejelzést is kapott

19 Az ivóvíz ellenőrzése: Az ÁNTSZ az ivóvízből folyamatosan vett minták eredményei alapján tájékoztatást adott ki arról, hogy az ivóvíz hálózat nem szennyeződött egyik településen sem, a vezetékes ivóvíz fogyasztásra alkalmas: >250 vizsgálat alapján Vörös iszap elemzés: Az OKI által vett mintákból - elvégzett vizsgálatok eredményei, kiugróan veszélyes fémszennyezettséget nem jeleztek, a toxikus fémek koncentrációi alatta voltak a jelenleg érvényes talaj határértékeknek. Dura Gy. Lakossági megbetegedések elemzése: (szűrőközpont) : Páldy A. Gyermek vizelet vizsgálatok: havonta 10 -10 elemzés (toxikus fém irányában), pozitív eredmény nincs. Rudnai P. Genotoxikológiai vizsgálatok (OOI): vizsgálat eredménye negatív. Gundy S.

20 1 2 1 1 1 7 2 2 ÁNTSZ (OKI)-KVVM Környezetegészségügyi Surveillance integrált levegő- szennyezettség mérő rendszer (PM10) Késői egészségügyi hatások vizsgálatához.

21 Scanning elektronmikroszkópos elemanalízis

22 KKB OpT-ben résztvevők ÁNTSZ dolgozók száma: 1 fő/nap (192ó) (4x24, és 8x12 óra) OTH OVCS-ben résztvevők száma (OTH+Orsz. Int-k) : 12 fő/nap (1282ó) OTH Jelentések száma a NEFMI és OKF részére: 134 Kiadott írásos OTF intézkedések száma: 17 Fekvőbeteg ellátásban részesültek száma: 103 fő Ambuláns ellátásban részesítettek száma: 408 fő Szűrőközpontban elvégzett vizsgálatok: 3068 8 főirányban Védekezési költségek (csak ÁNTSZ): 9 M 346 ezer Ft.- NÉHÁNY SZÁMSZERŰ ADAT AZ ÁNTSZ TEVÉKENYSÉFGÉBŐL

23 Kormányzati egészségügyi szűrőközpont

24 TANULSÁGOK, NEHÉZSÉGEK, ÚJ MEGOLDÁSOK: - A Gyorsreagálási Főosztály menet közben folyamatosan építette önmagát is, mert nem volt még meg az szükséges technikai eszközök töredéke. - A kongresszus miatt az első 72 órában a katasztrófa tervtől eltérően nem az OVCS működött, hanem a Gyorsreagálás, amelynek a főosztályok adtak segítséget. - A KKB OpT működéséhez is hozzájárult az OTH, és még segítette a Minisztérium képviseletét is. Így előfordult elmaradó váltás (>24 óra után), extra behívások, és belső kommunikációs problémák is. - Érezhető zavarok voltak tapasztalhatóak a Védelmi Bizottságok szerepét illetően, aminek következtében redundanciák is voltak egyes döntések esetében. Az esemény nagysága szokatlan új megoldásokat hívott életre pl. államtikári - kormánybiztosi eü. tanácsadó, Eü.Vezetési Pont, Kormányzati Szűrő Kp. Jelentős nehézséget okozott a szakmán túli erők „célzatos” érdeklődése.

25 POZITÍVUMOK, EREDMÉNYEK: -Alapvetően helyesnek bizonyult az OTH gyorsreagálási szervezet átalakítása, szerkezete, és működési alapelvei Extrém helyzetben – jó új megoldások születtek: - Jól bevált az OKF Kihelyezett Törzs és az ÚKKK intézménye, illetve az EVP-vel való együttműködés. - Kiváló volt az összhang az OTH-OKF, OTH-OMMFI, OTH gyorsreagálás- OKI/OKBI, OKTVF- OKI, relációkban. -Jól segítette a tevékenységet az Államtitkári, majd később a Kormánybiztosi egészségügyi megbízott kijelölése (dr. Göndöcs Zs.). - A központosított kommunikáció az első hét után levette az OTH és az országos intézetek válláról a médiával való közvetlen foglalkozás terhét - Kitűnően működtek a vezetési láncok mind az ÁNTSZ irányába fentről, mind az ÁNTSZ-en belül - Kiemelkedően pozitív volt a hozzáállás az érintett állomány részéről és megható volt a civil szervezetek, emberek segítőkészsége. - A lokális környezet egészségügyi surveillance jól betöltötte és tölti hivatását.

26


Letölteni ppt "Az ÁNTSZ OTH tevékenysége a vörösiszap ár idején 2010 október 4.-től… Faludi Gábor, Gramantik Péter, Csete Edit, Paller Judit. 2011. KKOT. Bp."

Hasonló előadás


Google Hirdetések