Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Tájékoztató az ISPA és KEOP pályázatokról Folyamatban lévő, illetve lezajlott beruházások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Tájékoztató az ISPA és KEOP pályázatokról Folyamatban lévő, illetve lezajlott beruházások."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Tájékoztató az ISPA és KEOP pályázatokról Folyamatban lévő, illetve lezajlott beruházások tapasztalatai, jövőbeni lehetőségek szilárdhulladék és vizes területen 2009. december 1. (Siófok) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Támogatott területek - környezetvédelem Hullad é kgazd á lkod á s ISPA 2000-2004 Koh é zi ó s Alap 2004-2006 Koh é zi ó s Alap 2007-2013 Szennyv í ztiszt í t á s é s szennyv í zkezel é s Iv ó v í zminős é g-jav í t á s K á rmentes í t é s Á rv í zv é delem V í zgyűjtő gazd á lkod á s

3 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Szabályozás változásai ISPA KA 2004-2006 KA 2007-2013 Forrás44 M €/év 143 M €/év500 M €/év Minimális projektméret 5 M €10 M € > 25 M € nagyprojekt < 25 M € kisprojekt Elfogadó Hatóság Európai Bizottság Nagyprojekt  EB Kisprojekt  tagállam

4 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Támogatások - nagyprojektek 2000-2006 • Szennyvízelvezetés és tisztítás (7 ISPA & 3 KA – 800 m EUR) • Hulladékgazdálkodás (12 ISPA & 1KA – 325 m EUR) • Ivóvízminőség javítás (1 KA – 15 m EUR) • Kármentesítés (1KA – 23,9 m EUR)

5 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KA-felhasználás pénzügyi indikátorai

6 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

7 Helyzetjelentés: 2000-2006 hulladékgazdálkodás  2000-es projektek: Miskolc: lezárt, Szeged: zárás folyamatban, Hajdú-Bihar: zárás előkészítése, Szolnok: kivitelezés, befejezés  2001-es projektek: Tisza-tó: zárás előkészítése, Duna- Tisza, Sajó-Bódva: kivitelezés és befejezés  2002-es projektek: Homokhátság: rekultiváció folyamatban, Ny-Balaton: zárásra való felkászülés, D- Balaton: kivitelezés folyamatban ÉKP: kivitelezés folyamatban  2003-as projekt: É-Balaton: kivitelezés folyamatban  2004-2006. évi KA projekt: SZSZB kivitelezés folyamatban

8 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

9 Helyzetjelentés: 2000-2006 szennyvíz-ivóvíz  10 db szennyvíz beruházási projekt •7 db ISPA: Győr, Szeged-lezárt Sopron, Pécs, Kecskemét, Debrecen, Szombathely- felkészülés a zárásra, kivitelezés •3 db KA: Budapest, Zalaegerszeg, Veszprém felkészülés a zárásra, kivitelezés folyamatban  1 db ivóvízminőség javítási projekt •1 db KA: Észak-Alföld – kivitelezés folyamatban

10 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektmegvalósítás tapasztalatai I. általános problémák  Nem megfelelő előkészítettség •Engedélyeztetés hiányos, elhúzódó (megrendelő hibájából többlet költség, késedelem)  Projektmenedzsment szervezet hiányosságai vagy teljes hiánya  Önerő-problémák (számlák késedelmes fizetése)  Időbeli csúszások  Költséghatékonyság kérdése  Lakossági tájékoztatás hiánya (díjemelés)

11 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektmegvalósítás tapasztalatai II. közbeszerzések  Tenderdokumentációk gyenge minősége (mintatenderek-piros v. sárga FIDIC)  Választott eljárás típus alapos megfontolása, alátámasztása (preferált:nyílt eljárás)  Az önkormányzatokkal történő egyeztetés lassú (ajánlati felhívás tartalma, BB összetétele)  A túlzott műszaki specifikáció indokolatlansága  versenykorlátozó feltételek kiszűrése  Optimális referencia, alkalmassági kritérium meghatározása  Többszöri hiánypótlás  értékelések elhúzódása  Jogorvoslatok  Nyilvánosság, közzététel csúszása v. hiánya  Költségtúllépések esetén felülvizsgálat  eredményhirdetés elhalasztása  Terület kisajátítás, építési engedélyek kiadásának elhúzódása  Beszerzések összehangolása

12 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektmegvalósítás tapasztalatai III. kivitelezés  Többletköltségek (2003-2005)  Nem elszámolható tételek – pl. bekötőút  Tervezési hiányosságok <> követelések, pótmunkák magas száma <> szerződés összege változik  Változtatások, követelések – elszámolhatóság vizsgálata:  többlet hulladék rekultivációnál, régészet, hatósági előírások – csak engedélyes tervek vagy még azok sem, üzemeltetői többlet igények  Kivitelezési hibák:  lerakó rétegrend, biogáz rendszer kiépítése  Gépbeszerzés ütemezése  PIU felkészültsége (esetleg PIU hiánya)  Közműegyeztetések nem történtek meg  Lakossági ellenállás a rosszul informáltságból eredően (Forgalmi akadályok, negatív reklám (PR hiánya)

13 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektmegvalósítás tapasztalatai IV. kivitelezés  Mérnök szerepének tisztázása  Szerződések megismerése  Munkaterület átadása (rendelkezésre állása)- tulajdonviszonyok rendezettsége  Pótmunkák kérdése, kezelése  Egyeztetés, Útmutató, Tartalékkeret, Előre nem látható ? körülmények  Megfelelő (jogerős) engedélyek, TERVEK  Többlet megvalósítási időigények  Kifizetések elhúzódása (pl. szabálytalan számla jóváhagyás, késedelmi kamat)  Szabálytalansági esetek (pl. el nem számolható költségek a számlákban, teljesítésigazoló nem a megfelelő személy)  Tisztázatlan üzemeltetési viszonyok  Nyomonkövetés – garanciális problémák megelőzése

14 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektmegvalósítás tapasztalatai V. üzemeltetés-jogi háttér Hulladékgazdálkodás  Közbeszerzési eljárás  kijelölés a Kbt. 2/A. §-a alapján  vagyonkezelés (versenyeztetés, vagy kijelölés). V í zgazdálkodás  Koncessziós pályázat,  építési koncesszió,  kijelölés a Vgtv. 9.§-a alapján  vagyonkezelés (versenyeztetés, vagy kijelölés)?

15 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektmegvalósítás tapasztalatai VI. üzemeltetés – jogi háttér KSZ szerepe:  A Közreműködő Szervezet jogosult koncessziós és vagyonkezelési pályázatot elbíráló testületbe, illetve a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába tagot delegálni  Az üzemeltetési, vagyonkezelői szerződések, valamint módosításuk érvényességéhez a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges Nehézségek:  Önkormányzati együttműködés hiánya  Közszolgáltatók erős piaci befolyása  Kiválasztási eljárásról való döntés meghozatala  Díjpolitika/díjemelés elfogadtatása (fokozatosság hiánya)

16 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Projektzárás Követelmények:  Zárási feltételek teljesítése (pl. rekultiváció, veszélyes hulladék gyűjtés)  Határidőre történő projekt megvalósítás (fizikai zárás)  Megfelelő pénzügyi elszámolás (kifizetések zárása)  Záródokumentum elkészítése (pontos beszámoló a fizikai, pénzügyi teljesítésről)  Esetleges szabálytalansági eljárások lezárulta  Alapdokumentumokkal való összhang (műszaki, pénzügyi)  Megfelelő üzemeltetési struktúra  Kiválasztási eljárás (Kbt. alapján)  A projekt hosszú távú fenntarthatóságának pénzügyi biztosítéka (értékcsökkenés, infláció figyelembe vétele) Szankció(k): szabálytalansági eljárás, visszafizetés KSZ segítség: sablon, tapasztalat, minőségbiztosítás, dokumentumrendezés, a projekt fenntartási időszakban nyomon követés

17 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP - forrásallokáció

18 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

19 2007-2013 KEOP 1. proritás forráslekötések Egészséges tiszta települések PEP (Mrd Ft.)keret Mrd Ft. (2007-13)keret Mrd Ft. (2009-13)indikativ lek ö t é s (%) Hulladékgazdálkodás 37,5 11185,572 Szennyvízkezelés 380326101 Ivóvízminőségjavítás 196 75 * ˙"B" konstrukci ó is

20 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság A pályázat befogadása és regisztrációja Teljességi ellenőrzés Formai és jogosultsági ellenőrzés Hiánypótoltatás Az újra benyújtott pályázat formai ellenőrzése Tartalmi ellenőrzés A benyújtott pályázat elfogadása vagy elutasítása Projekt Bíráló Bizottság Irányító Hatóság döntése A pályázók értesítése

21 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Pályáztatási tapasztalatok I. Irányítási struktúra  Intézményi háttér, PIU –meglévő megállapodás nincs KEOP-ra szabva –két forduló közti „mozgások” nem követhetők és alátámasztottak –felmondás/kilépés rendje vs. fenntartási kötelezettség –döntéshozatali szabályok hiánya, tisztázatlan hatáskörök –ellenőrzési és jóváhagyási folyamatok helytelen szabályozása –PIU tagokkal szembeni elvárások nem megfelelő megjelenítése  Ütemtervek (kifizetési, közbeszerzési, kivitelezési) –nem a Kbt-nek megfelelő közbeszerzési terv (eljárás-fajta, ütemezés, Kbt. „megkerülése”, egybeszámítás) –túl feszes ütemezések, tevékenységek kihagyása

22 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Pályáztatási tapasztalatok II. Hulladékgazdálkodás  a tervezési alapadatok felülbecsültek (pl. keletkező hulladék mennyiség)  nem veszik figyelembe a projektterület adottságait (jövedelmi viszonyok, munkanélküliség, képzettségi szint, demográfiai mutatók - természetes szaporodás/fogyás, belföldi vándorlási különbözet értéke);  jelentős többletvállalások, ezáltal magas beruházási/üzemeltetési költségek és hulladékdíjak, fenntarthatósági problémák  2020 utáni lerakó-kapacitás kiépítése  nem megfelelő változatelemzés, csak egy fejlesztési irányon belül mozognak a változatok  magas egységárak

23 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Pályáztatási tapasztalatok II. Szennyvízkezelés - ivóvízminőségjavítás  Változatelemzés  Ivóvíz/szennyvíz-tisztítási technológia megfelelősége (alkalmazhatóság, elfogadottság, referencia)  FIDIC szerződéses rendszer értékhatárhoz kötve  Megvalósítás költségelemei, Fajlagos beruházási költségek  Ütemezés realitása (előkész í tés, végrehajtás) Közbeszerzési terv, eljárások  Tulajdonviszonyok rendezése  Tényleges lakossági igény  Táblázat hiánya/képletek hiánya  Tartalék nem alátámasztott / mennyiségi kockázatelemzés  Költségek indoklása / alátámasztása  Költségek bontás, részletezettsége  Díjképzés / költségek fedezete  Lakossági teherviselő képesség (30 év)- Jövedelmek felülbecslése  „0” változat –fejlesztés nélküli állapot  Fejlesztési különbözet módszerének alkalmazása  Ipari / egyéb gazdálkodói szennyvízhányad  Externális költségek – pl. ingatlanárak növekedése

24 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP- Projekt előkészítés tapasztalatai és intézkedések I.  Szabályozottabb rendszer: Pályázati rendszer bevezetése mind az előkészítés, mind a végrehajtás területén  Pályázati Útmutatók alkalmazása  EMT, RMT útmutatók alkalmazása  Támogatási feltételek, elszámolható költségek és mértékük rögzítése  Támogatási Szerződés (TSZ) az előkészítés alatt is  Útvonalterv, mint a TSZ melléklete  Kötelező PR, kötelező PIU  támogatás igényelhető  KEOP-ban KSZ szerepe a közbeszerzésekben 1 Mrd feletti projektekben  Kivitelezések nyomon követése (KA-ban negyedéves jelentése, KEOP-ban félévente PEJ)

25 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság KEOP- Projekt előkészítés tapasztalatai és intézkedések II.  A környezetvédelmi tárca felvette a kapcsolatot a projektet érintő civil szervezetekkel  Kormányrendelet a nagyprojektek engedélyezési eljárásának gyorsításáról  Engedélyezések gyorsítása miatt KSZ kapcsolatfelvétel a hatóságokkal  Mintatenderek kidolgozása  Útmutatók kidolgozása (tartalékkeret felhasználás és követelések, üzemeltetési konstrukciós útmutatók, közszolgáltatói és vagyonkezelői szerződésminták, szerződés módosítások)

26 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Tanulmányok-segédletek http://www.kvvmfi.hu/  Útmutató a viziközmű KEOP projektek sajátforrás biztosításához  Módszertani segédlet a környezetvédelmi KEOP projektek díjképzésének kialakításához  Üzemeltetési eljárásrend/feltételrendszer

27 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Köszönöm megtisztelő figyelmüket! horvathne.orsolya@kvvmfi.hu


Letölteni ppt "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Tájékoztató az ISPA és KEOP pályázatokról Folyamatban lévő, illetve lezajlott beruházások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések