Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A laparoszkópos sebészet alapjai Prof. Dr. Wéber György Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet SE ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A laparoszkópos sebészet alapjai Prof. Dr. Wéber György Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet SE ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet."— Előadás másolata:

1 A laparoszkópos sebészet alapjai Prof. Dr. Wéber György Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet SE ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

2 A „kulcslyuk-sebészet” elve:  Nagy feltárás, nagy műtéti trauma  A postop. fájdalom a műtéti seb nagyságától függ  Káros a hosszú ideig nyitott testüreg (párolgás, kiszáradás)  A feltárás során nagy a másodlagos sérülések veszélye  Összenövések jelentősek  A nagy sebnél nagyobb a későbbi szövődmény veszélye (fertőzés, sérv, stb.)

3 Laparoszkópos technika Nehézségei:  Két dimenziós látásmód, három dimenziós tevékenység,  Szem-kéz koordináció,  Mélységérzékelés,  Domináns és nem domináns kéz koordinált használata  Tapintási lehetőség hiánya,  Nagyított műtéti terület, finomabb manipuláció  Forgáspont hatás  Korlátozott mozgás

4 Nil nocere ! - TANULÁS Első lépések csak a műtéttani intézetben!

5 Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitrainerben Feladat: 5 db műanyag gyűrűt laparoszkópos fogóval a bal oldali hengerekről a jobb oldaliakra helyezzük, majd vissza. Pontozás: meghatározott idő alatt, hibátlan kivitelezés. Cél: a mélységérzékelés és szem-kéz koordináció, a domináns és nem domináns kéz koordinált használatának felmérése

6 Első í r á sos bizony í t é kok 1585-ből az it á liai Gulio Cesare Aranzi (1530- 1589) nev é hez fűződik, aki orrpolipok elt á vol í t á s á hoz kezdetleges „ endoszk ó pot ”, a megvil á g í t á sra pedig vizes palackon á teső f é nyt haszn á lt. A trok á rok első í r á sos eml í t é se 1706-b ó l sz á rmazik.

7 1806-ban Philipp B. Bozzini (1773-1809), frankfurti urológus készítette el a „Lichtleiter-t”, mellyel viaszgyertyák fényét tükrök segítségével egy alumínium csövön keresztül vezette a húgycsőbe. Ez főként diagnosztikus eszközként szolgált például az urethra, a hüvely, rektum vagy torok vizsgálata során. De egyes esetekben már terápiás célokkal is alkalmazzák polip vagy hólyagkő eltávolításkor. „ Lichtleiter ”

8 „ endoszkope ” A „ Lichtleiter-t ” 1853-ban Antoine Jean Desormeaux (1815-1882), francia seb é sz, „ az endoszk ó pia atyja ” m ó dos í totta. Ő nevezte el „ endoszk ó pe ” -nak, melyet főleg urol ó giai esetekben haszn á ltak. T ü kr ö ket é s lencs é ket tartalmazott, a test ü regeket é gő alkohol é s terpentin kever é k é vel vil á g í totta meg, melynek k ö vetkezt é ben gyakoriak voltak az é g é si s é r ü l é sek.

9 Cisztoszk ó p 1879-ben Maximilian Nitze (1848-1906), berlini urol ó gus bevezeti az első haszn á lhat ó „ h ó lyagt ü kr ö t ”, vagyis cisztoszk ó pot. Ez egy hossz ú eszk ö z, melynek v é g é ben izz ó platina hurok volt elhelyezve. Belső f é nyforr á sk é nt ennek a f é nye biztos í totta a vizsg á lathoz sz ü ks é ges megvil á g í t á st. Az é g é si s é r ü l é sek elker ü l é s é hez a hurok folyamatos hűt é s é ről is gondoskodni kellett. A Nitze-f é le cisztoszk ó p k ö zel egy é vsz á zadon á t alkalmazott eszk ö z volt a medicin á ban.

10 Cisztoszk ó pos vizsg á lat sor á n a k ü lső megvil á g í t á s bejuttat á sa a szervezetbe

11 A ter á pi á s endoszk ó pia (pl.: laparoszk ó pia) t ö rt é nete az 1900-as é vek elej é n kezdőd ö tt 1901-ben Georg Kelling (1866-1945), n é met seb é sz sikeres k í s é rletes laparoszk ó pos műt é teket v é gzett kuty á kon. 1901-ben Dimitrij Edler von Ott szentp é terv á ri orosz nőgy ó gy á sz a h á ts ó h ü velyboltozat megnyit á s á n kereszt ü l v é gezte el egy terhes nő hasűri vizsg á lat á t. Ezt a vizsg á latot 1910-ben a sv é d Hans Christian Jacobeus megism é telte a hasfalon kereszt ü l trok á r é s kan ü l seg í ts é g é vel. Az ő nev é hez fűződik a laparoszk ó p elnevez é s is (g ö r. eredetű:  =laparo=l á gyr é sz,  c  =szk ó p=betekint)

12 A laparoszkópia első művelői 1924-ben a sv á jci Richard Zollikofer haszn á lt elősz ö r CO2 g á zt a hasűr felt ö lt é s é hez. 1929-ben Heinz Kalk gasztroenterol ó gus, a n é met laparoszk ó pos iskola megteremtője, elsők é nt alkalmazott hasfalon kereszt ü l ú n. m á sodik behatol á st. Kifejlesztett egy 135 fokos lencs é t, é s a laparoszk ó pi á t m á j- é s epebetegs é gek diagnosztikus elj á r á s á v á tette. T í z é vvel k é sőbb m á r 2000 helyi é rz é stelen í t é sben v é gzett, hal á loz á s n é lk ü li m á jbiopszia tapasztalatair ó l sz á molt be.

13 Az intervenciós laparoszkópia kezdeti lépései Carl Fervers, n é met seb é sz 1933-ban biopszi á s eszk ö zt szerkesztett é s kifejlesztette az adheziol í zis technik á j á t é s műszereit. Elektrokoagul á ci ó s technik á val oldotta a hasi ö sszen ö v é seket. Pneumoperitoneum O2 g á zzal. A beteg hasa felrobbant, de a besz á mol ó k szerint t ú l é lte a műt é tet. Ezt k ö vetően szigor ú an megtiltott á k az elektromos k é s haszn á lata melletti O2-el t ö rt é nő pneumoperitoneum k é pz é st!

14 Veres-tű: Pneumoperitoneum 1938: Veres János (Kapuvár) tüdőgyógyász ptx kezeléshezspeciális tű legtöbbet citált magyar orvos

15 Optikai fejlesztések 1953-ban Harald H. Hopkins (1918 – 1994), fizikus kifejleszti a r ú dlencs é s optik á t, ami á tt ö r é st jelentett a kor á bbi Nitze- f é le lencserendszerhez (1879) k é pest. A Hopkins-f é le optik á val lehetőv é v á lt nagy mennyis é gű f é ny á tvitele é s val ó s á ghű k é pet adott. Az endoszk ó pok á tm é rője nagym é rt é kben cs ö kkent é s sz í nes filmek k é sz í t é se is lehetőv é v á lt. lencsék között levegő helyett üvegcsövek (fényveszteség: ↓↓)

16 Pneumoperitoneum A hasüreget insufflálni kell (helium, levegő?) CO2 – nem robbanásveszélyes, tüdőn keresztül gyorsan távozik DE: hypercarbia – monitorozás!! Maximális nyomás 15 Hgmm (hemodinamika!!)

17 Pneumoperitoneum: Veres tűvel A műtét lépései: Insufflator: automata, nyomásvezérelt Intarabdominalis nyomás Beáramló gáz sebessége Felhasznált gázmennyiség

18 Laparoszkópos torony és tálca

19 Laparoszkópos cholecystectomia

20 Laparoszkópos varrástechnika

21 Kézzel asszisztált laparoszkópia HandPort

22 A természetes testnyílásokon keresztüli sebészet (NOTES) A Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) a természetes testnyílásokon keresztül bevezetett, majd transluminálisan a hasüregbe jutott flexibilis endoszkóppal illetve ennek továbbfejlesztett változataival végzett hasi műtéteket jelenti.


Letölteni ppt "A laparoszkópos sebészet alapjai Prof. Dr. Wéber György Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet SE ÁOK Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések