Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikai alapismeretek II. Andragógia szak (belső használatra)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikai alapismeretek II. Andragógia szak (belső használatra)"— Előadás másolata:

1 Informatikai alapismeretek II. Andragógia szak (belső használatra)

2 Informatikai alapismeretek II.2Médiumok Az információ terjesztésére szolgáló eszközök  Szöveg  Hang  Kép  Animáció  Videó  Hipermédia

3 Informatikai alapismeretek II.3 Médiumok csoportosítása Információ kezelésben betöltött szerep szerint:  átvitel médium: az adatok továbbítását lehetővé tevő információ hordozók (levegő, optikai kábel, …)  felfogás médium: hogyan fogja fel az ember az információt (hallás, látás)  tárolás médium: az információ tárolására használható eszközök (papír, DVD,...)  …

4 Informatikai alapismeretek II.4 Médiumok csoportosítása Információk időfüggése alapján:  diszkrét médium: időtől függetlenek, adat érvényessége nem függ időbeli feltételektől. (szöveg, ábra)  folyamatos médium: időfüggőek, mert információt nem csak tartalma, hanem rendelkezésre állási ideje is befolyásolja. (videó, audió)

5 Informatikai alapismeretek II.5Multimédia  Több médium együttes alkalmazása  Jellemzői:  Független médiumok  Számítógépes integráció  Interaktivitás  Időfüggő és időfüggetlen médiumok  Gyorsabb, könnyebb információ feldolgozás  Megjelenés  Oktatás, szórakoztatóipar, tervezés, ipar, orvostudomány, művészetek, stb.

6 Ember - Számítógép Ember - Számítógép Informatikai alapismeretek II.6  Lényeg/hasonlóság tárolás  Intelligens  Analóg  Folytonos értékek  Kontinuum  10-es számrendszer  Végtelen pontosság  Minden részlet tárolás  ‘Buta’  Digitális  Diszkrét értékek  Kvantált  2-es számrendszer  Véges tárolási hossz

7 Informatikai alapismeretek II.7Tömörítés  A tömörítés az a művelet, melyben egy bizonyos információt megjelenítő adat mennyiségét csökkentik.  Redundancia: egy adathalmaz redundáns, ha mennyisége több, mint amennyi az információ hordozásához és megjelenítéséhez szükséges lenne.  Pszichovizuális redundancia  Pszichoakusztikus redundancia  Képi redundancia  Kódolási redundancia

8 Informatikai alapismeretek II.8 Tömörítéssel kapcsolatos elvárások  A tömörített és az eredeti adathalmaz mennyiségének hányadosa (tömörítési arány) a lehető legkisebb legyen!  Az információveszteség legyen minimális vagy nulla!  A tömörítő algoritmus használja ki a tömörítendő adathalmaz belső szerkezetének sajátosságait!  A tömörítő algoritmus legyen hatékony!

9 Informatikai alapismeretek II.9Tömörítés  Veszteségmentes:  Különbségi kódolás  Határoló vonal kódolás  Homogén foltok kódolása  Entrópia kódolás  Veszteséges:  Előrebecslésen alapuló eljárások  Matematikai transzformáción alapuló eljárások

10 Informatikai alapismeretek II.10  Szöveg  Hang  Kép  Animáció  Videó  HipermédiaMédiumok

11 Informatikai alapismeretek II.11Karakter  Karakter: A szöveg legkisebb egysége.  betű (pl.: a A ű Í)  szám (pl.: 1 2 3 0)  írásjel (pl.: ? ! ; )  egyéb jelek (pl.: + @ _ % &)  Betűcsaládok:  talpas  talp nélküli  kalligrafikus  dekoratív

12 Informatikai alapismeretek II.12 ASCII kódrendszer  1 karakter 1byte-on (8 bit) van tárolva  256 féle karakter tárolható  0-31: vezérlésre szolgálnak (pl: enter)  32-127: angol abc kis és nagy betűi, szóköz, stb.  128-255: átdefiniálható karakterek (à, á, â, ã, ä, å)  Példa: ‘A’  65  0 1 0 0 0 0 0 1 ‘a’  97  0 1 1 0 0 0 0 1 ‘B’  66  0 1 0 0 0 0 1 1 ‘b’  98  0 1 1 0 0 0 1 1

13 Informatikai alapismeretek II.13Szövegbevitel  Begépelés  Billentyűzet  Szimbólumkészlet  Vonalkód leolvasó  Korábban készült szöveg beszerkesztése  Vágólap  Karakterfelismerő program segítségével  OCR program (pl. Recognita, CuneiForm, …)

14 Informatikai alapismeretek II.14 Szöveg a képernyőn  Legyen elég nagy a betűméret!  Ne legyen túl sok szöveg egy oldalon!  Ne legyen 2-nél több betűtípus egy oldalon!  A félkövér betűket kiemelésre használjuk.  Ne legyen túl sok szín a képernyőn!  Egyes színkombinációk rontják az olvashatóságot.  A színek hangulatbefolyásoló hatásúak.  Kontraszt dús színkombinációkat használni!

15 Informatikai alapismeretek II.15  Szöveg   Hang  Kép  Animáció  Videó  HipermédiaMédiumok

16 Informatikai alapismeretek II.16 Hangok fizikai jellemzői  Hang: egy anyagi közegben terjedő longitudinális mechanikai rezgés.  Hangsebesség: a hangrezgések terjedési sebessége a közegben. (levegőben: 1224 km/h)  Frekvencia: másodpercenkénti rezgésszám

17 Informatikai alapismeretek II.17Hallás  Hallható frekvencia: 20 - 20 000 Hz (életkorfüggő)  Legérzékelhetőbb: 300 – 3000 Hz  Ultrahang: 20 000 Hz felett  Infrahang: 20 Hz alatt

18 Informatikai alapismeretek II.18 Akusztikai alapfogalmak  Akusztika: az emberi hallás jellemzőivel foglalkozik.  Hangmagasság: a hang frekvenciájától függő mennyiség.  Hangszín: az adott hangjel frekvenciatartományi viselkedése.  Hangerő (hangintenzitás): egységnyi felületre eső hangteljesítmény. A hangerő mértékegysége az akusztikus decibel.

19 Informatikai alapismeretek II.19 Akusztikai alapfogalmak  Akusztikus decibel: értéke alkalmazkodik az emberi hangérzékeléshez, a hangerő nagyság tízes alapú logaritmusának tízszeresével egyenes arányban lévő szám. hallásküszöb (szúnyog hangja 3m-ről)0 dB iroda, vendéglő60 dB porszívó 1 m-ről80 dB légkalapács 2 m-ről, diszkó100 dB fájdalomküszöb, vonat kürt 10 m-ről120 dB sugárhajtómű 30 m-ről150 dB Krakatau vulkán 160 km-ről180 dB

20 Informatikai alapismeretek II.20 Hangok rögzítése  Analóg rögzítés  gramofon  bakelit hanglemez  szalagos magnó  Digitális rögzítés  audió CD  számítógépes hangfájlok (wav, mp3)

21 Informatikai alapismeretek II.21 Analóg hangrögzítés  Rögzítés:  A hangjel átalakítása rögzíthető, elektromos jelformára, melyben a jel frekvenciái és intenzitásai megfelelnek az eredeti hangjelnek.  Az elektromos jel rögzítése (elektromechanikus, vagy mágneses úton).  Lejátszás:  A rögzített jelek érzékelése, elektromos jellé történő átalakítása.  Az elektromos jel felerősítése és visszaadása az eredeti hangjelhez hasonló alakban.

22 Informatikai alapismeretek II.22 Digitális hangrögzítés  Mintavételezés  A mintavételezési frekvencia értéke legyen legalább kétszerese az eredeti analóg jelben előforduló legnagyobb frekvenciának (Shannon tétele).  Kvantálás  A folytonos értékű(nek képzelt) jel diszkrét értékűvé alakítása.

23 Informatikai alapismeretek II.23 Mintavételezés és kvantálás Mintavételezés Kvantálás

24 Informatikai alapismeretek II.24Mintavételezés frekvenciaalkalmazás 8 kHztelefontechnika 11,025 kHz1/4 CD-DA 22,05 kHz1/2 CD-DA 32 kHzMPEG Audio 44,1 kHzCD-DA 48 kHzDolby Digital 96 kHzDVD-Audio

25 Informatikai alapismeretek II.25Kvantálás hosszjelszint hangerő tartomány 8 bit (1 byte)2 8 = 25648 dB 16 bit (2 byte)2 16 = 6553696 dB 24 bit (3 byte)2 24 = 16777216144 dB

26 Informatikai alapismeretek II.26 Digitalizált hangállomány mérete  A hangállomány méretét (S) befolyásolja: 1. Mintavételezési frekvencia értéke (  ) 2. A kvantálási hossz (  ) 3. A rögzített csatornák száma (N) 4. Rögzítendő időtartam (t) S (B)  N (db) *  (Hz) *  (B) * t (s)

27 Informatikai alapismeretek II.27 Méretszámítási példa  Rögzítendő: 4 perc hosszúságú sztereó hangállomány 24 bites (3 byte) kvantálási hossz és 44,1 kHz mintavételezési frekvencia esetén.  N = 2 db   = 44100 Hz   = 3 B  t = 240 s  S (B)  N (db) *  (Hz) *  (B) * t (s) S  63504 kB = 62,02 MB

28 Informatikai alapismeretek II.28 A digitalizálás minősége Mintavételezési frekvencia 11,025 kHz22,05 kHz44,1 kHz Kvantálási hossz 8 bit Nagyon gyenge (beszéd) Közepes minőség (beszéd) Jó minőség (beszéd zene) 16 bit Elfogadható (beszéd) Jó (beszéd, zene) Hi-Fi minőség (beszéd, zene)

29 Informatikai alapismeretek II.29 Hangtömörítési eljárások  Alapjuk a pszichoakusztikus redundancia csökkentése  MPEG Audio (Layer 1, Layer 2, Layer 3)  MPEG 2 AAC  MPEG 4  Dolby eljárások •Dolby Stereo Digital •Dolby Surround Pro Logic •Dolby Digital  Hangfájl formátumok:  wav, wma, mp3, ogg

30 Informatikai alapismeretek II.30  Szöveg   Hang   Kép  Animáció  Videó  HipermédiaMédiumok

31 Informatikai alapismeretek II.31 A fény  Elektromágneses sugárzás 380nm és 780nm hullámhossztartományba eső része az ember számára látható fény.  A színinger a látható színképtartományban sugárzott teljesítmény.  Fénysebesség: 300 000 km/s

32 Informatikai alapismeretek II.32 Láthatósági függvény

33 Informatikai alapismeretek II.33Látás

34 Informatikai alapismeretek II.34Csapok  Nagy felbontóképesség  Gyenge fényben nem működnek  Kis fényérzékenység  Színlátás alapja  Csap típusok:  S-csap (ibolya)  M-csap (zöld)  L-csap (sárga)  8 millió csap

35 Informatikai alapismeretek II.35Pálcika  Gyenge fényben látásért felel  Színlátásban nincs szerepe  Fényérzékenység kiváló  Felbontóképesség rossz  A retina közepén kívül  120 millió pálcika

36 Informatikai alapismeretek II.36 Számítógépes grafika Két alapelv:  Vektorgrafika  Bittérképes grafika Megjegyzés: konvertálható Vektorgrafikus  Bittérképes konverzió egyszerű Bittérképes  Vektorgrafikus konverzió bonyolult

37 Informatikai alapismeretek II.37Vektorgrafika  A grafikát utasítások halmazaként tárolja. (pl. pont, vonal, kör stb. helyét esetleg irányítását)  Megjelenítéskor ezek az utasítások hajtódnak végre  Előny: Kis méret (általában)  Hátrány: Bonyolult (foto-realisztikus) ábrákat nem, vagy nagyon nehezen lehet leírni vektorgrafikus állományként Alkalmazás: pl. CAD/CAM

38 Informatikai alapismeretek II.38 Bittérképes grafika  Kép függőleges és vízszintes irányban pontokra (pixel) van felosztva  Megjelenítéskor a képernyő pontjaiban megjelennek az adott pontról tárolt színinformációk  Előnye: Foto-realisztikus képek jó megjelenítése  Hátránya: Nagyobb méret. Nem vagy nehezen lehet műveleteket végezni a képeken lévő alakzatokkal

39 Informatikai alapismeretek II.39Felbontás  Leggyakoribb monitor felbontások (4:3)  320 x 240  640 x 480  800 x 600  1024 x 768  1240 x 1024  1600 x 1240  Digitális fénykép felbontások  1632 x 1232 (2MP)  2048 x 1536 (3MP)  2592 x 1944 (5MP)  3072 x 2304 (7MP)

40 Informatikai alapismeretek II.40Színmélység Képpontonkénti színinformáció Megjeleníthető színek száma 1 bit2 4 bit16 8 bit (1 byte) 256 16 bit (2 byte) 65536 24 bit (3 byte, True Color) 16777216

41 Informatikai alapismeretek II.41Színmélység 1 bit 4 bit 8 bit24 bit

42 Informatikai alapismeretek II.42 Képállomány mérete  A méretet (S) meghatározza:  Vízszintes felbontás (R H )  Függőleges felbontás (R V )  Színmélység (D) S (byte)  R H (pixel) * R V (pixel) * D (byte)  Példa: 1024 x 768 felbontású, 24 bites (3 byte) színmélységű digitális kép S  1024 * 768 * 3 = 2359296 byte = 2,25MB

43 Informatikai alapismeretek II.43Színkeverés  Főszínek: vörös, zöld, kék  Minden szín kikeverhető belőlük. Additív (összeadó) színkeverés Szubsztraktív (kivonó) színkeverés vörös + zöld = sárga zöld + kék = kékeszöld kék + vörös = bíbor vörös + zöld + kék = fehér sárga + bíbor = vörös bíbor+ kékeszöld = kék kékeszöld + sárga = zöld sárga + bíbor + kékeszöld = fekete (szürke)

44 Informatikai alapismeretek II.44Színterek R G B  Red, Green, Blue  vörös, zöld, kék  Additív színkeverés  Monitor, TV C M Y K  Cyan, Magenta, Yellow, blacK  kékeszöld, bíbor, sárga, fekete  Szubsztraktív színkeverés  Nyomtató  További színterek: YUV, YIQ HSB  Hue, Saturation, Brightness  Árnyalat, telítettség, fényesség

45 Informatikai alapismeretek II.45 RGB színtér  3 (alap)szín: vörös (R), zöld (G), kék (B)  Az egyes színek értéke: 0-255  256 3 = 16 777 216 féle szín  Példák: 0,0,0 128,128,128 255,255,255 255,0,0 0,255,0 0,0,255 255,255,0 255,0,255 0,255,255 R,G,B

46 Informatikai alapismeretek II.46 CMYK színtér Magenta Yellow Cyan Black CMYK

47 Informatikai alapismeretek II.47 HSB színtér  Árnyalat (H)  A fény hullámhosszától függő színérzet.  Telítettség (S)  Adott szín fehér tartalma.  Fényerősség (B)  A szín helye a fekete és fehér tartományban. HSB = HSL = HSV

48 Informatikai alapismeretek II.48 Képek digitalizálása  Lapolvasók (scanner) fajtái:  Kézi szkenner  Síkágyas (lap) scanner  A kép digitalizálás folyamata:  Analóg kép (pl. fénykép)  Kvantálás (dpi = 2,54 cm-re eső képpontok száma)  Digitális kép  Példa: 9 x 13 fénykép, 300dpi felbontásban, 24bit S = (9 / 2,54) * 300 * (13 / 2,54) * 300 *3 = 4,67MB

49 Informatikai alapismeretek II.49 Képek digitalizálási szempontok  Felbontás:  Szöveghez kb. 150 dpi  Kép esetén általában 200-400 dpi  Ha túl magas dpi-n mintavételezünk •túl nagy lesz a kép •a képen túl sok zaj jelenhet meg.  Színmélység:  Lehető legmagasabb színmélységben mintavételezzünk, és ha szükséges a színek számát csak digitalizálás után redukáljuk.

50 Informatikai alapismeretek II.50 Átméretezésből eredő hibák  Bittérképes grafikánál  Kicsinyítésből eredő hibák  Információ, élek elvesztése  Nagyításból eredő hibák  „pixelesség” Almafa

51 Informatikai alapismeretek II.51 Legelterjedtebb képi formátumok  BMP (BitMapped Picture)  Kódolás nélkül, vagy veszteségmentes RLE kódolással tárolt képi formátum. Színmélység: 1, 4, 8, 24.  JPEG (Joint Photographic Expert Group)  Veszteséges és veszteségmentes (nagy hatékonyságú pszichovizuális és kódolási redundanciát kiküszöbölő) tömörítést alkalmaz  Akár 1:5 (fekete fehér képeknél), 1:10 (színes képeknél) tömörítési arányt is képes produkálni számottevő minőségromlás nélkül.

52 Informatikai alapismeretek II.52 Legelterjedtebb képi formátumok  GIF (Graphic Interchange Format)  Helyettesítési (veszteségmentes) eljáráson alapuló maximum 256 színű (8bit) képet megjeleníteni képes képformátum  Ha a kép viszonylag homogén, és max 256 színt tartalmaz akkor célszerű ebben a formátumban tárolni.  PNG (Portable Network Graphics )  A GIF utóda. Veszteségmentes tömörítés, True Color mód. Színmélység: 24, 32, 48.  Használd!

53 Informatikai alapismeretek II.53BMP  Színmélység: 24 bit  Méret: 83,7 kB  Tömörítés nélkül

54 Informatikai alapismeretek II.54JPG  Színmélység: 24 bit  Méret: 9,35 kB  Tömörítés: 9:1 (veszteséges)

55 Informatikai alapismeretek II.55GIF  Színmélység: 8 bit  Méret: 4,08 kB  Tömörítés: 21:1 (veszteségmentes tömörítés, de lehet színveszteség)

56 Informatikai alapismeretek II.56PNG  Színmélység: 24 bit  Méret: 9,05 kB  Tömörítés: 10:1 (veszteségmentes)

57 Informatikai alapismeretek II.57  Szöveg   Hang   Kép   Animáció  Videó  HipermédiaMédiumok

58 Informatikai alapismeretek II.58Animáció  Mozgás szimuláció  Rajzolt pillanatképek egymás utáni megjelenítése  Típus:  Objektum animáció  Animáció szerkesztő program (pl.: flash-ek) H e l l ó !

59 Informatikai alapismeretek II.59 Animált gif  20-30 kép/s folytonos mozgásnak tűnik

60 Informatikai alapismeretek II.60  Szöveg   Hang   Kép   Animáció   Videó  HipermédiaMédiumok

61 Informatikai alapismeretek II.61Videotechnika Színes TV rendszerek  NTSC  SECAM  PAL  HDTV  D2-MAC

62 Informatikai alapismeretek II.62 N T S C  National Television Standard Comitee  USA, 1949  Képváltás: 29,97 képkocka/s  Sorok száma: 525 (váltósoros)  Képarány: 4:3  Felbontás: 700x525

63 Informatikai alapismeretek II.63 S E C A M  SÉquential Couleur Avec Memoire  Franciaország, 1957  Képváltás: 25 képkocka/s  Sorok száma: 625 (váltósoros)  Képarány: 4:3  Felbontás: 833x625  Lásd még: PAL

64 Informatikai alapismeretek II.64 P A L  Phase Alternation Line  NSZK, 1961  Képváltás: 25 képkocka/s  Sorok száma: 625 (575 látszik)  Képarány: 4:3  Felbontás: 768x575  Lásd még: SECAM

65 Informatikai alapismeretek II.65 H D T V  High Definition TeleVision  Képváltás: 100 képkocka/s  Sorok száma: 1100  Képarány: 16:9  Felbontás:  1920x1080 (Full HD)  1280x720 (HD Ready)  Megfelelő adás szükséges a kihasználáshoz

66 Informatikai alapismeretek II.66 Videoállományok tömörítése  AVI (Audio Video Interleaved):  Kép és hanginformáció egymás után  Fejléccel rendelkezik, ami megmutatja, hogy milyen tömörítési eljárást használtunk  Szükséges a lejátszáshoz egy megfelelő dekoder  M-JPEG (Motion JPEG):  Az egyes képkockákat JPEG eljárással kódolják  A képek közötti kapcsolatokat nem veszik figyelembe

67 Informatikai alapismeretek II.67 Videoállományok tömörítése  MPEG 1:  I képkocka: teljes képet tartalmaz, tömörítése a JPEG eljáráshoz hasonlít  P képkocka: előrebecsült képkocka. Csak az előző I és P képkockához képest viszonyított változást tartalmazza. Minél több P képkocka következik egymás után, annál inkább eltérhet az eredeti videoállománytól  B képkocka: Azokat a makroblokkokat tartalmazza melyek a korábbi, vagy későbbi I vagy P képkockához képest megváltoztak

68 Informatikai alapismeretek II.68 Videoállományok tömörítése  MPEG 1 szabvány:  A további MPEG szabványok (MPEG 2, MPEG 4) összetettebbek.

69 Informatikai alapismeretek II.69 Videó és az optikai adathordozók  VCD  Kapacitás: 0,8GB  Kódolás: mpeg-1  SVCD  Kapacitás: 0,8GB  Kódolás: mpeg-2  DVD  Kapacitás: 4,7GB; 8,54GB; 17,08GB  HD DVD  Kapacitás: 15GB; 30GB  Kódolás: mpeg-2  HD felbontás  Blu-ray Disc  Kapacitás: 25GB; 50GB  Kódolás: mpeg-4  HD felbontás

70 Informatikai alapismeretek II.70 Feladat: videofeldolgozás Egy PAL rendszerű VHS kazettára rögzített 9 perc 31 másodperc hosszú beszédét 320x240–es felbontásban, 16 bites színmélység mellett kell az Interneten keresztül elérhetővé tenni úgy, hogy olyanok is letölthessék, illetve folyamatosan nézhessék, akiknek csak modemes kapcsolatuk van (40 kbps sávszélesség). A web szerveren maximum 3 MB hely áll rendelkezésre.

71 Informatikai alapismeretek II.71Megoldás Először digitalizálunk tömörítés nélkül  9*60+31 másodperc hosszú  768x575 felbontás  24 bites (3 byte) színmélység  25 kép/s  sztereó hang  44,1 kHz-es mintavételezés  16 bites kvantálási hosszal

72 Informatikai alapismeretek II.72Megoldás  Tömörítetlen file méret: (768*575*24*25+44100*16*2) * (9*60+31) = = 152097955200 bit = 17,7 GB  Folyamatosság miatti maximum méret: (40*1024) * (9*60+31) = 23388160 bit = = 2,78 MB  2,78 MB < 3 MB (elfér a tárhelyen)  Szükséges tömörítési arány: 152097955200 : 23388160 = 6503 : 1

73 Informatikai alapismeretek II.73Megoldás A szükséges tömörítési arány elérése (1. lépés) :  Felbontás, színmélység, kvantálási hossz, mintavételezési frekvencia csökkentése Kívánt videó állomány jellemzői:  320x240 felbontás  16 bites színmélység  11,025 kHz mintavételezés  8 bit-es kvantálás  Mono hangzás

74 Informatikai alapismeretek II.74Megoldás  A videó állomány mérete: (320*240*16*25 + 11025*8*1) * (9*60+31) = = 17591482200 bit = 2,04 GB  Szükséges további tömörítés: 17591482200 : 23388160 = 752 : 1  Ez után (2. lépés) MPEG 4 eljárással kódoljuk a videó-anyagot, mely kódolás kihasználja, hogy egy beszéd esetén nincs túl sok mozgás. Hangot is csak egy szűk tartományba kell kódolni.

75 Informatikai alapismeretek II.75Médiumok  Szöveg   Hang   Kép   Animáció   Videó   Hipermédia

76 Informatikai alapismeretek II.76„Előzmény”  Szekvenciális szerkezet  Az információk sorrendje rögzített  Egyetlen bejárási út lehet  Matematikai leírás: lista  Példa: regény Információ 1Információ 2Információ 4Információ 3 Információ 5Információ 6Információ 8Információ 7

77 Informatikai alapismeretek II.77Hipermédia  A legtöbb adatszerkezet nem szekvenciális  Az információk sorrendje nem rögzített  Többféle bejárási út is lehet  Matematikai leírás: gráf  Példa: lexikon Információ

78 Informatikai alapismeretek II.78 Hipermédia - gráf  Gráf: csomópontok & élek  Csomópont: szöveg (hipertext), kép, animáció, file, weblap, stb.  Élek: hivatkozások (linkek) Információ

79 Informatikai alapismeretek II.79 Hardver eszközök Input eszközök  Scanner  Digitális fényképező  Webkamera  Mikrofon  Interaktív tábla Output eszközök  Monitor  Nyomtató  Projektor  Hangfalrendszer  Interaktív tábla

80 Informatikai alapismeretek II.80Monitor  Működési elv  CRT, LCD, TFT  Képátmérő (1”=2,54cm)  15”, 17”, 19”, 21”  Felbontás (RGB pixel)  800x600, 1024x768,  Csatlakozás  VGA, DVI, HDMI  Képfrissítés  60-120Hz, 5ms, 0.005ms DVI VGA CRT LCD

81 Informatikai alapismeretek II.81Nyomtató  Működési elv  Tintasugaras, lézer  Felbontás  dpi  Színkezelés  fekete, színes  Sebesség  lap/perc  Csatlakozás  USB, párhuzamos (paralel) port USB párhuzamos tintasugaras lézer

82 Informatikai alapismeretek II.82Projektor  Fényerő  Lumen (lm)  Drága  Trapéz korrekció  Csatlakozás  VGA, Scart, RCA RCA VGA Scart

83 Informatikai alapismeretek II.83Hangfal  Hangerő, teljesítmény (W)  PMPO  RMS  Csatorna (hangfal) szám  mono, sztereo, 3.1, 5.1, 7.1  Csatlakozás  3,5 mm jack-dugó Jack

84 Informatikai alapismeretek II.84 Interaktív tábla  Helyzetérzékelő kivetítő felület  Input és output egyszerre  Kalibráció  Csatlakozás  USB  Multitouch board USB

85 Informatikai alapismeretek II.85Scanner  Működési elv  Kézi, síkágyas  Felbontás  dpi  Színmélység  24 bit  Csatlakozás  USB USB kézi síkágyas

86 Informatikai alapismeretek II.86 Digitális fényképező  Felbontás  3.2MP, 5.0MP, 7.0MP  Zoom  Optikai  Digitális  Videófelvétel, hangrögzítés  Memóriabővítés  SD, microSD, MMC, XD  Csatlakozás  USB, Jack-RCA USB

87 Informatikai alapismeretek II.87 Mikrofon, webkamera Mikrofon  Asztali, headset  Csatlakozás  Jack Webkamera  Felbontás  Színmélység  Csatlakozás  USB

88 Informatikai alapismeretek II.88 Szerzői jog  Törvényi háttér  1999. évi LXXVI. törvény 1. §  Minden jog fenntartva  Creative Commons  Szerző megjelölés  Nem kereskedelmi célú (pénzkeresés tilos)  Nem módosítható  Hasonlósági licence (módosítható, de azonos jogok kell feltüntetni)  Köztulajdon


Letölteni ppt "Informatikai alapismeretek II. Andragógia szak (belső használatra)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések