Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. 03. 17 Varga Józsefné Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. 03. 17 Varga Józsefné Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ."— Előadás másolata:

1 2008. 03. 17 Varga Józsefné Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ bemutatása

2 2008. 03. 17 Varga Józsefné Berettyóújfalui Kistérség szociális ellátórendszere •29 település alkotja a Kistérséget (54.975 fő) •3 város van a kistérségben: - Berettyóújfalu (15.833 fő) - Komádi (6.209 fő) - Biharkeresztes (4.251 fő) •2.000 fő feletti települések: - Pocsaj (2.750 fő) - Csökmő (2.136 fő)

3 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berek- böszörmény, Bojt, Darvas, Esztár, Furta, Hencida, Gáborján, Körösszegapáti, Körösszakál, Magyarhomorog, Mezősas, Mezőpeterd, Nagykereki, Szentpéterszeg, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka,

4 2008. 03. 17 Varga Józsefné Feladatellátás •Intézményfenntartó társulások Székhelyek: Berettyóújfalu, Bihar- keresztes, Komádi, Zsáka •szerződés útján •önállóan (Csökmő, Darvas)

5 2008. 03. 17 Varga Józsefné Szociális alapellátások •Falugondnoki szolgáltatás (8 településen) Önállóan látja el: Esztár, Körösszegapáti, Vekerd Társulásban: Bedő, Bojt, Mezőpeterd, Told, Vekerd •Étkeztetés (minden településen megoldott) Önállóan: Csökmő, Darvas, Pocsaj, Tépe Társulásban: 25 település •Házi segítségnyújtás (minden településen megoldott) Önállóan: Csökmő, Darvas, Pocsaj, Tépe Társulásban: 25 település •Családsegítés (minden településen megoldott) Önállóan: Csökmő, Darvas, Pocsaj Társulásban: 26 település

6 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Idősek nappali ellátása: Önállóan: Pocsaj, Csökmő, Társulásban: 27 település •Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (teljes lefedettség) Társulásban: 11 település Szerződés útján: 18 település •Közösségi ellátások és támogató szolgáltatás A Kistérség területén az ellátás biztosított

7 2008. 03. 17 Varga Józsefné Az intézmény megalakulása •1989. 05. 01-én alakult meg a Városi Családsegítő Szolgálat •Ellátási területe •Feladata •Szakmai létszám

8 2008. 03. 17 Varga Józsefné Az intézmény szervezeti átalakításai •Szociális alapellátási feladatok körének bővülése (étkeztetés, házi segítség- nyújtás, nappali ellátás) •Szakosított ellátások köre (hajléktalanok ellátása)

9 2008. 03. 17 Varga Józsefné Az intézmény jelenlegi feladatellátása •2006. januárjától intézményi társulás keretében végezzük tevékenységünket •Szociális alapszolgáltatási tevékenységek: családsegítés (Lakosságszám: 24.490 fő) •Gyermekjóléti alapellátási feladatok: gyermekjóléti szolgáltatás, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti gondozása (0-17 évesek száma: 5.175 fő)

10 2008. 03. 17 Varga Józsefné Ellátási terület •Családsegítés: Berettyóújfalu, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod, •Gyermekjóléti szolgáltatás: Berettyóújfalu, Bakonszeg, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod,

11 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Alternatív napközbeni ellátás: Berettyóújfalu, Bakonszeg, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod, •Gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szülő útján) : Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bakonszeg, Esztár, Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Tépe, Váncsod,

12 2008. 03. 17 Varga Józsefné Az Önkormányzat, a Munkaügyi Központ és a Városi Szociális Szolgáltató Központ pályázatai •„Összefogás a munkanélküliekért” című pályázat (1999) •„Esélyt 2000-től” című pályázat

13 2008. 03. 17 Varga Józsefné „Sorsfordító projekt” Együttműködési modell kidolgozása szociális és munkaügyi szolgáltatások terén a Berettyóújfalu és vonzáskörzetében élő, aktív korú, nem foglalkoztatott lakosságra, életére, társadalmi befogadására irányulva. „Az élet problémák láncolata. Megoldani akarjuk őket vagy sopánkodni felettük?” Morga Scott Peck

14 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Főpályázó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata •Konzorciumi tagok: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Városi Szociális Szolgáltató Központ •Kapcsolódás: aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfeleken keresztül

15 2008. 03. 17 Varga Józsefné A Családsegítő Szolgálat által ellátott rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma TelepülésFő Berettyóújfalu510 Tépe20 Szentpéterszeg45 Gáborján96 Mezősas83 Mezőpeterd63 Váncsod81 Hencida120 Esztár57

16 2008. 03. 17 Varga Józsefné A Városi Szociális Szolgáltató Központ projektben vállalt feladatai •Szükségletfelmérés •A potenciális célcsoport felkutatása, elérése, tájékoztatása •A célcsoport kiválasztásában való közreműködés •Helyi képzéseken való részvétel

17 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek kidolgozásában való közreműködés •Integrált szolgáltatások nyújtásában való közreműködés •Az Integrációs Bizottság és a szakmai team munkájában való részvétel •Utánkövetés, utógondozás, fenntarthatóság

18 2008. 03. 17 Varga Józsefné Miért volt jó a „Sorsfordító” projekt megvalósításában részt venni? •Lehetőség nyílt egy új, integrált együttműködési modell kifejlesztésében való részvételre •Kapcsolatba kerültünk munkaügyi, szociális, civil szervezetekkel, egymás munkáját jobban megismertük (helyi, kistérségi, regionális, országos szinten) •Szakmai tudás, ismeret fejlesztése, bővítése (helyi képzés, központi képzés, stb.)

19 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Egy új szakmai nyelv kialakulásának részesei lehettünk •Egy új ügymenet modell megismerésére, átvételére nyílt lehetőségünk •A hivatalok és a szolgáltatók viszonyában, munkakapcsolatában pozitív változás •Szemléletváltozás (a helyi társadalom szociális érzékenységének, toleranciájának növelése) •Új szolgáltatások bevezetésének tervezése, szükségletfelméréssel alátámasztva

20 2008. 03. 17 Varga Józsefné •Hatékony, rugalmas, tényleges szükségletekre szerveződő szolgáltatás kialakítása, amely akkor eredményes, ha az ügyfél elégedett, célunkat elértük, munkánk sikeres volt.

21 2008. 03. 17 Varga Józsefné Foglalkoztatottság alakulása •A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 15% alatt van •Az iparban foglalkoztatottak aránya 30% körüli •A tercier szektorban foglalkoztatottak aránya jelentősen nőtt az utóbbi időben (különböző szolgáltatások területén)

22 2008. 03. 17 Varga Józsefné Álláskeresők jellemzői Hajdú- Biharban Képzettség tekintetében: •szakmunkás 33,98% •segédmunkás 29,27% Életkor figyelembe vételével: •26-35 év •36-45 év

23 2008. 03. 17 Varga Józsefné Továbblépés: a szolgáltatások integrációja •Egyéni szükségletekhez, igényekhez igazodó, személyre szabott komplex szolgáltatások biztosítása •Hiányzó szolgáltatások elérhetővé tétele, hozzáférés biztosítása •Az önálló életvitelre képessé tevő programok indításával a személyes kompetenciák, az önmenedzselési képesség kialakítása

24 2008. 03. 17 Varga Józsefné •A pénzbeli ellátások munkára ösztönző elemeinek fejlesztése •Egyéni esetkezelés az érintett területek szakembereinek együttes részvételével •ESETMENEDZSMENT: a szükséges szolgáltatások és ellátások szervezése, közvetítése Bihar Közösségeiért Alapítvány Bihari foglalkoztatási mentor hálózat kiépítése

25 2008. 03. 17 Varga Józsefné Köszönöm a figyelmet! Varga Józsefné Városi Szociális Szolgáltató Központ vezetője „Lenni annyi, mint tenni és teremteni.” Carl Gustav Jung


Letölteni ppt "2008. 03. 17 Varga Józsefné Bihari Kistérség Berettyóújfalui Intézményfenntartó Társulás szociális ellátórendszere A Városi Szociális Szolgáltató Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések