Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai"— Előadás másolata:

1 KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai
Kurucz Csaba Tiszaújváros, április 25.

2 A FOLYAMAT CÉLJA ÉS ÉLETCIKLUSA
A folyamat a célja, hogy felmérje a Kivitelezők képességeit és kompetenciáit annak érdekében, hogy teljesíteni tudják az elvárt munkát az EBK szabályok betartása mellett. Tervezés és hatály meghatározása EBK előszűrés és előaudit Helyszíni munkavégzés Tendereztetés és szerződéskötés Utó-minősítés

3 1. LÉPÉS: TERVEZÉS, INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE, KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA
Tervezés és hatály meghatározása Az Igénylő (MOL munkatárs) felelős azért, hogy meghatározza a munka műszaki tartalmát és biztosítsa a releváns EBK információkat a Kivitelező számára Az Igénylő határozza meg a kockázati kategóriát: Az Igénylő szintén meghatározza, hogy a munka komplex vagy sem (komplex munka: 120 embernapot meghaladó munkavégzés vagy kettőnél több vállalkozó egyidejű munkavégzése – beleértve minden vállalkozót és alvállalkozót) Kockázati kategória EBK kritikus tevékenység Nem EBK kritikus tevékenység Veszélyes terület Magas kockázat Közepes kockázat Nem veszélyes terület Alacsony kockázat Megjegyzés: A folyamat lépéseit meghatározzák: Kockázati kategória Komplexitás

4 Tenderkiíráshoz csatolt dokumentáció/információ
03/04/2017 2. LÉPÉS: SZÁLLÍTÓK MEGHÍVÁSA, EBK KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS KOMMUNIKÁLÁSA Tendereztetés A MOL Beszerzés biztosítja, hogy az EBK elvárások kommunikációja megtörténjen az ajánlattevők felé Kockázati kategóriák szerint az alábbi információkat, dokumentációkat csatoljuk a tender kiíráshoz: Tenderkiíráshoz csatolt dokumentáció/információ Alacsony kockázat Közepes kockázat Magas kockázat EBK melléklet Igen, egyszerűsített megengedett Igen Információ az EBK terv szükségességéről (EBK melléklet részeként) Nem Opcionális Komplex munkák esetében Információ a megengedett alvállalkozói szintekről és a fővállalkozói felelősségről (EBK melléklet részeként) Információ előszűrésről (EBK melléklet részeként) Információ előauditról (EBK melléklet részeként) Információ munkaterület bejárásról (EBK melléklet részeként) Információ a Kivitelező által 24/7-ben biztosítandó munkavédelmi koordinátorról (EBK melléklet részeként) Megjegyzés: Csak két alvállalkozói szint megengedett Minden esetben csatolunk EBK mellékletet a tender kiíráshoz

5 EBK előszűrés és előaudit
3. LÉPÉS: ELŐSZŰRÉS ÉS ELŐAUDIT LEFOLYTATÁSA A SZÁLLÍTÓ KIVÁLASZTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA ELŐTT EBK előszűrés és előaudit Elfogadott előminősítések hierarchikus sorrendben: SCC** or SCCP tanúsítvány a OHSAS és ISO 14 001 tanúsítvány (a kettő együtt), vagy sikeres előminősítő audit a MOL-csoport által akkreditált tanúsító szervezet által (érvényes két évig), vagy sikeres előminősítő audit a MOL-csoport saját vállalata által (érvényes két évig) és utóértékelési eredmények, vagy ha a Kivitelező a MOL-csoport listáján szereplő vállalat, akkor nem szükséges előminősítés. Magas kockázatú komplex munka esetén a vállalkozónak és az alvállalkozóknak SCC tanúsítvánnyal kell rendelkezniük január 1. után. Megjegyzés: Alacsony kockázat: Közepes kockázat Előszűrés: Előaudit: Magas

6 03/04/2017 4. LÉPÉS: SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MELY TARTALMAZZ A SAJÁTOS EBK ELVÁRÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET Szerződés-kötés Minden szerződés esetén, amikor a munkavégzés során a Kivitelező belép valamelyik MOL telephelyre, a szerződésnek tartalmaznia kell az EBK követelményeket. A melléklet lehet nyomtatot vagy elektronikus formátumú is. Az EBK végrehajtási szabályok (Kötbér) tábla mindig nyomtatott formában kerül a szerződés mellé. Az EBK melléklet az alábbiakat tartalmazza: Nyilatkozatot, hogy a vállalkozó és alvállalkozó(I) elfogadják a MOL-csoport vállalatának követelményeit EBK követelmények és szabályok, melyek magukba foglalják a szükséges szakmai és egészségügyi követelményeket EBK terv szükségességét, esemény jelentési és vészhelyzeti szabályok, végrehajtási szabályok, melyek magukba foglalják az EBK kötbéreket. Megjegyzés: Kivitelezői EBK melléklet Alacsony munkavédelmi kockázatú tevékenységek EBK melléklete ADR RID ADN

7 Helyszíni munkavégzés
03/04/2017 5. LÉPÉS: EBK TUDATOSSÁG BIZTOSÍTÁSA A HELYSZÍNI MUNKAVÉGZÉS ELŐTT ÉS ALATT; HELYSZÍNI AUDITOK LEFOLYTATÁSA EBK terv: Magas kockázatú komplex munkák esetén kötelező A Kivitelező készíti el együttműködve a telephely/működési egység képviselőjével – Munkavégzés előtt jóváhagyása szükséges A munkára való felkészülés részeként munkaterület bejárás szükséges EBK tréning: Minden kivitelezőnek és alvállalkozónak részt kell vennie EBK tréningen, amely írásbeli teszttel végződik. A tréning 12 hónapig érvénye. A munkavégzés előtt minden létesítmény/telephely veszélyeit és energiáit meg kell szüntetni, le kell választani és/vagy ellenőrizni kell! A fővállalkozó felelős az alvállalkozóiért A fővállalkozónak biztosítania kell a 24/7-ben munkavédelmi koordinátori jelenlétet magas kockázatú komplex munkák esetében A munkaengedélyben foglaltakat alkalmazni kell. Kivitelezői munkavégzés nyomon követése: Ellenőrzések gyakorisága függ a feladat, anyag veszélyeitől Végezheti a fővállalkozó, telephely, létesítmény felelős, szerződés gazda, EBK kolléga, munkavédelmi koordinátor Magas kockázatú komplex munkák esetén az ellenőrzés és a dokumentálás minden naptári napon meg kell történjen Helyszíni munkavégzés Megjegyzés: Alapoktatás Helyszíni munkairányítói oktatás Telephely specifikus oktatás

8 03/04/2017 6. LÉPÉS: UTÓMINŐSÍTÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE A BESZÁLLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE SORÁN EBK szempontú utóértékelést végzünk minden Kivitelezőn fél éves gyakorisággal, aki közepes vagy magas kockázati kategóriájú munkát végzett. A Kivitelező kitiltása különbözik az utóminősítési folyamattól. A Kivitelező kitiltása bármikor kezdeményezhető az EBK végrehajtási szabályok (Kötbér tábla) szerint. Az utóminősítés során az alábbiakat vesszük figyelembe: események, amelyek PEAR 3 vagy nagyobb következménnyel jártak, Életvédelmi Szabályok megszegésének száma és/vagy a kiszabott EBK kötbérek, egyéb más vonatkozó tényező, ha van. Utó-minősítés Megjegyzés: A kategória B kategória C kategória

9 KIVITELEZŐKET ÉRINTŐ ÚJ, MUNKAVÉDELMI ELEMEK
SCC/VCA (Safety Checklist Contractors) tanúsítvány a magas kockázatú munkát végző kivitelezőknek: Minden magas kockázatú munkát végző kivitelezőnek és alvállalkozójának kötelező megszerezni ig Komplex munkák meghatározása (“120 embernap and more than 2 contractors”) A fővállalkozónak biztosítania kell a 24/7-ben munkavédelmi koordinátori jelenlétet magas kockázatú komplex munkák esetében ÚJ SZABÁLYOK Figyelembe vesszük az utóértékelés eredményeit és a nemzetközi tanúsításokat a beszállító kiválasztásakor Előszűrés és előaudit Megváltozott az előszűrési kérdőív tartalma; Hierarchia a különböző előaudit típusok között: SSC és OHSAS tanúsítványok támogatása

10 SCC / VCA Safety Checklist Contractors

11 Mi az a SCC / VCA? Az SCC, azaz “Safety Checklist Contractors”, németül “Veiligheids Checklist Aannemers” , magyarul Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa. Egészségvédelmi és munkabiztonsági tanúsítvány, mely az olaj és gáz iparág számára lett kifejlesztve, ma már széles körben használatos magas kockázatú ipari tevékenységek esetén. Tartalmaz egy cég tanúsítványt (3 évig érvényes) és munkavállalóra vonatkozó tanúsítványt (10 évig érvényes). Összehasonlítva más tanúsítványokkal (pl. OHSAS el) ez a minősítés a vállalkozói munkavégzés kockázataira és kihívásaira fókuszál.

12 Hol alkalmazzák? Hazai alkalmazása széles körben elterjedt:
Belgium Hollandia Luxemburg Németország Ausztria Svájc Külföldön munkát végző vállalkozások Körében elterjedt: Szlovákia Magyarország Szlovénia Csehország Lengyelország

13 Tanúsítványok típusai
Cégek tanúsítványai (érvényes 3 évig) VCA / SCC*: Ha a cég dolgozóinak száma kevesebb, mint 35 fő, a cég áteshet egyszerűsített tanúsítási folyamaton VCA / SCC**: Nagyobb cégek számára, ez a sztenderd tanúsítás VCA-P: Ezt a kategóriát speciálisan a petrolkémiában dolgozó vállalatok számára hozták létre Munkavállalók tanúsítványai (érvényes 10 évig) B-VCA: Egyszerű biztonsági tréning a munkavállalók számára VOL-VCA: Kiterjesztett biztonsági tréning a munkairányítók számára

14 SCC előnyei Csökkentjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát a nemzetközi sztenderdek betartásával. Az SCC tanúsítással rendelkező cégeknek nem kell előminősítésen átesniük, így egyszerűsödik a kivitelező cég kiválasztásának folyamata. A kompetens kivitelezők magasabb minőségű munkát nyújtanak. Munkavállalóknak szintén meg kell szerezniük a tanúsítványt.

15 Tanúsítvány költségei
Cég tanúsítványa: Nagyban függ a tanúsítandó szervezet méretétől és attól, hogy szükséges-e konzultáció vagy sem; A költség nagyjából megegyezik, mint más EBK jellegű tanúsítványok költségeivel (ISO 14001, OHSAS 18001). Munkavállalók tanúsítványa: B-VCA vagy VOL-VCA költsége kb. 150 EUR/fő.

16 Érvényesség és auditálás:
Az SCC cégtanúsítvány 3 évig érvényes Az auditot évente kell teljesíteni Az audit találatokat 3 hónapon belül kell javítani, máskülönben a tanúsítvány visszavonásra kerül Az SCC munkavállalói tanúsítvány 10 évig érvényes

17 Tanúsító szervezetek Magyarországon
VINCOTTE Hungary TAM CERT (TÜV Austria) ÉMI-TÜV SÜD TÜV-Rheinland

18 SCC tanúsítvány bevezetése
2014 2015 2016 2017 Kivitelezők számára opcionális Nem szükséges előminősítés Kivitelezők számára kötelező: Csak magas kockázatú munkák esetében


Letölteni ppt "KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések