Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Pénzügyi piacok Dr. Darák Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Pénzügyi piacok Dr. Darák Péter."— Előadás másolata:

1 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Pénzügyi piacok Dr. Darák Péter

2 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A pénzügyi piac funkciója  A megtakarítások megőrzése, hasznosítása  Értékváltozás, kockázat  Jelenérték-számítás  Mennyit ér majd a jövőben  A jövőbeli vagyon kifejezhető a jelenben  Költség és kockázat

3 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Pénzügyi közvetítés  Pénzkereslet és pénzkínálat  Közvetlen és közvetett finanszírozás  Közvetítő intézmény  Bank  Biztosító  Befektetési alap  Nyugdíjpénztár

4 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A megtakarítás átalakítása  Nagyság és időtartam  Kockázat  Likviditás  Az ügyleti költségek  Információs szolgáltatás

5 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A pénzügyi rendszer zavartalan működése, a rendszerkockázat megelőzése  A piaci erők korlátozása  Árszabályozás  Nemzetközi tőkeáramlás korlátozása  A végezhető tevékenységek korlátozása  Az alapítás korlátozása  A prudenciális szabályozás  A mérlegarányok és a kockázatmegosztás felügyelete  Helyszini ellenőrzés és független könyvvizsgálat

6 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Az egyéni kockázat megelőzése  Minőségi sztenderdek, viselkedésszabályok  Közzétételi és információs követelmények  Betétvédelmi alapok

7 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Rendszerhatékonyság elősegítése  Piackorlátozás, kartellek tilalma  Szervezeti egyesülések szabályozása

8 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A szabályozás paradigmaváltása  Az állami beavatkozás időszaka (1933-1980)‏  Területi, intézményi, szolgáltatások típusai szerinti tagolás – versenykorlátozó hatás  Liberalizálás és a prudenciális szabályozás időszaka (1980-tól)‏  Tőkeműveletek liberalizálása  Belső piacok deregulációja  Szabályozási verseny - vállalkozásbarát környezet

9 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Világgazdasági keretek  OECD – devizaliberalizációs kódexek  WTO – GATS  Bázeli Bizottság – irányelvek a bankok működéséről

10 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Európai bankjog I.  77/780/EEC – az első bankirányelv  Hitelintézet definíciója  Engedélyezési kötelezettség  Fiókalapítás  Felügyeletek közötti információcsere

11 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Európai bankjog II.  89/646/EEC – második bankirányelv  Harmonizáció az egységes belső piac érdekében  Szolgáltatások szabad áramlása:  Fióknyitás bejelentéssel  határon átnyúló szolgáltatás  Együttműködés elvei:  kölcsönös elismerés  Székhely ország felügyelete  Egységes bankengedély  2000/12/EC – egységes szerkezetbe foglalt bankirányelv

12 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Európai bankjog III.  86/635/EEC – az éves beszámolóról  88/361/EEC - tőkeliberalizációs irányelv  92/121/EEC – a nagykockázatokról  93/6/EEC – a tőkemegfelelésről  94/19/EC – a betétbiztosításról  2000/46/EC – elektronikus banktevékenység  2002/87/EC - a felügyeletről

13 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Hogyan alapítsunk bankfiókot?  Tagállamban bejegyzett hitelintézet  Saját tagállamban tett bejelentés a pénzügyi felügyeletnek  A saját felügyelet 3 hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállami felügyeletet, (vagy indokolt határozattal megtagadja azt).  A fogadó tagállam felügyelete 2 hónapon belül tájékoztatja a hitelintézetet a tevékenység feltételeiről.  Két hónap elteltével megkezdhető a fiókalapítás.

14 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A magyar intézményrendszer I.  Pénzügyi intézmények  Hitelintézetek  Pénzügyi vállalkozások  Befektetési vállalkozások  Befektetési alapok, alapkezelő  Biztosítók  Magánnyugdíjpénztárak  Önkéntes pénztárak

15 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A magyar intézményrendszer II.  Kockázati tőkevállalkozás, alapkezelő  Közraktár (az eddigiek a pénzügyi szolgáltatók)‏  Tőzsdék  Biztosítási alapok  elszámolóházak

16 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Tevékenységtípusok  Hitelezés  Pénz- és elszámolásforgalom  Befektetés  Vagyonkezelés  Őrzés  biztosítás

17 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A hitelintézeti törvény hatálya I.  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.tv. (Hpt)‏  Funkcionális szabályozás, tevékenységet, nem szervtípust határoz meg:  Pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás  Bankképviselet  Betétbiztosítás  Felügyelet

18 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A hitelintézeti törvény hatálya II.  Szoros kapcsolatban álló vállalkozás  Kiszervezett tevékenység  Nem terjed ki a hatálya:  Postai pénzforgalom  Állami, önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása  Vámkezesi tevékenység, ha nem pénzügyi intézmény végzi

19 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A hitelintézeti törvény hatálya III.  Nem terjed ki a hatálya:  MNB  KVI  Elkülönített állami pénzalapok  Államkincstár  Diákhitel-központ  Nemzetközi pénzügyi intézmények

20 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Pénzügyi szolgáltatások nyújtásának általános jellemzői  Engedélyhez kötöttség  Üzletszerűség  Szabad pénznem választás  Kötelező írásbeliség

21 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Hitelezés  Betét  Hitel és kölcsön  Pénzügyi lízing  Bankgarancia  Bankkezesség

22 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Forgalmi szolgáltatások  Pénzforgalmi szolgáltatás  Készpénz-helyettesítő eszköz kibocsátása  Elszámolás-forgalmi ügylet  Értékforgalmi ügylet

23 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Vagyonkezelés, őrzés, befektetési alap  Befektetési alapok  Vagyonkezelés  Letétkezelés, őrzés

24 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Szervezeti szabályozás  Forma  Jegyzett tőke  tulajdonos

25 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Prudenciális szabályok  Fizetőképesség  Likviditás  Szolvencia (szolvencia ráta)‏  Kockázatkezelés (értékvesztés elszámolása, kockázati céltartalék, nagykockázat)‏  Szavatoló tőke  Összevont alapú felügyelet (bankholding felelőssége

26 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Felügyelet I.  A felügyeleti státusztörvény (2007. évi CXXXV.tv. a PSZÁF-ről, új feladatok a 2008. évi XLVII. tv-ben!)‏  Szervezet  Hatáskör  Eljárás

27 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Felügyelet II.  Felügyeleti eszközök  Engedélyezés, az engedély visszavonása  Adatszolgáltatás  Helyszíni ellenőrzés  Intézkedések  Bírság

28 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A Felügyelet III.  Szigorúan szabályozott piac – de a piaci fejleményeket kell követni  A felügyelet nem az ellenőrzés szinonímája »az ellenőrzés ex post »a felügyelés ex ante » az ellenőrzés egyedi összevetés »a felügyelés rendszer jellegű »az ellenőrzés korrekciós »a felügyelés norma alakító

29 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A Felügyelet II.  A felügyelet fő cselekvési irányai: »reagálóképesség, » folyamatos és tartalmi felügyelet, » szakmai összefüggések elemzése, » a felügyelés nemzetközi jellegének erősítése, » a felügyelés nemzetközi jellegének erősítése, uniós szabályok alkalmazása, » a piac átláthatóbb működésének befolyásolása, » megfelelő erőforrás-felhasználás.

30 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A Felügyelet III.  A normaalakító felügyelet  A normaalkotás organikus fejlődése - jó megoldás terjedése, önszabályozás, szabványosítás, felügyeleti ajánlás, és végül a jogi kötelezés  A Felügyelet norma alakítása: »elemzések, statisztikák nyilvánossága »elemzések, statisztikák nyilvánossága »hatósági aktusok nyilvánossága »hatósági aktusok nyilvánossága »párbeszédek (részenként és plenárisan)‏ »párbeszédek (részenként és plenárisan)‏ »konzultációs mechanizmusok »konzultációs mechanizmusok »ajánlások, útmutatók »ajánlások, útmutatók »jogszabály kezdeményezés »jogszabály kezdeményezés

31 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A Felügyelet IV.  Hiteles felügyelet »objektívnek, senki által nem befolyásolhatónak »objektívnek, senki által nem befolyásolhatónak »objektívnek tehát azonos megítélési feltételeken (kockázat) alapulónak »objektívnek tehát azonos megítélési feltételeken (kockázat) alapulónak »átláthatónak, számon kérhetőnek »átláthatónak, számon kérhetőnek kell lennie.

32 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A Felügyelet V.  Fejlesztési lépések: »kockázati alapra helyezni a belső működést, a felügyelést »prudenciális és piac felügyeleti összehangolás » nyilvánosság – policy kérdések, beszámolók egyre részletesebben elérhetők (nem csak a törvény által megkövetelt)‏ »ajánlások konzultáció után »ajánlások konzultáció után »nemzetközi elfogadottság »nemzetközi elfogadottság

33 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok A betétbiztosítás  Az MNB végső hitelezői funkciója – rendszerkockázati tényező  Az OBA válságmegelőző funkciója  bankkonszolidáció

34 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Az OBA  Az Igazgatótanács  Privilégiumok  Források  A biztosított betétek köre  Befagyott betét fogalma

35 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Információ  Adatvédelem  Banktitok  Tájékoztatási kötelezettség  Bennfentes információ felhasználásának tilalma

36 Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Modernkori magyar banktörténet  Agrobank  Postabank  Befektetési szövetkezetek  Szolidaritási adó  Robin Hood adó?


Letölteni ppt "Budapest,2008.szeptemberDr. Darák Péter: Pénzügyi piacok Pénzügyi piacok Dr. Darák Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések