Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK)"— Előadás másolata:

1 VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK)

2 VIZUÁLIS KOMOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK PRIMER: imitáció - modell utáni ábrázolás külső látványra figyelő szerkezetre figyelő tudomány: biológia – határozó célú ábrázolás [  művészet] DIREKT: ábra, magyarázó-értelmező ábrázolás, alaprajz, metszetrajz, nézetrajz, térképrajz séma, jel, reklám tudományhoz kapcsolódás: természettudomány, építészettudomány művészet: alkalmazott grafika INDIREKT: tárgy, környezet, építmény; díszítés művészetek: építészet népi tárgyalkotó és díszítő művészet iparművészet, dizájn kertépítészet, városépítészet, … SZEMÉLYES: kifejezések: hangulat, érzés, élmény, elképzelés,... képzőművészet: festészet, egyedi és sokszorosító grafika, szobrászat, fotó, happening, installáció, térberendezés, …

3 primer rajz növénytani könyvből (fotó: Sándor)

4 folyamatábra térképrajz direkt

5 Pálinkásbutykos, magyar népi kerámia, 18. sz. Fajanszváza, Zsolnay, 18. sz. indirekt

6 Dürer anyja Szénrajz, 42,1 x 30,3 cm Berlin, Kupferstichkabinett Dürer: Orrszarvú Fametszet Gozzoli freskói a Palazzo Medici Riccardi kápolnájában, Firenze (15.sz.) személyes + képzőművészet

7 VIZ.KOM. VÁLTOZA- TOK ELSAJÁTÍ- TANDÓ KÉPES- SÉGEK ALKOTÁSELEMZÉS MŰVELT- SÉG- ÉRTÉKEK OBJEKTÍV SZUBJEKTÍV OKTATÁS NEVELÉS a vizuális nevelés rendszere (Bálványos-Sánta: … old.) PRIMER INDIREKT SZEMÉ- LYES DIREKT a tanulók tevékenységei

8 A VIZUÁLIS KÖZLÉSVÁLTOZATOK RENDSZEREZÉSE (a Bálványos- Sánta tankönyv alapján) KÖZNAPI ÉS TUDOMÁNYOS vizuális kommunikáció O B J E K T Í V K Ö Z L É S E K MŰVÉSZETI (ESZTÉTIKAI) vizuális kommunikáció S Z U B J E K T Í V K Ö Z L É S E K PRIMER megfejtő-értelmező ábrázolás látvány után (formára, fényre, színekre, felépítésre stb. figyelő tanulmány) DIREKT szemléltető- magya- rázó- tájékoztató ábrázolás (ábra, embléma, piktogram, jel, térképrajz, stb.) INDIREKT funkcióhoz és kultúrához kötődő kifejezés (tárgy, környezet, díszítés) [népművészet, iparművészet, design] SZEMÉLYES ön- kifejezés (hangulat, élmény, érzelem, stb.) [képzőművészet: fes- tészet, szobrászat, egyedi és soksz. grafika]

9 A VIZUÁLIS KÖZLÉSVÁLTOZATOK RENDSZEREZÉSE (a Sándor tankönyv alapján) PRAKTIKUS KÖZLÉSEK Praktikus céllal 1. Műszaki ábrázolás 1.1. tárgy/építmény (téries) szerkezeti rajza 1.2. nézetrajz 1.3. metszetrajz (téries, nézeti) 1.4. alaprajz 1.5. szerelési rajz 1.6. tervrajz és makett/modell 2. Ábrázoló geometriai (és mértani) szerkesztések 3. Térképészeti ábrázolás 3.1. földrajzi, domborzati 3.2. közlekedési, úthálózati 3.3. idegenforgalmi/tájékoztató, túrista 4. Értelmező, magyarázó és szemléltető (szabadkézi) ábrázolás 4.1. tárgy felépítését magyarázó rajz téries, átlátszó; nézetszerű, metszetes 4.2. útvonalrajz 4.3. folyamatot értelmező rajz (tárgy összeszerelése, gép működése, eszköz használata, természeti változás, élőlény fejlődése, élőlény mozgása, stb.

10 5. Szemléltető célú, illusztratív ábrázolás; ábra [nem vizuális tartalmak vizualizálása] 5.1. grafikon, diagram 5.2. működési elv elvont jelekkel 6. Praktikus köznapi és műszaki tárgy 6.1. köznapi szükségletek egyszerű tárgyai 6.2. gépek belső szerkezete, alkatrészek [design kapcsolódású] 7. Látvány/tárgy leképező ábrázolása speciális elektrotechnika-függő kódolással [a nem látható láthatóvá tétele] 7.1. röntgenkép 7.2. hődiagramm 7.3. csillagászati felvétel 7.4. elektronmikroszkópos felvétel

11 Praktikus vonatkozással 8. Látványhű/tárgyhű és látványra visszavezethető ábrázolás [képzőművészeti kapcsolódású] 8.1. leképező naturalista ábrázolás (látszatszerű; látvány, tárgy ábrázolása/figuratív ábrázolás/imitatív ábrázolás, látványfotó, fotódokument, filmdokument képanyaga mesterrajz, tudományos illusztráció; makett, modell) 8.2. látványszerű szelektív ábrázolás [mint iskolai gyakorlat] (látvány ábrázolása valamely vizuális nyelvi elem hangsúlyozásával: tónusos tanulmány, tömegvázlat síkon és térbeli (makett is) plasztikus ábrázolás; térszerkezet -vázlat térmélységekkel; kontúrrajz / vonalrajz színtanulmány, színvázlat) 8.3. látványt idéző (erősen) redukált ábrázolás (mint iskolai gyakorlat) színes homogén folttal, fekete-fehér homogén folttal, körvonallal kerített homogén folttal 9. Modell nélküli (nonfiguratív) ábrázolás a vizuális nyelv tanulmányozására 9.1. minőségek 9.2. minőségviszonylatok 9.3. ritmusok 9.4. kompozíciós megoldások únja már?

12 Praktikus közlések művészi vonatkozással 10. Információközlő jelszerű ábrázolás [alkalmazott grafikai/művészeti kapcsolódású] nonfiguratív vizuális jelek (irányított nyíl; tagadás, tiltás; írásjel, betű) tájékoztató jelrendszerek/piktogramok (térképészeti, közlekedési, menetrendi, Windows, Internet) tulajdont, hovatartozást közlő jelek (címer, zászló; védjegy, pecsét, billog, mesterjegy; embléma, cégjel) MŰVÉSZI KÖZLÉSEK ÉS NEM MŰVÉSZEK DÍSZÍTŐ-SZÉPÍTŐ-EXPRESSZÍV KÖZLÉSEI Használati vonatkozással 11. Tárgy és környezet /kézmű és szériatermék/ (népművészet, iparművészet, építőművészet, design) használati tárgy építmény település, kert/park dísztárgy 12. Ún. alkalmazott művészetek (a vizuális közlés is "alkalmazkodik") csomagolás plakát, meghívó, reklám díszítés, díszítmény dekoráció

13 Művészi /esztétikai céllal 13. Más művészetekkel társulva művészetet teremtő díszlet, kellék színpadkép-, játéktér-terv jelmez, maszk testbeszéd (mozdulat, mimika, gesztus) képisége báb fényhatások képregény-rajz, animációs filmek képei, mozgófilm-kép happening, perfomance,... látványelemei (Képzőművészet - konvencionálisan) 14. Más művészeteket illusztráló módon miniatúra, iniciálé szépirodalmi illusztráció zenei ill. 15. Más vizuális művészetekhez kapcsolódó, ill./és/vagy társadalmi vagy vallásos célokat szolgáló oltár emlékmű és köztéri történelmi szobor plakett, érme falfestmény, mozaik, pannó, üvegablak 16. Független művészfotó kisplasztika, "nagyplasztika" (dombormű és kerekszobor) táblakép festmény sokszorosító grafikai lap (mély-. magas-, síknyomás) egyedi grafikai lap (rajz, monotípia) (mindegyiken belül tematikailag: portré, csendélet, tájkép; életkép, vallásos, mitológiai élmény, élet/érzés, hangulat, gondolat figuratív ábrázolása élmény, élet/érzés, hangulat, gondolat nonfiguratív ábrázolása)

14 jaj … és persze ennél is sokkal több vizuális alkotásfajta van …


Letölteni ppt "VIZUÁLIS MEGISMERÉS tanár: Sándor Zsuzsa VIZUÁLIS ALKOTÁS - VÁLTOZATOK (VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VÁLTOZATOK)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések