Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közmeghallgatás 2010.. Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás 2010.. Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt."— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás 2010.

2 Önkormányzati bevételek Szank Községi Önkormányzat évi bevétele a tényadatok alapján eFt

3 Önkormányzati bevételek Működési bevételek e Ft ebből o o intézményi működési bevételek eFt o o csatornadíj bevétel o o szociális étkeztetés o o óvodai gyermekétkeztetés o o iskolai gyermekétkeztetés o o piac, helypénz bevétel 219 o o sajátos működési bevételek o o iparűzési adó o o Szja átengedett 8 % o o Kamat bevétel 727 o o Gépjármű adó o o Lakbérek, bérleti díjak 2.404

4 Önkormányzati bevételek Támogatások e Ft ebből o Önkormányzatok költségvetési támogatása eFt o Normatív hozzájárulások o Központosított előirányzatok o Létszámcsökkentési pályázatok o Bérpolitikai intézkedés o Szakmai informatikai fejlesztési feladatok o Normatív kötött felhasználású támogatások o Szociális segélyezés támogatása o Közcélú foglalkoztatás o Fejlesztési támogatások o TEKI járdaépítés o CÉDE eszköz beszerzés támogatás o Egyéb központi támogatás 979 o Nyári gyermek étkeztetés 979 o Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 953 Koncessziós díj 850 Koncessziós díj 850

5 Önkormányzati bevételek Támogatás értékű bevételek eFt eFt o Támogatás értékű működési bevételek OEP védőnői szolgálat OEP védőnői szolgálat Közhasznú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka program előleg Közmunka program előleg Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Falunap, méz és meggyfesztivál támog. 848 Falunap, méz és meggyfesztivál támog. 848 Kompetencia alapú oktatás előleg Kompetencia alapú oktatás előleg Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Településőri hálózat támogatása 705 Településőri hálózat támogatása 705 o Támogatás értékű felhalmozási bevételek eMagyarország pont támogatás 250 eMagyarország pont támogatás 250 Óvoda akadályment DAOP támogatás Óvoda akadályment DAOP támogatás Tanyabusz vásárlás támogatás Tanyabusz vásárlás támogatás Vörösmarty utca útépítés Vörösmarty utca útépítés Idősek Klubja akadályment előleg Idősek Klubja akadályment előleg 5.691

6 Önkormányzati kiadások Szank Községi Önkormányzat évi kiadásai a tényadatok alapján eFt

7 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása Köztisztaság és hulladékkezelés Közvilágítás Szennyvízelvezetés és kezelés Vízkárelhárítás, vízrendezés76 6. Települési vízellátás és vízminőségvédelem 0 7. Községgazdálkodás Közmunka Mezőőri szolgálat Településőr 539

8 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal 10. Helyi utak és hidak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai Óvodai nevelés Nappali rendszerű általános iskolai oktatás Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás Művelődési Ház feladatellátása Közművelődési, Könyvtári feladatellátás Védőnői szolgálat 4 139

9 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal 20. Sportlétesítmények működési, fenntartási kiadásai Támogatások, pénzeszköz átadások Szociális ellátások Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgálat (működő) Tanyagondnoki szolgálat (Új) Óvodai intézményi közétkeztetés 5 452

10 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal Kompetencia alapú oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés EU parlamenti választások Működési céltartalékok 0 Polg. Hiv. működési, fenntartási kiadásai összesen:

11 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. II. ÁMK működési fenntartási kiadásai 36. Lapkiadás Óvodai nevelés Nappali rendszerű általános iskolai oktatás Könyvbeszerzés Napközi otthoni és tanuló szobai ellátás Művelődési Ház feladatellátása Közművelődési Könyvtár feladatellátás ÁMK működési fenntartási kiadásai össz.:

12 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás Gyóni Dávid villanyhálózat 150 Államháztartáson kívüli végleges felhasználási célú pénzeszköz átadás 150 Felújítások Járdafelújítás saját erő TEKI 334 Felújítások össz: 334

13 Szank Községi önkormányzat működési kiadásai a és a évben eFt eFt Csökkenés eFt

14 Önkormányzati kiadások Feladat megnevezése Ezer Ft. I. Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások összesen:

15 Fejlesztések o Vörösmarty utca szilárd burkolattal történő ellátása 1066m o Kistérségi közösségi közlekedés fejlesztése pályázaton 7 db buszváró és az iskola előtt 1 db buszöböl és gyalogátkelőhely kialakítása o Támop Kompetencia alapú oktatás bevezetése az ÁMK Gy. Szabó Béla Általános Iskolájában o Belterületi járdafelújítás 2 km hosszan o Eszközfejlesztések (hazai forrásokból az óvodában, iskolában, polgármesteri hivatalban) o Játszó-pihenő park kialakítása o Könyvtárfejlesztés o Gy. Szabó Béla Képtárfejlesztés

16 2010. év fejlesztési tervei o Nappali ellátást biztosító ingatlan felújítása, komplex akadálymentesítése o Fejlesztéseink, melyekre pályázatot nyújtottunk be, melyek elbírálása folyamatban van: o Energia racionalizálási pályázatok (óvoda, iskola, tekepálya, bentlakásos szociális otthon) o Szank-Jászszentlászló között lévő önkormányzati út felújítása 6 km hosszan. o Művelődési Ház felújítása o Sportpálya felújítása o Orvosi rendelők kialakítása o Települési egészség-prevenciós, egészségmegőrző pályázat


Letölteni ppt "Közmeghallgatás 2010.. Önkormányzati bevételek 2009. Szank Községi Önkormányzat 2009. évi bevétele a tényadatok alapján 540.932 eFt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések