Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Atomok - máig kevéssé ismert nézetben Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Atomok - máig kevéssé ismert nézetben Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu."— Előadás másolata:

1 Atomok - máig kevéssé ismert nézetben Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu

2 A Teozófiai Társulat három célja: Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. Kutatni a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket.

3  Az atom fogalma és némi “atom-történet”  Tisztánlátói kutatások kezdete  A hidrogén család gáz és éterikus szinteken  Világunk fizikai síkjának szerkezete, anuk, koilon  Néhány összetettebb elem felépítése  Tisztánlátói kutatások összefoglalása  Összevetés modern tudományos eredményekkel

4  Atom=“tovább nem osztható”  Eredete: ókori Görögország és India  Újra felfedezése: XIX. századtól kezdve  J. Dalton (1808): atomok ->vegyületek  J. J. Thomson (1897): elektron,”szilvapuding” modell  J. Rutherford (1909): atommag, egyszerű „bolygó modell”

5  N. Bohr (1913): Az atom első kvantum modellje  F. Soddy (1913): Izotópok felfedezése  E. Schrödinger (1926): Az elektron hullámtermészete

6  W. Heisenberg (1927):Hullám-mechanikai atom modell  R. Mulliken (1932): Atomi pálya (atomic orbital) modell

7  M. Glenn-Mann, G. Zweig (1964): Hadronok és a kvark modell  és még leptonok, antianyag, pozitron, antiproton, sötét anyag…  Egyre „durvább”, invazív vizsgálati módszerek, csillagászati összegek kutatásra.  Vajon „kínzás” nélkül is így viselkednének az alkotórészek?  És tényleg ilyen zsibbasztóan bonyolult mindez? Vagy a sokféle jelenség még elfedi az elvet?

8  Speciális fajta tisztánlátás, az ősi indiai jóga-leírások „8 Tökéletesség”-éből (siddhi) az első:  A megfigyelő méretének tetszőleges arányú csökkentése, akár atomi méretekre (ellenkező irányban, végtelen méretűre növelés is lehetséges).  A megfigyeléshez a pörgő részecskék lelassítása az „akaraterő különleges fajtájának” felhasználásával.

9  1895. London, baráti kérésre: arany atomon  C.W.L.: „ rengeteg alkotórészből áll, túl bonyolult ahhoz, hogy le tudjam írni”.  Ismételt próbálkozás:  „valami kisebb atomsúlyú elemmel, pl. Hidrogénnel?”

10 Az atom…  6 kisebb összetevőből áll  Tojásdad formájú  Nagy sebességgel pörög hossztengelye körül, miközben  Pulzál A 6 összetevő...  Maga is hasonló mozgást végez,  2* 3-as csoportba rendeződik. Ezek nem felcserélhetők, de tükörképei egymásnak.  Mindegyike 3, tovább nem bontható részből áll: Végső Fizikai Atom, Anu.  Nem egyformák, Anu-ik 2-ben egy vonalba, 4-ben háromszög alakba rendeződnek. Hidrogén – 18 Anu

11  1932-es megfigyelés: többféle H-atom változat van! A leggyakoribbak :  Vízmolekulákban e két változat mindig együtt fordul elő!  A megfigyelések során CWL nem látott párokban együtt mozgó hidrogén atomokat, azaz H 2 molekulát!  Az ábrák nem méretarányosak  A határoló vonalak nem „falak”

12 Adyarium – 36 Anu (Stabil, de ritka elem, 4*3 + 4*6 Anu) Deutérium – 36 Anu (Két egymásra merőleges H-atom átmeneti egyesülése, 2*18 Anu.)

13 Occultum – 48 Anu (1895-ös megfigyelés. 25 évvel később a tudomány Triciumnak nevezte el.) Hélium – 72 Anu

14  Aki mégis maradt, attól kérem, hogy  kicsit tegye félre, amit eddig tanult a világ felépítéséről;  Engedje elméjét kalandozni – „tegyük fel, hogy…”;  Engedje első hallásra vad ötleteket befogadni;  Engedje majd ezeket benne tovább érlelődni…  FIGYELEM! A most következő képek és szavak a világnézet (és így a lelki nyugalom) megzavarására alkalmasak  !

15  7 alsíkra, egymást átható sűrűségi szintre osztható:  Kémiai elemek  7. Szilárd  6. Folyékony  5. Gáznemű  4. Éterikus – 3, 2, 1. szintből épül fel  3. Éterikus – 2. és 1. szintből épül  2. Éterikus – 1. szintből épül  1. Éterikus szint - Végső Fizikai Atom, Anu Az Anu felbontásakor eltűnik a fizikai világból.

16  3 vastag, 7 vékonyabb, zárt, spirálba tekert „zsinór”  A kétféle „zsinór” ellentétes irányban haladva áramlik,  A 7 vékonyabb a szivárvány szineiben pompázik.  A 3 vastag az elektromos és mágneses térre,  A 7 vékonyabb az éterikus anyagban terjedő rezgésekre reagál, azoknak hordozója (hang, fény, hő, stb.).

17  1 „zsinór”1680 „menetből” áll,  1 menet = finomabb spirál 7 menete.  A spirálok 7 szintje épül így egymásra  A legfinomabb spirál 1 menete… 7 buborék.  Úgy latszik, a vastag zsinórok növekednek… Egyetlen Anut milliárdnyi buborék alkot a koilonban – most.

18 Pozitív (forrás) anuNegatív (nyelő) anu Erő (energia) áramlás az asztrális síkról/síkra

19  (+) és (–) anuk vonzzák egymást, és összekapcsolódva forgásba kezdenek egymás körül, stabil, semleges együttest alkotva.  Egy 3 vagy több anuból álló egység belső elrendezéstől függően (+), (-) vagy semleges.  (+) csoportok anuinak csúcsa kifelé mutat, (-) esetében a csoport középpontja felé.  A + / - csoportok keresik ellenpárjukat -> tartós egység.  A csoportok külső behatás híján rendezetlenül, több irányban pörögnek, ill. mozognak.  Az őket körülvevő erőterek közeledéskor, ütközéskor eltaszítják egymást.  Hirtelen irányváltoztatásaikat is megfigyelték, melyekre még nincs magyarázat.

20

21

22

23 5-5 egyforma szakasszal: Két szemben forgó spirál, 290 Anu, (290/18 atomsúly=16.11) 1 szakasz kinagyítva

24 24*64 Anu 16*33 Anu 4*84 Anu 2*139 Anu 3546 Anu (3546/18 atomsúly=197)

25  A kémia elemek felépítésük alapján csoportosíthatók  Hidrogén csoport (már láttuk)  „Szálka” csoport – (pl. Lítium)  „Súlyzó” csoport (pl. Nátrium, Arany)

26  További csoportok  „Tetraéder” A, B csoport (pl. Berillium, Magnézium)  „Kocka” A, B csoport (pl. Bór, Alumínium)  „Oktaéder” A, B csoport (pl. Szén, Szilícium)  „Rudas” csoport (pl. Vas)  „Csillag” csoport (pl. Neon) Vegyületek és kristályok is hasonló, alapvető szerkezeti formákat mutatnak.

27  C.W. Leadbeater és Annie Besant, Anglia, 1895:  H (He), O, N atomok szerkezete  Egy még ismeretlen elem (atomsúly=3) megfigyelése (=> Tricium 1920-ban)  A Végső Fizikai Atom (Anu) szerkezete  Közzétéve a Lucifer c. teozófiai folyóiratban, 1895. novemberben  C.W.L és A.B., Németország, 1907:  további 59 elem atom szerkezete  Neon izotóp (és így az izotópok!) létének felfedezése  több ismeretlen elem leírása (Occultum, Kalon, „Platina B”, „X”, „Y”, „Z”)  A vegyületek nem holmi „atomok egymás mellett”, hanem alkotórészeik új összeállításban  Közzétéve a Theosphist-ban, 1908. januártól kezdve

28  C.W.L., India, 1909:  20 további elem szerkezete, köztük 3 még ismeretlen elem és egy Hg izotóp leírása  Közzétéve a Theosphist-ban, 1909. júliustól  C.W.L., Ausztrália, 1922:  Vegyületek szerkezetének leírása,  Néhány kristály rácsszerkezetének leírása. Közzététel a Theosophist-ban.  C.W.L., India, 1930-32:  További ismeretlen elemek szerkezetének leírása es közzététele a Theosophist-ban:  „85 elem” – Astatine, 1940.  „87 elem” – Francium, 1939.  „91 elem” – Protactinium, 1921.  „2 elem” - „Adyarium”, Deuterium, 1931.

29  Ellentmondások:  Az elektron (miben)léte  Gáznemű elemek molekulává társulása  Több általuk leírt elem nem „fér bele” a (jelenleg) ismert periodusos rendszerbe: „Kalon”, „X”, „Y”, „Z”  Vegyületek szerkezetének eltérő felfogása  Jövőbeli felismerés lehet:  Vajon a kvarkok és más, új és újabb részecskék nem a C.W.L. által feltérképezett 4. - 2. szintű éterikus Anu társulások?

30 Köszönöm a figyelmet!

31  A. Besant, C.W. Leadbeater: Occult Chemistry, 3rd Edition - http://www.subtleenergies.com/ormus/oc/pdfindex.htm http://www.subtleenergies.com/ormus/oc/pdfindex.htm  Stephen M. Phillips: Extrasensory Perception of Subatomic Particles – Journal of Scientific Exploration Vol. 9. No. 4 p. 489, 1995. http://www.scientificexploration.org/journal/jse_09_4_phillips.pdf http://www.scientificexploration.org/journal/jse_09_4_phillips.pdf  Az elemek periódusos rendszere a Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division -től http://periodic.lanl.gov/default.htm http://periodic.lanl.gov/default.htm


Letölteni ppt "Atomok - máig kevéssé ismert nézetben Miskolczi Gábor, Magyar Teozófiai Társulat www.teozofia.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések