Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja."— Előadás másolata:

1 1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja

2 2 Mi is az a Project Citizen?  Demokratikus állampolgárságra nevelés  Megtanítja a diákokat arra, hogy nyomon kövessék és befolyásolják a közérdeket  Interdiszciplináris oktatási program serdülőknek • Az állami és helyi kormányzatokra összpontosít • A tanulást a világon felmerülő valós problémákra alkalmazza • Kooperatív tanulási módszereket alkalmaz • Teljesítményértékelési modellként szolgál

3 3 Melyek a Project Citizen céljai? A Project Citizen elsődleges célja az, hogy elkötelezettséget fejlesszen ki a tanulókban az aktív állampolgárság és kormányzás iránt azáltal, hogy  Biztosítja a hatékony állampolgársághoz szükséges tudást és készségeket  Gyakorlati tapasztalatokkal szolgál a hatékonyság és a kompetencia elősegítése érdekében  Fejleszti az állampolgári részvétel fontosságának megértését

4 4 Melyek a Project Citizen oktatási kimenetei?  (Állam)polgári ismeretek  (Állam)polgári készségek • Intellektuális • Részvételi  Polgári intézkedések • Demokratikus értékek és elvek • Ésszerű elkötelezettség

5 5 Mit ért el a program? Az oktatási program segít a tanulóknak abban, hogy  megtanulják hogyan kövessék nyomon és hogyan befolyásolják a közérdeket  tanuljanak a döntéshozó folyamatokról  Konkrét készségeket és az alapokat fejlesszék, melyek szükségesek felelős, a közügyekben résztvevő állampolgári lét kialakításáért  Fejlesszék a hatékony, kreatív kommunikációs készségeket  Pozitívabb önképet és magabiztosságot fejlesszenek ki jogaik és kötelezettségeik gyakorlásában

6 6 Milyen kritériumokat használunk a probléma kiválasztásához? 1) Az általad kiválasztott probléma fontos- e neked és a közösségedben élő embereknek? 2) Van-e a kormánynak felelőssége a probléma kezelésében? 3) Van-e elegendő információ ahhoz, hogy egy jó projektet készíthessünk? 4) Van-e reális esély arra, hogy megoldjuk a kiválasztott problémát?

7 7 Milyen lépésekből áll a Project Citizen?  A tanulók csoport tagjai együtt dolgoznak a közösségükben lévő probléma kiválasztásában és tanulmányozásában.  Megoldásokat javasolnak egy közérdekű ajánlás formájában.  Kifejlesztenek egy akciótervet, hogy a közérdekű javaslatukat elfogadják és végrehajtsák/megvalósítsák.  A tanulók power pointos prezentáció formájában mutatják be munkájukat.

8 8 1. lépés Probléma kiválasztása Közérdekű problémák azonosítása a közösségekben A tanulók bemutatják az általuk megjelölt problémákat és utána kiválasztanak egyet, amit a csoport projektként kidolgoz majd

9 9 Project Citizen - 2. lépés INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS A diákok információkat gyűjtenek a problémával kapcsolatban  megvitatják ezeket egymással  interjút készítenek a problémában érintettekkel elolvassák a napilapokat és más, nyomtatott forrásokat,jogi háttéranyagot,stb igyekeznek minden kapcsolódó információt beszerezni  meghallgatják a híreket a rádióban és a TV-ben  Interjúk és felmérések ◊ Nyomtatott források ◊ Rádió és televízió ◊ Könyvtárak ◊ Internet  Tudósok és professzorok ◊ Jogászok és bírák ◊  Közösségi szervezetek és érdekcsoportok ◊  Törvényhozó testületek ◊ Közigazgatási hivatalok

10 10 Project Citizen - 3. lépés Megoldási lehetőségek számbavétele

11 11 Project Citizen –4. lépés Saját akcióterv kidolgozása a probléma megoldására

12 12 A power point bemutatása  A diákok bemutatják a portfóliójukat a zsűri tagjainak

13 13 A tanulási tapasztalatok összegzése  Az állampolgári jogok gyakorlása  Az állampolgári kötelezettségek teljesítése  Az intézkedéseket végrehajtók felelősségeinek megtanulása  A demokratikus kormányzás céljainak megtanulása  A kormányzat szerveződésének és folyamatainak megtanulása  A civil társadalom szerepének megtanulása Az (állam)polgári ismeretek elsajátítása

14 14 6. lépés - Összegzés (Állam)polgári készségek fejlesztése  Részvételi készségek • Annak a képessége, hogy a döntéseket és irányelvek befolyásolják azáltal, hogy együtt dolgoznak másokkal • Az érdekek egyértelmű módon való megfogalmazása és ezek megismertetése a kulcsfontosságú döntéshozókkal • Koalíció kiépítése, tárgyalás, kompromisszum és konszenzuskeresés • Konfliktuskezelés

15 15 6. lépés - Összegzés  Elvek  Népszuverenitás  Alkotmányos állam • Jogállamiság • A hatalmi ágak szétválasztása • Fékek és egyensúlyok • Kisebbségi jogok • Bírói felülvizsgálat Alapelvek és alapvető értékeke megtapasztalása

16 16 A program hatása: összegzés  Egyéni felelősség  Önfegyelem/Önirányítás  Udvariasság  Bátorság  Mások jogainak tiszteletben tartása  A törvény tisztelete  Becsületesség A személyes jellemvonások elősegítése

17 17 Összegzés  Nyitott gondolkodás  Kritikai gondolkodás  Tárgyalás és kompromisszum  Kitartás/állhatatosság  Polgári beállítottság  Együttérzés  Patriotizmus A személyes jellemvonások elősegítése

18 18 Melyek a Project Citizen előnyei?  A tanulók kapcsolatba kerülnek a világ valós problémáival és eseményeivel  A tanulók számos, ide kapcsolódó koncepciót és ötletet alkalmaznak  A tanulók különböző diszciplínákból eredő tudást és készséget is felhasználhatnak  A tanulók egyértelmű, megvalósítható célokkal dolgoznak

19 19 Melyek a Project Citizen előnyei?  A tanulók megtanulnak kooperálni társaikkal csoportmunka keretein belül  A tanulók önértékelésen keresztül értékelik saját fejlődésüket  A tanulók összekapcsolják az értékelési tevékenységeket az oktatási tevékenységekkel  A tanulók előnyére válik a közösség bizonyos tagjainak és szüleiknek közreműködése

20 20 A legfontosabb megállapítások  A diákok hiszik azt, hogy a közösségeikben meg tudnak dolgokat változtatni  A diákok ténylegesen változást eredményeznek a közösségeikben  A diákok bővebb tudást szereznek a közérdekről  A diákok jobban megértik azokat a kihívásokat, melyekkel a döntéshozók szembesülnek  A diákok megtanulják, hogyan működik kormányuk

21 21 A legfontosabb megállapítások  Fejlődik a diákok elkötelezettsége az aktív állampolgárság iránt  A diákok belefolynak a közösség életébe  A diákok tudomást szereznek a közösségükben létező speciális problémákról A diákok megtanulnak csoportokban dolgozni  A diákok fontos, kutatással és kommunikációval összefüggő készségei fejlődnek

22 22 További információk Civitas Egyesület Telefon: 06-20-9718-453 Fax: 06-1-411-0570 http://www.civitas.hu


Letölteni ppt "1 Project Citizen POLGÁRI/Civil Kezdeményezések Programja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések