Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lélekvesztett lélekgyógyászat Frecska Ede, néhai OPNI, MMVII A.D.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lélekvesztett lélekgyógyászat Frecska Ede, néhai OPNI, MMVII A.D."— Előadás másolata:

1 Lélekvesztett lélekgyógyászat Frecska Ede, néhai OPNI, MMVII A.D.

2 Ajánlás Őseinknek, akiket: – ignorálunk – megtagadunk – lenézünk – meg minden, csak éppen respektus nem

3 Nyilatkozat Az előadó kijelenti, hogy a következő dogmák és tabuk sértése miatt semmi lelkiismeretfurdalást nem érez: u Csak az vagy amit koponyád csontboltozata takar. u Az emberi tudat kizárólag a neuro-axonális működés eredménye (izzadmánya). u A Realitás egy és oszthatatlan. u Semmi az agyban ami nem az érzékszervekben. u Az Elme integritása - úgymint a Testé – szent, sérthetetlen és érinthetetlen.

4 Világszellem, Godhead Walt Disney - Fantázia 2000

5 Életet adó lélek, Spiritus animalis Walt Disney - Fantázia 2000

6 Individuális lélek Walt Disney - Fantázia 2000

7 Hmm… u Miért cseng vissza olyan sok kultúrából lélek, szellem, újjászületés, stb.? u Valójában csak babona, vágyteljesítő fantázia szüleményei lennének ezek? u Nem tudom, de talán revideálni kellene sok mindent amit más kultúrák nézeteiről át nem gondoltan gondolunk*. u Ha egyszer szkeptikusak vagyunk legyünk önmagunkkal szemben is azok! * Cut Eurocrap and European culture arrogance!

8 Senkije vagyok e világnak. A világ egy lehangoló hely. A múltam tragédia, a jövőm reménytelen! Az Ember a véletlen játékának produktuma. Sorsunk iránt közömbös Univerzumban élünk. A Semmiből jövünk és a Semmibe tartunk! Negatív kognitív sémák A depressziós gondolkodás sémái A természettudományos gondolkodás sémái

9 Kérdés: Lehetséges, hogy a természettudományos gondolkodás emberképe nem egyéb mint egy mikromán dog(szaz)ma?

10 Válasz: Az nincs. Csak emlékeztető: a természettudományos gondolkodás szükségszerűen „overexclusive”, azaz beszűkült.

11 Emlékeztető A man’s gotta know his limitations! Dirty Harry

12 Pozitív kognitív sémák Jézus: “Benned van a Mennyek Országa.” Mohammed: “Aki ismeri önmagát az ismeri Urát.” Judaizmus: “Ő van mindenben és minden Őbenne van.” Konfuciusz: “Ha jól ismered természeted, ismered a Mennyet.” Lao Ce: “A lelked legmélyén meglátod az Egyet.” Buddha: “Nézz magadba, Te vagy Buddha!”

13 A legfontosabb felismerés? Atman = Brahman (Individuális lényeg) (Univerzális lényeg) aka (Kohuna miszticizmus) dinamikus alap (Michael Washburn) az implicit rend világa (David Bohm) kozmikuskozmikus internetinternet Ruach (kabbala) ZÉRÓ PONT ENERGIAMEZŐ A Mátrix A Forrás (szufizmus)

14 “Valami, ami ha nekem nincs is, de másnak még lehet és mást gazdagabbá tehet.” A szerző Mi a spiritualitás? Ráció => Emóció => Spiritualitás IQ Emmons IQ Goleman IQ Binet Forrest GumpHalálsoron

15 Az biopszichoszociális piramis tatarozása bio- pszicho- szocio- spirituális A komplett paradigma Az engeli paradigma

16 bio-pszicho-szocio-spirituális Paradigmák és parapszichológiák transzperszonális (Stan Grof) (nem para-, kvázipara-, para-) integrál (Ken Wilber) akadémikus terápia in toto = reintegráció sui generis

17 • Pozitív pszichológia a Maslow-i hagyományokat követve • Jungiánus gyökere is van • Stan Grof a névadója • A spirituális fejlődésre fekteti a hangsúlyt - A Tudatosság Spektruma (Ken Wilber) • A módosult tudatállapotok (Charles Tart) szerepét hangsúlyozza a spirituális fejlődésben • Spirituális technikákat alkalmaz a gyógyításban • A keleti (nem nyugati) tradíciókkal szemben engedékeny, a nyugati vallásokkal szemben kritikus szemléletű • Az ún. „perenniális filozófia” hatása alatt áll Transzperszonális pszichológia

18 • A realitásnak két síkja van. • Az Ember része mindkettőnek. • Képesek vagyunk arra, hogy felismerjük az „isteni szikrát" (Atman) magunkban és annak „szent” alapját (Brahman) odakint. • A fenti kettő azonosságának felismerése a "summum bonum", az Élet fő célja, más cél nem emelkedhet fölé. A perenniális bölcsesség

19 • Az Embernek nincs tragédiája, hiszen Ő az Univerzumban horgonyzott spirituális lény. • Az attól elidegenedett emberkének van. Ergo bio- pszicho- szocio-spirituálisegység A Homo sentiens dehumanizálása: robot racionalis

20 Mi történt a civilizált Nyugaton?

21 „Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a Földön is.” Spirituális kontextus: önalávetés az univerzális egységnek Alázat

22 „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” Biológiai kontextus: a test szükségleteinek elismerése Szerénység

23 „És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Szociális kontextus: önalárendelés a közösségnek Altruizmus

24 „Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.” Pszichés kontextus: a test alávetése a léleknek A materiális javak, testi örömök hárítása

25 Ámen

26 Educatio demystificationis

27 Ilyen és ilyen körülmények között (úgy mint én), tedd ezt és ezt (lehetőleg azt amit én), figyeld meg a történéseket, majd számolj be róluk egybevetés céljából. A konszenzus megközelítése Kísérletes módszer Kontemplatív, meditatív módszer A különbség csak a mérés tényében van! TermészettudományMiszticizmus

28 Az nem a világ pechje, hogy van benne nem mérhető is!

29 HIT A konszenzus másik útja Az empíria pótlására

30 A természettudományos és az ezotérikus tapasztalaton alapuló megközelítésmód között több a hasonlóság mint bármelyiküknek a tételes (exotérikus) vallásokhoz viszonyítva. A konszenzus elérésének konfliktuózus útjai Vegyük észre, hogy a tételes vallások nincsenek békében az empíriával!

31 Szinkretizmus, azaz a tételes vallások empírikus, transzperszonális elemekkel való felfrissítése. Pl.: Santo Daime, Barquinha, UDV Kiút?

32 A sámán útja

33 Alap kategóriák •Sámánság: –A vallás, orvoslás, pszichológia, művészet forrása –Nem „izmus” (Hoppál Mihály), hanem praxis –Az extázis (transz) kiváltásának archaikus módszere (Mircea Eliade) •Sámán, a Nagy Reintegrátor (Michael Winkelman): – Technikus manipulálja mások és saját tudatállapotát – Navigátor hajózik a módosult tudatállapotok világában – Diplomata szellemekkel tárgyal – Messenger információt hoz a közösség szolgálatára (divinációval)

34 Hírvivő

35 Módosult tudatállapotok

36 Módosult tudatállapotok - Keleten •moksha (hinduizmus) •samadhi (jóga) •szatori (Zen) •fana (szufizmus) •Ruah Hakodes (kabbala) Módosult tudatállapotok - Nyugaton •unio mystica(keresztény miszticizmus) •numinális állapot(Jung) •kozmikus tudat(Bucke) •csúcsélmény(Maslow) •holotropikus élmény(Grof) •flow?(Csikszentmihalyi)

37 •A Nyugat története: menekülés a transzcendenciától •„Elmódosult” tudatállapotok? •Statisztika vagy diverzitás kérdése? •Nem lenne bölcsebb, ha nem egy szűkebb diverzitás talajáról szólnánk le a tágabbat? •És ha nem “elmódosult”, akkor mi van? Minden tudatállapothoz tartozna az ő realitása?* Módosult tudatállapotok - Általában

38 A hős útjának templátja •Joseph Campbell alkotta meg a “Hős ezer arcának” kompozit portréját •meghatározván, hogy a különböző mitológiákban mi a közös motívum a harcos, az uralkodó, a gyógyító, a szent és a félisten “életpályájában” •öt lépcsőfokot elkülönítve: –a konvencionalitás szakasza (a többség ebben marad maya fátylával takartan) –“hívás”, feleszmélés állapota –visszavonulás, diszciplína, tréning fázisa –újjászületés, megvilágosodás –visszatérés a gyökerekhez, a közösséghez („a lélek gyümölcsöztetése”)

39 A sámán útja I •gyakran már gyerekkorában kiválasztott - vagy nem, de éli a törzs tagjainak konform életét •a szellemvilág hívása => beavatási krízis •a képzés évei (mentorral vagy channeling-ben) –elmélet  sámáni kozmológia  a háromrétegű világ földrajza  a szellemek természetrajza  a törzs ősei, hősei, regéi és regősénekei –gyakorlat  szellemlátás  transzindukció  szellemi diplomácia, harcművészet  gyógyítás, fehér és fekete mágia

40 A sámáni kozmológia

41 A sámán útja II •kulminációs pont –spirituális halállal-újjászületéssel a sámáni beavatási ceremóniában, vagy –megvilágosodással •a közösség szolgálata –de facto egy pofa bagóért –a gyógyításban gyakran a betegségnek több mint szimbolikus átvételével

42 Charles Tart ASC modellje Ja, ez nem modell, csak metafóra.

43 A beavatás •rite of passage (a sámán jelölté sokkal intenzívebb) •a halál-újjászületés motívuma vonul végig rajta –halál = személyiség dekonstrukció (Egohalál) –újjászületés = személyiség rekonstrukció (Selfépítés) •alapvetően két fő szakasza van 1. dekondícionálás: a régi értékek, habitusok (pl. a gyerekkori sajátosságok), a profán észlelés vázának felszámolásával 2. restrukturálás: új értékrendszer kiépítésével, új szokások (pl. a harcos, a férfias viselkedés) felvételével, fokozott fogékonysággal (pl. szellempercepció, auralátás) •mindezt (amit a nyugati terápia vagy edukáció fel nem vállalna) bámulatosan rövid idő alatt!

44 Destabilizáció

45 A beavatás rítusa I: destabilizáció •előkészület (több nap esetleg hét) –böjtölés (koplalás, szomjaztatás) –forróságnak kitevés (izzasztás), dehidráció –hideghatás (jeges vízbe, lékbe ugrás) –fájdalomkeltés (tüskés bozót, megbotozás) –szociális izoláció (némaságra fogás, vadonba űzés) –fizikai megerőltetés (órákon át való futtatás), –hiperventilláció –immobilizáció (kikötözés) –szenzoros depriváció (pokrócozás) –vesztibuláris ingerlés (dobálás, boszorkányhinta) –halálfélelem keltése (érintés a halált hozó bottal) •erőállat keresése (gyakran része) –vadonban egy szál bicskával, amíg meg nem jelenik ENDOGÉN ÓPIÁTOKENDOGÉN ÓPIÁTOK DMTDMT

46 DMT „a lélek molekulája” DMT=dimetiltriptamin, 5-HT2 A agonista, a tobozmirigy termeli Szára István (OIE) elsőként szintetizálta és alkalmazta 1956-ban A legintenzívebb hatású pszichotrop anyag és magyar!

47 DMT hatás I Pablo Amaringo - Lüktetések

48 Pablo Amaringo Ayahuasca Látomás 1 DMT hatás II

49 Pablo Amaringo Ayahuasca Látomás 2 DMT hatás III

50 DMT hatás IV Alex Grey és anonymus - Látogatók

51 DMT hatás V Pablo Amaringo - A hatás kertje

52 A beavatás rítusa II: dezintegráció •a szertartás (nem fehér embernek való!) kezdete –szakrális helyen és időben, tipikusan este, tűz körül –az előzőek intenzív folytatásával (pl. parázson járás, mellbimbó kampózása) –szoros szociális közegben (Kulcsár Zsuzsanna, Fr.Ed.) –síppal-dobbal, nádi hegedűvel, ritmikus zenével –kerepléssel-kántálással –szökkelő tánccal, tapsikolással •a transzállapot beállta (rémület => révület) –kulmináló pont (pl. amikor ki tudja tépni a horgokat a sziú Naptáncban) •Ego halál –a novícius teljes révületben hever –a sámán jelöltet a szellemek feldarabolják, kicsontozzák

53 Dezintegráció

54 Reintegráció

55 A beavatás rítusa III: reintegráció •új értékek sulykolása a révült novíciusba, a szertartás többi résztvevője (korábban beavatottak, Vének) által –az elődök hőstetteinek recitálásával –a törzs teljes mitológiájának felidézésével •titkos tanítások, mágikus erő átadása a sámán jelöltnek •a beavatott életmódot, szociális státuszt vált –elhagyja a szülői házat –korábbi tabuk helyett mások vonatkoznak rá –részt vesz harcban, vadászatban

56 A révület

57 A révület technikája I •erőgyűjtés aszkétikus preparációval –böjt (fakérgen) –hideghatás (szobrozás vízesésben) –szociális izoláció (oduban, szex nélkül) •transzindukció –a beavatás és gyakorlás eredményeként már minimális indukció is elégséges, nem kell az elaborált, intenzív rítus mint az elsőhöz kellett –set, setting és groundedness szerepe •imamalom, mantra => a bal félteke decepciója •szakrális hely => operáns kondícionálás –módosult tudatállapot => tartósult tudatállapot (altered state => altered trait) –szenzitizáció és pruning

58 A révület technikája II •pszichedelikus szerek (hallucinogének) szerepe –dekondicionálás (Ede Frecska) –pszichointegráció (Michael Winkelman) –az utóbbi csak rituális közegben, beavatott személyekkel és gyakorlott vezetővel működik –a nyugati kultúra nem tud diszkriminálni szociálisan destruktív vagy szakrális (integratív) droghasználat között –pedig: •az Eleuzisz-i (nem Elysium-i) misztériumok markánsan hatottak a görög-római kultúrára •amikor elfogyott a szóma, akkor lett a jóga (lsd. Védák)! –az ekvivalencia kérdése •pszichedelikus szer igenis indukálhat vallásos élményt, de vallásos életet aligha (Houston Smith) •„A sors a felkészült elmének kedvez!” (Luis Pasteur)

59 Drogosok?

60 Senki se nézze le mások módosult tudatállapotát!

61 A sámáni utazás

62 •extatikus => az Univerzum (Multiverzum) végtelen gazdagságának intuitív megélése •hiperrealisztikus •irrealisztikus? Kultúrkörünkben vannak •spontán utazások –halálközeli élmények –lucid álom –testelhagyási élmény (Steven LaBerge szerint lucid álom éberen) •indukált utazások –aktív imagináció –dobolókörök (urban shamans, shamanic practitioners)

63 egyéb? kultúra individuum, agy agyi alrendszerek (pl. a MacLean féle hármas agy) kortiko-talamikus körök agy modulok neuronok szinapszisok/neurális membránok mikrotubulusok mikrofilamentumok citoszol fehérjék hidrofób zsebek van der Waals erők elektron szuperpozíciók, foton polarizációk spinor hálózatok, tér-idő geometria módosulttudatmódosulttudat hétköznapitudathétköznapitudat A tudatosság kialakításában szerepet játszó szintek

64

65 Hameroff 2003

66 The microtubular network with 10,000,000 times more elements than neurons, a candidate of nonlocal information processing based on quantum computation.

67 Hameroff 2003

68

69 Gravitáció és tudat összefüggenek!

70 Penrose 2003

71 Van másik! The microtrabecular network

72 Penrose 2003

73 A megismerés két formája? 1.perceptuális-kognitív-szimbolikus − neurokémiai mechanizmusú − nyelv (kultúra) által mediált (a művészet se kivétel!) − modell-alkotó (alanyra-tárgyra bont) − ez tette a Nyugatot olyanná amilyen 2.nonlokális-intuitív − tubulofizikai mechanizmusú − ineffábilis (kimondhatatlan) − közvetlen tapasztaláson alapul (kultúra kikapcs) − nincs szubjektumra-objektumra hasítás − az Elvesztett Tudás − a sámán az egyik mestere és őrizője

74 A A nonlokális-intuitív információ felvétel 1.A nonlokalitás elve (Bell-teoréma) alapján és a kvantum entanglement révén az egész Univerzummal (Multiverzummal) tartja a kapcsolatot 2.A Mindenséget tartalmazza mint egy hologramm - „Ahogy fent, úgy lent.” - „Ő van mindenben és minden Őbenne van.” - „Nézz magadba, Te vagy Buddha!”

75 Szellemek márpedig vagynak!? 1.Persze nem materiális, hanem informatív szinten. 2.Nem pusztán tudattalan tartalmak, konfliktusok, komplexusok projekciói, hanem a nonlokális- intuitív szféra azon információs értékű komponensei, amelyek kultúrspecifikus módon kivetülnek, „átemelődnek” a perceptuális-kognitív szintre a sámáni gyakorlatban. 3.Informatív értékük több mint a pusztán intrapszichés eredetű projekcióknak. 4.Itt van egy alapvető különbség a sámán gyógyító és a schizophrén beteg között.

76 Pruning - Reductio ad absurdum Az egyedfejlődés jelentős szakaszaiban szigorúan programozottan és finoman mintázva markáns elemszám redukció zajlik az agyi információfeldolgozás egyre kisebb elemeiben: 1.A foetális életben neuronszám csökkenés (Edelmann féle rivalizációs neuronszelekciós modell - neurodarwinizmus) 2.Az élet első két évében redukció az axonarborizációban (érzékelés, kommunikáció, szocializáció kritikus periódusai) 3.A pubertásban szinapszis-szám csökkenés (Piaget-i form op, absztrakt gondolkodás kialakulása) 4.Dual consciousness, Jung-i individuáció összefügghet mikrotubulus nyírbálással (a Hameroff modell alapján) 5.Biológiai halál - nirvána, ha úgy élt ahogyan kellett - a működő agy által hátrahagyott tér-idő geometria mintázatának csökkenése (Penrose OR modell alapján)* * “Az elme akkor ismeri meg a végső igazságot amikor elhagyja a testet.” (Szókratész)

77 Az aprómunka még hátra van! A terória szép, de…

78 Az Üzenet Igazi transzformációt ne a komfortzónából várjunk!

79 Kvíz: Enfants terrible 1 Kora tabuját, a test integritásának szentségét sértette és a modern medicina egyik megalapozója lett? Kora tabuját, az elme integritásának szentségét sérti és  a megalapozója lesz?  = Isten tudja minek

80 Kvíz: Enfants terrible 2 Ki volt az akit máglyán égettek meg, mert a (külső) világ végtelenségét hirdette? A SZERZŐ Ki az aki nevetségessé teszi magát mert a belső világ végtelenségét hirdeti?


Letölteni ppt "Lélekvesztett lélekgyógyászat Frecska Ede, néhai OPNI, MMVII A.D."

Hasonló előadás


Google Hirdetések