Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…”"— Előadás másolata:

1 „SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…”
témahét 2012. október 1-5. Középsőcsoport SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP / „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati program

2 Megvalósítás időszaka:
2012. október 1-5. Résztvevők: Nyuszi csoport – középsőcsoport, 24 gyermek A témahét kidolgozója, megvalósítója: Kiticsics Anikó óvodapedagógus A témahét célja: Ismerkedés a gabonafélékkel, azok felhasználási lehetőségével. A gabonafélékről szerzett ismeretek felhasználása, bővítése. A gabona „útjának’’ megismerése a vetéstől a sütésig. Az aratáshoz, őrléshez, kenyérsütéshez kapcsolódó tárgyi emlékek megismerése, használatuk megfigyelése, kipróbálása. Egészséges életmód szokásainak alakítása. a kenyér szerepe a helyes táplálkozásban. A témához kötődő népmesék, versek, mondókák, dalok, dalos játékok felelevenítése. Foglalkozások: pékek, molnárok munkájának játékos megismerése. A családok bevonása a tevékenységekbe. A gyermekek fejlettségének megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségek biztosítása, az önálló, a mikrocsoportos, a közös tevékenykedés örömének átélése a témahét során.

3 RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
Tervezett tevékenységek A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Képek, gyerekmagazinok, képes receptmagazinok nézegetése, gyűjtése. Búza csírát hajtatunk, hogy majd a reggelihez megkóstoljuk.Több – kevesebb- matematikai tapasztalat IKT- A búza feldolgozása képekben. Szerepjáték: pékség berendezése, feltöltése péksüteményekből, péksütemények szállítása, vendégvárás, cukrászos játék. Tűz 3. A tűz az ember barátja Ellátogatunk a Pécsi Zserbó cukrászüzembe. Megfigyeljük a sütemények, torták készítését, az emberek és a gépek munkáját. Megkóstoljuk süteményeket. Séta egy kemencés házhoz: hogyan készül a mindennapi kenyér? (munkafolyamatok, és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek) Vásárolni indulunk a közeli boltba: a perecsütés alapanyagait szerezzük be. Pénzt számolunk – több, kevesebb. A pénzmennyiség változásának megtapasztalása vásárlás útján. Összeírjuk, mit kell venni - listakészítés. Mit kell tennünk a hűtőbe?- válogatás Különféle péksütemények kóstolása. A péksütemények alakja (gömbölyű, ovális, háromszög) Kenyérszeletek vastagságának összehasonlítása VERS, MESE Süssél-süssél rétest - mondóka Jakab meg az apja -mese A cigányok teremtése- mese RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA Játék: Keresd meg a lisztben. A lisztben, búzadarában, kukoricadarában eldugott játékok, tárgyak keresése. Só - liszt gyurmából péksütemények készítése (gömbölyítés, lapítás, sodrás) Átszitált lisztbe, búzadarába rajzolunk. Tűz 3. Süteménysütés Perecsütés, kiflisütés az óvodában. A sütéshez az eszközök darabszáma, hozzávalók mennyisége, annak kimérése, az anyagok halmazállapotának tulajdonságai (szilárd, folyékony).Mérünk, dagasztunk, szaggatunk, sütünk, kóstolunk. Szélmalom készítése papírhengerből ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK ZH: Ghymes: Kétkrajcáros dal Kiscsoportos dalaink, mondókáink felelevenítése: Töröm-töröm, Kel a Nap keleten, Szita-szita, Süti-süti pogácsát, Volt egyszer egy kemence… ZH: A part alatt - Ghymes Dalos játék: A Tisza, a Duna zavarodik MOZGÁS Szabad mozgás az udvaron, mozgásos drámajátékok, dalos játékok Székfoglaló Séták a faluban: bolt, kemencés ház, cukrászüzem. Ügyességi és versenyjátékok liszteszsákhordás, tojáshordás, stb. Kiscipó - mese Mátyás király kenyere - mese Tűz 3. A macska, mint szakács - mese

4 Tervezési és szervezési feladatok
TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ Tervezés - cél meghatározása - tervezés, előkészítés - felelősök kiválasztása - szülők tájékoztatása - költségek tervezése Szeptember25. Gyűjtőmunka beindítása - mesék, dalok, mondókák, közmondások, szokások, képek, eszközök gyűjtése - látogatási helyek (bolt, kemencés udvar), bemutató személyek felkutatása - kapcsolatfelvétel a külső segítőkkel - a megvalósítás során felhasználásra kerülő eszközök beszerzése, elkészítése Témafeldolgozás - a napi tevékenységekbe ágyazott változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása - külső helyszíneken a látogatások megvalósítása - fotódokumentáció készítése Október 1-5. Témahét zárása Értékelés - Kiállítás az elkészült produktumokból - Prezentációk bemutatása - Visszacsatolás Október 5.

5 Képességfejlesztés ÉRTELMI Figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás fejlesztése játékkal, cselekedtetéssel, beszélgetéssel, az összefüggések megbeszélésével. Fogalomismeret bővítése. Az osztályozás műveletének gyakorlása. Percepció fejlesztése. Ismeretek, tapasztalatok rendszerezése. SZOCIÁLIS Az érzelmek, a motivációk, a társas kapcsolatok fejlesztése az együtt tevékenykedés során érzékenyítéssel, a másik munkája iránti érdeklődés felkeltésével, az elismerés motiválásával. Közös játékkal, tapasztalatszerzéssel a kísérletező kedv felkeltése, fenntartása. Szabálytudat erősítése közös játékkal a szabályok betartásával. Együttműködés, együtt gondolkodás, kohézió alakítása. Érzelmi biztonság, segítségnyújtás fejlesztése. Önérvényesítés, önkifejezés alakítása. KOMMUNIKÁCIÓS Szókincsbővítés, a beszédértés fejlesztése a témát érintő kifejezések használatával, mondatalkotással, az elképzelések megvalósításának megfogalmazásával. Összefüggő, érthető beszéd fejlesztése, az ok- okozat összefüggések mondatokban történő megfogalmazásával. Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése beszélgetéssel, beszélgetőkörök. Beszédfegyelem alakítása, metakommunikáció alakítása. TESTI Erő, ügyesség, kitartás, állóképesség fejlesztése - manuális készségek fejlesztése, kreatív mozgás alakítása. A szem-kéz koordináció és a finommotoros képességek fejlesztése a tészták megmunkálásával, a magvak rakosgatásával. Mozgás, testséma, térirány fejlesztése, a játékokkal, tevékenységekkel, valamint az eszközök elkészítésével, alkalmazásával.

6 Október 1. hétfő Képek, gyermekmagazinok,
képes receptmagazinok nézegetése, gyűjtése.

7 Búza csírát hajtatunk, hogy majd a reggelihez megkóstoljuk.
Több – kevesebb- matematikai tapasztalat

8 IKT- A búza feldolgozása képekben.

9 Két krajczárom volt nékem…

10 Szerepjáték: pékség berendezése, feltöltése péksüteményekből, péksütemények szállítása,
vendégvárás, cukrászos játék.

11 A kiscipó - mese „Élt egyszer egy öregember meg egy öregasszony. Szegények voltak, semmijük sem volt. Egyszer kéri az ember az asszonyt: - Süss nekem anyjuk egy kiscipót, mert nagyon megéheztem! - Ugyan miből sütnék? Egy csepp lisztünk sincsen. Ej, te anyjuk! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a magtárt! Hátha kerül így egy kis liszt! Így is tett az öregasszony: lekaparta a kosár oldalát, felseperte a magtárt, s került is liszt két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, megdagasztotta a kiscipót, kisütötte a kemencében…”

12 Október 2. kedd Különféle péksütemények kóstolása.
A péksütemények alakja (gömbölyű, ovális, háromszög) Kenyérszeletek vastagságának összehasonlítása

13

14

15 Tűz 3. A tűz az ember barátja
Só - liszt gyurmából péksütemények készítése (gömbölyítés, lapítás, sodrás)

16

17

18

19

20 Dalos játék: A Tisza, a Duna zavarodik

21

22

23 Mátyás király kenyere - mese
„Mátyás király egyszer nagyon megunta, hogy neki folyton-folyvást csirkepaprikást, vadpástétomokat, tortát, válogatott csemegéket kell ennie. Megparancsolta a szakácsnak, hogy másnapra neki olyan ételt készítsen, amilyent még soha nem evett. Jó is legyen, gusztusos is legyen, laktató is legyen! A szakács nekifogott az ebédnek. Sütötte-főzte a legjobb ételeket, amilyent valaha is hallott. Hiába volt minden. Amikor a szolgák feltálalták a sok válogatott finomságot, Mátyás sorra eltolta maga elől a tálakat: – Ez se kell! Ez se jó! Ebből se akarok enni! Ezt se kívánom! A szakács szinte kétségbeesett. Mit tudjon csinálni, hogy a királynak kedvét lelje? Elfogytak a tálak, a király egy falatot se evett. Dühösen ráordított a szakácsra: – Ha nem hozol olyan ételt, amilyent még nem ettem, leüttetem a fejed! – Ennek fele se tréfa! – gondolta a szakács. Semmi okosat nem tudott kitalálni, amit a királynak elkészíthetett volna…”

24

25 Papírnyírás, ragasztás - péksüteményes

26 Október 3. szerda Hogyan készül a mindennapi kenyér?
Munkafolyamatok kipróbálása, megfigyelése.

27 Kemencés cipósütés

28 Zenevarázs: Ácsorogjunk…

29 Tréfás népi játékok a tojásadogatástól a csutahajigálásig

30 Bele a bödönbe!

31 Bödönhinta, csutakirakó

32 Morzsolós-főzős Kisültek a cipók!

33 Számlálgatás, kisebb-nagyobb, ugyanakkora

34 Kóstolgató lekvárral, vajjal

35

36 Október 4. csütörtök Szélmalmokat barkácsolunk

37 Vendégvárós - megterítős

38 Jó étvágyat!

39

40 Bevásárlás a pénteki sütéshez

41 Október 5. péntek Süssünk, süssünk valami igazit! Édes és sós
tésztát is készítünk.

42

43

44

45

46 Amíg kelt a tészta, addig lisztbe és búzadarába rajzolgattunk

47

48 Drámajáték, lazítás

49 A tészták jól megkeltek - Udvari sütögetés

50

51

52 Kínálgató

53 A témahét tevékenységeit 2012. október 5-én zártuk.
A program differenciáltan járult hozzá a gyermekek kommunikációs, értelmi, szociális és testi kompetenciáik fejlődéséhez. A felajánlott tevékenységekbe való bekapcsolódás során lehetőségük nyílt a közvetlen tapasztalatszerzésre, az új ismeretek játékos formában történő elsajátítására, a szabad mozgásra és játékra egyaránt.

54 „Süssünk, süssünk valamit…” témahetéről készült képanyag.
Forrás: A középsőcsoport TŰZ modulon belüli „Süssünk, süssünk valamit…” témahetéről készült képanyag. Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Összeállította: Bükkösd, október 7. Elérhetőségeink: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca 3. 73 /


Letölteni ppt "„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések