Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása Dr. Hatvani Erzsébet főigazgató Igazságügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása Dr. Hatvani Erzsébet főigazgató Igazságügyi."— Előadás másolata:

1 „ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása Dr. Hatvani Erzsébet főigazgató Igazságügyi Hivatal TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0026 „Útközben” Nyitó konferencia 2009. szeptember 24., Budapest

2 • •A reintegrációs folyamatokat támogató eszközrendszer fejlesztése a pártfogó felügyelői tevékenységek teljes spektrumában • A végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltekkel való foglalkozás módszertatának kiszélesítése, a lehetséges tevékenységek bővítése • Megszerzett tudás rendszerszintű működtetése

3 A társadalmi integráció követelményei [1]: [1] 2006-tól Európa-szinten követelmény: Az alapvető forrásokhoz való garantált hozzáférés biztosítása, jogok és szolgáltatások a társadalmi részvétel biztosítására, a kirekesztődés extrém formáinak kezelése és harc a diszkrimináció formái ellen, melyek kirekesztődéshez vezetnek. Az aktív társadalmi beilleszkedés biztosítása mindenki számára, a munkaerőpiacon való részvétel támogatása, a szegénység és kirekesztődés elleni harc. Annak biztosítása, hogy a társadalmi befogadást támogató szociálpolitika koordinálásban a kormányzat minden szintje és a releváns érintettek részt vegyenek …beleértve a gazdaságot, a költségvetést, az oktatást és képzést, valamint a strukturális alapok felhasználást. [1][1] Developing local social action, 2008 január, UNCCAS 15 oldal;

4 Reintegráció Rendszerintegráció – Szociális integráció Társadalmi integrációs erőtér gyengülése Egyéni deviancia veszélyek Társadalmi intézményrendszerbe való kapcsolódás lehetősége objektív és szubjektív feltételek

5 Szabaduló elitéltekkel való foglalkozás 2008-ban összesen 8013 ügy

6 Fejlődési lépések 2003-2008 • Jogszabályi háttér – börtönpártfogás lehetősége és kötelezettsége • Pártfogó felügyelői vélemény • Közösségi foglalkoztatók, magatartási szabályok, „csoportos foglalkozások”, helyreállító szemlélet és módszerek

7 Pályázati programok • MATRA •OBmB • „Van Kiút!” és SYNORG EQUAL •HEFOP 2.2 •TÁMOP 1.4.3 •TÁMOP 5.6.2

8 Történeti visszatekintés Képzések a szervezet felállítása óta:  Mediáció  Asszertivitás  Másság-kezelés  Családi Döntéshozó Csoportkonferencia  Motivációs interjú  Munkaerőpiaci képzés (egyéni és csoportos tanácsadás  ART  Szociális készségfejlesztés csoportos foglalkozás

9 Hol tartunk most, „útközben”? • További módszerek megismerése, kidolgozása - PILOT •A megszerzett tudás rendszerszintű működtetése, a szervezeti célokhoz kapcsoltan • Tanulást és disszeminációt követően tudás menedzsmentre való áttérés

10 Disszemináció vagy Knowledge Managment (KM)? Disszemináció: •Az Eu pályázati rendszer által gyakran használt terminus. •Latin dis +seminare •Jelentése szétszórni, vetni. Többnyire egy eljárás/módszer elterjesztésére használják a kifejezést.

11 Knowledge management 1. KM = tudás menedzsment Új diszciplína, 1991-ben már oktatták MBA, informatikai rendszerek stb. területén. Jelentése: A KM olyan eljárások rendszere amelyet egy adott szervezet használ arra, hogy beazonosítsa, létrehozza, terjessze és adaptálja a tudást és tapasztalatot amely az egyének vagy a folyamatok szintjén nyilvánul meg.

12 Knowledge management 2. A tudás olyan strukturált adatokon alapuló információ, amit valaki végiggondol, megért és a saját fogalmi struktúrájába építve, a tapasztalatai, ismeretei által meghatározott környezetben hasznosít, valamint másokkal megoszt.

13 Az „Útközben” mint KM •A projekt célja nem csupán egy-egy módszer elterjesztése, hanem ennél komplexebb, a létező tudás-vagyon rendszerszintű felhasználására törekszik. • olyan szervezeti célokhoz kapcsolódik, mint a teljesítmény javítása, innováció, a tapasztalatok megosztása, folyamatos fejlődés.

14 Tudás menedzsment stratégiák •A szervezeti tudás mérése, a szellemi tőke leírása, kompetencia menedzselés •Projekteken átívelő tanulás –vagyis annak ismeret, hogy mások mit tanultak •A képzések utáni felmérések •Tudás térkép készítése (ehetővé teszi egy adott a, mindenki által megszerezhető tudás helyét a szervezetben) •Alkalom a sztorizásra, (as a means of transferring tacit knowledge) •Egymástól való tanulás •Jó eljárások adaptálása (best practice néven ismert) •Tudásmegosztásra alkalmas fizikai környezet megteremtése •A mester- tanuló viszonyok menedzselése a szervezetben •Tudás- adatbázisok •Tudás brókerek: egy-egy személy felel bizonyos tudás-területért és annak szervezeti menedzseléséért •Szociális szoftverek: blogok, közös könyvjelzők, stb. •Jutalmazás - a tudás megosztásának jutalmazása

15 Tudásmenedzsment „Útközben” A fő célkitűzések: •Az EQUAL, HEFOP projektek során alkalmazott speciális módszerek elemzése, értékelése és rendszerbeállítása, esetleges elvetése. •A bűnelkövetők foglalkoztatási esélyeiben érintett szervezetek együttműködései a formális együttműködések szintjétől továbbfejlődnek a hálózati jellegű működések szintjére. •A pártfogó felügyelők tevékenységének ismertsége növekedjék mind az érintett szakemberek, mind a pártfogoltak, utógondozottak körében

16 Tevékenységek „útközben” 1. Felmérés és tanulmány a HEFOP, EQUAL, SYNORG, OBmB projektjei keretében átadott új módszerek további hasznosításáról Speciális módszerek adaptációjának megtervezése – Tanulmány az intenzív utógondozásról – Tanulmány a hosszú tartamú szabadságvesztésből szabadulók speciális kezelésre – Tájékoztató film a szabadulás előtt álló fogvatartottaknak a pártfogó felügyelők beavatkozási lehetőségeiről (Bővebben lásd a mappában levő ismertetőn)

17 Tevékenységek „útközben” 2. Bevált módszerek további hasznosítása a szervezetközi együttműködés fejlesztésére:  SYNORG projektben kidolgozott, a szervezetek együttműködési hajlandóságát vizsgáló kérdőív alkalmazása nagyobb mintán. Innovatív eljárások rendszerszintű alkalmazásának megtervezése és megvalósítása  A szabadságvesztésből szabadulókkal végzett egyéni és csoportos módszerek pilot kipróbálása és rendszerszintű elterjesztése  Munkaerőpiaci csoportos tanácsadás pilot tesztelése pártfogoltakkal a Fővárosi és a Pest Megyei Igazságügyi Hivatalban tapasztalatok értékelése, képzése felügyelőknek és külső szakembereknek  Pártfogó felügyelők egyéni reintegrációs módszereinek fejlesztése: Tematika összeállítása, közös tréning pártfogó felügyelőknek és külső szakembereknek, a képzési program akkreditációs lehetőségeinek elemzése, esetleges kezdeményezése

18 Tevékenységek „útközben” 3. A bűnelkövetők reintegrációjában érintett szervezetek közötti együttműködés fejlesztése: - a Pártfogó felügyelők és bv. nevelők együttműködését fejlesztő tréning továbbfejlesztése és rendszerbeállítása; - a bűnelkövetők reintegrációjában érintett szervezetek vezetői által végzett műhelymunka; - a regionális szintű együttműködési tréningeken megfogalmazott javaslatok továbbítása a vezetői szinthez.

19 Tevékenységek „útközben” 4. A gyakorlatban kipróbált modellek széles körű hozzáférhetővé tétele: – Reintegrációs jó gyakorlatot bemutató film készítése a bűnelkövetők reintegrációjában érintett szakemberek számára – Elektronikus szakmai hírlevél a szervezeten belüli és külső szakemberek számára – Javaslattétel megfogalmazása döntéshozók felé, javaslattétel együttműködési megállapodások módosítására

20 Eredmények •A szervezeti tudás szint emelkedik, egyenletesebb lesz •Az eddig behozott tudás értékelése megtörténik, ennek függvényében a visszacsatolás alapján döntés születik a további felhasználásról, terjesztésről. •A projekt 20 rendezvényt érint, közvetlenül 755 fő vesz részt benne.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ÚTKÖZBEN” A megreformált Pártfogó Felügyelői Szolgálat fejlődésének mérföldkövei – az „Útközben” program bemutatása Dr. Hatvani Erzsébet főigazgató Igazságügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések