Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek."— Előadás másolata:

1

2 ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek és együttműködő partnereik létrehozzák a Zemplén Térségi Interregionális Fejlesztési Szövetséget a Zemplén Eurórégiót.

3 A Szövetség célja: a startégiai programtervben megfogalmazottak szerint a határmenti Zemplén Térség közös, összehangolt fejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítása. A két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával és az Európai Uniós, a szlovák, magyar nemzeti költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával. A Szövetség területi lehatárolása: az alapító szlovák mikrorégiók és magyar kistérségek. A Szövetség alapításának helyszíne: Sátoraljaújhely A Szövetség alapításának dátuma: 2004. április 23.

4 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ SZERVEZETI CENTRUMAI ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18. Telefon: (+36) 47/ 523-080 Fax: (+36) 47/ 322-919 E-mail: zrva@axelero.hu MAGYARORSZÁ G SZLOVÁKI A KIRÁLYHELMECI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SK-077 01 Královsky Chlmec ul. L.Kossutha 102. Telefon: (+421) 56/628-1210 Fax: (+421) 56/628-1211 E-mail: rra@rrakch.sk

5 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ SZLOVÁKIAI ALAPÍTÓK 1. KISTÉRSÉGEK Tarbucka, Buród, Tokaj, Ticce, Tiszahát, Alsóung, Felsőung, Kosko, Hegyalja 2. REGIONÁLIS SZERVEZETEK -Kassa Megye Önkormányzata -Regionális Fejlesztési Ügynökség Királyhelmec -Regionális Fejlesztési Ügynökség Homonna -Revital Kht. VÁROSOK: Királyhelmec, Tiszacsernyő, Nagykapos, Szobránc, Gálszécs, Tőketerebes, Nagymihály, Homonna

6 3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERSZERVEZETEK -Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetség -RRA Južný Zemplín, Trebišov -RPIC Trebišov -Združenie za spoločné ciele - Szövetség a Közös Célokért - Združenie pre rozvoj podnikania v regióne Veľké Kapušany -Združenie miest a obcí Medzibodržia -Bodrogköz Kultúrájáért Szövetség -Pro Patria -BKÁE Királyhelmeci Kihelyezett Képzése -Lórántffy Zsuzsánna Egyesület

7 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ MAGYARORSZÁGI ALAPÍTÓK 1. KISTÉRSÉGEK -Sátoraljaújhelyi kt /508 hegyköz/ -Cigándi kt /513/ -Sárospataki kt /507 -Szerencsi kt /509/ -Tokaji kt /515/ 2. REGIONÁLIS SZERVEZETEK -Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács -B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács -B-A-Z. Megyei Önkormányzat -Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -Zempléni Település Szövetség -Zempléni Vállalkozási Övezet

8 3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERSZERVEZETEK -Miskolci Egyetem Európai Tanulmányok Központja -Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség -Zempléni Informatikai Egyesület -Zempléni Idegenforgalmi Szövetség -Hegyközi Területfejlesztési Szövetség -VOSZ Zempléni Tagozata -Zemplén Televízió

9

10 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ PROGRAMTERVEZET I.Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések II.A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése III.A határmenti települések együttműködésének fejlesztése IV.A civil szervezetek határmenti együttműködése

11 Zemplén Eurorégió Programterv I. Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések •Határátjárhatóság javítása /utak, vasút, vízi-, és légiközlekedés/ •Táj és természetvédelmi program /Zempléni Tájvédelmi Körzet kiterjesztése/ •A környezetvédelmi feladatok összehangolása /ár- és belvízvédelem, hulladékkezelés, stb./

12 Zemplén Eurorégió Programterv II. A határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése •A határmenti együttműködés szervezeti centrumainak létrehozása, fejlesztése /Európa Ház, Vállalkozói Kp, Ipari Park, Inkubátorház/ •A kis és közepes vállalkozások együttműködési programjainak bővítése / információ, tanácsadás, oktatás, project készítés, menedzselés, partner kapcsolatok szervezése / •A határmenti térségek marketingtevékenységének beindítása / Régiómarketing, befektetésösztönzés, idegenforgalom /

13 Zemplén Eurorégió Programterv III. Határmenti települések együttműködéseinek fejlesztése •Testvértelepülési program •Település szövetségek fejlesztése, kiterjesztése /Zemplén Település Szövetség, Bodrogközi Település Szövetség/ •Önkormányzati, intézményi, kulturális, sport, stb. kapcsolatok fejlesztése

14 Zemplén Eurorégió Programterv IV. Civil szervezetek határmenti együttműködése •Azonos profilú civil szervezetek regionális programfejlesztése /partnerségi pályázatok, programok/ •Interregionális civil szövetségek létrehozása, közös programok szervezése

15 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. I. Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések •Utak: Határmenti útkapcsolatok helyreállítása Tanulmánytervek, prioritások kijelölése, kiviteli tervek, pályázatok, megvalósítás, egyeztetések /Interreg pály./ / RRA-ZRVA / Mell. Kimutatás -> •Vasút: Magyar-Szlovák vasúti kapcsolat visszaállítása Sátoraljaújhely – Nove-Mesto /Szerencs-Saújhely pályafelújítás/ Előterv, felmérés, GKM, MÁV egyeztetés / ZRVA / •Légi közlekedés: Kassai repülőtér fejlesztés Szlovák Bodrogköz nemzetközi repülőtér Tanulmány, terv, engedélyeztetés / RRA / •Vízi közlekedés: Vízi turizmus a Tiszán és a Bodrogon Tanulmány elkészítés / ZRVA / PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS

16 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS Projekt- szám Magyar oldali település Szlovák oldali település Jelenlegi státusz Tervezett státusz Projekt- értékelés Becsült költség 6.14HollóházaEszkáros (Skáros)lezárt határszakasz országos közút kiemelt80 MFt 6.15VilyvitányBiste (Bysta)lezárt határszakasz helyi közútmásodlagos150 MFt 6.16FelsőregmecAlsómihályi (Michalany) lezárt határszakasz országos közút kiemelt150 MFt 6.17KarosBodrogszerdahely (Streda n. B.) lezárt határszakasz helyi közúthalasztható130 MFt 6.18KisrozvágyNagygéres (Vel’ky Hores) lezárt határszakasz helyi közútmásodlagos160 MFt 6.19LácacsékePerbenyik (Pribeník) ideiglenes határszakasz országos közút kiemelt60 MFt 6.20DámócBély (Biel)lezárt határszakasz országos közút kiemelt90 MFt

17 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. Táj és természetvédelmi program •Bodrogközi táj- és környezetgazdálkodás Vásárhelyi program, Bokartisz program / Magyaro., ZRVA – Bokartisz Egyesület / A Tice és a Karcsa vízgyűjtő területének tájgazdálkodása / Szlovákia, RRA / •Nagy-Milic Natúrpark terv, megvalósítás / Magyaro., ZRVA Hegyközi Önkormányzatok / PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS Környezetvédelmi feladatok •A kommunális hulladékgyűjtés határmenti szereplőinek egyeztetése / RRA-ZRVA / •Új típusú hulladékfeldolgozás technológiai elterjesztése / ZRVA /

18 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. II. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztések •Szervezeti centrumok: Zemplén Európa Ház Sátoraljaújhely fejl. /ZRVA/ Zemplén Európa Ház Királyhelmec, tulajdonszerzés, tervkészítés /RRA/ •Kárpátok Beszállítói Klaszter létrehozása /Gépjármű ipar/ Program indul Phare-CBC pályázat /RRA-ZRVA/ •Kis- és közép váll. programok: információ tanácsadás, partnerkapcsolat szervezés, Referencia ZTV műsor /RRA-ZRVA/ PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS

19 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. •Humán infrastruktúra fejlesztése: PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS •Marketing tevékenység: -Tudásközpont kutatási pr. /Miskolci Egyetem-ZRVA/ program elindult -Hallgatók a Régióért, Régió a Hallgatókért pr. /Miskolci Egyetem-ZRVA/ pályázat beadva -Üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás-fejlesztés a határmentén /RRA,-ZRVA,-ÉRÁK/ program indul, szakemberképzés -Hogyan lehetünk sikeresebbek Európában projekttervezés, pályázatírás /tanf. 2004, 2005, 2006 RRA-ZRVA/ -Bibliai Szabadegyetem 2005. 01. – 2006. 07. /3 szemeszter, folyik ZRVA/ -Zemplén Eurórégió hírlevél pályázat, NCA /ZRVA/ -Együttműködés a Zemplén Televízióval, az Aktív Rádióval és a Régió és HÍD folyóirattal /Rendszeres tájékoztatás RRA-ZRVA/ -Zemplén Eurorégiós Napok 2005.04. 21-24. Sátoraljaújhely /RRA-ZRVA/ -Zemplén Eurorégiós Gazdanapok 2005.06.24-26. Szerencs /RRA-ZRVA/

20 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. III. Határmenti települések együttműködése •Testvértelepülések, közös kulturális és sportprogramok •Önkormányzati, intézményi együttműködések iskolák, könyvtárak, sportszervezetek •Fotókiállítás Sátoraljaújhely, 2005. február •Zemplén Fesztivál 2005. augusztus PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS

21 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. IV. Civil szervezetek határmenti együttműködése •Partnerségi programok Mozgáskorlátozottak egyesületei, városszépítő egyesületek, idegenforgalmi szervezetek, sportegyesületek, kulturális és hagyományőrző egyesületek •Roma program a határmenti térségben / MTA-ZRVA / •Civil képzés program a határmentén pályázat NCA / ZRVA / PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS

22 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS Pályázatok címePályázati jogcím Program költség TeljesTámogatás 1. Zemplén Eurorégió program kidolgozása BAZ MTFT6.500.000 HUF5.850.000 HUF 2. Vízi turizmus a Tiszán és a Bodrogon BAZ MTFT5.625.000 HUF4.500.000 HUF 3. Kárpátok Beszállítói Klaszter Phare CBC119.286 EUR107.358 EUR 4. Tudásközpont kutatási pr. (ME partnere) NKTH RET- 2004. 1.300.000.000 HUF Támogatott partner (12.000.000 HUF) 5. Hallgatók a Régióért, Régió a hallgatókért (ME partnere) ROP 3.358.000.000 HUF Támogatott partner (11.400.000 HUF)

23 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS Pályázatok címePályázati jogcím Program költség TeljesTámogatás 6. Üzleti infrastruktúra és humán- erőforrásfejlesztés a határ mentén (ÉRÁK partnere) Phare CBC57.217 EUR50.074 EUR 7. Zemplén Eurorégió Hírlevél Phare CBC20.465 EUR18.419 EUR 8. Roma program a határmentén (MTA partnere) NKFP-05-Nem támogatott partner 9. Civil képzési program a határmentén NCA3.850.000 HUF 10. „Határátjárhatóság” útkapcsolat tervek Interreg IIIA Tervezés alatt

24 ELÉRHETŐSÉGEINK ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18. Telefon: (+36) 47/ 523-080 Fax: (+36) 47/ 322-919 E-mail: zrva@axelero.hu MAGYARORSZÁ G SZLOVÁKI A KIRÁLYHELMECI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SK-077 01 Královsky Chlmecul.L. Kossutha 102. Telefon: (+421) 56/628-1210 Fax: (+421) 56/628-1211 E-mail: rra@rrakch.sk


Letölteni ppt "ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések