Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Szilárd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Babeş-Bolyai Tudományegyetem Mérnökgeológia szak 4. év Mérnökgeológia szak 4. év BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Szilárd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Babeş-Bolyai Tudományegyetem Mérnökgeológia szak 4. év Mérnökgeológia szak 4. év BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági."— Előadás másolata:

1 Nagy Szilárd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Babeş-Bolyai Tudományegyetem Mérnökgeológia szak 4. év Mérnökgeológia szak 4. év BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év

2 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év A réz: A réz: - geokémiája - földkéregbeli gyakorisága - technológiai alkalmazhatósága - fémpiaci helyzete - kereslet/k í nálat meghatározói - gazdasági faktorok - ércgenetikai környezetei - Európai/Globális réztelepek - Erdélyi/Romániai tartalékok/készletek http://www.mineral.hermuz.hu/ Rudabánya

3 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Az elemek geokémiai csoportosítása (Harangi, 2003) Geokémiai tulajdonsága változó: • többféle iontöltéssel is megjelenhet a természetben (a környezet oxidációs állapota) • elektronegativitása nagy (erős kovalens jelleg, pl. szulfidokban). • oldhatósága vizben az iontöltéstől függ • A Cu a bazaltos magma esetében inkompatibilis

4 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Kalkofil (rezet kedvelő) elemek: többnyire szulfidként fordulnak elő, főleg ortomagmás, sztratiform vagy hidrotermális érctelepekben Az elemek csoportosítása Goldschmidt szerint (White, 2001)  nagy a szulfid fázishoz az affinitásuk, a troilitekben jelennek meg

5 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Elemgyakoriságot befolyásoló tényezők: belső (atomszerkezet, kötés, vegyérték, atom/ion méret) és külső (nyomás, hőmérséklet, redox, pH) tulajdonságok. Az elemek gyakorisága a földkéregben: A réz klark értéke 55 g/t (0,0055 %) (Taylor in Kiss, 1982)

6 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év “Hol lennénk a réz nélkül?” “A réz volt az első ásvány, amit ember a földkéregből kibányászott, ami már ősidők óta nélkülőzhetetlenné vált az ember számára.” (Basemetals, 2010) •Paraméterei: - hatékony hő és elektromos vezető - hajl í tható - rugalmas - kemény, erős - korrózió (rozsdásodás) ellenálló - újrahasznos í tható Bronz kór, rézbányászat Fegyverek, szerszámok, felszerelések kész í tése Ma már elérhető a 99,95 %-os réztisztaság, de az olvasztás után többször is újra kell finomítani.

7 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év •Felhasználási területei: -két nagy technológiai előrenyomulásnak a kulcsa: távirat kommunikáció és elektromosság - épitkezés, fűtés, levegő kondiciónálás, csőhálózat, tetőszerkezet és még sok elektromos cikk: tv, radio, világítás, számitógép, mobiltelefon stb. “Hol lennénk a réz nélkül?” Basemetals, 2010

8 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Technológiai alkalmazhatóságuk A nemérces és érces nyersanyagok hozzávetőleges 1 főre eső évi fogyasztása a fejlett országokban (Merrits et al. 1997)  A réz az egyik legjobb újrahasznositható elem az összes fém közül.  Az újrahasznositandó réz és ötvözetei újraolvasztható és egyenesen újrafinomitható, anélkül, hogy a fém fizikai- kémiai tulajdonságaiból veszitene!

9 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Fémek felhasználása és a földkéregben lévő gyakoriságuk közti összefüggés (Pierce, 2010) A réz legfontosabb ércásványai: Kalkopirit - CuFeS2, Bornit - Cu5FeS4, Kalkozin - Cu2S, Kovellin – CuS 2012.04.12 réz ár: 8.71 $/kg (Kitco, 2012) Rézárt befolyásoló tényezők : -É és D Amerika (munkaerő piac), Ázsiában és Afrikában (politikai helyzet/nyugtalanság). -Időjárás (dagály/aszály) – termelés, szállitás => kemény finanszirozás /befektetés, alapos infrastrúktúra, környezetvédelmi engedélyek - Kereslet/kinálat kapcsolata

10 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év A rézár folyamatos ingadozása Kereslet/kinálat nehéz egyensúlyozása A befektető/tőszde nagyobb rizikót kell bevállalaljon

11 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Néhány uralkodó tényező: Urbanizáció 2025 K ĺ NA: 225 város,1 millió fő Európa: 35 város, 1 millió fő Ép í tkezés: 2025 K ĺ NA: 5 millió ép í tkezési projekt Európa: 2 millió ép í tkezési projekt Több ember, sok fogyasztó (autó, elektromos készülék), több infrastrúktúra RÉZ Sok RÉZ-re van szükség!!!

12 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év 2009-es világtermelési adatok a fontosabb fémek kapcsán (Pierce, 2010 ) Mai rézellátás 2 forrásból: - 88% elsődleges termelés a bányászatból - 12% másodlagos ellátás a rézhulladék újrahasznosításából

13 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Basemetals, 2010 Elsődleges rézérc ellátást a bányászat biztos í tja, 2 formában: szulfid és oxid. Az elmúlt 20 évben a dél-amerikai Andok régió volt a világ legnagyobb réztermelő régója. 2007-ben a világ réztermelésének 45%-t az Andokból termelték ki. Az AEÁ, Kina 8%-t termelt. IGÉNY???

14 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év AQM Copper Inc..2011 "China is the world's locomotive...copper is its partner in development" • A réz fogyasztás arányosan nő a gazdasági fejlődésével. • 1980-2010 között évente 9.9% nőtt a gazdasági rátája. • IMF jóslás szerint: a következő 5 évben is évi 9.7%-al fog növekedni a gazdasági igénye.

15 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év A rézigény kihatása: A réztermelést a mélyszinti bányák fogják meghatározni, kevés külszini bánya Ritkább lessz a magas fokú érctelepek felfedezése Nagyhatalmak rizikó és infrastrúktúra változásai Átlagos minőség/fokozat csökkenés Elégtelen kutatási/termelési alap US Global Investors, 2012

16 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év A Cu magmás/üledékes eredetű érctelep típusai és elemaszociációja: • Intrúziókhoz kapcsolódó hintett, porfiros telepek: Cu, Mo, (Sn) • Ortomagmás (intramagmás), szulfidos telepek: Cu, Ni, Fe, Pt, Co • Sztratiform telepek: Cu, Pb, Zn, Fe, U • Teléres megjelenésű hidrotermális telepek: Sn, Cu, Pb, Zn, Sb, As, Hg, Au, Ag, Fe,U • Szkarn telepek: Fe, W, Cu, Zn • Karbonatit-alkáli kőzetekhez kapcsolódó telepek: Ce, Nb, Ta, Zr, Sr, Fe, Cu, P, Al • Szupergén dúsulás telepei: Cu, Ag, Fe (Pb, Zn)

17 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Vázlatos diagram Cu porfiros telep genéziséről, andezit sztratovulkán eredettel, mutatva az ásványzónációkat és a lehetséges kacsolatát szkarn teleppel, manto, mezotermális vagy intermedier nemesfém és főfém erezettel, valamint epitermás nemesfém teleppel (Kirkham and Sinclair, 1995). Világszinten a réztermelés több mint 50%-át a porfiros érctelepek biztosítják!!!

18 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Rézporfiros érctelep átalakulási/ércesedési zonáival a fedőréteg és a porfiros érctömzs között (Sillitoe, 2010) Vázlatos diagram rézporfiros érctelep átalakulási/ércesedési szekvenciáival, paleomélység és a rendszer időtartamával. A szekvencia a káli átalakulástól a szericitesedésig, agyagosodásig, növekedő savasság=csökkenő fluidum hőmérséklet. A szulfidizáció nővekedésével ásványátalakulások figyelhetők meg (Sillitoe, 2010 ) Rézporfirok ércgenetikája

19 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Cu porfiros érctelepek globális elterjedése (Sillitoe, 2010)

20 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Egyszerűsitett tektonikai térkép, mutatva a fő tektonikai egységeket és érctelepeket az Alpok-Balkán-Kárpát-Dinarida (ABCD) régióban (Heinrich és Neubauer, 2002).

21 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Romániai/Erdélyi érctelepek A z Érchegység déli részének geológiai térképe, mutatva a Cu porfiros és Au-Ag epitermás telepek eloszlását (átalakitva Kouzmanov et al. 2005) Roşia Poieni porfiros Cu érctelep: 431 Mt @ 0.55%Cu, 0.25 g/t Au. Bucium–Tarnita porfiros Cu érctelep: 335 Mt @ 0.50%Cu, 0.36 g/t Au. Szubvulkáni andezit testben kialakuló ércesedés, stockwork formák, impregnációk és néhol breccsa kitöltések formájában Kor: miocén magmatizmushoz kötödő Ércásványok : kalkopirit, bornit, arany Átalakulások: káliátalakulás, agyagosodás

22 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év www.economicgeology.org Erős gazdasági fejlődés Réz nélkülőzhetetlensége Nagy nyersanyagigény Kereslet/kinálat egyensúlya? Emelkedő fémpiaci árak Rizikós befektetések? További rézkutatás/ércbányászat

23 BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági földtan - 4.év Heinrich,C., Neubauer, F. 2002. 0Cu – Au – Pb – Zn – Ag metallogeny of the Alpine – Balkan – Carpathian – Dinaride geodynamic province, Mineralium Deposita, 37: 533–54 Kirkham, R.V., Sinclair, W.D. 1988. Comb quartz layers in felsic intrusions and their relationship to the origin of porphyry deposits: Canadian Institute of Mining and Metallurgy Special Volume 39, p. 50−71 Kouzmanov, K., Ivăşcanu, P., O’Connor, G. 2005. Porphyry Cu–Au and epithermal Au–Ag deposits in the southern Apuseni Mountains, Romania, Elsevier B.V., Box 1, p. 2 Sillitoe, R. H. 2010. Porphyry Copper Systems, Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 105, pp. 3–41 http://www.aqmcopper.com http://www.basemetals.com http://www.geology.com http://www.infomine.com http://www.kitco.com http://www.prweb.com/ Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nagy Szilárd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Babeş-Bolyai Tudományegyetem Mérnökgeológia szak 4. év Mérnökgeológia szak 4. év BBTE 2012.04.16 Kolozsvár Gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések