Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0026 „Útközben”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0026 „Útközben”"— Előadás másolata:

1 „ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása TÁMOP / „Útközben” Nyitó konferencia 2009. szeptember 24., Budapest Dr. Hatvani Erzsébet főigazgató Igazságügyi Hivatal

2 A reintegrációs folyamatokat támogató eszközrendszer fejlesztése a pártfogó felügyelői tevékenységek teljes spektrumában A végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltekkel való foglalkozás módszertatának kiszélesítése, a lehetséges tevékenységek bővítése Megszerzett tudás rendszerszintű működtetése

3 A társadalmi integráció követelményei[1]:
2006-tól Európa-szinten követelmény: Az alapvető forrásokhoz való garantált hozzáférés biztosítása, jogok és szolgáltatások a társadalmi részvétel biztosítására, a kirekesztődés extrém formáinak kezelése és harc a diszkrimináció formái ellen, melyek kirekesztődéshez vezetnek. Az aktív társadalmi beilleszkedés biztosítása mindenki számára, a munkaerőpiacon való részvétel támogatása, a szegénység és kirekesztődés elleni harc. Annak biztosítása, hogy a társadalmi befogadást támogató szociálpolitika koordinálásban a kormányzat minden szintje és a releváns érintettek részt vegyenek …beleértve a gazdaságot, a költségvetést, az oktatást és képzést, valamint a strukturális alapok felhasználást. [1] Developing local social action, 2008 január, UNCCAS 15 oldal;

4 Reintegráció Rendszerintegráció – Szociális integráció
Társadalmi integrációs erőtér gyengülése Egyéni deviancia veszélyek Társadalmi intézményrendszerbe való kapcsolódás lehetősége objektív és szubjektív feltételek

5 Szabaduló elitéltekkel való foglalkozás 2008-ban összesen 8013 ügy

6 Fejlődési lépések 2003-2008 Pártfogó felügyelői vélemény
Jogszabályi háttér – börtönpártfogás lehetősége és kötelezettsége Pártfogó felügyelői vélemény Közösségi foglalkoztatók, magatartási szabályok, „csoportos foglalkozások”, helyreállító szemlélet és módszerek

7 Pályázati programok OBmB „Van Kiút!” és SYNORG EQUAL HEFOP 2.2
MATRA OBmB „Van Kiút!” és SYNORG EQUAL HEFOP 2.2 TÁMOP 1.4.3 TÁMOP 5.6.2

8 Történeti visszatekintés
Képzések a szervezet felállítása óta: Mediáció Asszertivitás Másság-kezelés Családi Döntéshozó Csoportkonferencia Motivációs interjú Munkaerőpiaci képzés (egyéni és csoportos tanácsadás ART Szociális készségfejlesztés csoportos foglalkozás

9 Hol tartunk most, „útközben”?
További módszerek megismerése, kidolgozása - PILOT A megszerzett tudás rendszerszintű működtetése, a szervezeti célokhoz kapcsoltan Tanulást és disszeminációt követően tudás menedzsmentre való áttérés

10 Disszemináció vagy Knowledge Managment (KM)?
Az Eu pályázati rendszer által gyakran használt terminus. Latin dis +seminare Jelentése szétszórni, vetni. Többnyire egy eljárás/módszer elterjesztésére használják a kifejezést.

11 Knowledge management 1. KM = tudás menedzsment
Új diszciplína, 1991-ben már oktatták MBA, informatikai rendszerek stb. területén. Jelentése: A KM olyan eljárások rendszere amelyet egy adott szervezet használ arra, hogy beazonosítsa, létrehozza, terjessze és adaptálja a tudást és tapasztalatot amely az egyének vagy a folyamatok szintjén nyilvánul meg.

12 Knowledge management 2. A tudás olyan strukturált adatokon alapuló információ, amit valaki végiggondol, megért és a saját fogalmi struktúrájába építve, a tapasztalatai, ismeretei által meghatározott környezetben hasznosít, valamint másokkal megoszt.

13 Az „Útközben” mint KM A projekt célja nem csupán egy-egy módszer elterjesztése, hanem ennél komplexebb, a létező tudás-vagyon rendszerszintű felhasználására törekszik. olyan szervezeti célokhoz kapcsolódik, mint a teljesítmény javítása, innováció, a tapasztalatok megosztása, folyamatos fejlődés.

14 Tudás menedzsment stratégiák
A szervezeti tudás mérése, a szellemi tőke leírása, kompetencia menedzselés Projekteken átívelő tanulás –vagyis annak ismeret, hogy mások mit tanultak A képzések utáni felmérések Tudás térkép készítése (ehetővé teszi egy adott a, mindenki által megszerezhető tudás helyét a szervezetben) Alkalom a sztorizásra, (as a means of transferring tacit knowledge) Egymástól való tanulás Jó eljárások adaptálása (best practice néven ismert) Tudásmegosztásra alkalmas fizikai környezet megteremtése A mester- tanuló viszonyok menedzselése a szervezetben Tudás- adatbázisok Tudás brókerek: egy-egy személy felel bizonyos tudás-területért és annak szervezeti menedzseléséért Szociális szoftverek: blogok, közös könyvjelzők, stb. Jutalmazás - a tudás megosztásának jutalmazása

15 Tudásmenedzsment „Útközben”
A fő célkitűzések: Az EQUAL, HEFOP projektek során alkalmazott speciális módszerek elemzése, értékelése és rendszerbeállítása, esetleges elvetése. A bűnelkövetők foglalkoztatási esélyeiben érintett szervezetek együttműködései a formális együttműködések szintjétől továbbfejlődnek a hálózati jellegű működések szintjére. A pártfogó felügyelők tevékenységének ismertsége növekedjék mind az érintett szakemberek, mind a pártfogoltak, utógondozottak körében

16 Tevékenységek „útközben” 1.
Felmérés és tanulmány a HEFOP, EQUAL, SYNORG, OBmB projektjei keretében átadott új módszerek további hasznosításáról Speciális módszerek adaptációjának megtervezése Tanulmány az intenzív utógondozásról Tanulmány a hosszú tartamú szabadságvesztésből szabadulók speciális kezelésre Tájékoztató film a szabadulás előtt álló fogvatartottaknak a pártfogó felügyelők beavatkozási lehetőségeiről (Bővebben lásd a mappában levő ismertetőn)

17 Tevékenységek „útközben” 2.
Bevált módszerek további hasznosítása a szervezetközi együttműködés fejlesztésére: SYNORG projektben kidolgozott, a szervezetek együttműködési hajlandóságát vizsgáló kérdőív alkalmazása nagyobb mintán. Innovatív eljárások rendszerszintű alkalmazásának megtervezése és megvalósítása A szabadságvesztésből szabadulókkal végzett egyéni és csoportos módszerek pilot kipróbálása és rendszerszintű elterjesztése Munkaerőpiaci csoportos tanácsadás pilot tesztelése pártfogoltakkal a Fővárosi és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatalban tapasztalatok értékelése, képzése felügyelőknek és külső szakembereknek Pártfogó felügyelők egyéni reintegrációs módszereinek fejlesztése: Tematika összeállítása, közös tréning pártfogó felügyelőknek és külső szakembereknek, a képzési program akkreditációs lehetőségeinek elemzése, esetleges kezdeményezése

18 Tevékenységek „útközben” 3.
A bűnelkövetők reintegrációjában érintett szervezetek közötti együttműködés fejlesztése: - a Pártfogó felügyelők és bv. nevelők együttműködését fejlesztő tréning továbbfejlesztése és rendszerbeállítása; - a bűnelkövetők reintegrációjában érintett szervezetek vezetői által végzett műhelymunka; - a regionális szintű együttműködési tréningeken megfogalmazott javaslatok továbbítása a vezetői szinthez.

19 Tevékenységek „útközben” 4.
A gyakorlatban kipróbált modellek széles körű hozzáférhetővé tétele: Reintegrációs jó gyakorlatot bemutató film készítése a bűnelkövetők reintegrációjában érintett szakemberek számára Elektronikus szakmai hírlevél a szervezeten belüli és külső szakemberek számára Javaslattétel megfogalmazása döntéshozók felé, javaslattétel együttműködési megállapodások módosítására

20 Eredmények A szervezeti tudás szint emelkedik, egyenletesebb lesz
Az eddig behozott tudás értékelése megtörténik, ennek függvényében a visszacsatolás alapján döntés születik a további felhasználásról, terjesztésről. A projekt 20 rendezvényt érint, közvetlenül 755 fő vesz részt benne.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0026 „Útközben”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések