Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Szerelmetes Asszonyom”-tól a „Klaszcsi kapcsi”-ig Párkapcsolat- és családmodellek Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság IV. Konferenciája Illyefalva,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Szerelmetes Asszonyom”-tól a „Klaszcsi kapcsi”-ig Párkapcsolat- és családmodellek Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság IV. Konferenciája Illyefalva,"— Előadás másolata:

1 „Szerelmetes Asszonyom”-tól a „Klaszcsi kapcsi”-ig Párkapcsolat- és családmodellek Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság IV. Konferenciája Illyefalva, 2009. október 23-24. Kozma-Vízkeleti Dániel Klinikai szakpszichológus, családterapeuta

2 Alapkérdések • •Hogyan választunk párt? • •Milyen módon élünk együtt?

3 Alapkérdések • •Hogyan választunk párt? • •Milyen módon élünk együtt?

4 Párválasztás alapkérdései • •Miért? Választunk? • •Ki választ? • •Milyen szempontok alapján? • •Hogyan dönthetünk jól? • •Mi történt, ha „csalódunk”?

5 Párválasztás – modellek I. „Az ellentétek vonzzák egymást!” „Hasonló a hasonlónak örül!” „Zsák a foltját…”

6 Párválasztás-modellek II. Bio- Pszicho-Szociális Az emberi magatartás meghatározó tényezői – Interdiszciplináris emberkép – Rendszerszemléletű modell

7 Párválasztás – modellek III. • •Biológiai megközelítés: – –Genetikai modell – –Evolúciós modell – –Farmakológiai modell • •Szociológiai megközelítés: – –Szociológiai modell – –Szociálpszichológiai folyamatmodell – –„Homo oeconomicus” modell • •Lélektani megközelítés: – –Kognitív modell – –Mélylélektani modellek – –Családterápiás modellek • •Modellen kívüli megközelítések: – –Vallási modellek – –Ezoterikus, asztrológiai modellek – –Filozófiai és laikus elképzelések Bio- Pszicho-Szociális

8 Biológiai megközelítés I. Genetikai modell 1. 1.Párválasztás elsősorban utódnemzés szempontjai szerint 2. 2.Döntő tényező az ideális genetikai különbség – tőlünk optimális mértékben különböző pár 3. 3.Eltérő immunkompatibilitás-régiók 4. 4.Jelzői 1. 1.Morfológiai jegyek (összeillés) 2. 2.Feromonok (szaglászós kísérlet)

9 Biológiai megközelítés II. Evolúciós modell 1. 1.Mind a testfelépítés, mind a viselkedéses jellemzők szelekciós nyomásra jöttek létre 2. 2.Párválasztásban legfontosabb a szaporodásképes kort megélő utódok létrehozása és felnevelése 3. 3.Ideális a legmagasabb fitnesszű pár 4. 4.Jelzői 1. 1.Morfológiai jegyek (preferenciák) 2. 2.Viselkedéses jellemzők (nemenként eltérő) 5. 5.Környezetspecifikus előnyök és stratégiák 6. 6.Homo s. s. szezonálisan monogám faj

10 Biológiai megközelítés III. Farmakológiai modell • •Fenil-etil-amin (PEA) • •C6H5 – CH2 – CH2 – NH2 • •Hatására „szerelmi érzés” • •3 – 4 év a fizikai hozzászokás ideje

11 Szociológiai megközelítés I. Szociológiai modell • •Társadalmi jellemzők leíró listája: – –Nem – –Életkor – –Lakhely – –Végzettség, iskolázottság – –Munkavállalói státusz – –Társadalmi osztály – –Politikai preferencia – –Jövedelem – –Szülők végzettsége – –Szabadidős tevékenységek – –Stb. • •Jellemzően a hasonlóság dominál • •Hipergámia lehetősége a nőknek adatik meg

12 Szociológiai megközelítés II. Szociálpszichológiai folyamatmodell Az előbbi tényezők folyamatba illesztése: 1. 1.Találkozástól a megpillantásig: 1. 1.Lakhely 2. 2.Életkor 3. 3.Társadalmi osztály, vagyoni helyzet stb. 2. 2.Megpillantástól a szóba elegyedésig: 1. 1.Fizikai vonzalom 3. 3.Szóba állástól az első randiig: 1. 1.Iskolázottság 2. 2.Érdeklődés 3. 3.Összehangolódás 4. 4.Randevútól a kapcsolatig: 1. 1.Szabadidő eltöltésének örömtelisége 2. 2.„Jelentős mások” véleménye

13 Szociológiai megközelítés III. „Homo oeconomicus” modell • •Emberképe: az ember alapvetően kognitíven mérlegelő, racionális döntéseket hozó lény • •Kapcsolatainkban a kiegyensúlyozottságra törekszünk • •Olyan kapcsolatokba lépünk be, ahol legalább annyit kapunk, mint amennyit mi hajlandóak vagyunk adni – vagy adunk is. • •Legalább annyit – nem sokkal kevesebbet és nem sokkal többet. • •Addig tartjuk fenn a kapcsolatot, amíg ez az egyensúly fennáll • •Például: szép nő – gazdag férfi

14 Lélektani megközelítés I. Kognitív modell • •Gondolat – érzés – viselkedés egysége • •Három tényező: – –Intimitás (magastól az alacsonyig) – –Szenvedély (magastól az alacsonyig) – –Elköteleződés (magastól az alacsonyig) • •Legstabilabb: – –Magas intimitás és elköteleződés – alacsony szenvedély • •Legizgalmasabb: – –Mindhárom magas • •Legtrendibb: – –Magas intimitás és szenvedély – alacsony elköteleződés

15 Lélektani megközelítés II. Mélylélektani modellek • •Több modell • •Közös pontok: – –Tudattalan szféra jelentősége – –Korai kapcsolatok mintáinak továbbélése – –(Ős)bizalom, elengedés és megtartás fontossága • •Sajátosságok: – –Szükségletkielégítés szerepe – –Archetípusok és tipológiák – –Kötődéstörténet – –Fejlődési analógiák a korai kapcsolat és a párkapcsolat között

16 Lélektani megközelítés III. Családterápiás modellek • •Családi minták • •Szokások • •Hiedelmek • •Mítoszok • •Rituálék • •Egybeesések, ismétlődések • •Loyalitás • •Határok • •Szerepek

17 Modellen kívüli megközelítések I. Vallási modellek • •Legtöbb hitrendszerben és vallásban megjelennek • •Elképzelések a miértről, a célról és a hogyanról • •Szabályok • •Lehetőségek és megkötések • •Tanácsok

18 Modellen kívüli megközelítések II. Ezoterikus, asztrológiai modellek • •Nem földi és/vagy nem fizikai létezők befolyása a kapcsolatokra • •Kidolgozott, (ál)empirikus tapasztalatokra épülő, gondolkodást jelentősen befolyásolni képes vélekedések • •Szabályok, következtetések, előrejelzések és tanácsok

19 Alapkérdések • •Hogyan választunk párt? • •Milyen módon élünk együtt?

20 Családmodellek alapkérdései • •Kit tekintünk családunkba tartozónak? • •Keresztmetszeti és hosszmetszeti kép: azaz jelenlegi együttélési formák és kialakulásuk történetisége • •„Válságban a család?” • •Család, mint kultúra – a kultúra családja

21 Családmodellek I. Történeti együttélési formák • •Horda, törzs, falu – –Általában 150 – 200 fő körül, bővüléssel exogámia parancsa, incesztustabu • •Háznép – –Több család egy fedél alatt, összefonódó, gyakran nem tiszta rokoni szálak • •Anya- vagy apaközpontú nagycsalád • •Hárem (poligínia, vagy poliandria) • •Monogám házasság és változatai • •Közösségek (szekták, kommunák, kibbutz)

22 Családmodellek II. Jelenlegi euroatlanti együttélési formák • •Többgenerációs család • •„Nukleáris” család • •Egyszülős család („csonka család”) • •Mozaikcsalád, „újrastrukturálódott” család • •„Szingli” életmód • •„Mingli” életmód • •„Nyitott házasság” • •Kollektívák, kommunák • •Azonos neműek együttélése, gyermekkel vagy anélkül

23 Családmodellek III. A „hagyományos” családok Többgenerációs és nukleáris család • •Nagycsalád: – –Szerepek megoszlanak – –Tolerancia, elfogadás, az egyes életkorok megbecsülése • •Nukleáris család: – –Megfogalmazott, világos határok, differenciáció

24 Családmodellek IV. Az átalakuló családok Egyszülős család és mozaikcsaládok • •Egyszülős: – –anyai és apai szerepek integrálása – –gyermek fokozottabb bevonása a feladatokba – –érettség • •Mozaikcsaládok: – –Nevelőszülős (egyszerű); Összetett (mindkét félnek vannak gyerekei) és Komplex (van közös gyerek is) – –Határok, szerepek, ki kinek a kije – –Rugalmasság, elfogadás és problémamegoldás

25 Családmodellek V. Trendek és trendetlenek Szinglik és minglik • •Szingli életforma: – –Függetlenség – –Önmegvalósítás – –Konfliktusok minimalizálása • •Minglik: – –„Kellemeset a hasznossal” – –Kényszermegoldás és/vagy kényelem – –Függetlenség ÉS valakihez tartozás – –Rugalmasság, autonómia, konfliktuskerülés

26 Családmodellek VI. „Atipikus” családok Nyitott házasság, párcserék, háromszögek, kommunák és alternatív nemi irányultságú együttélések • •Erkölcsi megítélés alá esnek (?) • •Vizsgálatukkor: – –Mi a szerződés? – –Mit kapnak a kapcsolatból a felek? – –Problematikájuk analóg, tipikus vagy sajátos? – –Mit tanul belőle a gyerek (ha van)?

27 Válságban a család I. ??? • •Gyorsan változó feltételek – –Női-férfi szereposztás – –Házasság megítélése – –Szülők „tekintélyvesztése” – –Média jelentősége – –Mintaadó személyek inkább a botrányaikról ismertek – –Orientációs pontok: sokféle és bizonytalan – –Rituálék eltűnnek és/vagy kiüresednek – –Elmosódik a határ „szent és profán” között

28 Válságban a család II. ??? Változás ?=? Válság – –Mi javul? – –Mi nehezedik? – –Hogyan alkalmazkodunk? Családokkal dolgozó szakemberként választható stratégiák: – –Ez jó, mert több munkánk lesz  – –Nosztalgia „bezzeg a MI időnkben jobb volt” – –Felkészülés, ismeret- és tapasztalatbővítés

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Szerelmetes Asszonyom”-tól a „Klaszcsi kapcsi”-ig Párkapcsolat- és családmodellek Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság IV. Konferenciája Illyefalva,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések