Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érvek azonosítása 1. Mivel a boldogság a lélek nyugalmában áll, és mivel lélek tartós nyugalmához bíznunk kell a jövőben, s mivel a jövőbe vetett bizalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érvek azonosítása 1. Mivel a boldogság a lélek nyugalmában áll, és mivel lélek tartós nyugalmához bíznunk kell a jövőben, s mivel a jövőbe vetett bizalom."— Előadás másolata:

1

2 Az érvek azonosítása 1. Mivel a boldogság a lélek nyugalmában áll, és mivel lélek tartós nyugalmához bíznunk kell a jövőben, s mivel a jövőbe vetett bizalom az Isten és lélek természetére vonatkozó tudományon alapul, ebből az következik, hogy a tudomány elengedhetetlen a valódi boldogsághoz. minthogy, figyelembe véve, jelzi az is, abból kiindulva, mert, amennyiben, hiszen, abból kifolyólag, ha elfogadjuk, stb. következésképp, ennek megfelelően, ezért, innen adódik, így, arra jutunk, ennek alapján látható, a fentiek alapján megállapíthatjuk, ebből az a következtetés szűrhető le, stb. Az emberi törvény az emberek többsége számára készül. Az emberek többsége nem tökéletesen erényes. Ennélfogva az emberi törvény nem tilt meg minden bűnt. A bűnös cselekedtek ellentétesek az erényes cselekedetekkel. De az emberi törvény nem tilt meg minden bűnt, ahogy már leszögeztük. Ennélfogva nem is ír elő minden erényes cselekedetet. 1. fogódzó: premissza- és konklúziójelzők Premisszajelzők Konklúziójelzők

3 Az érvek azonosítása 2. Tudom, hogy nincs munkája, de mégis hozzámegyek, mert szeretem. Tudtam, hogy nincs munkája, de mégis hozzámentem, mert szerettem. Ez az ember, aki a Tychbourne vagyon jogos örökösének vallja magát, egyál- talán nem hasonlít a 20 évvel ezelőtt eltűnt fiúra. Ezért biztos, hogy szélhámos. Ez az ember, aki a Tychbourne vagyon jogos örökösének vallja magát, egyál- talán nem hasonlít a 20 évvel ezelőtt eltűnt fiúra. Éppen ezért, nem hiszem, hogy szélhámos. 2. fogódzó: kontextus és háttértudás 3. fogódzó: következtetési kapcsolat Ha van esze, nem fogja nyíltan ellenezni a főnök javaslatát. És van esze. Hogy ő-e a legalkalmasabb tanszékvezetőnek? Hát, az mindenesetre mellette szól, hogy mindig kezet mos étkezés előtt.

4 Ami nem érv 1. LeírásLeírás Anne egyre terhesebbnek találta azt a megkülönböztetett figyelmet, amelyben Mr. Elliott részesítette. Nem hitte el neki, hogy 10 évvel ezelőtt pusztán valamilyen szerencsétlen félreértésből gondolták azt, hogy hátat fordított rokonainak. Gyanúsnak találta azt is, hogy 10 év után hirtelen miért követ el mindent azért, hogy a család újra befogadja. Annak alapján pedig, amit Mrs. Smithtől hallott, azt kellett gondolnia, hogy Mr. Elliott hideg, számító és őszintétlen, s hogy szavai és tettei mögött mindig valamilyen mögöttes szándék rejlik. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy mostani viselkedése nem annyira az iránta való érzelmeinek köszönhető, hanem inkább annak a célnak, hogy a házasság révén megszerezze a bárói címet. Kifejtés / magyarázat Az egyenlőség szimmetrikus reláció. Szimmetrikus relációknak az olyan relációkat nevezzük, amelyek, ha két dolog között az egyik irányban fennállnak, a másik irányban is fennállnak. A kezeletlen krónikus glaukóma a fájdalommentes, progrediáló vakság egyik fő oka. Pedig megbízható módszereink vannak korai észlelésére és kezelésére. Ezért a vakság ezen fajtája különösen tragikus.

5 Ami nem érv 2. Véleménynyilvánítás Felháborítónak találom, hogy a kormány most a korábban egyeztetettől eltérő törvényjavaslatot terjeszt a Tisztelt Ház elé. Példa / illusztráció A gazdaságilag sikeres országok nem mind- egyikére jellemző a liberális gazdaságpolitika. Vegyük például Németországot, ahol… A nagy filozófusok, mint Kant, rendszerint idős korukban írják legfontosabb munkáikat. Ha egy vállalat hosszú lejáratú kölcsöneiből fizeti alkalmazottait, az olyan, mintha egy család jelzálogkölcsönből fizetné a villanyszámlát. Hasonlat Nem tévesztendő össze az alátámasztó esettel! Nem tévesztendő össze az analogikus érvvel! A kiegyensúlyozott fizetési mérleg a gazdaság egészségének jele, nem pedig oka. A deficitet az import visszafogá- sával csökkenteni olyan, mint ha a lázat úgy kívánnánk csökkenteni, hogy a hőmérőt jeges vízbe dugjuk.

6 Egy összetett érvelés rekonstrukciója (1) Itt van egy orvosnak kinéző, (2) katonás úr. (3) Természetes, hogy katonaorvos. (4) És csak most jöhetett a forró égöv alól, (5) mivel az arcát a nap erősen megperzselte. (6) Miután a keze ott, ahol a kézelő egy kicsit felcsúszott, fehér, (7) tehát az nem lehet a természetes testszíne. (8) Beesett, megnyúlt arcáról pedig lerítt a szenvedés és a betegség nyoma. (9) Egyik karja sérült, (10) mivel nem mozgatja úgy, mint az egészséges ember. (11) Most már csak az hiányzott, hogy a forró égöv melyik részében állhatott ki ennyit egy katonaorvos? (12) Miután a háború csak nemrég fejeződött be, (13) s azelőtt sehol másutt nem folyt harc, (14) logikus tehát, hogy Afganisztánban kapta sebét. 1-2  3 10  9 3-9  [Háborúban volt] 3-8  [Háborúban volt] [Háborúban volt]-12-13  14 6  7  5  4-[Afganisztán forró]  [Afganisztánban volt] [Háborúban volt]-[Afganisztánban volt]  14

7 Melyik sebezhetőbb? (1) Mivel az általában „irracionálisnak” tekintett viselkedés hátterében tudattalan indokok húzódnak meg, (2) végső soron ez a viselkedés is racionális, legalábbis a tudattalan szintjén. (3) Innen már csak egy lépés azt leszűrni, hogy az „irracionális” viselkedés valójában racionális, (4) s ennélfogva racionálisabb vagyunk, mint általában feltételezzük. A munkaügyi minisztérium szerint, (1) az ipari termelésben foglalkoztatottak száma csökkeni fog. (2) A magas kamatok és (3) az alacsony születési ráta miatt ugyanis (4) csökkenőben van az ipari termékek iránti kereslet, (5) miközben nő a behozatal, (6) s a termelés egyre automatizáltabb. 1  2  3  4 2  43  4 4  1 5  1 6  1

8 Egy köznapi érv Legtöbben úgy gondolják, hogy az ÁFA csak a vásárlókat sújtja. S valóban, a vásárló az, akinek többet kell fizetni az adott termékért. Csakhogy emiatt csökken a foglalkoztattak száma és a gyártó jövedelme is. Rejtett konklúzió: az ÁFA nem csak a vásárlókat sújtja, a legtöbben tévednek. Rejtett premisszák: Drágább termékből kevesebbet vásárolnak. Ha csökken az eladás, csökken a gyártó haszna. Ha kevesebb termék fogy, a gyártó csökkenti a termelést. Kevesebb termék előállításához kevesebb embert kell foglalkoztatni. Pontatlan utalások: valóban, emiatt Figyelni kell arra, hogy kinek szánjuk az érvet.

9 Az érvek rekonstrukciójának szabályai 1. Keresd meg a konklúziót! 2. Keresd hozzá a premisszákat! 3. Ha a premisszákból nem érhető el a konklúzió, azonosítsd a ki nem mondott premisszákat! 4. Építsd fel az érvet! 5. Állapítsd meg, hogy mely érvek függetlenek, és melyek épülnek egymásra! Szükség esetén fogalmazd át és pontosítsd az érvet! Mindig tartsd szem előtt, hogy mi a végső konklúzió! Ellentmondó konklúziók esetén azonosítsd az érvelő álláspontját! Minden érvet számításba vettél? Nem értettél félre valamit?

10 1. lehetőség a -hat rag 2. lehetőség: a -hat képző Pro A -hat mindenhez simán hozzátehető (=termékeny). [A ragok mindenhez simán hozzátehetők.] [Minden igerag vagy személyrag vagy módrag vagy időrag.] Kontra A -hat nem személy-/ mód-/ időrag. A ható igékben a személyt/ a módot/ az időt a szokásos személy-/ mód-/ időragok fejezik ki. ProA ható igék ugyanúgy viselkednek, mint a normális szavak. A képzős szavak ugyanúgy viselkednek, mint a normális szavak. Kontra A ható igék megjósolhatók. Ami megjósolható, az nem szótári elem. A ható igék nem szótári elemek. A képzős szavak szótári elemek. Kontra A -hat korlátlanul termékeny. A képzők nem korlátlanul temékenyek. (=1. lehetőség Pro) KontraA-hat után nem következhetnek képzők. A képzők után következhetnek további képzők. A -hat alkot és gyarapít Konklúzió: a -hat mégiscsak rag

11 Az elhallgatott érvekre való hivatkozás (audiatur et altera pars) Az érv elutasítása azon az alapon, hogy az érvelő nem ismertetett minden releváns szempontot. Akármilyen meggyőzően is érvelt a polgármester úr a hulladékégető megépítésének szükségessége mellett, szavainak addig nem adhatunk hitelt, amíg nem tájékoztatott arról, hogy ennek megvalósítását milyen forrásból tervezi. Nemtudásra apellálás (argumentum ad ignorantiam) A nincs bizonyítva. A hamis. A nincs cáfolva. A igaz. Senki sem bizonyította még, hogy léteznek földönkívüliek. Hogyan hihetsz el egy ilyen butaságot? Magad is elismered, hogy Isten létezését nem tudod cáfolni. Akkor miért vonakodsz elismerni, hogy létezik? Amikor elég a rekonstrukció 1.

12 Körbenforgás (petitio principii) Olyan érvelés, melynek egyik premisszája azonos a konklúzióval, vagy előfeltételezi azt. Nyilvánvaló, hogy Isten létezik. Ezt maga a Biblia állítja. Márpedig a Biblia szín igaz, hiszen ami benne van, Isten szava. Ellentmondó körforgás (circulus vitiosus) Olyan érvelés, melynek konklúziója ellentmond egyik premisszájának, vagy a premissza valamely előfeltevésének. Isten létezése nem bizonyítható. Éppen ez a legékesebb bizonyíték a létezése mellett. Isten ugyanis azt várja tőlünk, hogy higgyünk benne. A bizonyíték azonban szertefoszlatja a hitet. Ezért nem szolgáltat Isten bizonyítékot saját létezésére. Amikor elég a rekonstrukció 2.

13 Cél: a betegek ellátása 1. 1, 3  2 3-4  [a lakossági terhek növekedéséért a kormányt terheli a felelősség ] 7  5, ti. a kormány téves adatok közlésével félrevezeti a lakosságot 8  7, ti. képtelenség, hogy a gyógyszerek árának negyede reklámra megy el 8-9  7 10-11-12-13  [az orvoslátogatói hálózatra költött pénz nem reklám]  9 24-26-27  25  19 30  19 20-21-[a kormány megdézsmálta volna az “ellenőrizhetetlen kasszát”]  22 Tanulságok: 1. az áremelkedésről a kormány tehet 2. az áremelkedés okaival kapcsolatban a kormány félretájékoztatja a lakosságot Tanulságok: 1. a gyógyszerárak befagyasztása rossz döntés volt 2. az árak csökkenése a gyógyszergyártók érdeme

14 Cél: a betegek ellátása 2. a kormány • felelős a lakossági terhek növekedéséért [implicit konklúzió] • téves adatok közlésével félrevezeti a lakosságot 5 • nem teremti meg a lakosság egészségének javításához szükséges feltételeket 5 • a gyógyszerárak támogatása helyett lenyúlná a gyártók befizetéseit [implicit premissza] • elutasítja a reformjavaslatokat 32 • megsarcolja és zsarolja a vállalkozásokat 6, 28 a gyógyszergyártók • a betegek érdekeit szem előtt tartó gyógyszerállátási rendszert támogatnak és kezdeményeznek 1, 2, 33 • nem egyedül a profitot tartják szem előtt 3, 14-17 - bár a veszteséget nem vállalhatják 18 • a gyógyszerárak emelkedéséről nem ők tehetnek [implicit konklúzió] • nekik köszönhető, hogy most csökkent a gyógyszerek ára 22

15 Megszokhatatlan megszokás Az érvelés szerkezete a rendszer rossz új kell a rendszer pazarlótechnikailag megvalósítható[nosza, csináljuk meg] az új takarékosfinanszírozható Argumentatív trükk: árukapcsolás az új informatikai rendszer része a működésképtelen rendszer radikális átalakításának Pszichológiai trükkök a szerző: • orvos, • aggódó polgár • nem érdekelt üzletember 1. közönség: az orvosok • nem felelősek a rendszer hibáiért • éppen ellenkezőleg 2. közönség: az átlag olvasó rossz a szemlélete, kivéve ha egyetért a szerzővel egyensúly elmélet kognitív disszonancia elmélet

16 Egyensúly és kognitív disszonancia egyensúly elmélet +/- befolyásoló célszemély +/- +/- tárgy a célszemély attitűdjei akkor vannak egyensúlyban, ha a három attitűd előjelének szorzata pozitív kognitív disszonancia elmélet • az ember arra törekszik, hogy különféle attitűdjei összhangban legyenek a rendelkezésére álló információkkal • a disszonancia elkerülése érdekében vagy az információkat értékeli át, vagy attitűdjein változtat • a trükk: kelts disszonanciát, és sugalld, hogy miként oldható fel


Letölteni ppt "Az érvek azonosítása 1. Mivel a boldogság a lélek nyugalmában áll, és mivel lélek tartós nyugalmához bíznunk kell a jövőben, s mivel a jövőbe vetett bizalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések