Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12."— Előadás másolata:

1 Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

2 Az emberi látás A multimédia alkalmazások az emberi érzékszervek összetett használatára építenek. Jellegzetességei: •az emberi látás térlátás •2 szögpercnél kisebb szöget bezáró pontszer ű fényforrást nem tud megkülönböztetni •eltér ő szín ű fényforrásokat 10 szögperc alatt •folyamatos mozgás láttatásához 20-30 képváltás

3 Az emberi látás Színlátás:  A fény elektromágneses energia, melyb ő l az emberi szem a kb. 400-700nm közötti hullámhosszú tartományt érzékeli  400 nm-nél rövidebb hullámhosszúak az ultraibolya sugarak, 700 nm-nél hosszabbak az infravörös sugarak  Színérzethez szükséges: fényforrás, érzékelend ő tárgy, érzékel ő „berendezés”  A tárgyak színét a spektrum visszavert ill. elnyelt nagysága határozza meg

4 Színrendszerek A színtan legfontosabb feladata, hogy a különböz ő színárnyalatokat a színrendszerek szerint rendezze. Fénytani szempontokból az alapszínek nem keverhet ő k ki, de ezekb ő l a látható színkép valamennyi színe el ő állítható, vagyis a három alapszínb ő l minden természetben el ő forduló valamennyi szín kikeverhet ő. A színkeverés fajtái: Additív (összeadó) színkeverés: Szubsztraktív (kivonó) színkeverés:

5 Színrendszerek Additív (összeadó) színkeverés : Ezzel az eljárással dolgozik a monitor és a tévékészülék. A fényforrás által kibocsátott különböz ő szín ű fénysugarak "összeadódnak", és együtt hozzák létre a megfelel ő színt. A három alapszín a vörös (Red) a zöld (Green) és a kék (Blue). Ezért gyakori, hogy ezt a színkeverést RGB színkeverésnek nevezik. Az RGB színek keverésekor, pl.: kék + vörös=bíbor; vörös + zöld + kék=fehér.

6 Színrendszerek Szubsztraktív (kivonó) színkeverés: Ennél az eljárásnál fehér fényre van szükségünk, amit három sz ű r ő n vezetünk keresztül. Ezek a sz ű r ő k a kívánt arányban csökkentik a fehér fény vörös, zöld, kék tartalmát. Ezzel az eljárással keverik ki a festékekb ő l a színeket, így m ű ködik, pl. a színes nyomtató. Ilyen eset áll el ő egy vetített diakép vagy egy színes fénykép nézésekor.

7 Színrendszerek Szubsztraktív (kivonó) színkeverés: Itt, a három alapszín a kékeszöld (cyan), a bíbor (magenta) és a sárga (yellow). De ezekb ő l nem lehet tökéletes feketét kikeverni, így a feketét hozzá szokás venni, mint negyedik alapszínt.Ezt a színkeverést CMYK színkeverésnek is nevezik. Ekkor áll el ő : sárga + bíbor=vörös; kékeszöld + sárga=zöld; sárga + bíbor + kékeszöld=fekete (ill. szürke).

8 Színrendszerek Cián Bíbor Fekete Sárga CMYK CMYK: Ellen ő rizik, hogy az általuk használt színek megjeleníthet ő k-e nyomtatásban.

9 Színrendszerek Színmélység: Az egy képponton megjeleníthet ő színek számát nevezzük színmélységnek. Az elterjedt színmélységek a következ ő k: 8 bit 256 különböz ő szín 16 bit 65536 különböz ő szín 24 bit 16777216 különböz ő szín Az emberi szem nem képes 16 millió különböz ő szín megkülönböztetésére. Így a 24 és 32 bit mélység ű színábrázolás jelent ő sége inkább technikainak nevezhet ő.

10 Forrás: www.fotovilag.hu

11 Képtípusok Vektorgrafikus El ő nyei? Hátrányai? Bittérképes El ő nyei? Hátrányai?

12 Képtípusok Vektorgrafikus  Matematikai formulákkal leírható alakzatokból (vonalak, téglalapok, ellipszisek, Bézier- görbék stb.) épülnek fel.  Tároljuk: pl. elemek helyzete, színe, határoló vonalak vastagsága.  Szerkeszthet ő : az egyes képelemek külön-külön. Bittérképes  Négyzetrácsban elhelyezked ő pontokból (pixelek) épül fel.  Tároljuk: az egyes képpontok színét, átlátszóságát.  Szerkeszthet ő : képpontok halmaza

13 Képtípusok Vektorgrafikus Jellemz ő k:  Els ő sorban grafikák, ábrák, grafikonok ábrázolására  Min ő ségromlás nélkül méretezhet ő át.  Kisebb méret ű állományok – a méret a kép bonyolultsága határozza meg. Bittérképes Jellemz ő k:  Fotorealisztikus képábrázolásra alkalmas  Ált. nagyobb méret ű állományok – a méretet a kép nagysága és a színmélység határozza meg.  A méret tömörítéssel (ismétl ő d ő információk spec. kezelése) csökkenthet ő – vs. min ő ségromlás.

14 Képtípusok Vektorgrafika Bittérképes grafika

15 Képek nagysága Vektorgrafika Tételezzük fel, hogy 500 egyenesb ő l áll 640*480 koord. Rendsz. Az egyenesek kezd ő - és végpontjainak 10-10 bit, és 9-9 bit szín- és attribútum mez ő 16 bit Vonalanként: 2*(10+9)+16=62 bit A képhez: 500*62=31000bit=3875bájt=3,8KB Bittérképes grafika 1 képponthoz 256 színben 1 byte kell. Képerny ő nként: 640*480*1=307200bájt=300 KB True color használatakor háromszorosra n ő.

16 Képformátumok Bittérképes BMP GIF Max 8 bites színmélység Lempel – Ziw tömörít ő algoritmus azaz LZW (jellemz ő pixelsorozatok) –veszteség mentes tömörítés 60-70% tömörítés Átlátszóság Animált gif

17 Képformátumok Bittérképes JPEG Jpeg kompresszió (hasonló inf. elhagyása) Veszteséges tömörítés A s ű rítés foka megadható TIFF Tömörítés nélkül, (= nagy méret!). Pixel- és vektorgrafikus képekhez is alkalmazható PCX, PICT, PNG, PSD,

18 Képformátumok Vektorgrafikus EPS, WMF, CDR, DFX, SVG

19 Képek beszerzése •Vásárlás: vektor- és pixelgrafikus képek egyaránt vásárolhatók CD-n és online forrásokból (vö. stock photo). El ő ny: nagy képméret, általában kiváló min ő ség. [URL], [URL][URL] •Weboldalról letöltés: Fontos! Ezen képeket a szerz ő i jogok védik, felhasználásuk különböz ő korlátozások alá eshet (pl. engedélykérés, szerz ő feltüntetése stb. – de vannak szabadon felhasználható képek is) [URL], [URL], [URL], [URL][URL] •Fényképezés: Digitális fényképez ő géppel, sokszor utómunkát igényel. •Szkennelés: Saját vagy idegen (szerz ő i jogok!) fényképek, ábrák digitalizálása. •Képkészítés: képszerkeszt ő programok segítségével készíthet ő k, módosíthatók vektor- és pixelgrafikus képek. A felhasznált idegen képekre is vonatkoznak a szerz ő i jogok!

20 További információk Sulinet


Letölteni ppt "Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések