Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe"— Előadás másolata:

1 A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe
Nagy Szilárd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Mérnökgeológia szak 4. év BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

2 Az előadás tartalma - földkéregbeli gyakorisága
A réz: - geokémiája - földkéregbeli gyakorisága - technológiai alkalmazhatósága - fémpiaci helyzete - kereslet/kínálat meghatározói - gazdasági faktorok - ércgenetikai környezetei - Európai/Globális réztelepek - Erdélyi/Romániai tartalékok/készletek Rudabánya BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

3 A réz geokémiai jellemzői
Geokémiai tulajdonsága változó: többféle iontöltéssel is megjelenhet a természetben (a környezet oxidációs állapota) elektronegativitása nagy (erős kovalens jelleg, pl. szulfidokban). oldhatósága vizben az iontöltéstől függ A Cu a bazaltos magma esetében inkompatibilis BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Az elemek geokémiai csoportosítása (Harangi, 2003)

4 Az elemek Goldschmidt-féle geokémiai osztályozása
nagy a szulfid fázishoz az affinitásuk, a troilitekben jelennek meg Kalkofil (rezet kedvelő) elemek: többnyire szulfidként fordulnak elő, főleg ortomagmás, sztratiform vagy hidrotermális érctelepekben BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Az elemek csoportosítása Goldschmidt szerint (White, 2001)

5 A réz földkéregbeli gyakorisága
A réz klark értéke 55 g/t (0,0055 %) (Taylor in Kiss, 1982) Az elemek gyakorisága a földkéregben: Elemgyakoriságot befolyásoló tényezők: belső (atomszerkezet, kötés, vegyérték, atom/ion méret) és külső (nyomás, hőmérséklet, redox, pH) tulajdonságok. BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

6 “Hol lennénk a réz nélkül?”
“A réz volt az első ásvány, amit ember a földkéregből kibányászott, ami már ősidők óta nélkülőzhetetlenné vált az ember számára.” (Basemetals, 2010) Paraméterei: - hatékony hő és elektromos vezető - hajlítható - rugalmas - kemény, erős korrózió (rozsdásodás) ellenálló újrahasznosítható Ma már elérhető a 99,95 %-os réztisztaság, de az olvasztás után többször is újra kell finomítani. Bronz kór, rézbányászat Fegyverek, szerszámok, felszerelések készítése BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

7 “Hol lennénk a réz nélkül?”
Basemetals, 2010 Felhasználási területei: -két nagy technológiai előrenyomulásnak a kulcsa: távirat kommunikáció és elektromosság - épitkezés, fűtés, levegő kondiciónálás, csőhálózat, tetőszerkezet és még sok elektromos cikk: tv, radio, világítás, számitógép, mobiltelefon stb. BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

8 Technológiai alkalmazhatóságuk
A nemérces és érces nyersanyagok hozzávetőleges 1 főre eső évi fogyasztása a fejlett országokban (Merrits et al. 1997) A réz az egyik legjobb újrahasznositható elem az összes fém közül. Az újrahasznositandó réz és ötvözetei újraolvasztható és egyenesen újrafinomitható, anélkül, hogy a fém fizikai-kémiai tulajdonságaiból veszitene! BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

9 A réz fémpiaci helyzete
réz ár: 8.71 $/kg (Kitco, 2012) A réz legfontosabb ércásványai: Kalkopirit - CuFeS2, Bornit - Cu5FeS4, Kalkozin - Cu2S, Kovellin – CuS Rézárt befolyásoló tényezők: É és D Amerika (munkaerő piac), Ázsiában és Afrikában (politikai helyzet/nyugtalanság). Időjárás (dagály/aszály) – termelés, szállitás => kemény finanszirozás /befektetés, alapos infrastrúktúra, környezetvédelmi engedélyek Kereslet/kinálat kapcsolata BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Fémek felhasználása és a földkéregben lévő gyakoriságuk közti összefüggés (Pierce, 2010)

10 A réz fémpiaci helyzete
A rézár folyamatos ingadozása Kereslet/kinálat nehéz egyensúlyozása A befektető/tőszde nagyobb rizikót kell bevállalaljon BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

11 Kereslet - igény Néhány uralkodó tényező: Urbanizáció Építkezés:
2025 KĺNA: 225 város,1 millió fő Európa: 35 város, 1 millió fő Építkezés: 2025 KĺNA: 5 millió építkezési projekt Európa: 2 millió építkezési projekt Több ember, sok fogyasztó (autó, elektromos készülék), több infrastrúktúra Sok RÉZ-re van szükség!!! Kereslet - igény BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

12 Világtermelési adatok
Mai rézellátás 2 forrásból: 88% elsődleges termelés a bányászatból 12% másodlagos ellátás a rézhulladék újrahasznosításából 2009-es világtermelési adatok a fontosabb fémek kapcsán (Pierce, 2010) BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

13 2007-ben a világ réztermelésének 45%-t az Andokból termelték ki.
Világtermelési adatok Basemetals, 2010 Elsődleges rézérc ellátást a bányászat biztosítja, 2 formában: szulfid és oxid. Az elmúlt 20 évben a dél-amerikai Andok régió volt a világ legnagyobb réztermelő régója. 2007-ben a világ réztermelésének 45%-t az Andokból termelték ki. Az AEÁ, Kina 8%-t termelt IGÉNY??? BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

14 Kereslet/kínálat kapcsolata ?
"China is the world's locomotive...copper is its partner in development" AQM Copper Inc..2011 A réz fogyasztás arányosan nő a gazdasági fejlődésével. között évente 9.9% nőtt a gazdasági rátája. IMF jóslás szerint: a következő 5 évben is évi 9.7%-al fog növekedni a gazdasági igénye. BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

15 Gazdasági egyensúly ? US Global Investors, 2012 A rézigény kihatása:
A réztermelést a mélyszinti bányák fogják meghatározni, kevés külszini bánya Ritkább lessz a magas fokú érctelepek felfedezése Nagyhatalmak rizikó és infrastrúktúra változásai Átlagos minőség/fokozat csökkenés Elégtelen kutatási/termelési alap BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

16 A réz ércgenetikai környezetei
A Cu magmás/üledékes eredetű érctelep típusai és elemaszociációja: Intrúziókhoz kapcsolódó hintett, porfiros telepek: Cu, Mo, (Sn) Ortomagmás (intramagmás), szulfidos telepek: Cu, Ni, Fe, Pt, Co Sztratiform telepek: Cu, Pb, Zn, Fe, U Teléres megjelenésű hidrotermális telepek: Sn, Cu, Pb, Zn, Sb, As, Hg, Au, Ag, Fe,U Szkarn telepek: Fe, W, Cu, Zn Karbonatit-alkáli kőzetekhez kapcsolódó telepek: Ce, Nb, Ta, Zr, Sr, Fe, Cu, P, Al Szupergén dúsulás telepei: Cu, Ag, Fe (Pb, Zn) BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

17 A réz ércgenetikai környezetei
Világszinten a réztermelés több mint 50%-át a porfiros érctelepek biztosítják!!! Vázlatos diagram Cu porfiros telep genéziséről, andezit sztratovulkán eredettel, mutatva az ásványzónációkat és a lehetséges kacsolatát szkarn teleppel, manto, mezotermális vagy intermedier nemesfém és főfém erezettel, valamint epitermás nemesfém teleppel (Kirkham and Sinclair, 1995). BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

18 Rézporfirok ércgenetikája
Rézporfiros érctelep átalakulási/ércesedési zonáival a fedőréteg és a porfiros érctömzs között (Sillitoe, 2010) Vázlatos diagram rézporfiros érctelep átalakulási/ércesedési szekvenciáival, paleomélység és a rendszer időtartamával. A szekvencia a káli átalakulástól a szericitesedésig, agyagosodásig, növekedő savasság=csökkenő fluidum hőmérséklet. A szulfidizáció nővekedésével ásványátalakulások figyelhetők meg (Sillitoe, 2010) BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

19 Cu porfiros érctelepek globális elterjedése
(Sillitoe, 2010) BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

20 Egyszerűsitett tektonikai térkép, mutatva a fő tektonikai egységeket és érctelepeket az Alpok-Balkán-Kárpát-Dinarida (ABCD) régióban (Heinrich és Neubauer, 2002). BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

21 Romániai/Erdélyi érctelepek
Roşia Poieni porfiros Cu érctelep: %Cu, 0.25 g/t Au. Bucium–Tarnita porfiros Cu érctelep: %Cu, 0.36 g/t Au. Szubvulkáni andezit testben kialakuló ércesedés, stockwork formák, impregnációk és néhol breccsa kitöltések formájában Kor: miocén magmatizmushoz kötödő Ércásványok : kalkopirit, bornit, arany Átalakulások: káliátalakulás, agyagosodás BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év A z Érchegység déli részének geológiai térképe, mutatva a Cu porfiros és Au-Ag epitermás telepek eloszlását (átalakitva Kouzmanov et al. 2005)

22 Erős gazdasági fejlődés
Réz nélkülőzhetetlensége Nagy nyersanyagigény Kereslet/kinálat egyensúlya? Emelkedő fémpiaci árak Rizikós befektetések? További rézkutatás/ércbányászat BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

23 Könyvészet Köszönöm a figyelmet! http://www.aqmcopper.com
Heinrich ,C., Neubauer, F Cu – Au – Pb – Zn – Ag metallogeny of the Alpine – Balkan – Carpathian – Dinaride geodynamic province, Mineralium Deposita, 37: 533–54 Kirkham, R.V., Sinclair, W.D Comb quartz layers in felsic intrusions and their relationship to the origin of porphyry deposits: Canadian Institute of Mining and Metallurgy Special Volume 39, p. 50−71 Kouzmanov, K., Ivăşcanu, P., O’Connor, G Porphyry Cu–Au and epithermal Au–Ag deposits in the southern Apuseni Mountains, Romania, Elsevier B.V., Box 1, p. 2 Sillitoe, R. H Porphyry Copper Systems, Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 105, pp. 3–41 Köszönöm a figyelmet! BBTE Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év


Letölteni ppt "A réz (Cu) gazdaságföldtani helyzetképe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések