Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások."— Előadás másolata:

1 Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások

2 Radioaktivitás: •E•Egyes elemek azon tulajdonsága, hogy minden külső beavatkozás nélkül, radioaktív sugárzás kibocsátása közben elbomlanak, és más elemekké alakulnak. • A• A természetes radioaktivítás a természet- ben előforduló néhány elemnek és izotópjainak tulajdonsága. •A•A 80-nál nagyobb rendszámú elemek és néhány könnyebb elem izotópjai radioaktívak.

3 •Mesterségesen radioaktívak azok az elemek és elemek izotópjai, amelyek a természetben nem fordulnak elő, és mesterségesen, atommáglyában, gyorsító berendezésekben atom robbanásakor, radioaktív besugárzás hatására lezajló magreakciókban keletkeznek.

4 A radioaktivitás felfedezése Antoine Henri Becquerel (1896) •A•A•A•Az uránérc előzetes besugárzás nélkül is bocsátott ki bizonyos sugarakat, amelyek a fényhez hasonló nyomot hagytak a fényképezőlemezen. Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Francia fizikus

5 Becquerel: •K•Különböző ásványok fluoreszkálását (meg- világítás utáni fénykibocsátás) vizsgálta •F•Feltételezte:hogy ha fényhatásnak teszi ki őket, akkor azok utóvilágítást mutatnak •E•Először röntgensugárzásra gyanakodott, ezért - mivel az minden anyagon áthatol - fekete papírba csomagolva egy fiókba tette fotolemezei mellé. •A•Azok megfeketedtek. •E•Ez akkor is bekövetkezett, ha előzetesen nem világította meg az ásványokat. •B•Becquerel 1896. március 5-én kijelentette, hogy az urántartalmú ásványok röntgen- sugárzást bocsátanak ki.

6 Marie Curie (1867-1934) Pierre Curie (1859-1906) Felfedezték a polóniumot és a rádiumot •M•M•M•Megfigyelték, hogy az új sugárzás független a sugárzó elem fizikai és kémiai állapotától •R•R•R•Radioaktív sugárzás: előzetes energiaközlés nélkül bekövetkező sugárzás

7 Maria Sklodowska (Curie felesége) •1•1898. december 26-án az uránnál milliószor erősebben sugárzó anyagot választott ki. •R•Rádiumnak nevezte el (radius - sugár). •M•Másik anyagot is találtak, amely 5000-szer jobban sugárzott a rádiumnál. Ez a polónium nevet kapta (Lengyelország után). •1•1903-ban a sugárzás vizsgálata terén elért eredményeikért Nobel-díjat kaptak.

8 •Marie Curie nevezte el ezeket az anyagokat radioaktív anyagoknak, a jelenséget radioaktivitásnak, a sugárzást pedig radioaktív sugárzásnak. egymillió tonna •A radioaktív sugárzás vizsgálata céljából Curie-ék több, mint egymillió tonna olcsó érchulladékot szereztek be egy osztrák uránfesték gyárból. Mindebből 0,1 g tiszta RaCl 2 -t sikerült kiválasztaniuk.

9 A radioaktív anyagból kilépő sugarakat elektromos mezőbe vezette, a sugárzás három összetevőjét figyelte meg. Ernest Rutherford (1871-1937)

10 A sugárzás tulajdonságai •k•k•k•külső hatás nélkül keletkezik •e•e•e•erőssége az elem mennyiségétől függ •f•f•f•fizikai és kémiai változások nem befolyásolják •k•k•k•kémiai hatása van, megfeketíti a filmet •i•i•i•ionizáló hatása van •é•é•é•élő sejteket károsítja •f•f•f•fluoreszkálást, foszforeszkálást okoz

11 A radioaktív sugárzás típusai 1.α -sugárzás: nagy sebességű He2+- ionokból áll, ionizáló hatása legnagyobb, áthatoló képessége a legkisebb 2.β -sugárzás: közel fénysebességű elektronokból áll, ionizáló hatása kisebb, áthatoló képessége nagyobb 3.ϒ -sugárzás: nagy frekvenciájú elektromágneses hullám, ionizáló hatása legkisebb, áthatoló képessége legnagyobb

12 •A•Az -sugarak kétszeresen ionizált héliumatomok, a bomlás után kettővel kisebb rendszámú, néggyel kisebb tömegszámú elemet kapunk. Energiája: 0,8- 1,2 pJ Sebességük: 10 7 m/s nagyságrendű •A•A -bomlásnál a neutrino is kilép az anyagból. (pozitron) A mag tömegszáma az elektron kis tömege miatt nem változik, rendszáma viszont növekszik. A neutron protonná vagy a proton neutronná alakul át elektron kibocsátása vagy elnyelése révén. Energiája: fJ és pJ közötti tartomány Sebességük: 10 8 m/s nagyságrendű

13 •A•A -sugárzás igen rövid hullámhosszú, nagy energiájú, nagy áthatolóképességű elektro- mágneses sugárzás, amely mindig csak - vagy - sugárzással fordul elő. A radioaktiv bomlás által keletkezett új elem gyakran ismét radioaktív. Az atommag úgy is átalakulhat: Az ilyen magátalakulást K-befogásnak nevezzük. A Z rendszám 1-gyel csökken, az A tömegszám változatlan marad, és egy ϒ -foton, illetve egy neutrinó távozik a magból. (neutron)

14 A sugárzások áthatolóképessége: α: levegőben néhány centiméter β: levegőben néhány méter γ: levegőben néhány száz méter

15 Radioaktív családok A radioaktivitás a sugárzó atomok belső átalakulásának következménye. A radioaktív elemek családokba sorolhatók, melyben egymást követő bomlások sorozata játszódik le,míg egy stabil izotóp keletkezik. Mindegyik családnak van egy : •L•Leghosszabb felezési idővel rendelkező őseleme (névadó) •S•Stabil végső eleme, amely valamelyik ólomizotóp, ill. a bizmut •A•A bomlási sorok tömegszáma 4-el osztva azonos maradékot ad, a családok eszerint különülnek el.

16


Letölteni ppt "Radioaktivitás Természetes radioaktív sugárzások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések