Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Kick-Box Szakszövetség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Kick-Box Szakszövetség"— Előadás másolata:

1 Magyar Kick-Box Szakszövetség
„küzdősport akadémia” KÉSZÍTETTE: NÉMET FERENC 2010. Október 30. (szombat)

2 Pszichológia Táplálkozás – élettan – tudomány Szervezés – vezetés - elmélet

3 Szervezés – vezetés - elmélet
A sporttudomány - multidiszciplináris tudomány Helyzetkép Cél meghatározás Terv állapot Út meghatározás Eszközrendszer Munkaszervezet Markerek Fenntartható fejlődés

4 Feladatok Cél meghatározás Motiváció Út Szervezet (struktúra)
Személyek Szabályok Források Kommunikáció Eredmény

5 Cél meghatározás A Magyar kick-box sport legyen nemzetközileg is elismert, anyagilag, erkölcsileg megbecsült tudományos alapokon nyugvó olimpiai sport

6 Motiváció 2012 (2014) Ifjúsági VB Magyarország 2013
Felnőtt VB Magyarország

7 Út A Magyar Kick-Box Szövetség
sportágfejlesztési stratégiájának fő irányai az elkövetkezendő 12 éves intervallumban ( ) Fejlesztési ciklusok a közötti időszakban: Első ciklus: Második ciklus: Harmadik ciklus:

8 I. ciklus Alapvető célkitűzés: a kick-box sport minőségi fejlesztésének megalapozása, a Szövetség szervezeti kereteinek erősítése, nemzetközi téren az elért pozíciók megőrzése és kismértékű javítása 1. A Szövetség tisztségviselőinek aktív, tevékeny közreműködése a WAKO világszövetség AGFIS tagságának megszerzésében. Személyes részvétel a két- és többoldalú tárgyalásokon, előkészítő és promóciós anyagok elkészítése, találkozók szervezése. Részvétel - a tagság elnyerése után - a Világszövetség AGFIS-on belüli pozíciójának megszilárdításában, valamint a WAKO és az AGFIS közötti kapcsolattartásban. 2. Hangsúlyos szövetségi részvétel és közreműködés – a WAKO keretén belül - a tervezett Duisburgi Világjátékokon, elsősorban a kick-box sport első ilyen típusú megjelenésének megszervezésében, a sportszakmai program kialakításában és menedzselésében, valamint a Világjátékok kick-box versenyein történő bíráskodás területén.

9 I. ciklus 3. A Szövetség által a WAKO-nál megpályázott, 2005-ben Szegeden megrendezendő, az öt legnagyobb versenyzői létszámot megmozgató szabályrendszer (semi-contact, light-contact, full-contact, low-kick, zenés formagyakorlat) versenyeit magában foglaló következő WAKO Világbajnokság sikeres megszervezése és lebonyolítása. Kapcsolatépítés és –fejlesztés a városi vezetéssel, a leendő, stratégiai szponzori körrel. A világbajnokságnak, mint „referencia-rendezvény”-nek a népszerűsítése a leendő támogatók számára. 4. A kick-box sport két alapvető, de egymással szoros összhangban lévő, egymást kiegészítő irányzatának, a tatami- és ring-sportoknak összehangolt, párhuzamos fejlesztésének, mint alapvető célkitűzésnek, a megvalósítása Magyarországon. A világversenyeken a magyar sportolók által elért eredmények alapján, a WAKO-n belül a nemzetek összesített rangsorában, a tatami sportok területén az első négy hely, a ring-sportok területén az első tíz hely valamelyikének megszerzése. 5. A jelenlegi helyzetet jellemző, a szinte kizárólagos jelen lévő tatami és ring-sportok mellé, a kick-box aerobicra épülő aero-kickboxing versenyzés alapjainak megteremtése, fejlesztése. Ennek révén, a viszonylag jelentős számban a kluboknál most is jelen lévő szabadidő sportolók számára sajátos és tömeges versenyzési lehetőséget lehet teremteni. Ezzel megvalósulna az a gyakorlatban most is felfedezhető gyakorlat, amely a „kick-box kiegészítő sportága a kick-box aerobic” szlogennel jellemezhető legszemléletesebben és amely lehetővé tenné a verseny- és szabadidősport egyidejű erősítését is.

10 I. ciklus 6. A Magyar Kick-Box Szövetség szervezeti rendszere fejlesztésének keretén belül, mint legfontosabb cél az ISO 9001:2001 minőségtanúsítási eljárásának elindítása, megszervezése és lebonyolítása az érintett szövetségi tisztségviselők hatékony részvétele mellett, a minőségtanúsítvány megszerzése. A minőségtanúsítvány elnyerése tényének, a megfelelő – államigazgatási, sportszövetségi és szponzori - körökben való megismertetése, a jelentőségének kiemelése. 7. A jelenleg az eredményességet biztosító versenysport – tatami és ring-sportok - mellett a kick-box sport tömegbázisát növelő, ez idő szerint is szabadidősportként működtetett kick-box sporttanfolyamok, valamint (az aero-kickboxing bázisának tekinthető) kick-box aerobic hangsúlyos fejlesztése. 8. Az utánpótlás tömeges nevelésének területén, fő irányként elsősorban az iskolai – általános és középiskolai -, tanítás utáni kick-box és/vagy kick-box aerobic sportfoglalkozásokat kell elsődlegessé tenni. Ennek kiemelkedő módszere a meglévő – vagy ezután megalapítandó - diák sportegyesületek szakmai támogatása lehet. Az így megszervezett, kialakított és gondozott rendszernek nevesített célja kell, hogy legyen a hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult, kallódó fiatalok „begyűjtése”, a társadalomba történő integrálása, a kick-box sporttevékenység révén.

11 I. ciklus 9. A jelenleg is meglévő és jól működő, egymásra épülő több generációs gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt korcsoportú versenyrendszer mindenoldalú további fejlesztése. Ezzel olyan versenyzői életpálya modellek kialakítására és működtetésére nyílna lehetőség, amelyek hatékonyan segíthetnek a versenyzői korosztályok hosszú távú, tömeges „megőrzésében”. 10. Az ország mindegyik, a kick-box sportági jelenléttel eddig is érintett megyéjében a megyei kick-box szövetségek létrehozása, a markánsabb érdekérvényesítés és a fejlesztést szolgáló önkormányzati és EU-s források hatékonyabb megszerzése érdekében. Amennyiben jelenleg is működő megyei harcművész szövetség keretein belül működik a menyei kick-box szövetség, akkor az ezen belüli tevékenység fokozása jelentheti a célt. Elsősorban a megyei szövetségek rendszerén keresztül szükséges - az országos jelenlét növelése érdekében - a sportági tevékenység kiterjesztése, a meglévő „fehér foltok” irányába, első lépésként a megyei szövetségekhez közeli, szomszédos, a kick-box-szal eddig nem érintett megyék felé.

12 I. ciklus 11. Az országos jelenlét, megyei szövetségek útján történő kiterjesztésének megalapozásaként elengedhetetlen a Szövetség és (jelenlegi, valamint a megalakítandó) megyei szervezeteinek alkalmassá tétele, az egyre jelentősebb finanszírozási forrásként megjelenő EU-konform pályázati struktúrák elérésére. Ennek hiányában a megyei szervezetek létrehozása csak extenzív jellegű fejlesztéseket jelenthetnek, amelyek – a kellő magalapozottság hiányában - nem lesznek képesek sikeresen részt venni a pénzügyi források megszerzését lehetővé tevő pályázati rendszerekben. 12. Fokozott mértékben szükséges a partner állami sportszervezetek szervezeti rendszereibe történő minél magasabb színvonalú integráció erősítése, mégpedig azok tevékenységi területeinek minél szélesebb skáláján, lehetőség szerint minden területen. Ezek közül különösen kiemelendő, illetve a sportág továbbfejlesztése szempontjából kiemelt stratégiai tényezőként kezelendők a következő területek, ill. intézmények: sportegészségügy (OSEI), doppingellenőrzés, NUPI, edzőképzés (TF). 13. Kiemelt cél, a sportág széleskörű, változatos és állandó jellegű média megjelenésének erősítése. Ennek fő területei: az internet, az elektronikus média - különböző kereskedelmi TV állomások, valamint (jelenlegi és leendő) tematikus sportcsatornák, továbbá az írott sajtó. Ezen a területen egyaránt fontos a sportszakmai, valamint a népszerűsítő célú kiadványokra is megfelelő figyelmet kell fordítani.

13 I. ciklus 14. Kiemelt jelentőségű azoknak a lehetőségeknek a felkutatása – ezen belül elsősorban és kiemelten a Kemény F. létesítmény-fejlesztési program keretén belül –, amelyek a jelenleg még állami kezelésben lévő, de kihasználatlan (vagy alacsony kihasználtsággal működő) sportcélú ingatlanok hosszú távú bérlését, esetleg térítésnélküli (alacsony térítés melletti) átvételét teszik lehetővé a sportág céljaira történő hasznosítás érdekében. E cél megvalósításának elsődleges területe lehet, a főleg kick-box dominanciával létesülő BUDO Centrumok kialakítása. Ennek során fokozott figyelemmel kell lenni a magántőke bevonás lehetőségeinek jelentősebb mértékű figyelembe vételére, amely mind az ingatlanszerzés, mind pedig az ingatlanok hasznosításának területén éreztetheti kedvező hatásait. 15. Az évente kialakításra kerülő, a WAKO hivatalos versenynaptárában ez idő szerint is szereplő hazai rendezésű jelentős nemzetközi versenyeinket - Világkupa, Tököl Kupa – tovább kell fejleszteni. Ezek mellett, a magyar szövetség aktív kezdeményező tevékenysége révén szükség van a mostanáig nem elterjedt, új típusú versenyzési módok meghonosítására a WAKO-ban, mint pl. a Klubcsapatok Világ- és Európa-bajnoksága. 16. A Szövetség aktívabb szerepvállalásának fokozása a Nemzeti Sportszövetség szervezetében. Ennek kiemelt eszközei a szervezettség és a sportolói létszám növelése, ill. megtartása, valamint az államilag támogatott körben való tartós megmaradás biztosítása. Tovább kell növelni a Nemzeti Sportszövetség különböző bizottságaiban tevékenykedő, a kick-box sportot képviselő tisztségviselők létszámát.

14 I. ciklus 17. A sportági szakemberek képzésen belül hangsúlyos célként kell megjeleníteni az állami képzési rendszerekben működő, többszintű, önálló kick-box edzőképzés kialakítását. Külön is kiemelten kezelendő az utánpótlás neveléssel foglalkozó iskolai testnevelők szakirányú képzése / továbbképzése, melyet egy, a nappali tanárképzőkön való (kick-box) szakpár választási lehetőség kialakításával lehetne megvalósítani. 18. Fontos terület, a sportág továbbfejlődésének financiális hátterét megalapozó, állandó, erős és több „lábon álló” szponzori háttér megerősítése, nem utolsó sorban a folyamatos kapcsolattartás és –építés a meglévő, valamint a potenciális támogatói körrel.

15 II. ciklus Alapvető célkitűzés: a kick-box sport minőségi fejlesztésének megvalósítása, a Szövetség szervezeti kereteinek megszilárdítása, nemzetközi téren az elért pozíciók jelentős mértékű javítása 1. Folyamatosan fenn kell tartania a jelenlétét a Szövetségnek a WAKO világversenyek megrendezésének „piacán”, amely versenyek egyrészt növelik a magyar Szövetség tekintélyét és erejét a Világszövetségen belül, másrészt jelentős „lökést” adnak a kick-box sportnak a hazai elismertsége területén is. Az előző ciklusban megrendezett világbajnokság után meg kellene pályázni az ezekben az években esedékes Kadet és junior Világbajnokság, valamint egy - lehetőleg több nagy versenyzői létszámú szabályrendszer versenyszámait magában foglaló - felnőtt Európa-bajnokság, továbbá (amennyiben erre a Világszövetségen belül fogadókészség mutatkozik) az új típusú Klub Világbajnokság megrendezését Magyarországon. 2. A WAKO AGFIS-ban betöltött szerepének fokozott támogatása, a magyar Szövetség képviselőinek minél nagyobb létszámú megjelenésével.

16 II. ciklus 3. A WAKO tevékenységének keretében - aktív magyar szakemberi részvétellel - meg kellene szervezni és működtetni egy - évek óta sok ország által hiányolt - állandó, nemzetközi kick-box edző- és bíróképző központot. Ennek felállításában egyaránt meg kell vizsgálni a magán tőke bevonásának, valamint a jelenleg állami tulajdonban lévő sportcélú ingatlanok bérlésének lehetőségét is. A központ működtetésével lehetőséget lehetne teremteni a magyar edzők, bírók továbbképzéséhez, továbbá a magyar szakemberek részvételéhez a központ oktatói gárdájának kialakításában. 4. A szakemberképzés területén meg tovább kell bővíteni az állami képzési rendszerben működő, többszintű, önálló kick-box edzőképzést. Ezen belül külön és kiemelten kezelendő az utánpótlás neveléssel foglalkozó iskolai testnevelők szakirányú képzése / továbbképzése, nappali tanárképzőn való (kick-box) szakpár választási lehetőség kialakításával. Lehetőség szerint a szakedző képzésben meg kellene indítani az önálló kick-box szakedző képzést is. 5. A világversenyeken a magyar sportolók által elért eredmények alapján, a nemzetek rangsorában a tatami sportokban az első három, a ring-sportokban az első öt, az aero-kickboxingban az első hat hely valamelyikének megszerzése az elérendő cél a ciklus végére.

17 II. ciklus 6. A ciklus végére a hivatásos versenyzés rendszerének kialakítása – lehetőség szerint – mindegyik szabályrendszerben (de főleg a ring-sportoknál) és összehangolása az amatőr versenyrendszerekkel. El kell érni, hogy a versenyzői életpálya modellek, a hivatásos és az amatőr versenyrendszerek „között” is működjenek, amelynek révén folyamatosan újratermelődik a hivatásos versenyrendszerekben tevékenykedő sportoló létszáma. 7. A Szövetség mögött álló, állandó szponzori háttér megerősítése, folyamatos kapcsolattartás a támogatói körrel. Új stratégia támogatói kör felkutatása, figyelemmel az AGFIS tagsággal együtt járó további nemzetközi megjelenési lehetőségekre.

18 III. ciklus Alapvető célkitűzés: a kick-box sport további fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, a lehetséges irányok feltételeinek megteremtése, nemzetközi téren az elért pozíciók kismértékű további javítása 1. A WAKO Világszövetség nemzetközi versenynaptára keretében Kadet és Junior Világbajnokság, valamint Felnőtt Világbajnokság megrendezése Magyarországon. 2. A WAKO európai szervezetének megszervezésére irányuló javaslat kidolgozása és jóváhagyó döntés alapján a WAKO Európai szövetségének kialakítása Budapesten. 3. A világversenyeken a magyar sportolók által elért eredmények alapján, a nemzetek rangsorában a tatami és ringsportokban egyaránt az első három, az aero-kickboxingban az első négy hely valamelyikének megszerzése. 4. A Szövetség és a megyei szövetségek szervezeti rendszereinek további erősítése és fejlesztése a régiókat képviselő régió szövetségek irányában. 5. Átfogó elemző tanulmány készítése a Szövetség szervezetei részvételével a további fejlesztési irányok kialakítása, valamint az azok eléréséhez szükséges intézkedési tervek kialakítása céljából. Budapest,

19 A sportági szervezet felépítése
Meglévő munkacsoportok Létrehozandó munkacsoportok Meglévő tisztségek Létrehozandó tisztségek Kapcsolattartás írásbeliség Határidők Amatőr-,profi albizottság

20 Szervezet

21 Szabályok A szabályok folyamatos gondozása: Szövetségen belül
Magyar Sportjog WAKO szabályok Nemzetközi Sportjog

22 Források Gazdasági szemlélet Pályázatok Saját források megteremtése
„Eladható produktum” Szakemberek

23 Marketing-Média-Kommunikáció
Belső kommunikáció Külső kommunikáció Média kapcsolatok Szakemberek

24 SIKERES, ELISMERT MAGYAR KICK-BOKSZ,THAI BOX SPORT
Eredmény SIKERES, ELISMERT MAGYAR KICK-BOKSZ,THAI BOX SPORT

25 Köszönöm a figyelmet! Német Ferenc


Letölteni ppt "Magyar Kick-Box Szakszövetség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések