Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tarsoly Imréné 2014. január 2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tarsoly Imréné 2014. január 2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások."— Előadás másolata:

1 Tarsoly Imréné 2014. január 2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások

2 Tarsoly Imréné 2014. január Minimálbér, garantált szakmunkás bérminimum 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet kötelező legkisebb összege 101.500 forint/hó  hetibér 23.360 forint,  napibér alkalmazása esetén 4.670 forint,  órabér alkalmazása esetén 584 forint.  garantált bérminimum: 118.000 forint/hó  hetibér 27 160 forint,  napibér alkalmazása esetén 5.430 forint,  órabér alkalmazása esetén 679 forint. (M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 211. szám)

3 Tarsoly Imréné 2014. január Közfoglalkoztatási bérek 170/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet és a 421/2012. (XII.29.) Kormányrendelet Közfoglalkoztatási bér: 77.300 Ft/hó, 17.800 Ft/hét, 3.560 Ft/nap Garantált közfoglalkoztatási bér: 99.100 Ft/hó, 22.840 Ft/hét, 4.568 Ft/nap Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér: 85.050 Ft/hó, 19.600 Ft/hét, 3.920 Ft/nap Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér: 109.040 Ft/hó, 25.120 Ft/hét, 5.024 Ft/nap

4 Tarsoly Imréné 2014. január Munkavállalói kötelezettségek  Összesen: 18,5 % ebből - Nyugdíjjárulék: 10% - Egészségbiztosítási járulék: 7 %, ebből a természetbeni 4%, a pénzbeli 3 %, a pénzbeli  Munkaerő-piaci járulék: 1,5 %  A 8,5 % munkaerő-piaci járulékot meg kell fizetni a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás a szabadságmegváltás után is (nem csak a közszférában)  Egyéni nyugdíj-járulékfizetési plafon nincs, minden megszerzett jövedelemből járulékot kell fizetni

5 Tarsoly Imréné 2014. január Egyéni társadalombiztosítási szerződés lehetősége Egészségügyi szolgáltatási járulék - Aki nem biztosított és nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, annak egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése havonta 6.810- Ft/hó (napi 227 Ft) Nyugdíjhoz szolgálati idő vásárlása: - maximum 5 évet lehet, legalább a minimálbér 34 %-át meg kell fizetni

6 Tarsoly Imréné 2014. január Munkaadói kötelezettségek Szociális hozzájárulási adó: az adóalap 27% 2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§ Szakképzési hozzájárulás: (2011. évi CLV. tv. 4. § (1) és (2) bekezdés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztés támogatásáról) - a befizetendő szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adó, mértéke annak 1,5%-a, amit az adóévet követő második hónap 25. napjáig kell befizetni 2014-ben, azt követően pedig január 12-ig. (2013-től már ismét elszámolható együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzés vagy saját munkavállalók képzése is, Mentesülés: - a munkavédelmi akcióterv kedvezményes foglalkoztatási formái közül a 25 év alatti, a tartós munkanélküli, a GYED, GYES, GYET után visszatérők esetében a kedvezményezett időszakra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni. Korkedvezmény-biztosítási járulék: a 13 százalékos mértékű járulék nem szűnt meg.

7 Tarsoly Imréné 2014. január Munkaadói kötelezettségek  Rehabilitációs hozzájárulás: 964.500,- Ft/év/fő  (2013-hez viszonyítva nem változtak a feltételek 25 fő foglalkoztatott felett, ha nem éri el a létszám 5 százalékát a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, akkor a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám után kell befizetni) 2011. évi CXCI. tv. 23.§ (1),(3),(5) bekezdése

8 Tarsoly Imréné 2014. január Foglalkoztatást ösztönző járulék kedvezmények 2014-ben is érvényesíthetőek  „A 2012. évi CXLVI. törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról” szóló törvényben találhatóak meg - megjelent 2012-ben a Magyar Közlöny 136. számában. A munkahelyvédelmi akcióterv intézkedéseinek fontosabb részletei a következő diákon, hatályosak 2013. január 1-től. Ugyanilyen feltételekkel működik 2014-ben, kiegészülve a három és több gyermekesek 3 év helyett 5 éves kedvezményes foglalkoztatásával

9 Tarsoly Imréné 2014. január a.) A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után  A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR- 08) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben – ezek a szakképzettséget nem igénylő munkakörök - a már foglalkoztatott és az újonnan felvett munkavállalókra is érvényes kedvezmény bruttó 100 000 forintos munkabérig, illetve az e fölött lévő béreknél 100 000 forintig.  A kedvezmény a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer forintnak a 14,5%. (FONTOS!!!! nincs időkorlátja!)

10 Tarsoly Imréné 2014. január b.) A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló után  b.) A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, valamint a legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény:  az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forintnak a 27 % a foglalkoztatás első két évében.

11 Tarsoly Imréné 2014. január c.) A legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel – munkaviszonnyal, mint feltétellel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év feletti munkavállaló után  A legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel – munkaviszonnyal, mint feltétellel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év feletti munkavállaló után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény:  a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 000 forint 14,5%-al. (nincs időkorlátja!!!)

12 Tarsoly Imréné 2014. január d.) A tartósan álláskereső személyek után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény  Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.  A részkedvezmény egyenlő a munkavállalót az adó- megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 000 forintnak a 27 %- ával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-ával a foglalkoztatás harmadik évében.

13 Tarsoly Imréné 2014. január e.) A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény  A kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.  A részkedvezmény egyenlő a munkavállalót az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 000 forint 27 %-ával a foglalkoztatás első három évében (tehát járulékmentesen), majd 14,5 %-ával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében.

14 Tarsoly Imréné 2014. január e.) A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítását követően  A kedvezményt a kifizető/munkáltató az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig érvényesítheti.  f.) Részmunkaidős foglalkoztatott után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény esetén legfeljebb 100 000 forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe.

15 Tarsoly Imréné 2014. január A személyi jövedelemadó  egykulcsos adó, 16 %-os adókulcs,  munkabért terhelő munkáltatói szociális adó 27 %,  A súlyosan fogyatékos személyek kedvezménye: a fogyatékos állapot kezdő hónapjától havonta a havi minimálbér 5 %-ának megfelelő összeg, (SZJA tv. 40. §) (2014. január 1-től 101 500 Ft-nak ) 5.250 Ft, mely már az adóelőleg megállapításánál figyelembe vehető (SZJA tv.29/a-b. §)

16 Tarsoly Imréné 2014. január Családi kedvezmény (SZJA tv. 29/A.§)  minden családi pótlékra jogosult gyermek után jár  gyerekenkénti adóalap-kedvezményt állapítottak meg,  havonta és gyerekenként ennyit lehet levonni a jövedelemből, és az így csökkentett összeg után kell leróni a 16%-os SZJA-t,  nincs jövedelemkorlátja, (magasabb jövedelműek jobban járnak, mert a teljes adókedvezményt érvényesíteni tudják)

17 Tarsoly Imréné 2014. január A családi kedvezmény mértéke  Az eltartott gyermekek számától függően, hónaponként:  1 vagy 2 gyermek esetén: 62.500 Ft/hó (ezáltal kb. 10.000 Ft/gyerek/hó összeggel csökkenthető az SZJA mértéke)  3 és minden további gyermek esetén: 206.250 Ft/hó (ezáltal kb. 33.000 Ft/gyerek/hó összeggel csökkenthető az SZJA mértéke)  Megosztható házastárssal – élettárssal is (feltétele: családi pótlékra jogosultság, egy háztartásban élés, saját közös gyermek)

18 Tarsoly Imréné 2014. január Gyermek kedvezmény, nyilatkozattétel  A családi kedvezmény érvényesítésének további feltétele a munkavállaló/magánszemély írásbeli nyilatkozata a jogosultságról,  a várandósságról  és arról, hogy a szülők (házastársak, élettársak) kívánják-e megosztani a kedvezmény igénybevételét.  A gyermekkedvezmény igénybevételére a magzat esetében a várandósság 91-ik napját követően a gyermek megszületéséig van mód (ezt követően belép a családi pótlék és az adókedvezmény a megszületett gyermek jogán)

19 Tarsoly Imréné 2014. január Családi járulékkedvezmény  A gyermekek után járó családi adókedvezmény fennmaradó részére családi járulékkedvezményt vehetnek igénybe azok az egygyermekesek: - akik havi 62.500 Ft, - a kétgyermekesek, akik havi 125.000 Ft, - a három és többgyermekesek, akik havi 618 750 Ft bruttó jövedelem alatt nem tudták teljes egészében igénybe venni a gyermekek után járó adókedvezményt. (SZJA tv. 29/B.§ (6) bekezdése, és „A társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXX törvény” 24/A § (1) bekezdésében foglaltak alapján vehető igénybe) A családi adókedvezmény, illetve a családi járulékkedvezmény érvényesítésének feltétele a munkavállaló (a magánszemély) írásban nyilatkozzon a jogosultságról, a várandósságról és arról, hogy a szülők kívánják-e megosztani a kedvezmény igénybevételét.

20 Tarsoly Imréné 2014. január A családi járulékkedvezmény érvényesítése  A járulékkedvezményt a munkáltató érvényesíti úgy, hogy először az egészségbiztosítási járulékból (először a természetbeni (4%), majd a pénzbeni (3%)járulékból vonja le a fennmaradó részt,  ha ez nem elegendő akkor az egyéni nyugdíjjárulék (10 %) terhére vonja le, ezáltal a nettó bér összege növekszik az igénybe vehető kedvezmény mértékével.  A családi járulékkedvezmény havi összege az SZJA törvény szerinti családi adóelőleg nyilatkozat szerinti havi összeg és a tárgyhavi személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, legfeljebb azonban ezen járulékok havi összege.  A 1,5 % munkaerő-piaci járulék terhére nincs lehetőség a családi járulékkedvezmény érvényesítésére azt meg kell fizetni.

21 Tarsoly Imréné 2014. január Érdekképviseleti tagdíj, adómentes védőoltás Az adóalapot csökkentő tényezők:  Az adóévben levont (befizetett) szakszervezeti tagdíj és a munkáltatói érdekképviseletet ellátó szervezet részére befizetett tagdíj,  illetve amennyiben önálló tevékenység címén költségként nem számolható el akkor a kamarai tagdíj (SZJA tv. 27.§ (1) 2014-ben is adómentes a kifizető által biztosított védőoltás

22 Tarsoly Imréné 2014. január Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony  többes jogviszony (több munkaviszony) egyidejű fennállása esetén mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot is.

23 Tarsoly Imréné 2014. január A táppénz  A két évnél hosszabb biztosítási jogviszonnyal 60 %,  a két évnél kevesebb biztosítási jogviszonnyal,  illetve gyógyintézeti ellátás idején 50 %-a.  Havi összege nem haladhatja meg: a táppénz első napján érvényes minimálbér 200 %-át, 2014. jan.1-től a 203 000 Ft-ot, napi maximális összege a jogosultság első napján érvényes minimálbér 200 %-ának harmincad része 6766,66 Ft.  Maximum egy évig jár, a TB köteles 240 napot követően 15 napon belül jelezni a kezelőorvosnak a lejárat napját.

24 Tarsoly Imréné 2014. január A táppénz Táppénz:  A munkahelyi balesetnél továbbra is 100 %-os a táppénz összege,  az úti-üzemi balesetnél 90 % (munkába menet és jövet) 2013. július 1-től változott a figyelembe veendő irányadó időszak  A jogszabály módosítása következtében az egészségbiztosításhoz kötődő pénzbeli ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) összegét kizárólag annál a foglalkoztatónál elért jövedelem alapján állapítják meg, - ahol a biztosított a keresőképtelenség fennállásakor biztosítási jogviszonyban állt.

25 Tarsoly Imréné 2014. január A 2013. július 1-től hatályba lépő változások  A táppénzszámítás módját érintik, a jogosultság szabályait nem.  Nem változik, ha munkavállaló (biztosított) nem változtatott munkahelyet az irányadó időszakban,  A táppénz alapját az a napi átlagos jövedelem képezi, amelyet a keresőképtelen állapot kezdetét megelőző naptári évben kapott a munkavállaló munkáltatójától.  Ha a biztosított a keresőképtelenség kezdetén az aktuális munkahelyen nem rendelkezik legalább 180 naptári napnyi jövedelemmel, a táppénz összegét a jogosultság kezdetét megelőző 180 naptári nap átlagos napi jövedelme alapján számítják ki.

26 Tarsoly Imréné 2014. január Táppénz számítása  Ha a biztosítottnak a keresőképtelenség kezdetekor fennálló jogviszonyában nincs jövedelme az irányadó időszakban, akkor a táppénzt a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján állapítják meg,  ha a biztosított szerződés szerinti jövedelme nem éri el a minimálbér szintjét, akkor a szerződésben szereplő jövedelem képezi a táppénz alapját.  Ha a biztosított az irányadó időszakban munkahelyet váltott, aminek következtében a táppénz-időszak elején még nincs meg a 180 napi jövedelme az új helyen, akkor a táppénzt a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani egészen addig, amíg az új munkáltatónál nem lesz meg a 180 napi jövedelem.  Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha a biztosított a keresőképtelenség kezdetét megelőzően rendelkezik összesen legalább 180 napnyi biztosítási viszonnyal.  Ha valaki táppénzes állapota előtti fél évben váltott jobban fizető munkahelyre, akkor jobban jár a táppénz kiszámításánál.

27 Tarsoly Imréné 2014. január Betegszabadság Betegszabadság: 15 munkanap Díjazása: a távolléti díj 70 %-a, veszélyeztetett terhes (9-es kóddal) nem veheti igénybe csak a táppénzt (ami 60 %) A munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni a beosztás szerinti napi munkaidő mértékének megfelelően díjazni (12 óra, 8 óra), ha műszakpótlékra jogosító időben veszi igénybe a műszakpótlék is jár! (pl. éjszakai műszakba van beosztva, de megbetegszik)

28 Tarsoly Imréné 2014. január Saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegének 2014. évi emelése  2014. január 1-jétől – a jogosultak esetében 2,4 % kell emelni a 2014. január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátásokat  Az 1998. jan. 1-előtt megözvegyültek számára a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, - vagy baleseti özvegyi nyugdíj (60%) 2014. január 1-jétől havi 83 470 Ft forint összeghatárig folyósítható együtt.  Ha az özvegy saját jogán öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, akkor ellátása összegétől függetlenül jár neki az özvegyi nyugdíj (30%)

29 Tarsoly Imréné 2014. január Nők nyugdíja 40 éves szolgálati idővel 2010. évi CLXX. törvény  Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel (munkaviszonnyal) rendelkezik,  Jogosultsági időnek minősül:  a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint  a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban  és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

30 Tarsoly Imréné 2014. január Nők 40 évnél kevesebb munkaviszonnyal  Nem számít bele a szakmunkás és egyetemi képzés időszaka! (csak a szolgálati időt növeli a nyugdíj kiszámításakor, de nem minősül munkaviszonynak)  Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet. (legalább négy gyermek után beszámítható maximum 8 év, ezt követően a gyermeke számának beszámítása alapján max. 8 gyereknél 28 év is elég))  Olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér- szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet kell el kell érjen a munkaviszonya.

31 Tarsoly Imréné 2014. január Nyugdíj melletti munkavállalás  az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt (már nem öregségi nyugdíjasnak nevezik), hanem korhatár előtti ellátásban részesülő személy  (ideértve az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, a korkedv. nyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, a bányász, művész nyugdíjat is) keresőtevékenységet folytatnak,  meghatározott összegű nyugdíjjárulék alapot képező kereset, - jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.  Ez a korlát: a 101.500 Ft-os minimálbér 18 x összege a maximum = 1 827.000 Ft

32 Tarsoly Imréné 2014. január Nyugdíj melletti munkavállalás  Szüneteltetni kell a korhatár alatti ellátásban részesülők ellátását, a 40 éves szolgálati időt szerzett nők nyugellátását is, ha keresőtevékenységet folytatnak és elérik a törvény által meghatározott jövedelmet.  a minimálbér 18 x összegének korlátja vonatkozik rájuk, (62 éves kor alatt nincs öregségi nyugdíjas, csak a 40 éves szolgálati idős nők számítanak annak)  Mindezek korhatár előtti ellátásoknak minősülnek, egészen addig, míg ezek a személyek a 62 éves kort nem érik el, azt követően nincs kereseti korlát!

33 Tarsoly Imréné 2014. január Nyugdíj melletti munkavállalás  Mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes minimálbér – 101 500 Ft-os 18 szorosát= 1 827.000 Ft-ot addig a keresete mellett az ellátást, a nyugdíjat is korlátozás nélkül felveheti.  ha a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás vagy a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.  ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást, nyugdíjat vissza kell fizetni.  62 év betöltését követően nincs kereseti korlátozás

34 Tarsoly Imréné 2014. január Adategyeztetési eljárás  Szolgálati idő elismerési kérelem megszűnt, helyette adategyeztetés van, amely hivatalból indul  1955-1959 között született korosztállyal kezdik 2014. dec. 31-ig, utána az 1960-ban és az azt követően születettek esetében folytatják le.  Nincs tennivaló, majd a lakhely szerinti nyugdíjigazgatóság kimutatást küld az érintetteknek a nyilvántartásban található jogszerző időkről.  Ekkor van lehetőség a hiányok pótlására, fontos ebben részt vennie mindenkinek, mert az egyeztetett adatok kerülnek rögzítésre a nyilvántartásban.  90 nap van reagálni, észrevételt tenni, a nyugdíjbiztosítási szerv a hiányzó dokumentumok felkutatását elvégzi, ha kap erre támpontot. Ügyintézési idő 60 nap, indokolt esetben egyszer 60 nappal meghosszabbítható, határozattal zárul

35 Tarsoly Imréné 2014. január Nyugdíjkorhatárok 2010. január 1-jétől változtak a nyugdíjba vonulás feltételei Fokozatosan 62-ről - 65 évre emelkedik az öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. Csak az 1952. január 1-je előtt születettek esetében maradt a betöltött 62. életév. Előrehozott öregségi nyugdíj 2011. december 31-től megszűnt Korábban csak a korkedvezményre jogot szerzők és a 40 év munkaviszonyt szerzett nők mehetnek el nyugdíjba

36 Tarsoly Imréné 2014. január A 2010-ben bekövetkezett változás az 1951. december 31- ét követő időpontban születetteket érinti  aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő 183. nap,  aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,  aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követő 183. nap,  aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,  aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő 183. nap,  aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.

37 Tarsoly Imréné 2014. január Öregségi teljes és résznyugdíj  Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik.  öregségi résznyugdíjra pedig az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.  2009. december 31-ét követő időponttól az irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj jogosultságra alapvető feltétel a biztosítással járó jogviszony megszüntetése (a munkaviszony megszűnése !)

38 Tarsoly Imréné 2014. január A nyugdíj emelése, munkaviszony után  A korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló 10 % nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni + 3 % pénzbeni egészségbiztosítási ellátást köteles fizetni, mely után a táppénz és betegszabadság is megilleti)  Az öregségi nyugdíjas munkavállaló 10 % nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni ellátást köteles fizetni (Őt csak betegszabadság illeti meg)  A nyugdíj folyósításának szünetelése mellett, ha legalább egy év munkaviszony van, új szolgálati idő keletkezik, kérhető a nyugdíj felülvizsgálata  A nyugdíj mellett munkát végző személy naptári évenként kérelemre a nyugdíjjárulék alapját képező keresete havi átlagos összegének 0, 5 %-a jár, a nyugdíjasnak és a korhatár előtti ellátásban részesülő munkát végzőnek is ennyivel emelkedik a nyugdíj összege! Kérelmezni kell! Függetlenül attól, hogy az év folyamán hány napig szerzett jövedelmet a foglalkoztatott!

39 Tarsoly Imréné 2014. január A nyugdíj alapját szolgáló átlagkereset degresszív beszámítása  2013. január 1-től a megállapításra kerülő saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkeresetből 372 000 Ft számítható be  az ezt meghaladó részből:  a 372 001 – 421 000 Ft közötti átlagkereset 90%-át,  a 421 001 Ft feletti átlagkereset 80%-át, kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni. (nem változott évek óta)

40 Tarsoly Imréné 2014. január Szolgálati idő számítása  10 év szolgálati időtől indul 33 %-al  évi 2%- emelkedik a beszámítás mértéke a 25. évig,  a 26. évtől évi 1%-al emelkedik a 36. évig,  a 37. évtől a 40. évig évente 1,5 %-al emelkedik  40 év szolgálati idő felett évenként 2 -2 %-os a növekedés mértéke a havi átlagkereset beszámításában  szolgálati idő „vásárlására” – egyéni megállapodás alapján van mód, fizetendő legalább a minimálbér 34 %-a, maximum 5 évet lehet

41 Tarsoly Imréné 2014. január Méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli segély  Kérelemre: 70 000 Ft alatti nyugdíjasnak adható, minimum három évvel nyugdíjazása után akinek nincs más jövedelme, nehéz élethelyzetben van,  magas a havi gyógyszerkiadása,  nem képes dolgozni, eltartó rokonsága nincs.  Előnyben kell részesíteni a nők esetében a minimum 30 év, férfiak esetében a minimum 35 év szolgálati időt szerzett személyeket  és azokat, akik még nem részesültek méltányossági nyugdíjemelésben  Rendkívüli segély: is kérhető évente egyszer elemi csapás, haláleset, súlyos betegség, stb. 70.000 Ft egy főre jutó jövedelem,  illetve egyedülálló esetében 80.000 Ft-ig  összege minimum 15.000 Ft, maximum 42.750 Ft, az öregségi nyugdíjminimum másfélszerese

42 Tarsoly Imréné 2014. január Egyéb nyugdíjszerű ellátások  Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft (több éve nem változott)  Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 30.450,Ft (2011. évi CXCI. tv. 12. § )  Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 30.450,-Ft (2011. évi CXCI. tv. 9. §)  Árvaellátás legkisebb összege 24.250,-Ft  (168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §)

43 Tarsoly Imréné 2014. január Álláskeresési járadék  folyósítási idő maximuma 90 nap: (1991. évi IV. tv. 27.§ (3) bek.)  Összege: a Munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a: 101 500 Ft/hó 3.383 Ft/nap  Nyugdíj előtti álláskeresési segély ( 1991. évi IV. tv. 30.§) a minimálbér 40%-a: 40 600 Ft/hó 1.353 Ft/nap

44 Tarsoly Imréné 2014. január Keresetpótló juttatás  A közfoglalkoztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg 46.380,-Ft/hó – 77.300-Ft/hó  Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!  (1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján)  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:  jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,  kivéve azt, aki rendszeres szociális segélyre jogosult (a fent hivatkozottak szerint és alapján)  A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó  (1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§)

45 Tarsoly Imréné 2014. január Gyermekkel kapcsolatos ellátások  Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. § a naptári napi átlagkereset 70 %-a, nincs felső korlátja  Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.  A naptári napi átlagkereset 70 %-a, van felső korlátja legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 142.100,-Ft, a szükséges biztosítási idő 365 nap! szolgálati idő, mert 10 % nyugdíjjárulékot vonnak belőle! 2014. Január 1-től az ikergyermekek után három év a GYED hossza

46 Tarsoly Imréné 2014. január Új foglalkoztatási kedvezmények kisgyermekes anyáknak A GYED Extra  (GYED = gyermekgondozási díj,  GYES = gyermekgondozási segély) a.) Munkavégzés a gyermek egyéves kora után 2014. január 1-től a GYED és GYED folyósítása mellett vállalható munka a gyermek egyéves kora után, úgy hogy, ha a gyermek egyéves kora után munkába áll az anya, nem kell lemondania a GYED és a GYES összegének folyosításáról.

47 Tarsoly Imréné 2014. január Új foglalkoztatási kedvezmények kisgyermekes anyáknak  Újabb gyermek vállalását követően az ellátások együttfolyósítása:  2014. január 1-ét követően megszületett újabb gyermek esetén a korábbi ellátások megmaradnak, így például két GYED-re vagy GYED-re és GYES-re, illetve akár két GYES-re is jogosulttá válhatnak az érintettek egy időben.

48 Tarsoly Imréné 2014. január A diplomás GYED  A diplomás gyed bevezetésével a felsőfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgatói jogviszonnyal rendelkező anya a gyermek egyéves koráig GYED-re szerez jogosultságot,  ezt követően a GYES mellett végezheti a tanulmányait.  A diplomás GYED érinti a felsőfokú alapképzésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben tanulókat, akik a minimálbér (101 500 Ft) alapján kapnak majd GYED- et. (70%)  Akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérminimum (118 000 Ft) alapján kapják meg a GYED-et.  Ezt követően a GYES alanyi jogon jár.

49 Tarsoly Imréné 2014. január Három és többgyermekesek foglalkoztatási kedvezménye  A három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztató munkaadók adókedvezményének lényege, - hogy kiterjesztik a munkavédelmi akciótervben már meglévő hároméves szociális hozzájárulási adókedvezményt további két évvel. - Így a negyedik és ötödik évben csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az érintett munkavállalók után (az első három évben eddig nem kellett fizetniük semmit). - Ezáltal a három vagy több kisgyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 2+1 év helyett 3+2 évig járulékkedvezményt érvényesíthet a munkáltató.  45. hónap vége helyett a 69. hónap végéig lehet érvényesíteni ezt az öt évre szóló kedvezményt. de legfeljebb 100 000 forint 27 %-ával a foglalkoztatás első három évében (tehát járulékmentesen), majd 14,5 %-ával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében

50 Tarsoly Imréné 2014. január Családi pótlék (évek óta nem emelkedett)  Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó  Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó  Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó  Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó  Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó  Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó  Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó  Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó  Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó  Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800,-Ft/hó

51 Tarsoly Imréné 2014. január Anyasági támogatás (évek óta nem emelkedett)  Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,-Ft  Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,-Ft  A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén legalább egyszer – részt vett a terhes-gondozáson, A  A Magyarországon tartózkodó külföldi is kapja, ha részt vesz itt a megfelelő számú terhességi vizsgálaton

52 Tarsoly Imréné 2014. január Gyermekgondozási segély (GYES)  Alanyi jogon jár, nincs biztosítási feltételhez kötve, összege: az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó  2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000 -Ft/hó),  3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500 -Ft/hó),  4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000 -Ft/hó),  5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500 - Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000 - Ft/hó)  A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).  Az anya részére a GYES megtartása melletti munkavégzés megengedett 2014. január 1-től (korábban csak napi 6 óra, ami megmaradt a nagyszülő és az örökbefogadó szülőnél)!

53 Tarsoly Imréné 2014. január Gyermeknevelési támogatás (GYET)  Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó  A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel,  és a legkisebb 3 és 8 év közötti (1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-(2) bek. Cst. 23. §)

54 Tarsoly Imréné 2014. január Ápolási díj, kiemelt ápolási díj  A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén: 29.500,-Ft  A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén: 29.500-Ft  2011-től a költségvetési törvényben határozzák meg (korábban a min. öregségi nyugdíj volt a kiindulási alapja)  A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén 2014. január 1-től kiemelt ápolási díj kérhető (kettő feltételnek kell megfelelni, másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes közlekedni, étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illetve illemhelyet használni 53.100 Ft (nettó 44250)  Szolgálati időt jelent, nyugdíjjárulékot vonnak belőle!  2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (8) bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § és a 8/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet

55 Tarsoly Imréné 2014. január Gyermekápolási táppénz A gyermeke után jár a gyermek 12 éves koráig:  1-3 éves korig 84 nap (egyedülállónak is )  3-6 éves korig 42 nap (egyedülállónak 84 nap)  6-12 éves korig 14 nap (egyedülállónak 28 nap) Nem a naptári évre vonatkozik, hanem a gyermek születésnapjától - születésnapjáig tartó időszakra szól, ha nem került felhasználásra nem vihető át a következő évre, újra indul a következő keret. Új! 2013. júliustól - a 12 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek esetén, méltányosságból igényelhet táppénzt a szülő, függetlenül attól, hogy kórházban, vagy otthon kezelik a gyermeket. (beszámít a 30 napot meghaladó keresőképtelenségbe, a szabadságot csökkentő napokba)

56 Tarsoly Imréné 2014. január Változott a TGYÁS és a GYED összegének kiszámítása  Lényege, hogy csak a gyermek születésekor fennálló munkaviszonyból származó jövedelmet lehet figyelembe venni a számításkor!  Akinek gyermeke 2014. május 11-e előtt születik, annak a régi és az új szabályok szerint is ki kell számolni az ellátás összegét és a kettő közül a biztosított számára kedvezőbbet kell folyósítani.

57 Tarsoly Imréné 2014. január Bérgarancia támogatás  A bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét veheti figyelembe.  2014. évi maximuma 1.115.000 Ft

58 Tarsoly Imréné 2014. január Bérgarancia támogatás  Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében,  akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket (1.115.000 Ft-ot),  jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló,  ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak, a kétszeres összeg 446.000 -Ft (Bruttó átlagkereset: 2012. évi 223.000 Ft/év, forrás KSH)  (1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., valamint Nemzetgazdasági Közlöny 2013/13. szám))

59 Tarsoly Imréné 2014. január Munkabérelőleg  a munkabérelőleg folyósítási rendjével kapcsolatban külön jogszabály nem intézkedik (csak az SZJA tv.)  Javasoljuk, hogy a kollektív szerződésben kerüljön rögzítésre a tárgyévben folyósítható munkabérelőleg havi mértéke, a folyósítási és visszafizetési rend. Az SZJA törvény alapján adható maximális összeg: a mindenkori minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó összeg: 2014-ben 507 500 Ft, hat havi visszafizetési kötelezettség mellett - folyósított munkabérelőleg személyi jövedelemadó mentes. (SZJA tv. 72.§. g. pont)

60 Tarsoly Imréné 2014. január Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tarsoly Imréné 2014. január 2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések