Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I. A radioaktivitás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I. A radioaktivitás."— Előadás másolata:

1 Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I. A radioaktivitás

2 Bevezető A radioaktivitás a nem stabil ún. radioaktív atommagok bomlásának folyamata. Ez nagy energiájú ionizáló sugárzást kelt. Radioaktív sugárzás a természetben is el ő fordul. Mérésére részecskedetektorokat használnak. A periódusos rendszer117 eleméb ő l 36 –nak nincs stabil izotópja.

3 Felfedezése Becquerel foszforeszkáló anyagokkal kísérletezett -> uránsók vizsgálata Kimutatta: a sugárzás intenzitása arányos az urán koncentrációjával -> a sugárzás az uránatom tulajdonsága A radioaktivitást 1896-ban Henri Becquerel francia tudós fedezte fel, amiért 1903-ban megkapta a fizikai Nobel-díjat.

4 A Curie házaspár Pierre és Marie Curie új, sugárzó elemek után kutatva fedezték fel, hogy a tórium is sugároz. Az uránércb ő l kivontak még két er ő sebben sugárzó elemet, a polóniumot és a rádiumot -> nyolc tonna uránércb ő l 0,1 gramm rádium nyerhet ő ki. A Curie házaspár és Ernest Rutherford kísérletei a radioaktív sugárzásnak két összetev ő jét mutatta ki: alfa- és béta-sugárzás. Becquerellel megosztva 1903-ban fizikai Nobel-díjat kaptak, majd Marie Curie 1911-ben a kémiai Nobel-díjat is elnyerte. Id ő sebbik lányuk, Iréne szintén tudós lett, férjével 1935-ben kémiai Nobel-díjat kaptak az új elemek el ő állításának radioaktív kémiájában végzett munkájukért. Érdekesség

5 Radioaktív sugárzás (bomlás) Alfa-bomlás: az atommagból egy hélium atommag válik ki. Hatótávolsága leveg ő ben 1 cm alatti. Béta-bomlás: az atommagban neutronból lesz proton, elektron kibocsátása közben -> elektronsugárzás. Hatótávolsága leveg ő ben pár tíz cm. Gamma-bomlás: energia távozik nagy energiájú fotonként. Hatótávolsága légüres térben végtelen, a nagy tömegszámú elemek gyengítik (pl.:ólom).

6 Biológiai hatásai Dózis: a sugárzásból 1 kg anyag által elnyelt energia mennyisége. Mértékegysége: Gray (1 Gy = 1 J/kg). A radioaktív sugárzás hatása él ő szervezetekre nagymértékben függ a fajtájától és az energiájától. Minden sugárzáshoz egy biológiai hatásosságot rendelünk. Dózis x biológiai hatásosság=az ekvivalens dózis. Mértékegysége: sievert (Sv). Dózis (mSv)Határ 200Küszöbdózis, tünetmentes 750-1000Kritikus dózis 1000-2000Vérképz ő szervek zavara 4000Félhalálos adag 6000Halál

7 Biológiai hatásai Egy ember átlagosan évi 2,5 mSv dózist nyel el, ebb ő l 2 mSv természetes forrásból származik. ű rb ő l nukleáris létesítmény vízfogyasztás öntözés besugárzás élelmiszerek kiülepedés belégzés felh ő sugárzása vize k földe k

8 Alkalmazása Radiometrikus kormeghatározás  Él ő lények maradványainak a korát a bennük található radioaktív 14 C izotóp (a felezési ideje 5560 év) koncentrációjából lehet meghatározni.  A magas légkörben folyamatosan keletkez ő 14 C izotóp (radiokarbon) beépül az él ő szervezetbe. Az él ő lény kimúlása után az anyagcsere megsz ű nik, és a 14 C/ 12 C izotóparány csökkenni kezd, mivel a kémiai tulajdonságokat meghatározó rendszám azonos, ezért az arány csupán a bomlás miatt változik meg.  A maradványból kinyert szén megváltozott izotópösszetételéb ő l következtetni lehet a maradvány korára. Koregyenlet: t - a minta kora, D - a stabil bomlástermék (leánynuklid) atomjainak száma a mintában P - az eredeti radionuklid (anya) atomjainak száma a mintában Lambda - az anya bomlási állandója ln – természetes alapú logaritmus

9 Alkalmazása Nyomjelzés A radioaktív nyomkövetés vagy nyomjelzés: Hevesy György nevéhez f ű z ő dik, a rendszerben lev ő bizonyos elem egy részét ugyanazon elem radioaktív izotópjára cseréljük, így különböz ő detektorokkal lehet követni az elem mozgását a rendszerben pl.: pajzsmirigy m ű ködését (a pajzsmirigybe radioaktív jódot viszünk). Az izotópos füstjelz ő berendezések: a kis áthatoló képesség ű alfa-részecske a leveg ő ben lebeg ő szilárd részecskéken (magyarul füst) nagy mértékben elnyel ő dik, így az átfolyó áram hirtelen lecsökken.

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I. A radioaktivitás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések