Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„küzdősport akadémia” KÉSZÍTETTE: NÉMET FERENC 2010. Október 30. (szombat) Magyar Kick-Box Szakszövetség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„küzdősport akadémia” KÉSZÍTETTE: NÉMET FERENC 2010. Október 30. (szombat) Magyar Kick-Box Szakszövetség."— Előadás másolata:

1 „küzdősport akadémia” KÉSZÍTETTE: NÉMET FERENC 2010. Október 30. (szombat) Magyar Kick-Box Szakszövetség

2  Pszichológia  Táplálkozás – élettan – tudomány  Szervezés – vezetés - elmélet

3 Szervezés – vezetés - elmélet  A sporttudomány - multidiszciplináris tudomány  Helyzetkép  Cél meghatározás  Terv állapot  Út meghatározás  Eszközrendszer  Munkaszervezet  Markerek  Fenntartható fejlődés

4 Feladatok  Cél meghatározás  Motiváció  Út  Szervezet (struktúra)  Személyek  Szabályok  Források  Kommunikáció  Eredmény

5 Cél meghatározás  A Magyar kick-box sport legyen nemzetközileg is elismert, anyagilag, erkölcsileg megbecsült tudományos alapokon nyugvó olimpiai sport

6 Motiváció  2012 (2014)  Ifjúsági VB Magyarország  2013  Felnőtt VB Magyarország

7 Út A Magyar Kick-Box Szövetség sportágfejlesztési stratégiájának fő irányai az elkövetkezendő 12 éves intervallumban (2004-2016) Fejlesztési ciklusok a 2004-2016 közötti időszakban:  Első ciklus: 2004-2008  Második ciklus: 2009-2012  Harmadik ciklus: 2013-2016

8 I. ciklus Alapvető célkitűzés: a kick-box sport minőségi fejlesztésének megalapozása, a Szövetség szervezeti kereteinek erősítése, nemzetközi téren az elért pozíciók megőrzése és kismértékű javítása 1. A Szövetség tisztségviselőinek aktív, tevékeny közreműködése a WAKO világszövetség AGFIS tagságának megszerzésében. Személyes részvétel a két- és többoldalú tárgyalásokon, előkészítő és promóciós anyagok elkészítése, találkozók szervezése. Részvétel - a tagság elnyerése után - a Világszövetség AGFIS-on belüli pozíciójának megszilárdításában, valamint a WAKO és az AGFIS közötti kapcsolattartásban. 2. Hangsúlyos szövetségi részvétel és közreműködés – a WAKO keretén belül - a tervezett Duisburgi Világjátékokon, elsősorban a kick-box sport első ilyen típusú megjelenésének megszervezésében, a sportszakmai program kialakításában és menedzselésében, valamint a Világjátékok kick-box versenyein történő bíráskodás területén.

9 I. ciklus 3. A Szövetség által a WAKO-nál megpályázott, 2005-ben Szegeden megrendezendő, az öt legnagyobb versenyzői létszámot megmozgató szabályrendszer (semi-contact, light-contact, full-contact, low-kick, zenés formagyakorlat) versenyeit magában foglaló következő WAKO Világbajnokság sikeres megszervezése és lebonyolítása. Kapcsolatépítés és –fejlesztés a városi vezetéssel, a leendő, stratégiai szponzori körrel. A világbajnokságnak, mint „referencia-rendezvény”-nek a népszerűsítése a leendő támogatók számára. 4. A kick-box sport két alapvető, de egymással szoros összhangban lévő, egymást kiegészítő irányzatának, a tatami- és ring-sportoknak összehangolt, párhuzamos fejlesztésének, mint alapvető célkitűzésnek, a megvalósítása Magyarországon. A világversenyeken a magyar sportolók által elért eredmények alapján, a WAKO-n belül a nemzetek összesített rangsorában, a tatami sportok területén az első négy hely, a ring-sportok területén az első tíz hely valamelyikének megszerzése. 5. A jelenlegi helyzetet jellemző, a szinte kizárólagos jelen lévő tatami és ring-sportok mellé, a kick-box aerobicra épülő aero-kickboxing versenyzés alapjainak megteremtése, fejlesztése. Ennek révén, a viszonylag jelentős számban a kluboknál most is jelen lévő szabadidő sportolók számára sajátos és tömeges versenyzési lehetőséget lehet teremteni. Ezzel megvalósulna az a gyakorlatban most is felfedezhető gyakorlat, amely a „kick-box kiegészítő sportága a kick-box aerobic” szlogennel jellemezhető legszemléletesebben és amely lehetővé tenné a verseny- és szabadidősport egyidejű erősítését is.

10 I. ciklus 6. A Magyar Kick-Box Szövetség szervezeti rendszere fejlesztésének keretén belül, mint legfontosabb cél az ISO 9001:2001 minőségtanúsítási eljárásának elindítása, megszervezése és lebonyolítása az érintett szövetségi tisztségviselők hatékony részvétele mellett, a minőségtanúsítvány megszerzése. A minőségtanúsítvány elnyerése tényének, a megfelelő – államigazgatási, sportszövetségi és szponzori - körökben való megismertetése, a jelentőségének kiemelése. 7. A jelenleg az eredményességet biztosító versenysport – tatami és ring-sportok - mellett a kick- box sport tömegbázisát növelő, ez idő szerint is szabadidősportként működtetett kick-box sporttanfolyamok, valamint (az aero-kickboxing bázisának tekinthető) kick-box aerobic hangsúlyos fejlesztése. 8. Az utánpótlás tömeges nevelésének területén, fő irányként elsősorban az iskolai – általános és középiskolai -, tanítás utáni kick-box és/vagy kick-box aerobic sportfoglalkozásokat kell elsődlegessé tenni. Ennek kiemelkedő módszere a meglévő – vagy ezután megalapítandó - diák sportegyesületek szakmai támogatása lehet. Az így megszervezett, kialakított és gondozott rendszernek nevesített célja kell, hogy legyen a hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult, kallódó fiatalok „begyűjtése”, a társadalomba történő integrálása, a kick-box sporttevékenység révén.

11 I. ciklus 9. A jelenleg is meglévő és jól működő, egymásra épülő több generációs  gyermek,  serdülő,  ifjúsági,  junior és  felnőtt korcsoportú versenyrendszer mindenoldalú további fejlesztése. Ezzel olyan versenyzői életpálya modellek kialakítására és működtetésére nyílna lehetőség, amelyek hatékonyan segíthetnek a versenyzői korosztályok hosszú távú, tömeges „megőrzésében”. 10. Az ország mindegyik, a kick-box sportági jelenléttel eddig is érintett megyéjében a megyei kick- box szövetségek létrehozása, a markánsabb érdekérvényesítés és a fejlesztést szolgáló önkormányzati és EU-s források hatékonyabb megszerzése érdekében. Amennyiben jelenleg is működő megyei harcművész szövetség keretein belül működik a menyei kick-box szövetség, akkor az ezen belüli tevékenység fokozása jelentheti a célt. Elsősorban a megyei szövetségek rendszerén keresztül szükséges - az országos jelenlét növelése érdekében - a sportági tevékenység kiterjesztése, a meglévő „fehér foltok” irányába, első lépésként a megyei szövetségekhez közeli, szomszédos, a kick-box-szal eddig nem érintett megyék felé.

12 I. ciklus 11. Az országos jelenlét, megyei szövetségek útján történő kiterjesztésének megalapozásaként elengedhetetlen a Szövetség és (jelenlegi, valamint a megalakítandó) megyei szervezeteinek alkalmassá tétele, az egyre jelentősebb finanszírozási forrásként megjelenő EU-konform pályázati struktúrák elérésére. Ennek hiányában a megyei szervezetek létrehozása csak extenzív jellegű fejlesztéseket jelenthetnek, amelyek – a kellő magalapozottság hiányában - nem lesznek képesek sikeresen részt venni a pénzügyi források megszerzését lehetővé tevő pályázati rendszerekben. 12. Fokozott mértékben szükséges a partner állami sportszervezetek szervezeti rendszereibe történő minél magasabb színvonalú integráció erősítése, mégpedig azok tevékenységi területeinek minél szélesebb skáláján, lehetőség szerint minden területen. Ezek közül különösen kiemelendő, illetve a sportág továbbfejlesztése szempontjából kiemelt stratégiai tényezőként kezelendők a következő területek, ill. intézmények:  sportegészségügy (OSEI),  doppingellenőrzés,  NUPI,  edzőképzés (TF). 13. Kiemelt cél, a sportág széleskörű, változatos és állandó jellegű média megjelenésének erősítése. Ennek fő területei: az internet, az elektronikus média - különböző kereskedelmi TV állomások, valamint (jelenlegi és leendő) tematikus sportcsatornák, továbbá az írott sajtó. Ezen a területen egyaránt fontos a sportszakmai, valamint a népszerűsítő célú kiadványokra is megfelelő figyelmet kell fordítani.

13 I. ciklus 14. Kiemelt jelentőségű azoknak a lehetőségeknek a felkutatása – ezen belül elsősorban és kiemelten a Kemény F. létesítmény-fejlesztési program keretén belül –, amelyek a jelenleg még állami kezelésben lévő, de kihasználatlan (vagy alacsony kihasználtsággal működő) sportcélú ingatlanok hosszú távú bérlését, esetleg térítésnélküli (alacsony térítés melletti) átvételét teszik lehetővé a sportág céljaira történő hasznosítás érdekében. E cél megvalósításának elsődleges területe lehet, a főleg kick-box dominanciával létesülő BUDO Centrumok kialakítása. Ennek során fokozott figyelemmel kell lenni a magántőke bevonás lehetőségeinek jelentősebb mértékű figyelembe vételére, amely mind az ingatlanszerzés, mind pedig az ingatlanok hasznosításának területén éreztetheti kedvező hatásait. 15. Az évente kialakításra kerülő, a WAKO hivatalos versenynaptárában ez idő szerint is szereplő hazai rendezésű jelentős nemzetközi versenyeinket - Világkupa, Tököl Kupa – tovább kell fejleszteni. Ezek mellett, a magyar szövetség aktív kezdeményező tevékenysége révén szükség van a mostanáig nem elterjedt, új típusú versenyzési módok meghonosítására a WAKO-ban, mint pl. a Klubcsapatok Világ- és Európa-bajnoksága. 16. A Szövetség aktívabb szerepvállalásának fokozása a Nemzeti Sportszövetség szervezetében. Ennek kiemelt eszközei a szervezettség és a sportolói létszám növelése, ill. megtartása, valamint az államilag támogatott körben való tartós megmaradás biztosítása. Tovább kell növelni a Nemzeti Sportszövetség különböző bizottságaiban tevékenykedő, a kick- box sportot képviselő tisztségviselők létszámát.

14 I. ciklus 17. A sportági szakemberek képzésen belül hangsúlyos célként kell megjeleníteni az állami képzési rendszerekben működő, többszintű, önálló kick-box edzőképzés kialakítását. Külön is kiemelten kezelendő az utánpótlás neveléssel foglalkozó iskolai testnevelők szakirányú képzése / továbbképzése, melyet egy, a nappali tanárképzőkön való (kick-box) szakpár választási lehetőség kialakításával lehetne megvalósítani. 18. Fontos terület, a sportág továbbfejlődésének financiális hátterét megalapozó, állandó, erős és több „lábon álló” szponzori háttér megerősítése, nem utolsó sorban a folyamatos kapcsolattartás és – építés a meglévő, valamint a potenciális támogatói körrel.

15 II. ciklus Alapvető célkitűzés: a kick-box sport minőségi fejlesztésének megvalósítása, a Szövetség szervezeti kereteinek megszilárdítása, nemzetközi téren az elért pozíciók jelentős mértékű javítása 1. Folyamatosan fenn kell tartania a jelenlétét a Szövetségnek a WAKO világversenyek megrendezésének „piacán”, amely versenyek egyrészt növelik a magyar Szövetség tekintélyét és erejét a Világszövetségen belül, másrészt jelentős „lökést” adnak a kick-box sportnak a hazai elismertsége területén is. Az előző ciklusban megrendezett világbajnokság után meg kellene pályázni az ezekben az években esedékes Kadet és junior Világbajnokság, valamint egy - lehetőleg több nagy versenyzői létszámú szabályrendszer versenyszámait magában foglaló - felnőtt Európa-bajnokság, továbbá (amennyiben erre a Világszövetségen belül fogadókészség mutatkozik) az új típusú Klub Világbajnokság megrendezését Magyarországon. 2. A WAKO AGFIS-ban betöltött szerepének fokozott támogatása, a magyar Szövetség képviselőinek minél nagyobb létszámú megjelenésével.

16 II. ciklus 3. A WAKO tevékenységének keretében - aktív magyar szakemberi részvétellel - meg kellene szervezni és működtetni egy - évek óta sok ország által hiányolt - állandó, nemzetközi kick-box edző- és bíróképző központot. Ennek felállításában egyaránt meg kell vizsgálni a magán tőke bevonásának, valamint a jelenleg állami tulajdonban lévő sportcélú ingatlanok bérlésének lehetőségét is. A központ működtetésével lehetőséget lehetne teremteni a magyar edzők, bírók továbbképzéséhez, továbbá a magyar szakemberek részvételéhez a központ oktatói gárdájának kialakításában. 4. A szakemberképzés területén meg tovább kell bővíteni az állami képzési rendszerben működő, többszintű, önálló kick-box edzőképzést. Ezen belül külön és kiemelten kezelendő az utánpótlás neveléssel foglalkozó iskolai testnevelők szakirányú képzése / továbbképzése, nappali tanárképzőn való (kick-box) szakpár választási lehetőség kialakításával. Lehetőség szerint a szakedző képzésben meg kellene indítani az önálló kick-box szakedző képzést is. 5. A világversenyeken a magyar sportolók által elért eredmények alapján, a nemzetek rangsorában a tatami sportokban az első három, a ring-sportokban az első öt, az aero-kickboxingban az első hat hely valamelyikének megszerzése az elérendő cél a ciklus végére.

17 II. ciklus 6. A ciklus végére a hivatásos versenyzés rendszerének kialakítása – lehetőség szerint – mindegyik szabályrendszerben (de főleg a ring- sportoknál) és összehangolása az amatőr versenyrendszerekkel. El kell érni, hogy a versenyzői életpálya modellek, a hivatásos és az amatőr versenyrendszerek „között” is működjenek, amelynek révén folyamatosan újratermelődik a hivatásos versenyrendszerekben tevékenykedő sportoló létszáma. 7. A Szövetség mögött álló, állandó szponzori háttér megerősítése, folyamatos kapcsolattartás a támogatói körrel. Új stratégia támogatói kör felkutatása, figyelemmel az AGFIS tagsággal együtt járó további nemzetközi megjelenési lehetőségekre.

18 III. ciklus Alapvető célkitűzés: a kick-box sport további fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, a lehetséges irányok feltételeinek megteremtése, nemzetközi téren az elért pozíciók kismértékű további javítása 1. A WAKO Világszövetség nemzetközi versenynaptára keretében Kadet és Junior Világbajnokság, valamint Felnőtt Világbajnokság megrendezése Magyarországon. 2. A WAKO európai szervezetének megszervezésére irányuló javaslat kidolgozása és jóváhagyó döntés alapján a WAKO Európai szövetségének kialakítása Budapesten. 3. A világversenyeken a magyar sportolók által elért eredmények alapján, a nemzetek rangsorában a tatami és ringsportokban egyaránt az első három, az aero-kickboxingban az első négy hely valamelyikének megszerzése. 4. A Szövetség és a megyei szövetségek szervezeti rendszereinek további erősítése és fejlesztése a régiókat képviselő régió szövetségek irányában. 5. Átfogó elemző tanulmány készítése a Szövetség szervezetei részvételével a további fejlesztési irányok kialakítása, valamint az azok eléréséhez szükséges intézkedési tervek kialakítása céljából. Budapest, 2004.07.01.

19 A sportági szervezet felépítése  Meglévő munkacsoportok  Létrehozandó munkacsoportok  Meglévő tisztségek  Létrehozandó tisztségek  Kapcsolattartás  írásbeliség  Határidők  Amatőr-,profi albizottság

20 Szervezet

21 Szabályok A szabályok folyamatos gondozása:  Szövetségen belül  Magyar Sportjog  WAKO szabályok  Nemzetközi Sport jog

22 Források  Gazdasági szemlélet  Pályázatok  Saját források megteremtése  „Eladható produktum”  Szakemberek

23 Marketing-Média- Kommunikáció  Belső kommunikáció  Külső kommunikáció  Média kapcsolatok  Szakemberek

24 Eredmény SIKERES, ELISMERT MAGYAR KICK-BOKSZ,THAI BOX SPORT

25 Köszönöm a figyelmet! Német Ferenc


Letölteni ppt "„küzdősport akadémia” KÉSZÍTETTE: NÉMET FERENC 2010. Október 30. (szombat) Magyar Kick-Box Szakszövetség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések