Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Horváthné Nagy Orsolya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Horváthné Nagy Orsolya"— Előadás másolata:

1 dr. Horváthné Nagy Orsolya
Tájékoztató az ISPA és KEOP pályázatokról Folyamatban lévő, illetve lezajlott beruházások tapasztalatai, jövőbeni lehetőségek szilárdhulladék és vizes területen 2009. december 1. (Siófok) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

2 Támogatott területek - környezetvédelem
Hulladékgazdálkodás ISPA Kohéziós Alap Szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés Ivóvízminőség-javítás Kármentesítés Árvízvédelem Vízgyűjtő gazdálkodás

3 Szabályozás változásai
ISPA KA KA Forrás 44 M €/év 143 M €/év 500 M €/év Minimális projektméret 5 M € 10 M € > 25 M € nagyprojekt < 25 M € kisprojekt Elfogadó Hatóság Európai Bizottság Nagyprojekt  EB Kisprojekt  tagállam

4 Támogatások - nagyprojektek
Szennyvízelvezetés és tisztítás (7 ISPA & 3 KA – 800 m EUR) Hulladékgazdálkodás (12 ISPA & 1KA – 325 m EUR) Ivóvízminőség javítás (1 KA – 15 m EUR) Kármentesítés (1KA – 23,9 m EUR)

5 KA-felhasználás pénzügyi indikátorai

6

7 Helyzetjelentés: 2000-2006 hulladékgazdálkodás
2000-es projektek: Miskolc: lezárt, Szeged: zárás folyamatban, Hajdú-Bihar: zárás előkészítése, Szolnok: kivitelezés, befejezés 2001-es projektek: Tisza-tó: zárás előkészítése, Duna-Tisza, Sajó-Bódva: kivitelezés és befejezés 2002-es projektek: Homokhátság: rekultiváció folyamatban, Ny-Balaton: zárásra való felkászülés, D-Balaton: kivitelezés folyamatban ÉKP: kivitelezés folyamatban 2003-as projekt: É-Balaton: kivitelezés folyamatban évi KA projekt: SZSZB kivitelezés folyamatban

8

9 Helyzetjelentés: 2000-2006 szennyvíz-ivóvíz
10 db szennyvíz beruházási projekt 7 db ISPA: Győr, Szeged-lezárt Sopron, Pécs, Kecskemét, Debrecen, Szombathely- felkészülés a zárásra, kivitelezés 3 db KA: Budapest, Zalaegerszeg, Veszprém felkészülés a zárásra, kivitelezés folyamatban 1 db ivóvízminőség javítási projekt 1 db KA: Észak-Alföld – kivitelezés folyamatban

10 Projektmegvalósítás tapasztalatai I. általános problémák
Nem megfelelő előkészítettség Engedélyeztetés hiányos, elhúzódó (megrendelő hibájából többlet költség, késedelem) Projektmenedzsment szervezet hiányosságai vagy teljes hiánya Önerő-problémák (számlák késedelmes fizetése) Időbeli csúszások Költséghatékonyság kérdése Lakossági tájékoztatás hiánya (díjemelés)

11 Projektmegvalósítás tapasztalatai II. közbeszerzések
Tenderdokumentációk gyenge minősége (mintatenderek-piros v. sárga FIDIC) Választott eljárás típus alapos megfontolása, alátámasztása (preferált:nyílt eljárás) Az önkormányzatokkal történő egyeztetés lassú (ajánlati felhívás tartalma, BB összetétele) A túlzott műszaki specifikáció indokolatlansága  versenykorlátozó feltételek kiszűrése Optimális referencia, alkalmassági kritérium meghatározása Többszöri hiánypótlás  értékelések elhúzódása Jogorvoslatok Nyilvánosság, közzététel csúszása v. hiánya Költségtúllépések esetén felülvizsgálat  eredményhirdetés elhalasztása Terület kisajátítás, építési engedélyek kiadásának elhúzódása Beszerzések összehangolása

12 Projektmegvalósítás tapasztalatai III. kivitelezés
Többletköltségek ( ) Nem elszámolható tételek – pl. bekötőút Tervezési hiányosságok <> követelések, pótmunkák magas száma <> szerződés összege változik Változtatások, követelések – elszámolhatóság vizsgálata: többlet hulladék rekultivációnál, régészet, hatósági előírások – csak engedélyes tervek vagy még azok sem, üzemeltetői többlet igények Kivitelezési hibák: lerakó rétegrend, biogáz rendszer kiépítése Gépbeszerzés ütemezése PIU felkészültsége (esetleg PIU hiánya) Közműegyeztetések nem történtek meg Lakossági ellenállás a rosszul informáltságból eredően (Forgalmi akadályok, negatív reklám (PR hiánya) A hulladékgazdálkodási projektek rekultivációs elemeinek költségei jelentősen meghaladták az es becsült költségeket, a felülvizsgálatok hiánya és a jogszabályok módosulása (megjelenése) miatt. Erre megoldást kellett találni, mely sok időt vett igénybe. Végül az Európai Unióval egyeztetve a projektek rekultivációs elemeinek egy része KEOP-támogatásból fog megvalósulni.

13 Projektmegvalósítás tapasztalatai IV. kivitelezés
Mérnök szerepének tisztázása Szerződések megismerése Munkaterület átadása (rendelkezésre állása)- tulajdonviszonyok rendezettsége Pótmunkák kérdése, kezelése Egyeztetés, Útmutató, Tartalékkeret, Előre nem látható ? körülmények Megfelelő (jogerős) engedélyek, TERVEK Többlet megvalósítási időigények Kifizetések elhúzódása (pl. szabálytalan számla jóváhagyás, késedelmi kamat) Szabálytalansági esetek (pl. el nem számolható költségek a számlákban, teljesítésigazoló nem a megfelelő személy) Tisztázatlan üzemeltetési viszonyok Nyomonkövetés – garanciális problémák megelőzése

14 Projektmegvalósítás tapasztalatai V. üzemeltetés-jogi háttér
Vízgazdálkodás Koncessziós pályázat, építési koncesszió, kijelölés a Vgtv. 9.§-a alapján vagyonkezelés (versenyeztetés, vagy kijelölés)? Hulladékgazdálkodás Közbeszerzési eljárás kijelölés a Kbt. 2/A. §-a alapján vagyonkezelés (versenyeztetés, vagy kijelölés).

15 Projektmegvalósítás tapasztalatai VI. üzemeltetés – jogi háttér
KSZ szerepe: A Közreműködő Szervezet jogosult koncessziós és vagyonkezelési pályázatot elbíráló testületbe , illetve a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába tagot delegálni Az üzemeltetési, vagyonkezelői szerződések, valamint módosításuk érvényességéhez a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges Nehézségek: Önkormányzati együttműködés hiánya Közszolgáltatók erős piaci befolyása Kiválasztási eljárásról való döntés meghozatala Díjpolitika/díjemelés elfogadtatása (fokozatosság hiánya)

16 Projektzárás Követelmények:
Zárási feltételek teljesítése (pl. rekultiváció, veszélyes hulladék gyűjtés) Határidőre történő projekt megvalósítás (fizikai zárás) Megfelelő pénzügyi elszámolás (kifizetések zárása) Záródokumentum elkészítése (pontos beszámoló a fizikai, pénzügyi teljesítésről) Esetleges szabálytalansági eljárások lezárulta Alapdokumentumokkal való összhang (műszaki, pénzügyi) Megfelelő üzemeltetési struktúra Kiválasztási eljárás (Kbt. alapján) A projekt hosszú távú fenntarthatóságának pénzügyi biztosítéka (értékcsökkenés, infláció figyelembe vétele) Szankció(k): szabálytalansági eljárás, visszafizetés KSZ segítség: sablon, tapasztalat, minőségbiztosítás, dokumentumrendezés, a projekt fenntartási időszakban nyomon követés

17 KEOP - forrásallokáció
A KEOP nyolc prioritástengely mentén tervezi a fejlesztési feladatokat: Egészséges, tiszta települések prioritási tengely (szennyvíz, hulladék, ivóvíz) Vizeink jó kezelése prioritási tengely (árvízvédelem, víz-gazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció) Természeti értékeink jó kezelése prioritási tengely A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely Hatékony energia-felhasználás prioritási tengely Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely Projekt előkészítési prioritási tengely Technikai segítségnyújtás prioritási tengely

18

19 2007-2013 KEOP 1. proritás forráslekötések
Egészséges tiszta települések PEP (Mrd Ft.) keret Mrd Ft. ( ) keret Mrd Ft. ( ) indikativ lekötés (%) Hulladékgazdálkodás 37,5 111 85,5 72 Szennyvízkezelés 380 326 101 Ivóvízminőségjavítás 196 75 *˙"B" konstrukció is

20 jogosultsági ellenőrzés A pályázat befogadása és regisztrációja
Formai és jogosultsági ellenőrzés A pályázat befogadása és regisztrációja Hiánypótoltatás A benyújtott pályázat elfogadása vagy elutasítása Az újra benyújtott pályázat formai ellenőrzése Teljességi ellenőrzés Tartalmi ellenőrzés Projekt Bíráló Bizottság Irányító Hatóság döntése A pályázók értesítése

21 Pályáztatási tapasztalatok I. Irányítási struktúra
Intézményi háttér, PIU meglévő megállapodás nincs KEOP-ra szabva két forduló közti „mozgások” nem követhetők és alátámasztottak felmondás/kilépés rendje vs. fenntartási kötelezettség döntéshozatali szabályok hiánya, tisztázatlan hatáskörök ellenőrzési és jóváhagyási folyamatok helytelen szabályozása PIU tagokkal szembeni elvárások nem megfelelő megjelenítése Ütemtervek (kifizetési, közbeszerzési, kivitelezési) nem a Kbt-nek megfelelő közbeszerzési terv (eljárás-fajta, ütemezés, Kbt. „megkerülése”, egybeszámítás) túl feszes ütemezések, tevékenységek kihagyása

22 Pályáztatási tapasztalatok II. Hulladékgazdálkodás
a tervezési alapadatok felülbecsültek (pl. keletkező hulladék mennyiség) nem veszik figyelembe a projektterület adottságait (jövedelmi viszonyok, munkanélküliség, képzettségi szint, demográfiai mutatók - természetes szaporodás/fogyás, belföldi vándorlási különbözet értéke); jelentős többletvállalások, ezáltal magas beruházási/üzemeltetési költségek és hulladékdíjak, fenntarthatósági problémák 2020 utáni lerakó-kapacitás kiépítése nem megfelelő változatelemzés, csak egy fejlesztési irányon belül mozognak a változatok magas egységárak

23 Pályáztatási tapasztalatok II. Szennyvízkezelés - ivóvízminőségjavítás
Változatelemzés Ivóvíz/szennyvíz-tisztítási technológia megfelelősége (alkalmazhatóság, elfogadottság, referencia) FIDIC szerződéses rendszer értékhatárhoz kötve Megvalósítás költségelemei, Fajlagos beruházási költségek Ütemezés realitása (előkészítés, végrehajtás) Közbeszerzési terv, eljárások Tulajdonviszonyok rendezése Tényleges lakossági igény Táblázat hiánya/képletek hiánya Tartalék nem alátámasztott / mennyiségi kockázatelemzés Költségek indoklása / alátámasztása Költségek bontás, részletezettsége Díjképzés / költségek fedezete Lakossági teherviselő képesség (30 év)- Jövedelmek felülbecslése „0” változat –fejlesztés nélküli állapot Fejlesztési különbözet módszerének alkalmazása Ipari / egyéb gazdálkodói szennyvízhányad Externális költségek – pl. ingatlanárak növekedése

24 KEOP- Projekt előkészítés tapasztalatai és intézkedések I.
Szabályozottabb rendszer: Pályázati rendszer bevezetése mind az előkészítés, mind a végrehajtás területén Pályázati Útmutatók alkalmazása EMT, RMT útmutatók alkalmazása Támogatási feltételek, elszámolható költségek és mértékük rögzítése Támogatási Szerződés (TSZ) az előkészítés alatt is Útvonalterv, mint a TSZ melléklete Kötelező PR, kötelező PIU  támogatás igényelhető KEOP-ban KSZ szerepe a közbeszerzésekben 1 Mrd feletti projektekben Kivitelezések nyomon követése (KA-ban negyedéves jelentése, KEOP-ban félévente PEJ)

25 KEOP- Projekt előkészítés tapasztalatai és intézkedések II.
A környezetvédelmi tárca felvette a kapcsolatot a projektet érintő civil szervezetekkel Kormányrendelet a nagyprojektek engedélyezési eljárásának gyorsításáról Engedélyezések gyorsítása miatt KSZ kapcsolatfelvétel a hatóságokkal Mintatenderek kidolgozása Útmutatók kidolgozása (tartalékkeret felhasználás és követelések, üzemeltetési konstrukciós útmutatók, közszolgáltatói és vagyonkezelői szerződésminták, szerződés módosítások)

26 Tanulmányok-segédletek
Útmutató a viziközmű KEOP projektek sajátforrás biztosításához Módszertani segédlet a környezetvédelmi KEOP projektek díjképzésének kialakításához Üzemeltetési eljárásrend/feltételrendszer lehetséges finanszírozási módok kidolgozása, optimális finanszírozási összetétel, döntés előkészítés díjképzési rendszer ill díjalkalmazás feltételeinek megteremtésére , projektek bevételi oldala

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "dr. Horváthné Nagy Orsolya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések