Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” témahét 2012. október 1-5. Középsőcsoport SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” témahét 2012. október 1-5. Középsőcsoport SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN."— Előadás másolata:

1 „SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” témahét 2012. október 1-5. Középsőcsoport SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” c. pályázati program

2 Megvalósítás időszaka: 2012. október 1-5. Résztvevők: Nyuszi csoport – középsőcsoport, 24 gyermek A témahét kidolgozója, megvalósítója: Kiticsics Anikó óvodapedagógus A témahét célja: •Ismerkedés a gabonafélékkel, azok felhasználási lehetőségével. •A gabonafélékről szerzett ismeretek felhasználása, bővítése. •A gabona „útjának’’ megismerése a vetéstől a sütésig. •Az aratáshoz, őrléshez, kenyérsütéshez kapcsolódó tárgyi emlékek megismerése, használatuk megfigyelése, kipróbálása. •Egészséges életmód szokásainak alakítása. a kenyér szerepe a helyes táplálkozásban. •A témához kötődő népmesék, versek, mondókák, dalok, dalos játékok felelevenítése. •Foglalkozások: pékek, molnárok munkájának játékos megismerése. •A családok bevonása a tevékenységekbe. •A gyermekek fejlettségének megfelelő differenciált élmény és tapasztalásszerzési lehetőségek biztosítása, az önálló, a mikrocsoportos, a közös tevékenykedés örömének átélése a témahét során.

3 Tervezett tevékenységek A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE  Képek, gyerekmagazinok, képes receptmagazinok nézegetése, gyűjtése.  Búza csírát hajtatunk, hogy majd a reggelihez megkóstoljuk.Több – kevesebb- matematikai tapasztalat  IKT- A búza feldolgozása képekben.  Szerepjáték: pékség berendezése, feltöltése péksüteményekből, péksütemények szállítása, vendégvárás, cukrászos játék.  Tűz 3. A tűz az ember barátja  Ellátogatunk a Pécsi Zserbó cukrászüzembe. Megfigyeljük a sütemények, torták készítését, az emberek és a gépek munkáját. Megkóstoljuk süteményeket.  Séta egy kemencés házhoz: hogyan készül a mindennapi kenyér? (munkafolyamatok, és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek)  Vásárolni indulunk a közeli boltba: a perecsütés alapanyagait szerezzük be. Pénzt számolunk – több, kevesebb. A pénzmennyiség változásának megtapasztalása vásárlás útján.  Összeírjuk, mit kell venni - listakészítés. Mit kell tennünk a hűtőbe?- válogatás  Különféle péksütemények kóstolása. A péksütemények alakja (gömbölyű, ovális, háromszög) Kenyérszeletek vastagságának összehasonlítása VERS, MESE  Süssél-süssél rétest - mondóka  Jakab meg az apja -mese  A cigányok teremtése- mese RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA  Játék: Keresd meg a lisztben. A lisztben, búzadarában, kukoricadarában eldugott játékok, tárgyak keresése.  Só - liszt gyurmából péksütemények készítése (gömbölyítés, lapítás, sodrás)  Átszitált lisztbe, búzadarába rajzolunk.  Tűz 3. Süteménysütés Perecsütés, kiflisütés az óvodában. A sütéshez az eszközök darabszáma, hozzávalók mennyisége, annak kimérése, az anyagok halmazállapotának tulajdonságai (szilárd, folyékony).Mérünk, dagasztunk, szaggatunk, sütünk, kóstolunk.  Szélmalom készítése papírhengerből ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK  ZH: Ghymes: Kétkrajcáros dal Kiscsoportos dalaink, mondókáink felelevenítése: Töröm-töröm, Kel a Nap keleten, Szita-szita, Süti-süti pogácsát, Volt egyszer egy kemence…  ZH: A part alatt - Ghymes  Dalos játék: A Tisza, a Duna zavarodik MOZGÁS • Szabad mozgás az udvaron, mozgásos drámajátékok, dalos játékok  Székfoglaló  Séták a faluban: bolt, kemencés ház, cukrászüzem.  Ügyességi és versenyjátékok liszteszsákhordás, tojáshordás, stb. • Kiscipó - mese • Mátyás király kenyere - mese • Tűz 3. A macska, mint szakács - mese

4 FELADATTEVÉKENYSÉGHATÁRIDŐ Tervezés- cél meghatározása - tervezés, előkészítés - felelősök kiválasztása - szülők tájékoztatása - költségek tervezése Szeptember 25. Gyűjtőmunka beindítása - mesék, dalok, mondókák, közmondások, szokások, képek, eszközök gyűjtése - látogatási helyek (bolt, kemencés udvar), bemutató személyek felkutatása - kapcsolatfelvétel a külső segítőkkel - a megvalósítás során felhasználásra kerülő eszközök beszerzése, elkészítése Szeptember 25. Témafeldolgozás- a napi tevékenységekbe ágyazott változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása - külső helyszíneken a látogatások megvalósítása - fotódokumentáció készítése Október 1-5. Témahét zárása Értékelés - Kiállítás az elkészült produktumokból - Prezentációk bemutatása - Visszacsatolás Október 5. Tervezési és szervezési feladatok

5 Képességfejlesztés ÉRTELMI Figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás fejlesztése játékkal, cselekedtetéssel, beszélgetéssel, az összefüggések megbeszélésével. Fogalomismeret bővítése. Az osztályozás műveletének gyakorlása. Percepció fejlesztése. Ismeretek, tapasztalatok rendszerezése. SZOCIÁLIS Az érzelmek, a motivációk, a társas kapcsolatok fejlesztése az együtt tevékenykedés során érzékenyítéssel, a másik munkája iránti érdeklődés felkeltésével, az elismerés motiválásával. Közös játékkal, tapasztalatszerzéssel a kísérletező kedv felkeltése, fenntartása. Szabálytudat erősítése közös játékkal a szabályok betartásával. Együttműködés, együtt gondolkodás, kohézió alakítása. Érzelmi biztonság, segítségnyújtás fejlesztése. Önérvényesítés, önkifejezés alakítása. KOMMUNIKÁCIÓS Szókincsbővítés, a beszédértés fejlesztése a témát érintő kifejezések használatával, mondatalkotással, az elképzelések megvalósításának megfogalmazásával. Összefüggő, érthető beszéd fejlesztése, az ok- okozat összefüggések mondatokban történő megfogalmazásával. Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése beszélgetéssel, beszélgetőkörök. Beszédfegyelem alakítása, metakommunikáció alakítása. TESTI Erő, ügyesség, kitartás, állóképesség fejlesztése - manuális készségek fejlesztése, kreatív mozgás alakítása. A szem-kéz koordináció és a finommotoros képességek fejlesztése a tészták megmunkálásával, a magvak rakosgatásával. Mozgás, testséma, térirány fejlesztése, a játékokkal, tevékenységekkel, valamint az eszközök elkészítésével, alkalmazásával.

6 Október 1. hétfő Képek, gyermekmagazinok, képes receptmagazinok nézegetése, gyűjtése.

7 Búza csírát hajtatunk, hogy majd a reggelihez megkóstoljuk. Több – kevesebb- matematikai tapasztalat

8 IKT- A búza feldolgozása képekben.

9 Két krajczárom volt nékem…

10 Szerepjáték: pékség berendezése, feltöltése péksüteményekből, péksütemények szállítása, vendégvárás, cukrászos játék.

11 „Élt egyszer egy öregember meg egy öregasszony. Szegények voltak, semmijük sem volt. Egyszer kéri az ember az asszonyt: - Süss nekem anyjuk egy kiscipót, mert nagyon megéheztem! - Ugyan miből sütnék? Egy csepp lisztünk sincsen. -Ej, te anyjuk! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a magtárt! Hátha kerül így egy kis liszt! Így is tett az öregasszony: lekaparta a kosár oldalát, felseperte a magtárt, s került is liszt két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, megdagasztotta a kiscipót, kisütötte a kemencében…” A kiscipó - mese

12 Október 2. kedd Különféle péksütemények kóstolása. A péksütemények alakja (gömbölyű, ovális, háromszög) Kenyérszeletek vastagságának összehasonlítása

13

14

15 Tűz 3. A tűz az ember barátja Só - liszt gyurmából péksütemények készítése (gömbölyítés, lapítás, sodrás)

16

17

18

19

20 Dalos játék: A Tisza, a Duna zavarodik

21

22

23 Mátyás király kenyere - mese „Mátyás király egyszer nagyon megunta, hogy neki folyton-folyvást csirkepaprikást, vadpástétomokat, tortát, válogatott csemegéket kell ennie. Megparancsolta a szakácsnak, hogy másnapra neki olyan ételt készítsen, amilyent még soha nem evett. Jó is legyen, gusztusos is legyen, laktató is legyen! A szakács nekifogott az ebédnek. Sütötte-főzte a legjobb ételeket, amilyent valaha is hallott. Hiába volt minden. Amikor a szolgák feltálalták a sok válogatott finomságot, Mátyás sorra eltolta maga elől a tálakat: – Ez se kell! Ez se jó! Ebből se akarok enni! Ezt se kívánom! A szakács szinte kétségbeesett. Mit tudjon csinálni, hogy a királynak kedvét lelje? Elfogytak a tálak, a király egy falatot se evett. Dühösen ráordított a szakácsra: – Ha nem hozol olyan ételt, amilyent még nem ettem, leüttetem a fejed! – Ennek fele se tréfa! – gondolta a szakács. Semmi okosat nem tudott kitalálni, amit a királynak elkészíthetett volna…”

24

25 Papírnyírás, ragasztás - péksüteményes

26 Október 3. szerda Hogyan készül a mindennapi kenyér? Munkafolyamatok kipróbálása, megfigyelése.

27 Kemencés cipósütés

28 Zenevarázs: Ácsorogjunk…

29 Tréfás népi játékok a tojásadogatástól a csutahajigálásig

30 Bele a bödönbe!

31 Bödönhinta, csutakirakó

32 Morzsolós-főzős Kisültek a cipók!

33 Számlálgatás, kisebb-nagyobb, ugyanakkora

34 Kóstolgató lekvárral, vajjal

35

36 Október 4. csütörtök Szélmalmokat barkácsolunk

37 Vendégvárós - megterítős

38 Jó étvágyat!

39

40 Bevásárlás a pénteki sütéshez

41 Október 5. péntek Süssünk, süssünk valami igazit! Édes és sós tésztát is készítünk.

42

43

44

45

46 Amíg kelt a tészta, addig lisztbe és búzadarába rajzolgattunk

47

48 Drámajáték, lazítás

49 A tészták jól megkeltek - Udvari sütögetés

50

51

52 Kínálgató

53 A témahét tevékenységeit 2012. október 5-én zártuk. A program differenciáltan járult hozzá a gyermekek kommunikációs, értelmi, szociális és testi kompetenciáik fejlődéséhez. A felajánlott tevékenységekbe való bekapcsolódás során lehetőségük nyílt a közvetlen tapasztalatszerzésre, az új ismeretek játékos formában történő elsajátítására, a szabad mozgásra és játékra egyaránt.

54 Forrás: A középsőcsoport TŰZ modulon belüli „Süssünk, süssünk valamit…” témahetéről készült képanyag. Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Összeállította: Kiticsics Anikó Bükkösd, 2012. október 7. Elérhetőségeink: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca 3. www.bukkosdovi.hu 73 / 378-712


Letölteni ppt "„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT…” témahét 2012. október 1-5. Középsőcsoport SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések