Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában Tőkés Gyöngyvér, PhD Sapientia EMTE, Marosvásárhely Konfliktus és társadalmi innováció,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában Tőkés Gyöngyvér, PhD Sapientia EMTE, Marosvásárhely Konfliktus és társadalmi innováció,"— Előadás másolata:

1 Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában Tőkés Gyöngyvér, PhD Sapientia EMTE, Marosvásárhely Konfliktus és társadalmi innováció, 2010. november 5-7., Budapest

2 Page  2 Az előadás célja és indoklása  Az internet romániai elterjedésének / diffúziójának és a digitális egyenlőtlenségek bemutatása –statisztikai adatok: Román Statisztikai Hivatal –hatósági jelentések: román kormányzati jelentések és stratégiák –felmérési eredmények és tudományos publikációk alapján: EU felmérései, minősített romániai szociológiai folyóiratokban megjelent publikációk  Europe’s Digital Competitiveness Report: Románia, 2010 május.  Helyi mikro-elemzések vs. átfogó leírás.

3 Page  3 Az internetpenetráció aránya Romániában (2009)

4 Page  4 Az előadás szerkezete  Az innovációk rogersi diffúziós elmélete (Rogers 1995)  Az internet adaptációjának szakaszai és a digitális egyenlőtlenségek (Molnár Szilárd 2002, digitális megosztottság értelmezése)  Internetpenetráció és internethasználat Romániában –Az internetszolgáltatások helyzete –Internethozzáférés és infrastrukturális ellátottság –Lakossági internethasználat  Az internet adaptációja és a digitális egyenlőtlenségek Romániában  Konklúziók

5 Page  5 Innovációk elterjedését befolyásoló tényezők  Az új technológiák elterjedését befolyásolja: –az ország gazdasági-fejlettségi szintje: fejlett országokban a piac, a fejletlenekben a kormányzati politika és a lakosság életszínvonala, –a társadalmi intézményrendszer nyitottsága, –a kormányzatnak az újítással szembeni politikája, –a gazdasági szféra befektetései a technológiai újításokba.

6 Page  6 Az internet-szolgáltatások romániai helyzete  A telekommunikációs piac helyzete: –gazdasági folyamatok, lakosság gazdasági helyzete, politikai döntések.  2009 végén Romániában 1070 cég nyújtott internetszolgáltatást, ebből 1065 cég fix pontú, 6 cég pedig drót nélküli internetszolgáltatást.  Az adatátviteli csatorna: a kábelalapú szolgáltatás, az optikai szál, a rádióhullámon keresztüli szolgáltatás.  2009. december 31-én Romániában 7,5 millió internetkapcsolat: 2,82 millió fix pontú szolgáltatásból, 4,58 millió pedig mobil/drót nélküli internetszolgáltatásból.

7 Page  7 Internethozzáférés és –használat Romániában  Internet World Stats: 2010. június  EU statisztikák (2009) az Európai Unióban az internetpenetráció mértéke 67,6 százalék, míg Romániában a lakosság 35,5 százaléka fér hozzá az internethez – utolsó pozíció.  Hasonló helyzet: nem EU: Oroszország, Ukrajna  Hasonló helyzet: EU: Görögország, Portugália, Ciprus – Európa déli és keleti fele  Románia lakosságának 41 százaléka internethasználó, a kétharmada viszont nem használja az internetet (Eurobarometer 2008, 15).

8 Page  8 Az internetpenetráció alakulása Romániában az elmúlt tíz évben (százalék)

9 Page  9 Az internetkapcsolat típusa az Európai Unió országainak háztartásaiban (százalék)

10 Page  10 Az internetet nem használó lakosság aránya az EU-ban (százalék)

11 Page  11 A romániai háztartások számítógéppel és internettel való ellátottsága

12 Page  12 A romániai háztartások hozzáférési szolgáltatásának típusa településtípusonként (százalék)

13 Page  13 A romániai háztartások internetkapcsolattal való ellátottsága a családfő életkora szerint (százalék)

14 Page  14 A romániai háztartások internetkapcsolattal való ellátottsága a családfő iskolai végzettsége szerint (százalék)

15 Page  15 EU tagországok internetezőinek aránya (százalékban)

16 Page  16 A különböző gyakorisággal internetező romániai lakosság településtípusonkénti megoszlása (százalék)

17 Page  17 A különböző gyakorisággal internetező romániai lakosság nemi megoszlása (százalék)

18 Page  18 A romániai internetezők által végzett online tevékenységek (százalék)

19 Page  19 Az online tevékenységek elterjedtsége az internetezők körében településtípusonként (százalék)

20 Page  20 Az internet romániai diffúziójának körülményei  Az internet 1993-tól van jelen Romániában.  1993 és 1998 között: az internetszolgáltatók száma alacsony, a szolgáltatás ára magas, a helyi tartalom kevés és a felhasználók száma is csekély.  1995-től megjelennek a kereskedelmi szolgáltatók, de számuk korlátozott marad: Romtelecom, szolgáltatási licenc.  1999-től ugrik meg a kereskedelmi internetszolgáltatók száma.  2001: Románia európai integrációjós tárgyalása  1993 és 2001 között a kormányzat teljesen kivonul a távközlési és kommunikációs hálózat fejlesztéséből.

21 Page  21  2003: a telekommunikációs piac liberalizációja.  2004-2005: Orange és Vodafone kínálatában megjelenik a szélessávú internetszolgáltatás.  2005: Romtelecom: szélessávú internetszolgáltatás.  A szolgáltatók kezdetben a városi fogyasztók elérését célozzák.  2007 után a vidék felzárkóztatása.  Az innovációk éves terjedési üteme: 4 százalék; Romániában a 2,2 százalékos kezdeti penetrációs szintet 5 év alatt értük el.

22 Page  22  Az internet elterjedését gyorsítaná: helyzetelőny – nem férnek hozzá (37 százalék) vagy nem veszik igénybe venni ezt (22 százalék).  Az elektronikus banki szolgáltatások; az internet még nem vált hivatalos kommunikációs eszközzé.  Tapasztalható az iskolai vagy munkahelyi internethasználat ösztönző szerepe, a gyerekes családok előnyben.  Románia esetében a kormányzat nem ösztönözte az internet gyors elterjedését, hiszen 2001-ig teljesen mellőzte a telekommunikációs fejlesztéseket.

23 Page  23 Az internet romániai adaptációjának szakaszai  Az innovációkat a társadalom tagjai nem egyszerre veszik át.  Romániában az internetezők aránya 35–41 százalék: a nekirugaszkodási szakaszt, a telítődés felé tart.  1993–1999 között az internetet az újítók, főleg az informatikusok és technikai szakemberek vagy a K+F tevékenységekben dolgozók használják.  1999-től, a kereskedelmi internetszolgáltatók kínálatának bővülésével a korai adaptálók is elkezdik használni az internetet.  A korai adaptáció szakaszából 2005 folyamán léptünk át a nekirugaszkodás szakaszába, ami egybeesik a mobilszolgáltatók (Orange, Vodafone) és a fix telefonszolgáltatók (RDS, Romtelecom) szélessávú internetszolgáltatásainak piacra dobásával.

24 Page  24 Digitális megosztottság  Jelenleg Romániában kétféle digitális megosztottságról beszélhetünk: –hozzáférési megosztottság: 2009-es adatok szerint a lakosság 37 százaléka még mindig nem fér hozzá az internethez (Eurobarometer 2008, 17). Földrajzi változó. Kor. Nem. Képzettség. Foglalkozási helyzet. Nem használók: 22 százalék. Hasonlóak a nem hozzáférőkhöz. –használati egyenlőtlenség: az online magatartás eltérései. A nemi egyenlőtlenségek szinte megszűnnek, azonban a földrajzi, az életkori, az iskolázottsági és foglalkozási változók mentén a különbségek megmaradnak. –Tempo online.

25 Page  25 Konklúzió  17 év, a lakosság 1/3-a internethasználó: átlagban évente 2%  A telekommunikációs infrastruktúra fejletlensége, a telekommunikációs piac késői liberalizációja.  Digitális szakadék. A vidéki térségek felzárkoztatása 2007 után.  1993-2004 a korai adaptáció szakasza. 2005-től a nekirugaszkodás szakasza és az elkövetkező öt évben várhatóan az internethasználók száma dinamikusan növekedni fog.  Kormányzati politikával lehet gyorsítani az adaptációt.  A digitális egyenlőtlenség a hagyományos egyenlőtlenségekhez igazodik.  Kevés a kutatás.


Letölteni ppt "Az internet elterjedése és digitális egyenlőtlenségek Romániában Tőkés Gyöngyvér, PhD Sapientia EMTE, Marosvásárhely Konfliktus és társadalmi innováció,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések